1515
Annons

Debatt: Sverige måste göra sig oberoende av rysk gas och olja

Energiförsörjningen är en samhällsviktig verksamhet och ytterst en säkerhetsfråga. Vi måste på sikt öka sammankopplingen av Europas elnät så att när vinden blåser mindre i norr kan solen från söder förse oss med hållbar energi, skriver Centerpartiets Rickard Nordin och Daniel Bäckström.

Det var kallt i november och december, något som gav känningar i plånboken för många hushåll. Det var resultatet av stiltje, frysande isar som påverkade vattenkraften, priset på utsläppsrätter och inte minst - de strypta ryska gasleveranserna till Europa samtidigt som efterfrågan ökade efter pandemin. 

Samtidigt pekar mycket på att Ryssland medvetet snålar med gasleveranserna till Europa. Syftet ska vara att utöva påtryckningar på europeiska länder att skriva på längre gaskontrakt, att godkänna gasledningen Nordstream 2 och att minska den europeiska handlingsfriheten kring de ryska hoten mot både Ukraina och EU-länder, inklusive Sverige. 

När ryska trupper nu än en gång mobiliserar vid gränsen till Ukraina och hotar grunden för europeisk säkerhet får EU inte stå handlingsförlamat för att vi är oroliga att Putin helt ska stänga av gasflödet till oss. Sverige och Europa, måste göra sig göra oss oberoende den ryska gasen och den ryska oljan, både för att öka vår säkerhetspolitiska handlingsfrihet men också för att ställa om till ett fossilfritt samhälle. 

Centerpartiet har länge sett energifrågan som en säkerhetsfråga. Energiförsörjningen är en samhällsviktig verksamhet, utan energi lamslås hela vårt samhälle. Att stärka EU:s egna energiproduktion och göra oss mindre beroende av oroliga världspriser, konflikter och skurkstater är viktig för såväl ekonomin, för omställningen och vår säkerhet.  Att minska fossilberoendet är centralt för att minska utsläppen, men det handlar också om att inte göda fickorna hos korrupta världsledare som använder energi som ett verktyg för att genomföra egna mål. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen menar att ett minskat fossilberoende också skulle stärka säkerheten för Europa. 

Att kärnkraften skulle vara stabil och förutsägbar är ofta ett argument som hörs av de som vill bygga mer kärnkraft, men då glömmer man att vid krig i Sverige kommer kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals med stor sannolikhet behöva stängas ned på grund av riskerna ett krig skulle innebära. Detsamma gäller sannolikt också vissa större fredstida krishändelser. Att våra kärnkraftverk är intressanta blev tydligt när drönare tillsynes samordnat setts utanför Forsmark, Oskarshamn och Ringhals den 14 januari, något som nu utreds av säkerhetspolisen. 

Eftersom vi inte kan lita på att kärnkraften kommer vara tillgänglig vid svår fredstida påfrestning eller väpnat angrepp i Sverige behöver vi säkerställa tillräcklig elförsörjning från alternativa källor. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas och totalförsvarsplaneringen pågår för fullt. Det är då en stor sårbarhet att vara beroende av en energikälla som inte kommer kunna användas under just höjd beredskap och krig. 

För att minska fossilberoendet, bemöta en ökad elefterfrågan och stärka motståndskraften räcker det därför inte med att bygga ny storskalig elproduktion, som kärnkraft. Vi behöver istället fokusera på att bygga ut den lokala kraftproduktionen, såsom kraftvärme, småskalig vattenkraft, vindkraft och solceller eftersom den kan byggas ut snabbt och just där den behövs. Vi behöver också bygga ut överföringskapaciteten för att undvika enskilda lokala bristsituationer. Vid en kris måste elförsörjningen kunna säkerställas i mindre eller större geografiska områden. Detta kallas ö-drift och värdet av detta har Centerpartiet länge påtalat. Men ö-drift förutsätter att det finns lokal produktion att tillgå. En decentraliserad energiproduktion kan därför stärka systemets motståndskraft vid kriser eller ett väpnat angrepp. Det går hand i hand med vad en enig försvarsberedning och riksdagens alla partier ställde sig bakom i rapporten Motståndskraft när man konstaterade att ”omställningen till förnybar el även bör kunna ge delar ur ett totalförsvarsperspektiv”. 

Med ett system i omställning är det viktigt att hitta lösningar på såväl lång som kort sikt. Inget parti har id ag en lösning för att lösa de volatila elpriserna i närtid men i en så samhällsbärande fråga är det viktigt att vi finner samsyn i våra grundläggande ambitioner framåt. Vi måste på sikt också öka sammankopplingen av Europas elnät så att när vinden blåser mindre i norr kan solen från söder förse oss med hållbar energi. Så stärker vi sammantaget motståndskraften, påskyndar omställningen och stabiliserar elpriserna. 

 

Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson

Daniel Bäckström, landsbygds- och försvarspolitisk talesperson

 


Innehåll från EcovadisAnnons

Digitala ESG-verktyg: Så uppnår du ett hållbart leverantörsled

Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.
Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.

Nya regelverk och ökade krav på företagens globala leveranskedjor och rapportering kräver nya verktyg och processer. Förutom att ha kontroll över den egna verksamheten förväntas man också analysera och rapportera data för sina leverantörer.

Så kan EcoVadis hjälpa ert företag med EU-direktivet

Den växande efterfrågan på digitala verktyg – som underlättar arbetet med global genomlysning av risken vad gäller såväl mänskliga rättigheter som miljön i företag – är en följd av nya regelverk och ökade krav på företagens rapporteringsförmåga.

I dag försöker allt fler bolag att integrera hållbarhet i sina inköpsprocesser. Förr handlade det främst om kostnader. Men nya krav på transparens, spårbarhet och uthållighet i leverantörskedjorna gör att det nu handlar mer om uthållighet och rapportering för leverantörers sociala och miljömässiga påverkan.

EcoVadis är ett ledande hållbarhetsbolag som erbjuder en bevisbaserad metodik och digitala verktyg som gör analys- och rapporteringsarbetet både lättare och mer tillförlitligt.

Ett föränderligt regelverk

Från Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna kommer allt fler krav på att företagens inköp ska ske med hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, så kallad ESG due diligence. Men många europeiska företag är fortfarande illa rustade för dessa krav när det gäller hållbara leverantörskedjor.

I Norge har den nya öppenhetslagen, ”Åpenhetsloven” redan lanserat tuffare uppförandekoder för alla företag med fler än 50 anställda. Den innebär nya krav på inköpsfunktionens förmåga att utföra ”due diligence” och rapportering för mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden hos sina leverantörer. Parallellt med detta presenterade EU-kommissionen nyligen sitt förslag för ett ramverk på EU-nivå.

Så kan EcoVadis hjälpa ert företag med norska Åpenhetsloven 

Detta kan dock vara en oerhört komplex utmaning, inte minst för större bolag som ofta har tusentals leverantörer spridda över flertalet regioner och branscher, alla med olika krav.

Metoder som fram till för några år sedan uppfattades som tillförlitliga, betraktas i dag av många som bristfälliga och inte tillräckliga för att lösa den alltmer krävande utmaningen vid rapportering. I dag efterfrågas nya lösningar som täcker upp bristerna i dessa.

För att underlätta inköparnas arbete, och säkerställa att hela leverantörskedjan blir effektivt genomlyst, vänder sig allt fler företag i Europa i allt större utsträckning till tredjepartsleverantörer för hjälp. Digitala, distansbaserade ESG-analyser har för många blivit det givna steget.

För såväl lagstiftare som investerare och konsumenter står det klart att det är hög tid att företagen på allvar beaktar sociala och miljömässiga aspekter hos de leverantörer som de anlitar. Inte minst ur ett så kallat scope 3-perspektiv, som innebär att man kartlägger alla indirekta utsläpp som orsakas i ett företags värdekedja. Inköp kommer att spela en central roll i detta arbete.

I takt med att såväl inhemska regler som EU-regler skärps, ser företag i Norden alltmer inköp och hållbarhet som två sidor av samma mynt. Access till tillförlitlig hållbarhetsdata,”best practices” och konkreta förbättringsåtgärder i leverantörskedjan värdesätts högt idag. Halkar man efter kan det bli svårt att konkurrera, säger Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.

Från kostnad till uthållighet: Inköpsorganisationens förändrade roll

Företagsledningar kräver allt oftare att deras inköpsorganisationer utvecklas från att traditionellt ha fokuserat på kostnader till att bli en mer strategisk organisation som verkar för att skapa konkurrenskraftiga affärer genom flexibla och säkra leverantörskedjor.

Pandemin har visat att företag som agerar hållbart också är de mest uthålliga och har den bästa beredskapen för att möta plötsliga förändringar i tillgång och efterfrågan.

Ett problem är att det ofta är svårt att överblicka inte bara det egna företagets agerande på alla områden, utan även hur de bolag man anlitar lever upp till nya och allt tuffare krav. Exakt hur ska en inköpschef som kanske gör affärer med tusentals leverantörer över hela världen kunna kontrollera leverantörernas aktiviteter i alla led?

Övergripande betygsättning

Ett sätt är att använda sig av EcoVadis ESG-verktyg. Analysföretaget sammanställer och betygsätter via en digital kontrollpanel hur företag från mer än 200 inköpskategorier i 160 länder lever upp till den nya tidens krav på hållbarhet. Man redovisar hur företagen sköter sig när det gäller miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, affärsetik och hållbara inköp. EcoVadis tillhandahåller en övergripande betygsättning som kan jämföras med hur andra bolag presterar, liksom en mer detaljerad bild av hur företaget lever upp till kraven på varje enskilt område. Såväl styrkor som förbättringsområden identifieras och rangordnas vilket underlättar för inköpare att fatta informerade inköpsbeslut.

Till skillnad från vanliga frågeformulär, där leverantörerna betygsätter sig själva, betygsätter EcoVadis kvaliteten på bolagets ESG-ledningssystem. Dokumentation såsom policyer och certifieringar från leverantörerna är en viktig del av bedömningen. En annan utgörs av analys av externt tillgänglig data med hjälp av artificiell intelligens-screening. Den så kallade EcoVadis 360° Watch-funktionen integrerar information från en rad pålitliga externa datakällor för att utöka leverantörernas indata.

Nu mer än någonsin behöver företagen full insyn i hur deras leverantörer sköter sig ur ett hållbarhetsperspektiv. De som inte anpassar sig efter den nya tidens spelregler på den globala marknaden halkar efter. Att sträva efter social och miljömässig hållbarhet är inte en merkostnad – det är en nödvändig investering.

 

Mer från Ecovadis

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ecovadis och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?