Annons

Debatt: Värna konkurrenskraften och minska utsläppen

I slutet av året ska regeringen presentera sin klimathandlingsplan. Det finns förutsättningar att nå klimatmålen både nationellt och gentemot EU med en balanserad politik som värnar vår konkurrenskraft samtidigt som den minskar utsläppen, skriver Svante Axelsson Nationell Samordnare Fossilfritt Sverige tillsammans med företrädare för transportbranschen. 

Foto:Hanna Wemmenhag

Regeringen befinner sig i ett dilemma. I Tidöavtalet lovar de att sänka drivmedelspriserna vid pump, samtidigt ska de visa hur det svenska klimatmålet för inrikes transporter ska uppnås. Det innebär en utmaning för många transportintensiva företag som har satt sina klimatmål utifrån vårt inhemska mål om 70 procents minskning av utsläppen för inrikes transporter till 2030, liksom för alla de företag som planerar att investera i biodrivmedel.

Men nu befinner vi oss i en unik situation där priset på drivmedel har varit extremt högt på grund av Rysslands invasion av Ukraina, svag kronkurs och inblandning av fullt beskattade biodrivmedel genom reduktionsplikten. Vi har därför full förståelse för att regeringen behöver agera för att sänka drivmedelspriserna ytterligare. I likhet med Tidöavtalet är det klokt att just fokusera på att få ned drivmedelspriset vid pump, vilket är det som de facto påverkar hushållen och företagen negativt, istället för att låsa sig vid nivåer för olika styrmedel. Dagens situation är nämligen inte det nya normala. Därför är det också viktigt att, som regeringen föreslår, tidsbegränsa åtgärderna, så att vi inte äventyrar de långsiktiga och förutsägbara spelreglerna som är en förutsättning för att branschen ska våga investera i produktion av mer biodrivmedel, vilket även är bra för en trygg energiförsörjning.

I det läge som landet befinner sig i menar vi att reduktionsplikten bör justeras och drivmedelsskatten på diesel sänkas så att vi harmoniserar våra dieselpriser till nivåerna som gäller i våra grannländer och närmaste handelspartners. När det gäller bensinpriserna ligger vi i linje med Europa och har till och med lägre priser än våra grannländer.

Nu finns nya möjligheter att lösa det politiska dilemmat eftersom ett antal omvärldsfaktorer har förändrat spelplanen sedan valet i september. Det gör det möjligt för regeringen att både sänka dieselpriset vid pump, samtidigt som Sverige kan fortsätta att investera i inhemsk biodrivmedelsproduktion. 

Efter riksdagsvalet 2022 bestämde EU att Sverige ska minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till 2030 i de sektorer som inte är en del av EU:s utsläppshandel enligt EU:s ansvarsfördelningsförordning (ESR). Denna skärpning av det svenska betinget är en konsekvens av EU:s högre ambitioner om att minska utsläppen i EU med 55 procent till 2030. Kraven har skärpts för flera EU-länder vilket leder till en tuffare konkurrens om de utsläppsöverskott som eventuellt finns att köpa.

För svenskt vidkommande blir det i praktiken mycket svårt att nå detta nya ESR-mål  om vi samtidigt sänker reduktionsplikten kraftigt.   Misslyckas Sverige med sitt nationella åtagande väntar en straffavgift som sannolikt kommer att baseras på priset för utsläppsrätter och därför vara dyrare än många åtgärder som i stället kan stötta vår inhemska fossilfria omställning för ökad konkurrenskraft.

Priser på fossil diesel har ökat i och med att den ryska exporten av diesel nu är helt avstängd samtidigt som flera raffinaderier har stängt, eller dragit ned på produktionen för att satsa på produktion av biodrivmedel. I rådande läge är det ytterst osäkert ifall bytet från biodrivmedel till ökad användning av fossil diesel kommer att ge förväntade positiva priseffekter vid pump.

Samtidigt förväntas utbudet på förnybar diesel (HVO) att öka de närmaste åren från olika länder i världen. Enligt prognoser från bland annat Greenea kommer produktionen att öka kraftigt till 2025. Det handlar om en trefaldig ökning i EU, en sexfaldig ökning i USA och en trefaldig ökning i Asien på bara fem år.  Med den ökade produktionskapacitet som vi nu ser kommer efterfrågan av HVO att kunna mötas.

Priset på diesel är i dag 22,58 kronor per liter jämfört med Tyskland som betalar 19,22. Så även om priset sjunkit med 17 procent jämfört med kvartal tre 2022 så har dock Sverige fortfarande högst dieselpris i EU. För att harmonisera med våra grannländer behöver priset på diesel i dag sänkas. När det gäller priset på bensin är priset i nivå, till och med billigare än våra grannländer vilket gör att reduktionsplikten inte behöver förändras för bensin.  

För att nå våra högt satta klimatmål räcker det inte bara med biodrivmedel. Det behövs också en kraftfull satsning på elektrifiering. En utbyggd laddinfrastruktur med tillräcklig effekt är en förutsättning för att åkerier och bussföretag ska kunna satsa på elektriska lastbilar och bussar för de långväga transporterna. Regeringen behöver förstärka investeringsstödet för tunga lastbilar. I Tyskland och Österrike erhåller en åkeriföretagare som investerar i en elektrisk lastbil 80 procent av merkostnaden jämfört med den senaste Euro 6 lastbilen i direkt stöd från staten.

Vi, inom den breda drivmedels- och transportsektorn, som står bakom denna artikel vill visa på en palett av åtgärder under perioden 2024 till 2026.  

Vi föreslår att regeringen:

Behåller reduktionsplikten för bensin på 7,8 procent. 

Sänker reduktionsplikten för diesel till den nivå som gällde när reduktionsplikten introducerades, dvs strax under 20 procent 2024 med en successiv upptrappning för att klara de klimatmål som Sverige åtagit sig.

• Korrigerar reduktionspliktsavgiften till från början avsedd nivå vid reduktionspliktens införande.

• Sänker drivmedelsskatterna för diesel till EU:s miniminivå under 2024–2026.

• Slopar BNP-indexeringen på drivmedelsskatterna.

Förstärker och förlänger investeringsstödet för tunga lastbilar. En elektrisk lastbil är 3-4 gånger så dyr som en med förbränningsmotor och det är en kostnad som åkerinäringen inte kan bära själv. 

Ökar takten i utbyggnaden av laddpunkter för tung trafik.

Sammantaget innebär våra förslag att konkurrenskraften bibehålls, dieselpriset vid pump hamnar i nivå med våra grannländer och övriga länder i Europa. Företag får jämförbart stöd som tyska konkurrenter. Laddinfrastrukturen byggs ut och möter den ökande efterfrågan. Det skapar förutsättning att nå klimatmålet för inrikes transporter och vårt åtagande gentemot EU till 2030 och undvika kraftfulla böter.  

Jessica Alenius vd Drivkraft Sverige

Svante Axelsson Nationell Samordnare Fossilfritt Sverige

Marcus Dahlsten vd Transportföretagen

Rickard Gegö vd Sveriges Åkeriföretag

Tommy Letzén vd Motorbranschens riksförbund

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från VisitCopenhagenAnnons

Följ i arkitektens fotspår – upptäck Köpenhamns hetaste hus och sjudande stadsliv

Foto:Dragør Luftfoto / Visit Copenhagen / Astrid Maria Rasmussen

Ikoniska byggnader, nyskapande stadsdelar och dansk hygge. I år är hela Köpenhamn som ett enda snyggt showroom av sköna upplevelser. Här är några anledningar att fira Köpenhamn som världens arkitekturhuvudstad 2023.

Tips på angelägen arkitektur och design finns här

Arkitektur I världsklass och tidlös design - Köpenhamn har länge varit dragplåster för alla som nyfiket nosar på de allra senaste trenderna inom stadsutveckling, arkitektur och design. Allt detta samtidigt baserat i en miljö med den klassiska storstadens fina form som fond.

I Danmark har arkitekter och designers en självklar plats i folks vardagsliv, från Arne Jacobsen, Finn Juhl och Hans Wegner till dagens spjutspetsstjärnor som Bjarke Ingels och designföretag som Hay, Menu och Muuto.

Camilla klär Köpenhamn

2023 har Unesco utsett Köpenhamn till Arkitekturhuvudstad i världen. Det kommer förstås att firas över hela den danska huvudstaden. En som bokstavligen har varit med om att klä Köpenhamn i sin samtida dräkt är stadens chefsarkitekt Camilla Van Deurs.

– i mitt jobb möter jag fantastiska platser varje dag, så jag brukar säga att hela stan är mitt kontor. Till exempel har vi en 13 kilometer lång cykelbana längs hamnarna. Här kan man ta sig en simtur, hitta på givande kulturaktiviteter som att gå på opera eller på kungliga biblioteket Den svarta diamant – eller bara ha en fin stund med sina vänner på ett kafé, kanske på min favorit La Banchina, säger Camilla Van Deurs som också står bakom stora delar av satsningen på Arkitekturåret.

Foto:Daniel Rasmussen

Här slår hjärtat lite snabbare

Hon berättar att staden ständigt utvecklar nya möjligheter för både sina medborgare och inresta gäster att nå vattnet och de populära kajmiljöerna. För Camilla Van Deurs får Vesterbro hjärtat att slå lite snabbare, en stadsdel hon menar i mycket förkroppsligar känslan av Köpenhamn.

– Men för mig är stan en plats där alla ska känna sig välkomna.

Hela året kryddas Köpenhamn av mängder med aktiviteter kring arkitektur och design. Snabbfotade kan ta rygg på en joggande cityguide och hänger med på en DAC-dag. 2 juli arrangerar Danskt arkitekturcentrum (DAC) rundor på 5 respektive 10 kilometer som passerar några av stans mest intressanta byggnader. Lite långsammare lärande, med mindre flås men minst lika mycket intryck av form och funktion, bjuds fram till 9 april på samma DAC, som visar 100 år av arkitektur genom den välrespekterade byrån Vilhelm Lauritzen Architecs.

Foto:Dragør Luftfoto

Ny vinterträdgård och picknick

På andra sidan kanalen planeras samtidigt för Operaparken, en helt ny grön lunga fylld med 628 nya träd alldeles vid vattnet och Henning Larsens operahus. Hippa byrån Cobe har ritat och även skapat en romantisk vinterträdgård med 1800-talsvibbar. Vill man lära känna Köpenhamn på ett ännu mer personligt plan bjuds på arkitektur-picknick söndag 11 juni. Då kommer rejäla långbord att placeras i varje stadsdel, från Vesterbro till Nörrebro och Amager, i ett kvarter som betyder något alldeles extra. Från den hemliga trädgården, den lilla skolgården eller kvarterskyrkan utgår sedan vandringar med fokus på lokal arkitektur.

Estetik i Jacobsens fotspår

Foto:Astrid Maria Rasmussen

Söker man sig just utanför stadskärnan bjuder Slow Tours Copenhagen på en estestisk minisemester med destinationer som Klampenborg och Skovshoved. Här kommer man riktigt nära Arne Jacobsens fantastiska kreationer. Den gnistrande funkisvita Bella Vista-villan, de ikoniska blåvita badhusen på Bellevuestranden, den urcoola bensinmacken i Skovshoved eller de unika terrasshusen Söholm är bara några nedslag på denna nestorns väg mot världsberömmelse.

Foto:Astrid Maria Rasmussen

 

4 fina tips från arkitekten

En av dansk arkitekturs stora fixstjärnor just nu är Anders Lendager, som med sitt fokus på hållbart, cirkulärt byggande skapar bostadshus av byggavfall. Här är hans fyra finaste tips för en dag i Köpenhamn i arkitekturens och trivselns tecken.

1. BaneGaarden. ”Gömd bakom tågspåren leder en grön stig till BaneGaarden. Skapad av fyra gröna entreprenörer som alla vill göra skillnad - och som vill dela sin kunskap om hur vi alla kan göra livet mer hållbart. Här kan man båda äta en 8-rättersmeny, besöka bondens marknad och lära sig göra pizza.” 

2. Ködbyens Fiskebar. ”Här handlar allt om fisk och skaldjur. Färskt, fräscht och nyttigt - underbar mat och fina viner. Härligt informell atmosfär i en skönt rå interiör som fortfarande bär spår av de gamla kötthallarna. Fiskebaren har en Bib Gourmand i Michelinguiden.”  

3. Konditaget Lüders. ”Ta med ungarna hit! Det här är inte vilken lekplats som helst. På Konditaget Lüders är man 24 meter över havsytan ute i Nordhavn - och man kan leka och träna på 2 400 kvadratmeter med en häftig vy över stan och hamnen.”

4. Sandkaj Hamnbad. ”Den här badpiren är öppen året runt och ingår i ett nytt promenadsstråk i Århusgade-kvarteret ute i Nordhavn. Sommartid hänger sol- och badfolket här, men på Sandkaj badar köpenhamnarna året runt.” 

Tips på angelägen arkitektur och design finns här  

 

Mer från VisitCopenhagen

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med VisitCopenhagen och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera