1515
Annons

Debatt: Ukrainska ingenjörer viktiga för svensk arbetsmarknad

Efterfrågan på ingenjörer med arbetslivserfarenhet är stor på arbetsmarknaden. Ukrainska ingenjörer kan fylla upp den luckan med rätt förutsättningar, skriver Ulrika Lindstrand och Johan Kreicbergs vid Sveriges Ingenjörer.

Bland de som söker sig till Sverige från krigets Ukraina finns ingenjörer. Det är kompetens som företagen snabbt kan få tillgång till i ett läge då det råder stor efterfrågan på erfarna ingenjörer. Att tillämpa subventionerade anställningar för dessa individer vore onödigt krångligt och tidsödande. Sveriges Ingenjörer uppmanar istället arbetsgivare att omgående ta tillvara på kompetensen. För de som vill rekrytera långsiktigt är det tryggare att använda certifiering av arbetstillstånd, särskilt för företag som har ett svenskt kollektivavtal.

Sveriges Ingenjörer har kartlagt statistik över yrkesgrupper och gör uppskattningen att hundratals ingenjörer kan ha kommit till Sverige redan före sommaren. Under 2022 förväntas mellan 500–2000 ingenjörer anlända vilket motsvarar 8–31 procent av det totala antalet ingenjörer som utexamineras varje år från svenska lärosäten.

Den avgörande skillnaden mellan de ingenjörer som nu kommer från Ukraina jämfört med de nyutexaminerade är att den stora majoriteten av de ukrainska ingenjörerna har yrkeserfarenhet. Och det är just erfarna ingenjörer som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknaden för ingenjörer är het. Arbetslösheten bland Sveriges Ingenjörers medlemmar är så låg som 1 procent, den lägsta på tio år. Samtidigt visar SCB:s arbetskraftsbarometer att fem av tio utbildningsgrupper som arbetsgivarna uppger att de vill öka antalet anställda av, är just olika ingenjörsinriktningar.

Förutsättningarna för att omgående gå från flyktingstatus till yrkesverksam ingenjör är mycket goda. Ingenjörer på flykt behöver nu få en klar signal att den svenska arbetsmarknaden är redo att ta emot dem. En del i det är fackligt stöd. Sveriges Ingenjörer har infört ett avgiftsreducerat medlemskap för nyanlända ingenjörer från Ukraina.

Det är avgörande att de ukrainska ingenjörernas kompetens tas tillvara utan fördröjning. Svenska företag behöver nu erbjuda de flyende ingenjörerna möjlighet att tillämpa sina kunskaper. Många ukrainska ingenjörer är redan i dag anställda av svenska företag, både i Sverige och utomlands. Det finns därmed erfarenhet och rutiner som underlättar.

Målsättningen bör vara att ingenjörer senast första dagen de är i Sverige erbjuds rätt jobb. Helst bör detta ske redan innan de anländer till Sverige. Alla arbetsgivare bör förstå hur enkelt det är att anställa dessa ingenjörer.

För att hitta nyanlända ingenjörer finns flera exempel på kommersiella matchningssajter där flyktingar presenterar sina kvalifikationer och arbetsgivare efterfrågar kompetenser, såsom Welcome Talent eller hos Sweden ICT. Om ett behov av kompetenskartläggning finns, vid osäkerheter om vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige, har Universitets- och högskolerådet en digital bedömningstjänst.

De företag som inte har ett direkt rekryteringsbehov kan ge värdefullt stöd till nyanlända ingenjörer genom att erbjuda praktik eller starta yrkesinriktade mentorprogram, där ingenjörer möter ingenjörer. Ett exempel är Jobbsprånget som nu öppnat upp för flyktingar från Ukraina. Det finns inga migrationsrättsliga hinder för ingenjörer som omfattas av massflyktingsdirektivet att under tillståndstiden praktisera på ett företag. Det kan ge just det nätverk i det svenska yrkeslivet som den nyanlända ingenjören saknar.

Utöver dessa råd till arbetsgivare anser Sveriges Ingenjörer att:

Arbetsgivare som vill rekrytera långsiktigt kan göra det tryggare genom att nyttja den ordinarie arbetstillståndsprocessen.

Förslag som kommit från arbetsgivarhåll om subventionerade anställningar är kontraproduktivt för denna grupp. Det finns inte några skäl att subventionera anställningar för fullt kompetenta ingenjörer. Risken är bara att anställningar dröjer i väntan på sådana bidrag. Det sista de nyanlända ingenjörerna behöver är att statliga myndigheter först ska fånga upp kompetensen för att efter ett antal tidskrävande åtgärder försöka förmedla ut dem till arbetsmarknaden.

Arbetsgivare som söker ingenjörer som fortfarande befinner sig i Ukraina,

men även i andra länder utanför EU/EES, kan snabba på arbetstillståndsprocessen genom att själva vara certifierade eller anlita ett certifierat företag. Teknikföretagens eller Almegas medlemsföretag kan anlita respektive arbetsgivareorganisation för garanterat snabbt beslut av Migrationsverket.

Nu ser vi att handläggningstiderna för certifiering av arbetstillstånd förlängs utöver de utlovade 10 dagarna. Vi anser att denna tidsgräns måste hållas för personer som omfattas av svenska kollektivavtal.

De ukrainska ingenjörerna stärker nu svensk arbetsmarknad. Det är viktigt att den nyanlända kompetensen snabbt kommer i arbete till avtalsenliga löner och goda anställningsvillkor. Det vinner alla på!

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef Sveriges Ingenjörer

 


Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?