1515
Annons

Debatt: Vi har en nollvision för elsparkcykelolyckor

Andelen olyckor per resa och kilometer med elsparkcykel minskar. Men nu måste politikerna göra sin hemläxa så att städerna har plats för delad mikromobilitet, skriver företrädare för flera elsparcykel-operatörer. 

Foto:Jesper Frisk

Förra året genomfördes fler än 26 miljoner resor och totalt närmare 48 miljoner resta kilometer med delade elsparkcyklar endast i Sverige. Tack vare branschens egna data som för första gången sammanställts, kan vi få en tydlig indikation på hur trafiksäkerheten utvecklar sig för elsparkcyklarna. Sammanställningen visar att olyckorna har minskat jämfört med föregående år när olycksstatistik sätts i relation till antal resor och körda kilometer. 

Delade elsparkcyklar har på kort tid kommit att förändra hur vi transporterar oss i svenska städer. Som trafikanter är vi inte särskilt vana vid att nya trafikslag införs. Inte heller beslutsfattare och andra som är inblandade i trafikreglering har stor erfarenhet av att skapa infrastruktur och regler för nya fenomen inom mobilitet. Vi som dagligen arbetar med att utveckla delad mikromobilitet, förstår att nya företeelser i trafiken utmanar. Nya fordon konkurrerar om den knappa platsen i städerna, saknar ofta anpassat regelverk och har sin egen logik i hur de används. 

Den svenska transportsektorns klimatmål innebär att utsläppen ska minska med 70 procent till år 2030. Sektorn står i dag för 30 procent av de totala utsläppen i Sverige och Trafikverket bedömer således att biltrafiken måste minska med 10–20 procent. Det är här de nya klimatsmarta fordonen behövs.

Med samma passion som vi har i övertygelsen om att delad mikromobilitet är framtiden för hållbara och levande städer, tar vi oss an frågorna som rör trafiksäkerheten kring våra fordon. Både den snabba tekniska utvecklingen av våra fordon och det faktum att verksamheten är datadriven, gör att det finns fantastiska möjligheter att påverka både design och användning för att kontinuerligt förbättra våra tjänster ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Fram till nu har det varit svårt att få underlag inom olycksstatistiken i Sverige. Forskningen har enligt Transportstyrelsen inte hunnit publicera resultat i den omfattning att det går att dra slutsatser med säkerhet. Det behövs således mer och djuplodande forskning som ser på både orsak, omfattning och förebyggande verksamhet ur ett holistiskt perspektiv.

Transportstyrelsen publicerade en rapport i november som fick viss uppmärksamhet då olyckorna med elsparkcyklar gick upp i faktiska tal, från 798 år 2020 till 1 056 olyckor år 2021 (januari–augusti). Tyvärr tog rapporten inte i beaktande att antalet resor med delade elsparkcyklar under samma tid mer än fördubblades samtidigt som den resta sträckan tredubblades. 

Från 2020 till 2021 ökade antalet resor med delade elsparkcyklar från drygt 10,3 miljoner resor till över 26 miljoner resor. Antalet kilometer som restes ökade från 15,7 miljoner till nästan 28,5 miljoner kilometer under samma tid. Detta innebär att olycksrisken var 0,005 procent per körd km i Sverige under 2020, eller motsvarande 1 på 13 000 resor. I I Transportstyrelsens rapport finns endast olycksstatistik för januari till augusti för 2021. Under den perioden gjordes 15,7 miljoner resor som sammanlagt motsvarar drygt 27 miljoner kilometer. Under denna period var olycksrisken 0,004 procent per körd kilometer i Sverige, eller 1 på 15 000 resor. Detta belyser att det har skett en procentuell minskning av antalet olyckor i landet i relation till antal resor och resta kilometer. 

En liknande utveckling ser vi även i Stockholms Län, Västra Götaland och Skåne Län om vi jämför Transportstyrelsens olycksstatistik med antal genomförda resor och resta kilometer. Även dessa siffror visar att ökningen av antalet olyckor inte har följt utvecklingen av ökat resande med elsparkcyklar. Snarare har andelen olyckor per resa och kilometer minskat.

Självklart eftersträvar vi som bransch en nollvision för olyckor, men med ovan i beaktande kan vi urskilja att det går åt rätt håll i trafiksäkerhetsarbetet, givet den stora ökningen i användning av våra elsparkcyklar och tjänster.

På de få år som delad mikromobilitet har funnits i Sverige, har trafiksäkerhetsarbetet utvecklats snabbt. Vi i branschen har utvecklat säkrare fordon och teknik för att påverka användarna att göra säkrare val, sänka maxfarten och förhindra olämplig körning. Mycket görs redan i dag i samarbete med kommuner, kollektivtrafikmyndigheter och fastighetsägare. Vi tror att utvecklingen skulle gå ännu snabbare om vi än mer kunde kroka arm med beslutsfattarna i riksdag, regering och kommun. Vi som operatörer har möjlighet att anpassa och utveckla våra fordon för att bli än mer säkra, men det kommer inte att räcka hela vägen.

Många av de utmaningar som mikromobiliteten står inför kokar ner till att det inte finns nog plats för mikromobilitet i våra städer, varken för färd eller parkering. Vi behöver säkra fordon och ansvarsfulla användare, men också en miljö som är trafiksäker för alla trafikslag. Vi är beredda att göra vår hemläxa, men är beslutsfattarna beredda att göra sin? 

Just nu ligger det förslag från politiker om att i praktiken förbjuda mikromobilitet i städer – helt och hållet eller under kvällar och nätter samt införa parkeringsförbud. Det anser vi är att fuska med hemläxan, särskilt som många beslutsfattare och städer säger sig vilja minska privatbilismen, och arbeta för hållbara städer och transporter – mål som vi delar och gärna bidrar till att uppnå i linje med den gröna omställningen.

Jacopo Magni, General Manager Nordics, Bird

Alexander Liljeblad, Country Manager Bolt

Borys Pawliczak, General Manager Dott Sweden

Fredrik Timell, Sr. Public Affairs Manager, Lime

Oras Al-ebeyawi Country manager Superpedestrian

Lukas Samuelsson, General Manager Nordics, TIER

Christina Moe Gjerde, General Manager Nordics,  Voi


Innehåll från Sharp RecruitmentAnnons

Nya risker och hot ökar markant och kompetens saknas

Behovet av kompetens inom säkerhet exploderade förra året, en trend som ser ut att fortsätta även under 2022. 

– Det finns en väsentlig brist på kandidater inom säkerhet i Sverige och allt tyder på att det kommer att bli värre, säger Zerin Baran, rekryteringskonsult hos Sharp Recruitment med placering i Paris. 

– Ju mer bolagen växer, desto större blir deras behov av både juridisk kompetens och säkerhetskompetens för att säkerställa att verksamheten tryggt kan navigera olika regelverk och riktlinjer på marknaden. Informationssäkerhet, korruption och läckor är en beklaglig verklighet, som man måste stå beredd att hantera om den uppstår, betonar Zerin Baran.

Ser man till globaliseringens utmaningar blir detta än mer relevant, enligt Zerin Baran. Nya marknader kräver ett betydligt högre säkerhetstänk från bolagens perspektiv – inte bara legalt, utan också i fråga om hur man uppfyller lokala riktlinjer och ur till exempel ett varumärkesperspektiv. 

– Händer något går det oerhört fort för ett varumärke att tappa i värde. Därför gäller det att ha fullständig översikt och kontroll av sin verksamhet. Vad står vi för, som företag? Hur hanterar vi korruption, hur ser vi på etik och vilka är våra principer och värderingar? Om vi bryter mot dem, vad blir det för konsekvenser?

Då ett företag med huvudkontor i Europa kan ha samarbeten i olika delar av världen blir dessa frågor snabbt komplexa, i synnerhet om man vill granska sin egen verksamhet såväl som sina partners och deras beteende. Står man verkligen för samma saker? 

– Det säger sig själv att en så oklar situation ökar risken för exempelvis företagsspioneri, korruption och informationsläckor, vilket i sin tur visar på den enorma vikten av att ha roller med övergripande ansvar för just dessa frågor. Många bolag saknar dock den kompetens som krävs för detta. Vi ser också att kriget i Ukraina har lett till att företag behöver se över interna strukturer och riktlinjer när det gäller geopolitiska spänningar och kriser. Hur ska ett företag agera i länder som är utsatta för hot och invasion, som stänger sig för omvärlden eller som begränsar handeln? Här måste hållbarhetsfokuset breddas på ett sätt som för många bolag är nytt, det vill säga att arbeta på ett hållbart sätt i länder där säkerhetsläget skiljer sig från det svenska.

Hittar rätt person för rollen

Zerin Baran är själv utbildad jurist, med mångårig erfarenhet av bank- och finansbranschen, vilket ger henne en unik insikt i vilka säkerhetsbehov verksamheter har i den här typen av rekryteringssammanhang. Hon betonar att det i nuläget inte finns någon specifik utbildning för dylika roller och att lämpliga personer kan komma från en mängd olika bakgrunder.  

– Vi har matchat bolag med allt från jurister, ekonomer, poliser, och många fler. Det viktiga är att man hittar rätt person för rollen, med integritet nog för att kunna driva professionella utredningar, och som samtidigt vågar ta de svåra besluten. 

Kan vara en känslig process

Zerin Baran betonar att bolag som söker den här typen av kompetens först måste avgöra vad det är som de faktiskt vill förmedla. Vissa kanske lägger stor vikt vid breda språkkunskaper, medan andra föredrar att arbeta med människor från specifika kulturer, med tillhörande värderingar. 

– Att göra den här typen av interna utredningar kan vara oerhört känsligt, inte bara ur ett monetärt perspektiv. Människor kan känna att deras integritet och yrkesetik ifrågasätts – då behöver man göra en avvägning om det är bättre med en lokal utredare eller någon från ett annat land.

I sin roll som rekryteringskonsult hos Sharp Recruitment är det Zerin Barans uppgift att stötta företagen i denna process. Samarbeten med klienter inleds alltid med djuplodande samtal, för att identifiera precis vad verksamheten behöver. Först därefter påbörjar hon arbetet med att leta fram lämpliga kandidater, ett förlopp som kan ta tid. Ju mer insikt Zerin Baran har i vad bolaget söker desto tryggare känner sig kandidaterna i processen med Sharp Recruitment. 

–Det är viktigt att hitta rätt profil för rätt sammanhang, men det är en uppgift våra klienter tryggt kan överlåta till oss, avslutar hon. 

Läs mer om hur Sharp Recruitment kan möta era rekryteringsbehov 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sharp Recruitment och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?