Elbrist slår hårt mot Stockholms förnyelse

DEBATT. Gapet mellan behov och produktion av el i Stockholm växer. Företag kan inte etablera sig. Utbyggnad av bostäder och tillhörande infrastruktur såsom järnvägar, vägtunnlar och tunnelbana riskerar att försenas, skriver företrädare för Stockholmsregionen.

Foto:FREDRIK SANDBERG / TT

Under de senaste åren har företagsetableringar och infrastrukturprojekt lagts på is i Stockholmsregionen på grund av att kapacitet från stamnätet för el inte har kunnat frigöras. Stockholmsregionens möjligheter till återhämtning och tillväxt hindras av något så grundläggande som tillgång till el. 

Trots att hotet om elbrist har varit uppmärksammat under flera år har regeringen inte tagit frågan på allvar och agerat tillräckligt. För att företag ska kunna komma på fötter igen efter pandemin måste staten ta elbristen i länet på allvar och prioritera en utbyggnad av elnätet.  

För ett år sedan uppmanade Region Stockholm regeringen att ta hotet om elbrist på allvar. Regionen föreslog att regeringen tillsätter en statlig förhandlingsperson med uppdrag att samordna information, lyssna in behov och föra dialog om hur vi – kommuner, regionen och staten – tillsammans kan hitta lösningar. Regionen har även föreslagit lösningar om att förkorta handläggningstiderna vid genomförande av nätinvesteringar och att göra en översyn över skadliga skatter vid lokal elproduktion. Moderaterna har även agerat kraftfullt i riksdagen, där vi har sett till att det krispaket som sjösattes förra året för att kortsiktigt försöka lösa elkrisen i Stockholm ska utvärderas. Det är mycket viktigt att regeringen hörsammar Regionens förslag och skyndsamt tillsätter en statlig förhandlingsperson. 

Elkrisen hotar nu både Stockholmsregionens och hela landets förmåga till en grön återhämtning. Ett väl fungerande elsystem är centralt för att elektrifiera samhället och fasa ut fossila bränslen.  Elsystemet är också avgörande för företagens investeringsvilja. Branschorganisationen IKEM varnar för att investeringsviljan hos deras medlemmar inom kemi-, läkemedels, plast- och raffinaderiindustrin minskar med upp till 45 procent i fabriker med högre energikostnader och att kraftig ökade energikostnader är skäl nog att flytta produktionen till platser med lägre kostnader. 

Transportsektorn arbetar hårt för att gå över från fossila bränslen till eldrift. Elflyg kommer att tas i kommersiell drift inom inrikesflyget redan inom några år. Flyget är avgörande för hela landets möjlighet till tillväxt och företagsetableringar. Elektrifierat flyg kräver dock en omfattande leveranskapacitet av el till flygplatserna som i dagsläget inte finns. Likaså ska hela fordonsflottan elektrifieras vilket kräver en enorm utbyggnad av laddstationer. 

Samtidigt som denna snabba elektrifiering sker larmar Svenska kraftnät för att nätkapaciteten inte kommer klara av att koppla in energin från den enorma vindkraftsutbyggnad som pågår. Utbyggnaden väntas ge en fördubbling från 2019 års nivåer med 20 TWh till 40 TWh till 2023. Det motsvarar nästan hela den samlade energiförbrukningen för svensk industri under 2019 och som riskerar att inte kunna nyttjas fullt ut av hela landet på grund av överföringsproblem i stamnäten. 

Kapacitetsbrist i elnäten kan också ge mycket allvarliga konsekvenser för regionalkritiska samhällsutvecklingsprojekt. På längre sikt riskeras försening av utbyggnad av bostäder och tillhörande infrastruktur såsom järnvägar, vägtunnlar och tunnelbana. Stockholms Handelskammare har tagit fram beräkningar som visar att gapet mellan efterfrågan och utbud av el i Stockholmsregionen kommer under de kommande tio åren orsaka ett samlat produktionsbortfall på minst 200 miljarder kronor. Byggsektorn väntas bli hårdast drabbad vilket är särskilt allvarligt då  bostadsbristen är en av Stockholms största utmaningar. Två till fem årsproduktioner av bostäder väntas inte kunna byggas till följd av elkrisen. Detta motsvarar mellan 27 000 till 67 000 bostäder och 200 000 förlorade arbetstillfällen. 

Att sunda, välfungerande företag avstår från att expandera på grund av elbrist är mycket allvarligt för Stockholmsregionens attraktionskraft och för dess trovärdighet som tillväxt- och innovationsregion.


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?