Annons

Det behövs en vuxen i det Ovala rummet

Joe Bidens seger i presidentvalet väcker hopp om ett nytt amerikanskt ledarskap. Som återupprättar den transatlantiska länken och USA:s roll i klimatarbetet. Men som också bryter den djupt skadliga politiska polariseringen, skriver Ulf Kristersson.

VAL. Att vi som är ledare i svensk politik förstår allvaret i detta och själva motverkar den pågående polariseringen, är den första lärdomen jag vill dra av det amerikanska presidentvalet, skriver Ulf Kristersson.
VAL. Att vi som är ledare i svensk politik förstår allvaret i detta och själva motverkar den pågående polariseringen, är den första lärdomen jag vill dra av det amerikanska presidentvalet, skriver Ulf Kristersson.Foto:Wong Maye-E

Det har varit dystert och nedslående att följa amerikansk politik under senare år. Många av oss minns decennier där USA och Washington tvärtom var den hoppfulla politiska inspirationskällan. Från vänster till höger hämtades intellektuellt nytänkande hem till svensk politik. Den akademiska, politiska, ekonomiska och statsvetenskapliga debatten i USA var spänstigare än någon annanstans.

Också politiska kampanjmakare från både höger och vänster vallfärdade till den amerikanska politikens ”war rooms” för att lära nytt om kampanj och kommunikation. Från TV:s första genomslag under John F. Kennedy, via de storslagna talen under Ronald Reagan till den innovativa kraften hos Bill Clinton. En del var yta, men mycket var viktig politisk substans: ”Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”, ”The shining city on a hill” och ”It’s the economy, stupid” markerar viktiga principiella politiska förändringar i USA som påverkade även oss. Amerikansk politik inspirerade svensk, vare sig vi gillade själva budskapet eller inte.

Men i dag finns där inte mycket att inspireras av. En oförsonlig politisk polarisering har tagit över, där människor med olika uppfattningar inte ens kan tala med varandra, än mindre förstå varandra eller kompromissa med varandra.

Det grova, rent vulgära språkbruk som framför allt bär Donald Trumps signum, har präglat hela denna presidentvalskampanj. Överdrifterna och ensidigheten i den mediala utvecklingen gör att vilken tv-kanal man tittar på avgör vilken politisk världsbild man får. För bara några år sedan var det en situation som mest rådde i rysktalande delar utanför Ryssland, där befolkningen kunde leva i ett parallellt nyhetsuniversum.

Allt detta kryddat med sociala mediers filterbubblor och en ökande oro för rysk, kinesisk och iransk olaglig inblandning i politiska val, skapar en giftig politisk cocktail. Jag tror att den är farlig för demokratin.

Min förhoppning är att allt detta blir bättre med Joe Biden som president. Men min farhåga är att polariseringen kommer att finnas kvar, och att amerikansk politik fortsätter påverka svensk. Dock inte längre som löftesrik inspiration, utan som ett slags hotfull prognos för hur det kommer att bli även hos oss. Och att det destruktiva och söndrande samtalsklimatet där, får fäste även här.

Den som inte är hemmablind eller själv medskyldig, ser redan tydliga tecken på att den utvecklingen är på gång. Polariseringen har blivit värre även hos oss. Det handlar allt mindre om vad människor tycker, och allt mer om vad människor ”är”. Identitetspolitiken reducerar individer till symboler för sitt kön, sin hudfärg eller sin etnicitet. När den politiska konflikten byggs upp kring egenskaper som individen själv inte kan styra över, så skapas oöverbryggbara motsättningar. Denna ”identitetspolitik” bryter mot den liberala demokratins grundläggande idé om individuella rättigheter - och personligt ansvar.

I Sverige har vi en sund traditionen att skilja på sak och person, att kunna tycka illa om politiska idéer men respektera människan som står för idéerna. När den ersätts av en tystnadskultur, där man vägrar lyssna på varandra, bokstavligt talat vänder varandra ryggen och ”deplattformera” den som för stunden har fel åsikt, är demokratin i fara. Det är raka motsatsen till den yttrandefrihetens klassiker: ”Jag håller inte med om vad du säger men är beredd att gå i döden för din rätt att säga det”.

Jag tror det vore förödande om svensk politisk kultur blev ännu mer som i USA, och om svenska medier blev ännu mer som amerikanska. Den hätska polariseringen och oförsonligheten vill de flesta svenskar inte ha, och detta funderar säkert även många svenska mediechefer redan mycket på. Men det finns ingenting som gör oss immuna mot en sådan utveckling i Sverige. Och ju mer man bygger sitt nyhetsflöde på sociala medier, desto mer självförstärkande blir nyheterna.

Att vi som är ledare i svensk politik förstår allvaret i detta och själva motverkar den pågående polariseringen, är den första lärdomen jag vill dra av det amerikanska presidentvalet.

Den andra slutsatsen är att jag nu hoppas på ett amerikanskt politiskt ledarskap som återupprättar USA:s relationer med Europa. Ett USA som ser värdet av europeisk enighet och en möjlighet att tillsammans med Europa förena den fria världen. För även i vår tid finns det frågor där det öppna samhället måste möta sina fiender.

Jag hoppas på en amerikansk president som vårdar Nato-samarbetet, inte underminerar det. Inte för att USA ensamma har ansvar för världens försvar. Än mindre för att andra länder ska slippa betala för det, utan för att den världsordning vi har byggt upp sedan 1945 har skapat ett omistligt försvar för demokratin.

Jag hoppas på en amerikansk president som återaktiverar engagemanget för det internationella klimatarbetet. Inte för att det inte redan görs mycket i USA, titta bara på vad som händer i många delstater och på innovationskraften i det amerikanska näringslivet. Utan för att global amerikansk auktoritet behövs även inom klimatpolitiken. Det är viktigt att vi tillsammans ser till att marknadsekonomi och teknologisk utveckling leder klimatpolitiken framåt, snarare än domedagsprofeter och de som tror på ”klimatdiktatur”.

Jag hoppas på ett USA som kommer tillbaka med ett större engagemang i WTO och de internationella organisationerna. USA kan tillsammans med EU utgöra en avgörande kraft när auktoritära länder försöker flytta fram sina positioner. Det gäller allt ifrån det nu globala hälsoarbetet till normer och regler för internationell handel.

Låt oss samtidigt vara rättvisa mot USA. Demokratin i USA är i grunden inte annorlunda än den i Sverige eller andra västländer. Amerikanska väljare vill att en amerikansk president ska lösa USA:s problem, precis som svenska väljare vill att en svensk statsminister i första hand ska ta tag i Sveriges. Väljare i alla länder prioriterar sitt eget land och röstar därefter. Det ska man inte moralisera över. Den politiska ledare som inte förstår att mandatet kommer från det egna landets medborgare och inte från andra länder, blir inte vald eller långlivad.

Men i den sammankopplade värld vi alla nu lever i, och med de nya hoten mot frihet, tolerans och öppenhet som vi nu möter, så måste demokratierna hjälpas åt. Då behövs ett seriöst och respekterat amerikanskt politiskt ledarskap. Och det börjar uppifrån. Det behövs helt enkelt fler vuxna - även i det Ovala rummet.

Ulf Kristersson

Partiledare för Moderaterna.


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Dagab Inköp & Logistik ABAnnons

Ett modernt Dagab tar spets i att utveckla logistikbranschen

De senaste åren har Dagab genomgått en förändringsresa från en klassisk logistikorganisation, till en innovativ, avancerad och modern helhetsleverantör i branschens absoluta framkant. Nu satsar företaget på att växa ytterligare, bland annat genom etableringen av Europas modernaste logistikcentrum i Bålsta och intensiva rekryteringsinsatser. 

När Nicholas Pettersson tog över som vd för Dagab för fem år sedan var det med en gedigen erfarenhet från Axfoodorganisationen i bagaget. Redan då var strategin tydlig: att bilda det nya Dagab, en ambition som idag är långt framskriden. 

– 2015 var vi en klassisk logistikorganisation med lastbilar, lager och manuella processer. Idag är vi en helhetsleverantör vars erbjudande ständigt vässas till det yttersta för att tillmötesgå kundernas krav på snabbare och flexiblare varukedja med större valfrihet, säger Nicholas.

Ändrade synsätt och arbetssätt

Bakgrunden till satsningen på det nya Dagab låg i att kundernas kravställningar blev – och blir – allt mer komplexa. För att hantera de förändrade förutsättningarna lades fokus på att koka ner och förenkla värdekedjan och dess tillhörande processer. Nicholas betonar att det krävde att organisationen ändrade synsätt för att få såväl till exempel Willys som medarbetare att förstå att vare sig inköp, sortimentsutveckling, transport eller lagerhållning är enskilda funktioner, utan att det gäller att skapa en dynamisk kraft bakom hela affären för att kunna maximera kunderbjudandet. 

– Vår strategi var att ta bort det klassiska funktionstänket där man alltjämt strävar efter att hyvla tio procent här och tio procent där. Istället valde vi att se detta som en effektiv styrka som kan frigöra många timmar, i många delar av kedjan. Denna tid kan sedan användas för att utveckla både erbjudande och kundbemötande. Det förutsatte dock att vi också ändrade arbetssätt; medan vi förvisso hade mycket bra data att tillgå behövde vi lägga större vikt vid att arbeta datadrivet och processorienterat.

Investerade i automatisering

Detta blev startskottet till en omfattande förändringsresa för Dagab. De kommande åren medförde och kommer fortsatt att medföra en kraftigt ökad automatisering av repetitiva processer, robotisering av administrativa uppgifter och datastyrning av både rutiner och kvalitetsarbete. 

– Genom att på ett nytt vis kunna analysera och kartlägga hela vårt arbetssätt har vi kunnat åstadkomma omfattande förbättringar inom organisationen. En viktig sak att betona är dock att detta inte har inneburit att vi plockar bort medarbetare. Snarare handlar det om att vi äntligen har kunnat ge våra medarbetare utrymme och möjlighet att med databaserade insikter kunna utveckla och kravställa verksamheten såväl som öka våra volymer, istället för att behöva lägga tiden på repetitiva manuella moment. Vi frigjorde också tid på samma gång för att kunna tillfredsställa en allt mer komplex kund i dagligvaruhandeln.

Unikt logistikcentrum i Bålsta

Den målmedvetna satsningen har resulterat i ett flertal värdefulla initiativ och har därtill ett viktigt symboliskt värde för företaget. Nicholas berättar om det nya logistikcentrum Dagab bygger i Bålsta, en helt unik installation som samlar hela flödet, sortimentet och processerna för både butik, e-handel och servicehandel i en och samma byggnad. Här hanteras såväl fryst och kylt som torrt gods. Detta innebär dock mer än att bara centralisera verksamheten:

– Logistikcentrumet förväntas vara i drift 2023 och kommer att medföra enorma fördelar, inte bara vad gäller flöde och automation, utan också vad gäller till exempel den sista milen, packnings- och ruttplanering, dynamisk prissättning och mycket mer. Lika viktigt för oss är dock att vi arbetar kundcentriskt; det betyder att vi tittar på det faktiska kundbeteendet för att simulera hur olika åtgärder och förändringar påverkar kundernas val. Därmed har vi möjlighet att skräddarsy vårt arbetsflöde så att det gagnar både kund och slutkonsument. Att förena sortiment och logistik i samma process och organisation har skapat stora fördelar för Axfoods konsumentvarumärken och detta blir väldigt tydligt den dag vi öppnar i Bålsta.

Rekryterar på alla nivåer

Nya Dagab omfattar alltså en stor omställning för det cirka 3500 medarbetare stora företaget. Med verksamhet som pågår dygnet runt, året runt har det skapat ett stort behov av nya kompetenser inom hela organisationen. Nicholas nämner ett tydligt behov av allt från lagerarbetare och sortimentspecialister till matematikdoktorander och understryker att alla Dagabs yrkeskategorier är centrala för att företaget ska kunna få ut maximal effekt av sina effektiviserings- och automatiseringssatsningar. 

– Något jag själv kan vittna om är att Dagab, som en del av Axfoodkoncernen, faktiskt kan vara en arbetsplats för livet. Här kan man hitta allt från sitt första extrajobb till roller med teknisk spetskompetens och enorm karriärpotential. Ända sedan företaget startades har vi vinnlagt oss om att vara en reko arbetsgivare med god löneutveckling och goda villkor. Det inkluderar naturligtvis omfattande internutbildningar inom en mängd olika områden genom Axfoodakademien.

Möjlighet att göra sin egen karriärresa

Något som är viktigt att ha med sig om man söker sig hit är dock att Dagab är en värderingsstyrd kultur med tydliga kärnvärden. Kunden är i centrum och man arbetar mycket under eget ansvar, men därför har man också möjligheten att göra sin egen resa, inom företaget. 

– Våra medarbetare är ovärderliga för att vi ska nå våra mål. Om vi ska fortsätta att utvecklas till en modern och dynamisk kraft i hela värdekedjan behöver var och en av oss vara med på resan, för att förstå, analysera och tänka till kring allt vi gör. Ännu är vi inte riktigt där, men vi är övertygade om att vi kommer att hitta rätt personer med rätt kompetens för att ta spets i den här utvecklingen, avslutar Nicholas.

FAKTA OM DAGAB

Dagab ansvarar för att utveckla ett effektivt, attraktivt och särskiljande sortiment för Axfoods samtliga marknadskoncept och för andra företagskunder. Dagab arbetar ständigt med att effektivisera varuflödet från sortimentsutveckling och inköp till lagerhantering och distribution.

Läs mer om Dagab

 

Mer från Dagab Inköp & Logistik AB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Dagab Inköp & Logistik AB och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?