ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Eirik Winter: Därför ska de nordiska länderna bilda en union

  • Eirik Winter.

DEBATT. De nordiska länderna har mycket gemensamt. Om vi går samman i en union blir vår röst starkare – en nödvändighet i en osäker tid med ryskt hot, brexitoro och amerikansk protektionism. Ett förenat Norden skulle bli världens tionde största ekonomi, konstaterar Eirik Winter.

27 miljoner invånare, världens tionde största ekonomi, ledare inom hållbarhet och digitalisering. Global export inom shipping, energi, läkemedel, teknologi, industri, musik, telekom. En statlig investeringsfond som kontrollerar 2 procent av världens aktieinnehav. Ett samhälle som bygger på öppenhet, jämställhet, obefintlig korruption, respekt, rättsordning och tolerans.

Allt detta mot bakgrund av en allt mer splittrad värld med USA:s ”America first”, islamistisk extremism, terrorism, ett ifrågasatt EU med brexit i full gång, ett oberäkneligt Ryssland, massmigration, Kina och Indien som alltmer kommer att dominera världsekonomin. Mot denna svårbemästrade realitet krävs en samlad motvikt för våra värderingar och vår röst i norra Europas hörn.

Nordens Förenta Stater, är det en utopi?

De nordiska folken har sedan urminnes tider arbetat, konkurrerat, krigat och samverkat. Det första ”försöket” att skapa en nordisk union gjordes 1397 av drottning Margareta av Danmark, Kalmarunionen. Denna varade till 1523 då Sverige lämnade unionen i samband med att Gustav Vasa kröntes som kung. En uppvaknande nationalism i Sverige i konflikt med unionsstyret i Köpenhamn ledde till upplösningen.

Numera är Norden sammansatt av fem nationalstater och tre självstyrande områden i Åland, Färöarna och Grönland. Det nordiska samarbetet gav många praktiska resultat under senare hälften av 1900-talet, inte minst inom handel, rörlighet av varor, kapital och arbetskraft. Efter EU:s tillkomst har intresset för det nordiska samarbetet svalnat. Nordiska Rådet har närmast utvecklats till en välvillig diskussionsklubb.

I dag agerar de nordiska staterna var för sig i förhållande till EU, USA, Ryssland, FN och andra länder och organ. Är tiden inne för ett nytt, mer bestående, betydande och inflytelserikt samarbete? Om Norden skulle agera som en enhet skulle vårt inflytande öka markant till en betydligt mindre administrativ kostnad. Nordens röst skulle höras och respekteras.

Det handlar inte om en centralstyrd enhetsstat utan ett statsförbund där vart och ett av de nordiska länderna kan behålla sin särart såsom språk, traditioner och lokalstyre. Vår nordiska rättsordning och våra värderingar är stort sett identiska och med endast smärre justeringar kan en totalt enig röst representera våra medborgare i världen.

Norge och Danmark är medlemmar av Nato, Finland är det enda nordiska landet som använder euron, Sverige har besparats från krig sedan det finska kriget 1808–1809. Visst finns det skillnader, olika historia och förutsättningar.

Inget av detta handlar dock om värderingar utan om tillfälligheter eller historiska händelser. Nu måste vi se framåt och ta vårt öde i våra egna händer. Inte bara få en plats vid ”förhandligsbordet” utan med kraft vara med och direkt påverka globalt.

Vi är inte längre en grupp exotiska länder med djupa fjorder, täta skogar, blå ögon, Abba och tusen sjöar som man lyssnar artigt på men som inte har faktiskt inflytande.

Tillsammans, som United States of North, har vi ett säte vid G20, vi äger 2 procent av alla aktier globalt, vi har naturresurser i form av vatten, land, skog, råvaror. Vi är utan tvekan den mest innovativa, ekonomiskt effektiva, digitaliserade, toleranta och jämställda del av världen. Vi vill inte bara ha respekt och avund, vi vill ha reell makt och utforma vår allt mer globala gemensamma värld.

United States of North kommer att vara ett öppet samhälle. Vi välkomnar alla som vill arbeta eller studera här. Dessutom kommer vi alltid att vara ett föredöme i medmänsklighet gentemot dem som är förtryckta eller råkar ut för naturkatastrofer. Vi kommer att göra vår del och lite till inom ramen av vad som är realistiskt. Vi kommer att arbeta globalt för att konstruktivt hitta globala lösningar för flyktingkrisen.

Vi kommer att ha ett starkt, högteknologiskt försvar som bygger på neutralitet och samarbeten mot gemensamma fiender och terrorism. Cybersäkerhet är en grundpelare och stora investeringar kommer att göras. Detta kombineras med ett starkt och utbyggt infanteri, marktrupper, flotta och flygvärn. Stor satsning på drönare och elektroniskt försvar. Vi har världsledande teknologi här redan i dag. En gemensam militär ledning som är underställd unionsregeringen.

Vi kommer att fortsätta bygga vår ekonomi på innovation, export och entreprenörskap för att skapa stark ekonomisk tillväxt och arbete. Vi kommer att ha en gemensam centralbank och inom en förutsägbar framtid skapa en gemensam digital valuta för att ytterliga minska transaktionskostnader samt ge förutsättningar att skydda den nordiska ekonomiska stabiliteten globalt. Norden är redan i dag en ledare inom fin-tech och våra banker ligger i framkant av digitaliseringen. Vi kan ytterliga flytta fram våra positioner globalt.

Likt Tyskland kommer autonoma länder att fortbestå med delstatsparlament och regering i varje enskilt land. En unionsregering behövs för att sköta utrikespolitik och EU-ärenden, försvarspolitik, migrationspolitik, energipolitik och ekonomisktpolitik. En självständig gemensam centralbank. De länder som i dag är monarkier kan fortsätta att vara det.

Sätet för unionsregeringen kommer att rotera men är av mindre betydelse då cybermöten och elektronisk omröstning kommer att bli en norm i framtiden.

Förutom de fem nordiska länderna kan de baltiska länderna komma att bli inbjudna att bli en del av United States of North. Deras värderingar, geografiska läge, historia samt ekonomiska utveckling ligger allt närmare den nordiska regionen. Detta kunde också hjälpa till med försvarspolitisk stabilitet och ett mindre beroende av Natos goda minne.

United States of North kan bli en ny global supermakt ekonomiskt, moraliskt, hållbarhetsmässigt, digitalt och säkerhetsmässigt. Låt oss ta saken i egna händer och få en stark och reellt påverkade röst i den globala utvecklingen. Allt annat är småsaker.


Eirik Winter, född i Helsingfors, arbetat över 20 år i London och New York, nu verksam i Stockholm. Han är Nordenchef på Citi men skriver här som privatperson.


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer