Annons

Debatt: Straffbeskatta inte arbetsgivaransvar

En halv miljon svenskar får i dag sjukvårdsförsäkringen betald av sina arbetsgivare. För den enskilde innebär det att man är säker på att få vård, för det offentliga innebär det en avlastning eftersom finansieringen är privat. Regeringens planer på att straffbeskatta sjukvårdsförsäkringar är en skatt på arbetsmiljöansvar, skriver Skandias vd Frans Lindelöw och Kristina Hagström, hälsostrateg på Skandia.

 

Frans Lindelöw och Kristina Hagström, Skandia.
Frans Lindelöw och Kristina Hagström, Skandia.

Enligt Försäkringskassans statistik utgör i dag psykisk ohälsa närmare hälften av alla pågående sjukskrivningar i Sverige. Från juni 2011 till halvårsskiftet 2017 ökade sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa med alarmerande 129 procent. Sjukskrivningar är en av vår tids stora samhällsproblem och vi kan konstatera att samhället har misslyckats, inte minst vad gäller psykisk ohälsa – siffrorna talar sitt tydliga språk. Bakom dagens höga sjukskrivningstal finns ett stort mänskligt lidande och stora förluster för samhället. Trots att det finns tydliga bevis för att förebyggande insatser minskar sjukskrivningarna upplever vi det nu som om regeringen snarare vill försvåra för de företag som vill ta ansvar för att hålla sin personal frisk.

Enligt Skandias nya rapport Samhällsförlusten av sjukskrivningar uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till 57 miljarder kronor år 2015 – det senaste år det finns data för. Det motsvarar löner till 185 000 sjuksköterskor under ett år. Ungefär halva förlusten drabbar företag och hushåll i form av lägre inkomster. Den andra halvan drabbar offentlig sektor i form av mindre skatteintäkter.

Trots de hisnande beloppen så är våra beräkningar försiktiga, de inkluderar varken utbetalningarna av sjuk- och rehabiliteringspenning, själva vårdkostnaderna eller företagens kostnad de första 14 dagarna då en anställd blir sjuk.

Socialminister Annika Strandhäll (S) har gjort till en av sina huvudfrågor att vilja få ner sjuktalen och korta vårdköerna. Därför tycker vi det är märkligt att regeringen nu lägger förslag som får rakt motsatt effekt:

Regeringen har meddelat att man vill förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar från den 1 juli 2018. Idag får ungefär en halv miljon svenskar, från alla inkomstgrupper, en sådan försäkring betald av sin arbetsgivare. Det är viktigt att poängtera att den privata vården avlastar den offentliga. Det finns därför ingen vinnare på den nya skatten – enbart förlorare.

Enligt regeringens egna beräkningar väntas cirka 120 000 personer avstå försäkringen om skatten införs. Det innebär att personer som idag vårdas privat istället kommer att belasta den redan hårt ansträngda offentliga vården. Den förväntade skatteintäkten om cirka en miljard kronor kommer inte att täcka upp för de ökade kostnaderna. Tvärtom tyder allt på att de offentliga utgifterna för vård vida kommer att överstiga de beräknade skatteintäkterna.

Regeringen själva för i förslaget ett resonemang om att otillgängligheten och de långa väntetiderna inom den offentliga vården kommer leda till att människor som idag vårdas privat inte kommer att söka sig till den offentliga vården över huvud taget. Därmed skulle inte belastningen öka. Det är skrämmande att man väljer att se otillgänglig vård som en källa till kostnadsbesparing.

Sjukvårdsförsäkringar hjälper i dag arbetsgivarna att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar.

Men samtidigt som regeringen genom förmånsbeskattningen försvårar för företag att hålla sina anställda friska och produktiva lägger man ännu mer ansvar på företagen för att få ner sjuktalen. Regeringen vill till exempel att arbetsgivare, också med start den 1 juli, ska upprätta en rehabiliteringsplan senast 30 dagar efter att en anställd blivit sjuk, om den anställde förväntas vara sjuk mer än 60 dagar. Dessutom innebär det, precis som många remissinstanser har påpekat, ytterligare byråkrati för företagen.

I stället för att sätta käppar i hjulen för företag som tar sitt ansvar för att hålla sin personal frisk borde regeringen på riktigt ta itu med vårdköer och antalet sjukskrivningar. Nu borde ansvarig minister Annika Strandhäll (S) skicka tydliga signaler om att förebyggande arbete ska prioriteras så att det blir enklare för människor att få det stöd de behöver i rätt tid. På så sätt kan politiken och arbetsgivarna tillsammans minska ohälsan och samhällsförlusterna.

Vi har från Skandias sida en lång historia av att arbeta förebyggande. Vi vet att det ger resultat. Det är självklart omöjligt att helt undvika sjukdom, men våra kunders erfarenhet är att sjuktalen kan halveras med förebyggande insatser. Om sjukskrivningarna i Sverige minskade med bara en tredjedel skulle samhället kunna spara hela 19 miljarder kronor per år. Alla vinner på förebyggande arbete; stat, kommun, landsting, företag och inte minst de individer som slipper utdragna sjukskrivningar.

Frans Lindelöw

Vd, Skandia

Kristina Hagström

Hälsostrateg, Skandia

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera