1515

Det går åt skogen för Arbetsförmedlingen

Skogsnäringen har svårt att få tag på plantörer. Trots stor arbetslöshet har Arbetsförmedlingen visat sig överraskande ovilliga att hjälpa till. Vi har visat att det går att snabbutbilda folk till duktiga plantsättare, skriver företrädare för det privata initiativet Beredskapslyftet.

PLANTA. En till synes självklar lösning är att utbilda arbetslösa som nu snabbt kan gå in som skogsplantörer. Under årens lopp har det gjorts många sådana försök. Dock har resultatet låtit vänta på sig, skriver Fredrik Hillelson med flera.
PLANTA. En till synes självklar lösning är att utbilda arbetslösa som nu snabbt kan gå in som skogsplantörer. Under årens lopp har det gjorts många sådana försök. Dock har resultatet låtit vänta på sig, skriver Fredrik Hillelson med flera.Foto:Mikael Fritzon

För att de svenska skogarna ska fortsätta ge en förnybar miljardavkastning till Sverige behöver det varje år planteras cirka 350 miljoner plantor. Detta görs normalt av personer som i år, med få undantag, inte kunnat resa till Sverige. De är oerhört duktiga på sitt arbete och planterar tusentals plantor per dag över stora områden. Nu har regeringen beslutat om ett undantag för jordbruks- och skogsnäringen vilket är glädjande. Men trots detta kommer det inte bli som tidigare år, säsongen är redan påbörjad och många kan ha svårt att resa till Sverige.

Samtidigt står vi inför en situation med en alarmerande arbetslöshet. För en utomstående ser detta ut att vara en enkel matchning, men på grund av låsta positioner och ett regelverk som är anpassat för normala tider är det allt annat än enkelt.

Idag är det få svenskar som planterar i skogarna, istället har arbetskraft från EU-länder, Ukraina och Thailand arbetat som plantörer. Under 1980-talet började skogsbolagen skifta ut egen skogsvårdspersonal och istället lägga över arbetet på en entreprenörskår som under 1990-talet växte och som etablerades på allvar runtom i landet efter stormen Gudrun 2005. Eftersom klimatet sätter ramarna för arbetet är arbetet säsongsbetonat och pågår mellan april till oktober, lägg därtill de geografiska utmaningarna som gör att man ofta behöver ligga ute i fält veckovis i taget. Dessutom sker arbetet med en kombination av ackord och månadslön vilket gör att det krävs professionella plantörer som kan komma upp i rejält många plantor per dag för att täcka grundlönen.

En till synes självklar lösning är att utbilda arbetslösa som nu snabbt kan gå in som skogsplantörer. Under årens lopp har det gjorts många sådana försök. Arbetsförmedlingen har gett i uppdrag till Skogsstyrelsen att genomföra olika utbildningsinsatser. Dock har resultatet låtit vänta på sig. Det beror främst på tre skäl:

•Urvalet av deltagare har inte skett utifrån de premisser som arbetet kräver.

•Utbildningar har haft bristande innehåll vilket gjort att arbetsgivarna har fått skola om deltagarna vilket kostat både pengar och tid.

•Matchningen mellan de som gått kurserna och arbetsgivarna har varit obefintlig.

Detta misslyckande har inneburit en ovilja från branschen att delta i projekt kring att få ut arbetslösa i Arbetsförmedlingens regi och istället har de förlitat sig på att ta in personal från utlandet. Skulle det vara möjligt, att med en ny typ av utbildning, kunna utbilda arbetslösa som kan gå in i skogen?

Svaret har visat sig vara ja. Genom Beredskapslyftet har vi visat att det går att utbilda på ett nytt sätt. Genom snabba introduktionsutbildningar som bygger på ett tätt samarbete mellan de som står längst ut i fronten, arbetsgivare, akademi och skolor samt rekryteringsbolag har vi fått ut hundratals människor i arbete sedan starten i mitten av mars. Vi inledde med vården och har sedan arbetat med omsorg, skola och nu skog.

I samarbete mellan Beredskapslyftets aktörer genomfördes en pilotutbildning för skogsplantörer i april och en utbildning i Östersund i maj. Hälften av de som genomgått utbildningen har bedömts ha stora möjligheter för fortsatt arbete i skogen – en imponerande siffra för skogsutbildningar och de tuffa förutsättningarna ute i skogen. När vi började söka deltagare till utbildningen blev vi tvungna att stänga intagningen efter bara 48 timmar då trycket var så stort till de 25 platserna. Så mycket för att intresset att arbeta i skogen är lågt!

En part som däremot visade lågt intresse var, något förvånande, Arbetsförmedlingen. De – som vi på förhand trodde skulle hjälpa oss mest – visade sig inte vara att räkna med. Vi räknade med att få ut hundratals människor i riktiga arbeten i vår och sommar – i dag har vi ett fåtal personer om inte Arbetsförmedlingen ändrar sig.

Vi har försökt få Arbetsförmedlingen att göra en snabbupphandling av en fem dagars plantörsutbildning men fått nej med hänvisning till Skogsstyrelsens utbildningsansvar. Skogsstyrelsen i sin tur hänvisar till att de bara kan göra en utbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Det är ett moment 22 som gjorde att vi bekostade pilotutbildningen med helt privata medel för att visa att rätt utbildning ger bra resultat. Det kan inte vara så att de utbildningar som skogsbranschen nu så förtvivlat behöver stoppas på grund av att två myndigheter inte kommer överens om elementa.

En mer allvarlig fråga som vi försökt få Arbetsförmedlingen att förstå är vikten av praktik. För att komma upp i hastighet behövs mycket träning, något som bara en praktikperiod ger. Först därefter kan arbetsgivaren ta in de medarbetarna som visar potential i yrket, det finns många dolda plantörsstjärnor men de flesta behöver några veckor på sig att växa in i rollen. Här har vi, trots flera påstötningar, fått nej till praktikbidrag. Denna enkla åtgärd – att den som är arbetslös får aktivitetsstöd kopplat till praktikersättning även under en kort praktikperiod – skulle ge stor effekt men är nu något som de arbetslösa nekas och som får till konsekvens att de inte får något arbete alls.

Det kanske allvarligaste är att Arbetsförmedlingen centralt och lokalt inte verkar ha samma regelverk. Från ett centralt håll hänvisar man gärna till det lokala självbestämmandet – men lokalt pekar man tillbaka till centrala regler. Även där har vi fastnat i ett moment 22 som inte bidrar till myndighetens huvuduppgift: att lotsa människor från arbetslöshet till arbete.

För att få ut fler i arbete snabbt – inte bara i skogen utan även i andra branscher i akut behov av medarbetare som till exempel jordbruket – krävs det fyra förändringar hos Arbetsförmedlingen:

1. Gör en upphandling av snabbutbildningar som konkurrensutsätter Skogsstyrelsen eller andra myndigheter med utbildningsansvar.

2. Alla utbildningar som upphandlas ska kravställas av de tänkta arbetsgivarna.

3. Låt alla få aktivitetsstöd under utbildningar till branscher i akut behov av medarbetare i samband med corona-krisen.

4. Låt dem som klarar en introduktionsutbildning få göra en kortare praktik med bibehållen ersättning.

För skogen – och Sverige - är det viktigt att få till snabba lösningar som bygger på pragmatism. Den stora utmaningen för oss är inte att locka människor att arbeta i skogen eller snabbt ta fram utbildningar som branschen uppskattar – den är att förklara för de arbetslösa att det som står mellan dem och ett arbete är Arbetsförmedlingen.

Fredrik Hillelson, vd och grundare, Novare Human Capital, medgrundare Beredskapslyftet
Joakim Gustafsson, vd, Svensk Skogsservice och Dalslands skogsskola
Kenneth Söderström, vd, Qvarnsjö Skogstjänster
René Schiller, vd, Håxås skogstjänst
Markus Brugge, vd, Brugge Skogstjänst

 


Innehåll från EuropcarAnnons

Ledande mobilitetsleverantören som elektrifierar hela Sverige

Europcar är den ledande leverantören i Sverige av delad hållbar mobilitet, med högst andel elektrifierade bilar. Men det rör sig inte bara om hyrbilar utan Europcar vill i framtiden erbjuda olika typer av mobilitet. Under 2021 har företaget presenterat såväl VW California, en husbil som går att köra på HVO100, men också ett betatest på SEAT MÓ som är en elektrisk motorcykel, så kallad mikromobilitet.

– 40 procent av vår fordonsflotta är elektrifierad och vi har som mål att ha 100 procent fossilfri fordonsflotta till år 2025. Vår vision är kunna erbjuda ett spektrum av mobilitetslösningar, en multimodal plattform med erbjudanden som underlättar för människor att röra sig på ett hållbart sätt i samhället, berättar Cathrin Idén Chief Commercial Officer på Europcar.

En hållbar mobilitet från norr till söder

Som den ledande leverantören av mobilitetslösningar är Europcar verksamma i hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Laddbara elbilar går att hyra överallt, inte bara i storstäder utan i hela Sverige.

– Utöver hög tillgänglighet och tillgång på bilar har vi ett högt nyttjande på våra fordon. Den genomsnittliga körsträckan på privatägda bilar i Sverige ligger på cirka 1100 mil per år men våra bilar rullar tre gånger så långt, säger Mickael Bogered, CEO för Europcar Sverige.

Bilen, bränslet och beteendet

Europcar vill utmana normen vad gäller hållbarhet och har bland annat tre nyckelord i sitt arbete; bilen, bränslet och beteendet. För Europcar är hållbarhet viktigt och genom att köpa in laddbara bilar och hyra ut dessa kan privatägda bilar ersättas. En stor del av arbetet handlar också om att skapa en medvetenhet hos kunderna hur de kan agera hållbart.

– Vi brukar prata om bilen, bränslet och beteendet. Angående bilen gäller det att utmana normen, varför ska du till exempel åka i en stor kombi själv? Kanske går det att istället att åka stora delar av sitt transportbehov i en mindre bil och när det sen är dags för fjällen eller sommarsemester kan du hyra en större, rymligare bil av oss. Hyr bilen du behöver när du behöver den, berättar Mickael Bogered.

– I bränslet ligger vår strategi att elektrifiera Sverige. Vi har ett stort utbud av rena elbilar, el-transportbilar och SEAT MÓ125 elmotorcyklar. Därmed erbjuder vi ett större utbud än någon annan mobilitetsleverantör. Sen vad gäller beteendet handlar det om vad du väljer för mobilitetslösning. Behövs verkligen bilen för alla sträckor? Kanske är det bättre att i vissa situationer använda sig av en elektrifierad motorcykel? Om du som kund väljer bilmobilitet, hur mycket förbrukningen kan påverkas av ditt eget beteende, säger Cathrin Idén. 

Fler delade bilar innebär färre bilar på vägarna

Europcar ser sig som en viktig del av samhället, med en stark vilja att bidra till en hållbar samhällsutveckling.  Att kunna kombinera olika hållbara mobilitetslösningar. Det handlar om cykel, kollektivtrafik och elbil när behovet finns. Men också att få företag att fundera på sitt mobilitetsbehov.

– Med fler delade bilar blir det färre bilar. Istället för företagsbilar kan företag istället hyra av oss vid sina toppar och därmed kunna lastbalansera sin egen verksamhet. Vi tittar på bilpooler till företag som också kan nyttjas av allmänheten, avslutar Cathrin Idén.

Mer information om Europcar

Europcar tror att vägen till hållbar mobilitet nås genom ökad elektrifiering, ökad delning och att erbjuda fordon matchade för det aktuella behovet. Denna vision återspeglas i Europcars flexibla mobilitetslösningar. Oavsett om behovet gäller dagar eller år - ifall det rör sig om storstäder eller landsbygd - vill företaget utmana gamla tankesätt och ge ett mer flexibelt och hållbart alternativ till det traditionella bilägandet. Europar Sverige har 160 stationer och ca 5000 bilar i sin vagnpark. Europcar drivs i Sverige av Europeisk Biluthyrning AB som är ett dotterbolag till Volkswagen Group Sverige AB.

Besök oss på europcar.se 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Europcar och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?