1515

Debatt: Undsätt kommunerna

DEBATT. Kommunernas finanser är svagare än på många år, visar siffror som SKL presenterar på måndagen. Om man ska klara sina åtaganden måste regeringen höja statsbidragen och börja kompensera för löpande pris- och löneökningar, skriver SKL:s ordförande Anders Knape.

Foto:NTB

I dag måndag presenterar SKL vårens ekonomirapport med bedömning av det kommunalekonomiska läget och prognos för den ekonomiska utvecklingen för kommuner och regioner. Högkonjunkturen når sitt slut under 2020 och kommunernas samlade resultat har inte varit så svagt på många år.

Det är mot den bakgrunden mycket angeläget att se på hur de offentliga finanserna ska användas.

Välfärdens största utmaning är den demografiska utvecklingen med en stor ökning av antalet äldre, barn och unga samtidigt som antalet i arbetsför ålder inte alls ökar i samma takt.

De äldre över 80 år ökar med 48 procent de kommande åren, medan ökningen av personer i arbetskraften ökar med enbart 5 procent, en enorm skillnad.

Det är kommuner och regioner som främst bär kostnaderna för barn, unga och äldre. Kostnaden för barn är fyra gånger så hög som för personer i arbetsför ålder medan de äldre kostar i genomsnitt tio gånger så mycket.

Merparten av intäkterna från skatten på arbete kommer samtidigt från gruppen i arbetsför ålder, den grupp som ökar allra långsammast. Därför behövs en diskussion om hur de offentliga finanserna ska bära dessa kostnader.

Verksamheterna behöver byggas ut snabbt. Det byggs nu över 1.000 för- skolor och skolor. Omkring 700 äldreboenden behöver byggas fram till 2026. De flesta kommuner måste även investera kraftigt i sin infrastruktur och alla regioner måste bygga om sina sjukhus. Även kollektivtrafiken behöver stora investeringar.

Kommunsektorn har de senaste tio åren, utom 2010, haft ett negativt finansiellt sparande. Fram till 2022 motsvarar behovsökningen från demografin ungefär 38 miljarder kronor netto, medan staten utfärdat löften om ökade statsbidrag med cirka 15 miljarder kronor. Gapet är alltså större än de nu utlovade tillskotten.

Detta gör att SKL bedömer att sektorns finansiella sparande kommer att ligga mellan minus 0,5–1 procent av BNP de kommande åren. Det innebär att skulderna konstant ökar. Statens finansiella sparande är samtidigt positivt eller i balans.

I dag lånar kommunsektorn pengar relativt billigt, både via Kommuninvest och av banker och genom certifikat och obligationer. Men hur ser möjligheten ut att låna billigt om några år? Är det en bra och effektiv politik för offentlig sektor att kommunsektorns skulder ökar samtidigt som statens – som på sikt måste antas ha förutsättningar att låna billigare – minskar? Är det bra att ha starka statliga, men svaga kommunala finanser?

Regeringen tillskjuter välfärdsmiljarder till kommunsektorn, som är generella statsbidrag för att upprätthålla kvalitet i välfärden. Dessutom ökar de riktade statsbidragen till skola, vård, äldreomsorg och andra områden kraftigt.

Problemet med de riktade statsbidragen, vilket SKL ständigt påminner om, är att de många gånger ökar kostnaderna i samma omfattning som de ges – och satsningarna överensstämmer sällan med specifika behov i en enskild kommun eller region.

De riktade statsbidragen är dessutom ofta kortsiktiga och riskerar att försvinna när kostnaderna har ökat till en högre nivå, vilket en enskild kommun på sikt inte har råd med. De riktade statsbidragen syftar till effektiv användning av statens resurser, men dessvärre bidrar de inte till förbättrad effektivitet.

När kostnaderna överstiger intäkterna är en höjd kommunalskatt en av få vägar framåt. Men de facto är kommunalskatten inte den mest lämpliga skatten att höja. Låga inkomster beskattas fullt ut av kommunalskatten, vilket kan påverka människors vilja att arbeta. I en internationell jämförelse är just skatten på arbete redan hög i Sverige.

Den demografiska utvecklingen förutsätter att välfärdsverksamheterna kan bedrivas effektivare än i dag. Demografin sätter också fingret på ett trängande behov av att se de offentliga finanserna i en helhet.

Det krävs en ökad och långsiktig samsyn om att staten och kommunsektorn har ett gemensamt uppdrag att lösa framtidens finansiering av välfärden.

Det behövs bland annat ökade generella statsbidrag i takt med de demografiskt betingade behoven, men också kompensation för löpande pris- och löneökningar, där staten utlovar finansiering och kommunsektorn utlovar leverans.

SKL:s ekonomirapport, med bedömning av konjunkturen, kommer att visa tydligt både på de utmanande tider som kommunsektorn nu går till mötes när konjunkturen bedöms vika under nästa år och på de förändringar som måste till.

Utgångspunkten är att varje offentlig skattekrona måste användas så att de på bästa sätt kommer medborgarna till del om vi ska klara de kommande utmaningarna. Ekonomirapporten är därmed en mycket viktig läsning för ansvariga politiker i kommuner, regioner, riksdag och regering.

 

Anders Knape, ordförande (M), SKL


Innehåll från Peak Asset ManagementAnnons

Framgångsreceptet: relationsorienterad boutique-firma

Snabbfotad diskretionär kapitalförvaltning med en familjär känsla och transparent prismodell – det är kärnan i Peak Asset Management kunderbjudande. Bolaget befinner sig just nu i en expansiv fas och växer genom nya förvärv. 

Peak Asset Management är en av få kvarvarande små kapitalförvaltare på den svenska marknaden – som dessutom går som tåget. Nu bryter bolaget ny mark genom att bredda och förbättra sitt kunderbjudande, de växer organiskt och letar dessutom efter olika typer av förvärv. Framtiden ser minst sagt ljus ut för boutique-firman som i dag är väletablerad i både Stockholm och Malmö och som snart kommer att positionera sig på fler orter. 

Lär känna bolaget – det här är Peak Asset Management 

Blickar vi för en snabb stund bakåt, i bolagets tio år långa historia, är det tydligt att Peak Asset Management länge legat i framkant inom en rad olika områden och att de tidigt anammat lösningar som i dag är branschstandard. 

– Vi var till exempel flera år före många andra aktörer på marknaden när vi beslutade oss för att uteslutande fokusera på provisions- och incitamentsfri rådgivning. För åtta år sedan introducerade vi en enkel och helt transparent arvodesmodell som där och då lade grunden för bolagets resa, säger Fredric Clason.

En transparent arvodesmodell 

En avsaknad av transparens med dolda avgifter och provisioner, där kunderna inte vet vad de betalar för, är tyvärr fortfarande ett vanligt förekommande problem på marknaden. Det handlar i mångt och mycket om en informationsasymmetri som kan leda till intressekonflikter. Men, för Peak Asset Management är ekvationen enkel: en transparent arvodesmodell ökar också kundens förtroende för finansmarknaden i stort. 

– Hos oss betalar kunden ett arvode som är baserat på förvaltat kapital, vi behåller aldrig några provisioner, allt är nettolösningar. När vi har gjort ett bra jobb tar vi också ut ett prestationsarvode. Tydligare än så kan det inte bli. Går det inte bra för kunden går det heller inte bra för oss, säger Mattias Åström, vice vd och partner, som efter sommaren kommer ta över rollen som vd på bolaget då Fredric Clason tillträder som styrelseordförande.

Kreativa, familjära och snabbfotade 

Peak Asset Management fokuserar i princip uteslutande på diskretionär förvaltning med tre miljoner som minimibelopp. De erbjuder även ett ”light-erbjudande” för kunder med ett mindre kapital, där personlig och relationsorienterad rådgivning fortfarande står högst upp på agendan. För kunder som vill vara med i beslutsprocessen erbjuds även rådgivande förvaltning.

Skräddarsydda förvaltningslösningar  

– Våra kunder får verkligen vad de betalar för, det vill säga en hög riskjusterad avkastning. Vi går veckovis igenom alla portföljer och når framgång tack vare att vi är kreativa och snabbfotade. Peak Asset Management är tillräckligt stora för att våra kunder ska känna sig bekväma och trygga, men också tillräckligt små för att varje kund ska känna sig unik, sedd och kontinuerligt uppmärksammad, säger Mattias Åström och avslutar: 

– Vi tummar aldrig på en nära, personlig relation. I och med vår låga personalomsättning kan vi också garantera långsiktig rådgivning och förvaltning från en och samma förvaltare. Dessutom finns vi tillgängliga dygnets alla timmar. Jag brukar säga att vi inte har några egentliga öppettider – våra kunder kan alltid nå oss. 

Fakta:

Peak Asset Management är en partnerägd boutique-firma där bolagets ägare medinvesterar tillsammans med kunderna på lika villkor. 

Peak Asset Management drivs utifrån principen om att alltid sätta kundernas intressen främst, genom genuin rådgivning och ett brett erbjudande. 

Peak Asset Management är en fristående, snabbfotad och modern investeringsrådgivare.

Läs mer här! 

Mer från Peak Asset Management

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Peak Asset Management och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?