Hoppa till innehållet

Annons

Dela ut koldioxidskatten till medborgarna

Lägg koldioxidskatten i en särskild fond som töms en gång i månaden och betalas ut till alla medborgare. Då får vi en marknadsdriven omställning utan att dopa staten, skriver Lars Almström.

 

En vanlig koldioxidskatt duger inte. Klimatsvaret – CCL Sverige föreslår i stället något som vi kallar Avgift och Utdelning, skriver Lars Almström.
En vanlig koldioxidskatt duger inte. Klimatsvaret – CCL Sverige föreslår i stället något som vi kallar Avgift och Utdelning, skriver Lars Almström.Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

Allt fler funderar på hur mänskligheten ska stoppa den globala uppvärmningen. Vi skulle helst vilja ha en lösning som inte tvingar oss till standardsänkning, utan tvärtom är ekonomiskt lönsam. Den lösningen finns och den möter allt större uppskattning. Sverige skulle kunna vinna mycket på att bli första land som använder den. 

Det hot som vi alla står inför i dag är det största som någon generation någonsin haft att hantera. Det är vår plikt som ansvarskännande medborgare att slå vakt om Sverige och skydda dess invånare, dess ekonomi och natur, både nu och i framtiden och det kräver krafttag för att komma ur vårt beroende av fossila bränslen.

Men det krävs ännu mer. Sveriges utsläpp av växthusgaser är små, globalt sett. För att skydda vårt land måste vi också bidra till att hela världen får bukt med klimatförändringen. Därför är det av yttersta vikt att vår klimatlösning kan bli ett inspirerande exempel för andra länder att ta efter.

En vanlig koldioxidskatt duger inte. Klimatsvaret – CCL Sverige föreslår i stället något som vi kallar Avgift och Utdelning. Det fungerar i princip så här.  

1) Låt Skatteverket lägga en smärre avgift på bensin och diesel vid pumpen. 

2) Samla intäkterna från denna avgift i en fond utanför statens budget.

3) Töm fonden varje månad genom att dela ut hela behållningen, i lika stora delar, till varje vuxen medborgare (och halv del till barn).

4) Låt avgiften stiga rejält år efter år i en förutsedd takt.

Vilka är de största fördelarna med detta förslag?

- Det höjer priset på varor som orsakar koldioxidutsläpp vid tillverkning och transport. Efterfrågan på sådana varor minskar och efterfrågan på klimatsmartare alternativ ökar. Detta skapar en hemmamarknad för just sådana varor som världsmarknaden snart kommer att skrika efter. Vår industri kan komma ur startblocken tidigt och utveckla dessa produkter – till glädje för ökande export och sysselsättning.

- Det startar omställningen samma dag som det införs. Kreativiteten och handlingskraften hos näringsliv och allmänhet stimuleras från första stund. Detta är viktigt. Det finns ingen tid att förlora.

- Det kan kombineras med andra förslag, till exempel ett förbud mot fossila bränslen. Ifall det visar sig nödvändigt kan avgiftshöjningen avslutas med ett totalt förbud mot bensin och diesel.

- Det höjer inte skatterna. Klimatfrågan behöver alla partiers stöd. Med Avgift och Utdelning kan partierna frikoppla klimatpolitiken från sina egna hjärtefrågor, vilket bäddar för ett brett politiskt stöd.

- Priser kommer att stiga oavsett vilken metod man väljer för att eliminera de fossila utsläppen, men en majoritet av medborgarna kommer att få en utdelning som är minst lika stor som kostnadsökningarna. Alternativ till fossila transporter finns och många fler kommer att tillkomma när efterfrågan ökar.

- Utdelningen varje månad gör det därför möjligt att höja avgiften på fossila bränslen kraftigt och förutsebart år efter år, utan att väljarstödet försvinner. Eftersom tillräckliga åtgärder mot koldioxidutsläppen saknats alltför länge är detta nu alldeles nödvändigt, ifall en skenande klimatförändring ska kunna undvikas.

- Glesbygden skyddas. Till skillnad från de flesta andra förslag skulle Avgift och Utdelning tillföra vår landsbygd stora resurser, särskilt om man beslutar sig för att ge alla som bor i glesbygd dubbel utdelning.

- Sist men inte minst är Avgift och Utdelning ett suveränt kostnadseffektivt och transparent sätt att lösa problemet. Skatteverket finns, liksom våra skattekonton. Allt som behövs är att fastställa avgiftens storlek i en tydlig, allmänt känd upptrappning. Förslagsvis bör priset på bensin och diesel stiga med mellan 5 och 10 kr per liter varje år. En sådan signal skulle inte lämna stora kvantiteter fossila bränslen kvar att förbjuda år 2030.

Förslaget har bara funnits i några år. I USA kallas det Carbon Fee and Dividend och drivs av den snabbt växande organisationen Citizens’ Climate Lobby, som satsar hårt på att påverka republikanerna i kongressen. Resultaten är lovande. En ny partiövergripande grupp för klimatlösningar i representanthuset, Climate Solutions Caucus, bildades 2016 och växer raskt. Gruppen består av lika många republikaner som demokrater och har nu 70 medlemmar, 35 från vardera partiet. Detta är ett tecken på att republikanerna känner trycket från allmänheten: De som inte tar klimatfrågan på allvar riskerar att få bära de politiska följderna i nästa val. 

Ett annat tecken på att tiden för ett marknadsbaserat klimatförslag har kommit är organisationen Climate Leadership Council, som bildades för ett år sedan av en grupp republikanska före detta toppolitiker i USA. Bland medlemmarna finns tre f.d. finansministrar, två f.d. utrikesministrar, två f.d. ekonomiska rådgivare till republikanska presidenter och ett antal ledare för stora internationella bolag. Gruppen förespråkar en stigande koldioxidskatt med full utdelning.

Sverige har högt anseende i världen. Genom att införa Avgift och Utdelning skulle vi kunna ta en ledarroll och visa att det finns effektiv och lönsam klimatpolitik som kan genomföras i politisk enighet, med stöd från väljarna. Ett sådant exempel skulle göra enorm global nytta och samtidigt stärka vårt eget land. 

Lars Almström

Initiativtagare till Klimatsvaret, den svenska delen av Citizens’ Climate Lobby

Innehåll från Ikano BostadAnnons

Klimatneutrala om sju år: ”Alla letar efter lösningar”

De vill bli klimatneutrala – om sju år.

Nu är byggbranschens arbete att lyckas med med det ”omöjliga” igång.

– Vi är ödmjuka inför uppgiften, inget företag sitter ensamt med alla svar och alla letar efter lösningar, säger Mikael Hallengren, produktionschef hos Ikano Bostad.

EXTERN LÄNK: Pilotprojekt med klimatneutralt kvarter

Bygg- och fastighetsbranschen står för 20 procent av Sveriges klimatavtryck, enligt en rapport från Boverket. Till år 2045 har bygg- och anläggningsbranschens färdplan satt målet att siffran ska bli noll – Ikano Bostad vill lyckas ännu snabbare:

– Produktionen av material till nya bostäder har en hög klimatpåverkan, därför vill vi spänna bågen ännu mer och sikta på 2030. Vi vill verkligen ställa om produktionen och tror det är möjligt att nå dit. Men då behöver vi också jobba betydligt mer med andra material än vad vi byggt med historiskt, säger Mikael Hallengren.

Därför har man sjösatt flera utvecklingsprojekt, däribland att bygga mer i trä men också att hitta effektivare metoder att bygga hus i betong.

– Vi tror fortfarande att betong är en bra metod för flerbostadshus, det har viktiga egenskaper andra material saknar. Därför jobbar vi med två spår: Ett är förflytta standarden för hur vi bygger med betong. Både betong som produkt, men även med planering och genomförande för att få minskad klimatpåverkan genom hela byggprocessen. Ett annat spår är att öka inslagen av träproduktion. Att jobba med flera material ökar stabiliteten i själva byggandet i en osäker omvärld.

För att nå målet redan 2030 har Ikano Bostad tagit fram en strategi där konkreta målsättningar, som frågan kring betong och trä, ska uppnås. (se faktaruta). Kvarteret Fröa i nya Malmöstadsdelen Elinegård är Ikano Bostads första klimatneutrala projekt.

– Vi har många initiativ och utvecklingsprojekt som leder till minskat klimatavtryck i våra projekt. Vi har även ökat takten i samarbetet med våra strategiska leverantörer. En viktig del är engagemanget i verksamheten för att arbeta fram klimateffektivare lösningar i våra projekt, säger Hallengren och fortsätter:

– Bland annat arbetar vi med återvunnen isolering och isoleringsmaterial som ger lägre klimatavtryck, som förutom att ge välisolerade och täta hus också ger lägre energiförbrukning. Vi jobbar även med återvunnet stål. En sak jag tror många boende uppskattar är att vi planterar mycket gräs, buskar och träd. Det är inte bara fint utan binder också koldioxid effektivt och ger jorden ett tillskott av biogent kol för att kompensera en del av utsläppen. Solceller på taken för egenproducerad el har också blivit allt vanligare.

Samtidigt efterlyser Hallengren mer samarbete mellan branschens olika aktörer, detta gäller såväl leverantörer som byggföretag, för att öka takten i omställningen.

– Det finns flera framgångsrika branschöverskridande lokala initiativ som vi är verksamma inom, där vi både bidrar och lär oss. Vi hoppas de initiativen kan bli en katalysator för att komma igång nationellt och få en samordning, säger han och pekar på en konkret åtgärd som skulle behövas:

– Vi behöver enas nationellt kring vad som ska gälla när man beräknar klimatpåverkan, så att man inte har lokala avvikelser utan har en enhetlig standard. Redan idag finns det krav på klimatdeklarationer på allt som byggs, men vi saknar gemensamma riktlinjer för gränsvärden. Det här behöver vi samordna oss kring, säger Hallengren och lägger till:

– De företag som inte kan lösa de här frågeställningarna kommer inte vara konkurrenskraftiga eftersom kunderna efterfrågar svaren. Ta hållbara beslut i ditt företagen, annars blir det svårt att överleva på sikt.

EXTERN LÄNK: Så ska deras tuffa klimatmål nås

 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera