Hoppa till innehållet

Annons

Efter kris kommer utveckling i skolan

DEBATT. På kort tid har mycket undervisning i Sverige gått över till att bedrivas digitalt. Ett antal positiva effekter märks redan av. Visst vill vi att coronakrisen ska gå över, men vi behöver inte gå tillbaka till exakt hur det var förut, skriver bland andra företrädare för Academedia.

DIGITALISERING. Coronaviruset har tvingat mycket undervisning att ske digitalt. Det är en utveckling som måste anammas även efter krisen.
DIGITALISERING. Coronaviruset har tvingat mycket undervisning att ske digitalt. Det är en utveckling som måste anammas även efter krisen.Foto: Henrik Montgomery

Sedan regeringen beslutade om övergång till distansundervisning för landets gymnasieskolor, vuxenutbildning, yrkeshögskolor och högskolor har Sverige tagit enorma kliv i hur vi bedriver undervisning digitalt. På mindre än en vecka gick nästan en miljon elever och deltagare över till fjärr- och distansundervisning. Redan dagen efter regeringens beslut var en stor del av gymnasieskolor och vuxenutbildningar igång med det. 

Hittills kan vi se att övergången gått över förväntan. Självklart finns det utmaningar, men i stället för att fastna i svårigheterna har alla, både lärare och elever, arbetat lösningsorienterat med undervisningen i fokus.

Vi har redan fått indikationer på ett antal positiva effekter. Närvaron är högre på flera av våra skolor. En del av spilltiden i klassrummet försvinner och tiden används till det den ska användas till, utbildning och lärande. Elever har lättare att komma i kontakt med lärare jämfört med tidigare då lärarna är tillgängliga digitalt, oavsett var man befinner sig i tid och rum. Visst finns det även svårigheter. Vissa elever som är i behov av särskilt stöd når vi inte tillräckligt bra med distansundervisning. Det behöver vi lösa. Samtidigt når vi andra elever i samma grupp bättre. En annan effekt är att lärarna utvecklas eftersom nya utbildningsformer kräver nya sätt att lära ut, vilket skapat en stor kreativitet och innovationskraft på skolorna.

Självklart ska skolorna vara fulla av elever och koka av lärande. Inget går upp emot det personliga mötet, men nu har vi kanske fått en gemensam och unik erfarenhet som vi kan ta med oss in i framtiden.

På bara några veckor har vi och alla andra berörda huvudmän varit tvungna att omdefiniera hur vi bedriver undervisning i svensk skola i grunden. Vi har upptäckt sidor i våra organisationer som vi inte visste fanns. Självklart ska vi ta till vara på all ny kunskap och erfarenhet som finns ute på skolorna. 

Visst vill vi, precis som alla andra, att coronakrisen ska gå över. Men med det sagt, behöver vi inte gå tillbaka till exakt hur det var förut. Digitaliseringen i svensk skola har just tagit ett enormt kliv framåt och vi kan inte se någon anledning till att gå tillbaka när den akuta krisen är över. Det tror vi inte heller eleverna vill. 

För att fortsätta utveckla framtidens skola föreslår vi redan nu följande åtgärder:

1. Tillsätt en kommission. Låt företrädare från skolmyndigheter, kommunala och fristående huvudmän få i uppdrag att analysera effekterna av digitalisering av skolan under den här terminen. Kunskapsmål, lärande och närvaro är viktiga aspekter. Kommissionen ska ta fram ett förslag på hur vi arbetar vidare med digitalisering i skolan.

2. Påskynda ny lagstiftning. Regeringens proposition som kom nyligen, om utökade möjligheter till fjärr- och distansundervisning, är föråldrad innan den ens börjat gälla. Ta hjälp av kommissionen och starta arbetet med ny lagstiftning som stöttar den här typen av undervisning. Här vill vi att man gör möjligheten till moment av undervisning digitalt och på distans i utbildningarna permanent.

3. Satsa på lärarna. Undervisning med digital teknik kräver både ämneskunskap, pedagogisk kunskap och kunskap om digital teknik samt en förmåga att kombinera dessa. Därför måste vi ge lärarna möjlighet till kompetensutveckling. För detta krävs det statliga tillskott för utbildning och it-infrastruktur.

Att klara av en kris innebär alltid utmaningar, men i det långa loppet handlar det om att ta tillvara på möjligheten att utvecklas. Nu hoppas vi att alla huvudmän, inklusive berörda skolmyndigheter är intresserade av att fortsätta utvecklingen inom det här spåret. Vi har just fått bevis på att utvecklingen i skolan ibland kan gå i en rasande fart och ändå fungera väl för huvuddelen av eleverna och lärarna.

Jens Eriksson, chef för AcadeMedias grund- och gymnasieskolor

Christer Hammar, chef för AcadeMedia vuxenutbildning

Anders Haesert, utbildningsdirektör AcadeMedia EdTech

Patrik Forshage, gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör Huddinge kommun

Frida Plym Forshell, arbetsmarknadsdirektör Nacka kommun

 

Läs svar från Lärarförbundet här. 

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från XledgerAnnons

”Lätt att satsa på innovation – men missa kundens behov”

Marie Löfgren, operativ chef hos molntjänsten Xledger.
Marie Löfgren, operativ chef hos molntjänsten Xledger.

Förstå kundens behov, få kunden att förstå tjänsten och skruva längs vägen.

Så lyder klassiska framgångsreceptet på en lyckad affär – men många hamnar snett.

– Det tycker jag händer ibland, det är lätt att satsa på innovation men missa kundens behov, säger Marie Löfgren hos molntjänsten Xledger.

EXTERN LÄNK: Insikter om hela din verksamhet – i realtid

Innovation – ett nytt sätt att lösa en befintlig utmaning eller slitet modeord? För Marie Löfgren, operativ chef hos molntjänsten Xledger, gäller det förstnämnda:

– För mig är det ett begrepp som syftar på något banbrytande, att ligga steget före och samtidigt kunna lyssna in vad kunderna och marknaden säger. Känslan för användaren ska vara ”wow, hur har vi klarat oss utan detta tidigare?” säger hon och fortsätter:

– Jag tycker inte det är en floskel om man lyckas tydliggöra vad det betyder. Tittar vi på oss själva håller vi en hög utvecklingstakt, har löpande uppdateringar av våra tjänster och lanserar därmed ny funktionalitet löpande.

Enligt Marie kan Xledgers inställning till uttrycket spåras tillbaka till företagens barndom på 2000-talet, när norske grundaren Jarle Sky insåg att framtidens affärssystem ligger på internet och inte lokalt.

– Klart att det ligger i vår historia att sticka ut, att våga vara det där extraordinära alternativet bland tio andra. För oss är det viktigt att kunderna ser den skillnaden.

En konkret skillnad är Xledgers vilja att utmana kundernas syn på sitt dagliga arbete – kan det göras bättre, snabbare, billigare?

– Vi är noga med att förklara vår process för kunderna, tanken är att systemen ska fungera i många år, de ska kunna vara trygga med att vi kan leverera den nytta och värde de förväntar sig. Omvänt vill vi att kunderna har en inställning att våga ta till sig uppdateringarna och ny funktionalitet. Det är viktigt att de inte bara ser det som en produkt som hanterar fakturor och rapporter, utan ett verktyg som kan förbättra verksamhetens processer och flöden, säger Marie och lägger till:

– De kunder vi samarbetar med tycker jag är öppna för att vi ska driva utvecklingen tillsammans, att de tar del av våra webbinarier, online-dokumentation och nyhetsbrev med tips och tricks för att hela tiden vara uppdaterade kunskapsmässigt.

När ny funktionalitet tas fram tittar Xledger på vilka behov och önskemål kunderna har, vad marknaden efterfrågar samt egna idéer som kunderna inte visste att de saknade förrän de dyker upp. Man har även ett gediget underlag på vad kunderna faktiskt använder i systemen:

– Vi ser ju vad de nyttjar och inte nyttjar, vilka menyer som används eller inte används. Det ger oss kunskap om vi behöver skruva på något eller utbilda mer.

Just möjligheten att kunna basera systemets utveckling utifrån mätbara parametrar gör att risken för satsningar på funktionalitet som kunderna inte vill ha minimeras, menar Marie:

– Att skapa något ingen behöver har säkert hänt i vår historia med, men generellt tycker jag att vi har ett stadigt fokus på att hela tiden ta kliv med produkten och ha fokus på att skapa det som efterfrågas, säger hon och konstaterar:

– Innovation är en kostsam process, inte bara i kronor och ören, utan också tidsmässigt. Då gäller det att tänka smart men också stå i ständig dialog med kunden. De måste förstå vad de köper och samtidigt orka med och utveckla sina egna processer. Kunden måste också förstå vad som kommer när vi uppdaterar. Kanske är det där vi skiljer oss mot andra, vi gör resan tillsammans och är noga med att de är nöjda hela vägen.

Har du något exempel på när Xledger tog ett innovativt kliv?

– När jag började var vi precis i skärningspunkten mellan pappers- och digitala fakturor. Alla pappersfakturor hade en streckkod som vi lyckades omvandla till en digital tolkning in i vårt system. Det var en innovationsresa mot hur det är idag där allt sådant är digitaliserat, även där har vi förbättrat exempelvis automatiseringen av e-fakturor. Utvecklingen pågår hela tiden, vårt mål är ju att skapa ”wow”-känslan så ofta det går.

EXTERN LÄNK: Allt samlat i molnet – så funkar Xledger 

 

Mer från Xledger

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Xledger och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera