1515

Debatt: Vad är grön omställning utan gröna transporter?

Näringslivet och de statliga bolagen satsar mer än 1 070 miljarder i Sveriges sju nordligaste regioner. En unik samhällsomvandling pågår, men brist på infrastruktur hotar att stjälpa utvecklingen, det skriver företrädare från flera av de starkt expanderande regionerna i mellersta och norra Sverige. 

Foto:HENRIK MONTGOMERY / TT

Fossilfria produkter ska ut på världsmarknaden. Då duger det inte att transportera på lastbil genom hela Sverige och ut mot kontinenten. Nu behövs tydliga beslut om att bygga ett sammanhängande järnvägsstråk hela vägen ut till våra viktiga export- och importmarknader. Sverige har försatt sig i en farlig situation då det saknas ett tydligt systemperspektiv och bristande prioritering av hur de stora exportflödena ska ledas ut till världsmarknaden. För 60 miljarder skulle en modern järnväg för tunga, långa och snabba tåg kunna stå klar redan 2033 tillsammans med kompletterande satsningar i anslutande infrastruktur. EU har redan identifierat behovet av att koppla ihop norra Sverige med kontinenten, och har dessutom fattat beslut om att förlänga en av sina elva strategiska järnvägskorridorer att även inkludera kuststräckan mellan Stockholm och Luleå. EU-parlamentet beslutade så sent som i juli i år att de är villiga att medfinansiera mellan 30–50 procent av Sveriges utbyggnad av kustjärnvägen mellan Stockholm och Luleå.

Den gröna omställningen av industrin sker i rekordtakt och kommer inom loppet av några år att generera helt nya och storskaliga godsflöden, både in och ut ur landet, för att inte nämna alla personresor. Idag saknas förutsättningar för att hantera dessa stora transportflöden, det krävs helt enkelt ökad kapacitet. 

Sverige står inför ett vägval. Antingen en omfattande utbyggnad av vägarna eller så satsar vi på en modern järnväg som klarar de nya och kraftigt ökande volymerna. För vår del är valet självklart – Sverige och Europa behöver en stark och pålitlig järnväg hela vägen från Luleå ned mot kontinenten. Flera studier visar också att en sådan järnväg skulle stärka den svenska konkurrenskraften, vitalisera sjöfarten och leda till att stora mängder gods skulle flyttas över från väg till järnväg och sjöfart samt passagerare från väg och flyg till järnväg. 

Just nu ser vi en mycket oroande situation där tillstånds- och planprocesser hotar att stoppa den gröna omställningen. Nu behövs en kraftsamling för effektivare tillståndsprocesser, utbyggt elnät och sammanhängande järnvägsnät från norra Sverige ned till kontinenten.  Trafikverket bedömer själva att de har svårt att möta dagens snabba utveckling med deras ordinarie arbetssätt. Regeringen måste därför, senast i samband med det planbeslut som väntas i maj 2022, klargöra att alla instanser nu behöver jobba tillsammans för att nå resultat i tid. Det måste omfatta allt från kommunal planering, prövning och tillstånd vid länsstyrelserna till planarbetet och byggande genom Trafikverket. För att underlätta kommande EU-finansiering är det också viktigt att regeringen anger att hela Botniska korridoren med Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen – skyndsamt ska byggas klart i sin helhet.

Regionpolitiker och handelskamrar är överens, den gröna omställningen kräver också gröna transporter. Allt annat är ett misslyckande. 

 

Linda Nilsson, VD Norrbottens Handelskammare

Anders Hjalmarsson, VD Västerbottens Handelskammare

Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige

Kristina Snitt, VD Mellansvenska Handelskammaren

Elvy Söderström (S), ordförande samarbetet Botniska korridoren

Nils-Olov Lindfors (C), regionråd, Region Norrbotten

Anders Öberg (S), oppositionsråd, Region Norrbotten

Richard Carstedt (S), ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten

Åsa Ågren Wikström (M), vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten

Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande Region Västernorrland och ordförande Nya Ostkustbanan AB

Jonny Lundin (C), oppositionsråd, Region Västernorrland

Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande, Region Gävleborg

Jan Lahenkorva (S), regionråd, Region Gävleborg

Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd, Region Dalarna

Abbe Ronsten (S), oppositionsråd, Region Dalarna

Magnus Lagergren (KD), vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län

Fredrik Askhem (L), ledamot samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län

Peter Roslund (S), vice ordförande, Norrbotniabanegruppen

 

 


Innehåll från AdvenicaAnnons

Teknologi på högsta säkerhetsnivå – Advenica hjälper företag att ta sitt digitala ansvar

Digitaliseringen av samhället öppnar upp för stora möjligheter, men det finns också en skuggsida – risken för cyberattacker. Advenica har sin bakgrund i försvarsmakten men erbjuder idag sina högteknologiska cybersäkerhetslösningar även till myndigheter, organisationer och kommuner. – Medvetenheten är större idag än för fem år sedan, men så är även risken. Hackarna har fortfarande ett stort försprång, säger Marie Bengtsson, vd Advenica.

En cyberattack kan innebära stora kostnader för en organisation, i pengar såväl som i anseende. För ett företag eller en myndighet som hanterar känslig data kan det även leda till stora samhälleliga konsekvenser. 

– Vi har i flera års tid försökt informera, utbilda och få marknaden att förstå hotbild och risker, att det inte är en fråga om, utan när en cyberattack kommer ske, säger Marie Bengtsson.

Med ett ben i försvarsmakten och lång erfarenhet av att utveckla säkerhetssystem har Advenica en unik expertis inom kryptering och cybersäkerhet. Deras VPN-teknologi är godkänd av EU på högsta säkerhetsnivå, en klassificering de delar med endast tre andra företag i världen.

Viktigt att ta sitt digitala säkerhetsansvar

Många företag vill ta sitt digitala säkerhetsansvar men vet inte riktigt hur eller var de ska börja. Marie Bengtsson lyfter vikten av att titta på behoven och riskerna som finns i ens specifika verksamhet, var en attack skulle göra mest ont.

– Man brukar börja med en analys och titta på det mest kritiska hotet rent tekniskt och processmässigt. Sedan är det viktigt att även se över vilken personal som har access och göra en inventering av personalpolicys. Det viktigaste är att man tar säkerhetsfrågan på största allvar, och konsulterar experter på området.

Advenica möjliggör för företag att ta säkerhetsfrågan på det allvar den förtjänar, både produktmässigt och strategiskt. I takt med att allt fler företag använder sig av molntjänster behöver det finnas ett starkt skydd, men också en tydlig beredskap och krisplan om det skulle ske någon form av intrång.

Ett kompetensglapp som behöver fyllas

Ju mer digitala vi blir, desto större blir attackytorna. Marie Bengtsson ser en utveckling där medvetenheten och säkerheten måste komma ikapp om vi ska ha en chans att vinna mot cyberkriminaliteten. 

– Det finns fortfarande ett kompetensglapp som måste fyllas upp och många branscher är inte säkrade. Men förhoppningsvis kommer vi kunna ge hackarna en ordentlig match, avslutar hon.

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. 

Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Advenica och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?