Debatt: Släpp in privat kapital i VA-näten

Investeringsbehoven i vatten&avlopps-näten är mycket stora i Sverige. Men många kommuner upplever att de inte har råd och det är politiskt känsligt att höja taxorna. Vi bidrar gärna till investeringen, skriver vd:arna för SPP och 7:e AP-fonden.

 

Bild:TT

Vattensituationen i Sverige är allvarligare än på flera decennier. Myndigheter varnar löpande om förorenat dricksvatten, översvämningar och vattenbrist. För oss i Sverige är situationen extraordinär, i andra delar av världen är detta normaltillstånd.

Det kommande decenniet kommer miljardbelopp behöva investeras i lösningar på klimat- och vattenproblem runt om i världen. Ändå finns det för ögonblicket större investeringsvilja än det finns gröna och blå investeringsmöjligheter. På den punkten skiljer sig inte Sverige åt från resten av världen.

Agenda 2030 är de globala målsättningarna för en hållbar utveckling som FN:s medlemsländer antog år 2015. Inom ramen för SIDA-initiativet Swedish Investors for Sustainable Development är vi ett antal investerare som arbetat med agendans mål 6: Rent vatten och sanitet. I det arbetet beslutade vi att gräva där vi står. Vi upptäckte då att Sverige står inför omfattande utmaningar på området – och hur vi löser dem kan också vara av internationellt intresse.

Vattensystem, som är bärande för ett samhälle, kan indelas i tre olika typer. Dessa är viktiga att skilja mellan eftersom de har sina egna utmaningar och varje system kräver sin egen kompetens.

Dricksvatten. Utmaning: höga krav på rening och vattenkvalité samt begränsning av ledningsläckage. I en osynlig infrastruktur skjuts planerat underhåll på framtiden så länge ledningarna inte brister. I vissa kommuner kommer det ta långt över hundra år att förnya ledningsnätet med nuvarande förnyelsetakt.

Avloppsvatten. Utmaning: krav på rening för att hantera utsläpp som annars medför miljöproblem. För att begränsa negativ påverkan på sjöar och hav krävs ökad takt i hantering och rening.

Dagvatten (från nederbörd). Utmaning: garantera en trygg väg tillbaka till kretsloppet där miljöfarliga partiklar och ämnen avskiljs på vägen. Dagens i många fall underdimensionerade ledningssystem kommer inte att klara att ta hand om de problem som klimatförändringarna förväntas medföra.

Underhållsbehovet för de olika systemen skiljer sig åt i olika delar av landet. Gemensamt är att de alla kräver investeringar och att kostnaden för att hantera riskerna förblir osynlig tills katastrofen inträffat. När vi insåg att det finns mer investeringsvilligt kapital i svensk vatteninfrastruktur än det finns projekt att investera i, bestämde vi oss för att fördjupa oss i varför.

I en förstudie, som presenteras den 15 november på ett riksdagsseminarium, har vi undersökt förutsättningarna för att kunna bidra till underhållet av hållbara vatten- och avlopps (VA) –investeringar.

Förstudien baseras på intervjuer med experter på området och ger en bild av de barriärer som finns.

För det första ser vi låg medvetenhet om riskerna hos beslutsfattare. Kunskapsbristen på området beror bl.a. på ett generationsskifte. 40-talisterna, som satt på bred kunskap om VA-nätet, har nu gått i pension. Detta leder inte sällan till bristfälliga beslutsunderlag för investeringarna och nödvändiga resurser styrs då hellre mot nybyggnationer istället för mot underhåll.

För det andra finns ett motstånd bland beslutsfattarna att höja VA-taxorna. VA-verksamhet skall enligt Vattentjänstlagen vara kommunal, självfinansierande och intäkterna får inte överstiga kostnaderna. Privat ägande är inte möjligt. Det innebär att verksamheten i sin helhet betalas av VA-taxorna, men att det i princip aldrig finns medel över för betydande investeringar i underhåll. Svenskarna är vana vid att vattentaxan är relativt låg och kräver att vattenkvalitén är hög.

För det tredje finns tecken på att beslutsfattare drar sig för att öka lånebördan i kommunerna – trots låga räntor. Så länge vattentaxorna hålls nere är lånefinansiering nödvändigt för att klara underhållsskulden i VA-nätet.

Sammantaget finns en rad hinder som gör att lösningar som behövs inte kommer till stånd. Det första steget är att identifiera problemen och få till en ökad medvetenhet. Utan probleminsikt saknas acceptans för såväl nödvändiga investeringar som höjda taxor. Det finns i dag en marknad för så kallade gröna obligationer, lån som riktar sig särskilt mot hållbarhetsprojekt. Utbudet av vattenprojekt att investera i lyser dock med sin frånvaro.

Sett ur ett globalt perspektiv är de svenska problemen intressanta som illustration av utmaningen vi står inför att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Sannolikt behöver de svenska kommunerna nationell samordning och stöd för att klara utmaningen som den sönderfallande vatteninfrastrukturen innebär. Det handlar om långsiktiga satsningar som kräver specialistkompetens och sträcker sig över många mandatperioder. Men när besluten är tagna bidrar vi gärna med finansieringen.

Staffan Hansén,

vd SPP

Richard Gröttheim,

vd AP7


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Moderna FörsäkringarAnnons

Med tillgänglighet och kompetens i första rummet

Moderna Försäkringar har under många år utmärkt sig genom exceptionell service och tillgänglighet i kombination med kompetens inom skadehantering. Nu har kvittot kommit på att det hårda arbetet har gett resultat: bolaget tog hem topplaceringar i Svenska försäkringsförmedlares förenings senaste branschundersökning. 

Moderna Försäkringar knep första- respektive andraplatsen i de två undersökningskategorierna. För Kajsa Peedu, affärsområdeschef Företag och Industri, är det goda resultatet en välkommen bekräftelse på att bolagets strategi lönar sig. 

– Eftersom vi inte har några egna säljare utan enbart sysslar med förmedlade affärer är det kritiskt att ha en god relation med förmedlarna. Medan vi förvisso alltid har fått väldigt positiv feedback är det väldigt roligt att vi placerade oss så bra i branschundersökningen. Det ger oss ett kvitto på att vi gör rätt. 

Kräver gott samarbete

I undersökningen fick försäkringsförmedlarna också uppge vilka faktorer de ansåg vara avgörande för att ett försäkringsbolag ska vara framgångsrikt och ett förstahandsval. I slutänden utkristalliserades tre ord: skadehantering, tillgänglighet och kompetens, varav alla tre har varit ledord hos Moderna Försäkringar sedan många år. 

– Skadehantering är något som alla försäkringsbolag sysslar med, men det är när skadan faktiskt inträffar som bolagen skiljer sig åt – våra allra nöjdaste kunder är de som faktiskt har råkat ut för skador. Det är när skadan inträffar som vår viktigaste leverans sker.

För att leverera en bra lösning till slutkunderna behövs dock ett gott samarbete mellan de som hanterar skadorna och de som säljer och prissätter försäkringarna, det vill säga underwriters.

– Tillgänglighet och kompetens hänger ihop. Idag är förväntningarna på tillgänglighet oerhört stora och för att kunna möta kundernas och förmedlarnas krav arbetar vi ständigt på att öka vår redan höga kompetensnivå.

Handplockad expertis

Under de senaste tio åren har Företag & Industri växt från noll till 75 personer, var och en handplockad för sin expertis och sitt engagemang. Detta har lagt grunden för just det nära och personliga arbetssätt som kännetecknar Moderna Försäkringar. 

– Vi är måna om alla som sitter hos oss och det finns en daglig kontakt mellan förmedlarna, kunderna och oss. Förmedlarna känner oss vid namn och vet att var och en av våra medarbetare har både kompetens och mandat att fatta egna beslut och rätt att teckna försäkring. Du som förmedlare ska veta vem du ska prata med och vi ska vara enkla att komma i kontakt med. Direktkontakten mellan förmedlaren och våra underwriters är extremt viktig för oss. Vi är verksamma i en förtroendebransch där man gör affärer med de man litar på och därför har vi valt att vara det personliga alternativet, avslutar hon.

Läs mer om Moderna Försäkringar här

FAKTA OM MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden och erbjuder topprankade försäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna i Sverige har idag drygt 470 anställda, med en organisation som är indelad i affärsområdena; Privat, Företag & Industri, Affinity, Operations, Garanti, Djur, Bilsport & Mc samt Atlantica. 

 

Mer från Moderna Försäkringar

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Moderna Försäkringar och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?