Annons

Debatt: Sverige vill visa vägen för framtidens gröna exportfinansiering

Regeringens handelspolitiska klimatplan består av flera delar där omställningen av det globala exportfinansieringssystemet är en avgörande del. Inför toppmötet under FN:s klimatkonvention, COP 26, välkomnar Sverige överenskommelsen inom OECD om ytterligare begränsningar av exportkrediter till klimatskadlig kolkraft, men mer måste göras för framtidens gröna exportfinansiering, skriver Anna Hallberg (s), utrikeshandelsminister.

Foto:Jonas Ekströmer/TT

Den senaste rapporten från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) om det vetenskapliga kunskapsläget talar sitt tydliga språk: omfattningen av de förändringar i klimatsystemet som kan observeras i dag saknar motstycke de senaste tusen åren. Omställningen till en mer hållbar ekonomi och industri brådskar. Men en grön industrirevolution står inte i vägen för ekonomisk utveckling, utan är tvärtom en möjlighet för Sverige. Sedan 1990 har vi minskat våra utsläpp med 24 procent samtidigt som vår BNP har tredubblats. 

Så sent som 20 september slog Global Innovation Index fast att Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Svenska företag är kända världen över för att vara pionjärer på hållbara lösningar. Det visar inte minst den pågående gröna nyindustrialiseringen i Sverige. Enligt Norrbottens handelskommare planeras enbart i norra Sverige investeringar för hundratals miljarder de kommande 10 - 20 åren. Med svensk batteriproduktion i Skellefteå, grön ståltillverkning i Boden och Oxelösund och ny teknik i Södertälje och Göteborg kommer Sverige möjliggöra en rask omställning och elektrifiering av transportsektorn – från malm till fordon.

Regeringens handelspolitiska klimatplan består av tre delar:

Att öka den svenska exporten och utländska investeringarna

Det svenska näringslivet har en förmåga att hitta lösningar som gör det möjligt att klara klimatomställningen – och som samtidigt skapar jobb i hela landet. Näringslivets innovationsförmåga tillsammans med regeringens satsningar för att stärka Sveriges attraktivitet för utländska investeringar och öka den svenska exporten är en bärande del i vår handelspolitiska klimatplan. Vår fossilfria elproduktion, starka industritradition och världsledande forskning innebär att produktion i Sverige i sig ger en betydande klimatvinst. Enligt en rapport från Material Economics om klimatnyttan av svensk export skapar produktion av svenska exportvaror redan idag klimatnytta motsvarande 26 miljoner ton CO2 per år. 

Toppmötet i Glasgow erbjuder en plattform för Sverige att åskådliggöra vad vi kan bidra med. Inför COP 26 lanserar Sverige nu konceptet Pioneer the Possible, som syftar till att positionera Sverige som den naturliga ledaren i det globala näringslivets omställning för en hållbar tillväxt. Nu vill vi visa världen hur vi arbetar med att ställa om vårt eget samhälle, men också vilka innovativa lösningar våra svenska företag kan erbjuda för att bidra till att uppnå andra länders klimatmål. För länder som inte kommit lika långt i sin energiomställning men vill leva upp till sina klimatåtaganden ska vi erbjuda ett attraktivt erbjudande om partnerskap. Sverige ska ta täten i den globala omställningen.

Ta en ledarroll i Världshandelsorganisationen (WTO) för att ge svenska klimatsmarta varor de bästa förutsättningarna på andra marknader

Som ytterligare en bärande del i vår klimatplan tar regeringen en ledarroll i WTO för att riva handelshinder för gröna varor och tjänster, och för att ge klimatsmarta svenska lösningar bästa förutsättningar på andra marknader. Våra offentliga exportkrediter och garantier spelar en viktig roll. De bidrar till att stötta svenska företags export och därmed till att skapa jobb i hela landet. Exportfinansiering som stödjer export av hållbara lösningar är ett verktyg för att underlätta investeringar för omställning och hållbar utveckling.

Driva igenom en omställning av det globala exportfinansieringssystemet

Det tredje benet i vår klimatplan är en omställning av det globala exportfinansieringssystemet. Det svenska systemet var bland de första att upphöra med exportfinansiering till utvinning och transport av kol. Regeringen vill nu att Sverige fortsätter visa ledarskap. Därför har vi beslutat att de svenska exportkrediterna till investeringar för prospektering och utvinning av fossila bränslen ska upphöra senast nästa år. Exportkreditnämnden (EKN) och Svensk Exportkredit (SEK) har nyligen tillsatt ett vetenskapligt klimatråd, det första i sitt slag i världen, som ska fungera som ett rådgivande stöd i arbetet med omställningsfrågorna. 

På regeringens direktiv har EKN nu i uppdrag att tillsammans med SEK införa och utveckla produkter som tydligt bidrar till klimatomställning. Detta blir ett ytterligare stöd till grön svensk export. På regeringens uppdrag kan EKN nu också ställa ut garantier till miljö- och klimatinvesteringar i Sverige som kan bidra till klimatomställningen i de fall de har koppling till svensk export.

Men det räcker inte med att Sverige går före, för samtidigt finns områden där andra länder och aktörer vinner affärer genom miljöskadliga erbjudanden. Sverige driver därför på för att internationella och europeiska regelverken för offentlig handelsfinansiering ska bidra till att nå de globala målen för hållbar utveckling och uppfyllandet av Parisavtalet. Gemensamma spelregler ger förutsägbara och likvärdiga villkor för exportföretagen i alla medverkande länder.

Därför var Sverige med och tog initiativ till en koalition av sju europeiska länder som vill visa vägen för framtidens gröna exportfinansiering. Genom att arbeta tillsammans kan vi visa att det går att förena ambitiös politik för grön omställning med en välfärdsstat där hållbar export och investeringar ger jobb i hela landet. Genom att få fler länder att gå med i koalitionen och göra åtaganden i linje med Sveriges kan vi också bygga en mer konkurrensneutral spelplan för våra företag.

En av de förhandlingar som precis har avslutats på detta område rör OECD:s översyn av överenskommelsen som begränsar stöd till kolkraft. Sverige har drivit på för att höja takten och ambitionsnivån när det gäller EU:s roll i dessa förhandlingar.  

Överenskommelsen innebär ytterligare begränsningar av exportfinansiering till klimatskadlig kolkraft samtidigt som Sverige och EU har högre satta mål och vill gå längre. Det finns fortfarande stötestenar, men i förlängningen vill regeringen se en global överenskommelse som också omfattar länder som står utanför OECD:s regelverk. Ett effektivt och gemensamt regelverk är avgörande för exportfinansieringssystemets möjlighet att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och säkra att konkurrens sker på lika villkor. 

Anna Hallberg (s)

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera