1515
Annons

Debatt: Släpp in privat kapital i VA-näten

Investeringsbehoven i vatten&avlopps-näten är mycket stora i Sverige. Men många kommuner upplever att de inte har råd och det är politiskt känsligt att höja taxorna. Vi bidrar gärna till investeringen, skriver vd:arna för SPP och 7:e AP-fonden.

 

Bild:TT

Vattensituationen i Sverige är allvarligare än på flera decennier. Myndigheter varnar löpande om förorenat dricksvatten, översvämningar och vattenbrist. För oss i Sverige är situationen extraordinär, i andra delar av världen är detta normaltillstånd.

Det kommande decenniet kommer miljardbelopp behöva investeras i lösningar på klimat- och vattenproblem runt om i världen. Ändå finns det för ögonblicket större investeringsvilja än det finns gröna och blå investeringsmöjligheter. På den punkten skiljer sig inte Sverige åt från resten av världen.

Agenda 2030 är de globala målsättningarna för en hållbar utveckling som FN:s medlemsländer antog år 2015. Inom ramen för SIDA-initiativet Swedish Investors for Sustainable Development är vi ett antal investerare som arbetat med agendans mål 6: Rent vatten och sanitet. I det arbetet beslutade vi att gräva där vi står. Vi upptäckte då att Sverige står inför omfattande utmaningar på området – och hur vi löser dem kan också vara av internationellt intresse.

Vattensystem, som är bärande för ett samhälle, kan indelas i tre olika typer. Dessa är viktiga att skilja mellan eftersom de har sina egna utmaningar och varje system kräver sin egen kompetens.

Dricksvatten. Utmaning: höga krav på rening och vattenkvalité samt begränsning av ledningsläckage. I en osynlig infrastruktur skjuts planerat underhåll på framtiden så länge ledningarna inte brister. I vissa kommuner kommer det ta långt över hundra år att förnya ledningsnätet med nuvarande förnyelsetakt.

Avloppsvatten. Utmaning: krav på rening för att hantera utsläpp som annars medför miljöproblem. För att begränsa negativ påverkan på sjöar och hav krävs ökad takt i hantering och rening.

Dagvatten (från nederbörd). Utmaning: garantera en trygg väg tillbaka till kretsloppet där miljöfarliga partiklar och ämnen avskiljs på vägen. Dagens i många fall underdimensionerade ledningssystem kommer inte att klara att ta hand om de problem som klimatförändringarna förväntas medföra.

Underhållsbehovet för de olika systemen skiljer sig åt i olika delar av landet. Gemensamt är att de alla kräver investeringar och att kostnaden för att hantera riskerna förblir osynlig tills katastrofen inträffat. När vi insåg att det finns mer investeringsvilligt kapital i svensk vatteninfrastruktur än det finns projekt att investera i, bestämde vi oss för att fördjupa oss i varför.

I en förstudie, som presenteras den 15 november på ett riksdagsseminarium, har vi undersökt förutsättningarna för att kunna bidra till underhållet av hållbara vatten- och avlopps (VA) –investeringar.

Förstudien baseras på intervjuer med experter på området och ger en bild av de barriärer som finns.

För det första ser vi låg medvetenhet om riskerna hos beslutsfattare. Kunskapsbristen på området beror bl.a. på ett generationsskifte. 40-talisterna, som satt på bred kunskap om VA-nätet, har nu gått i pension. Detta leder inte sällan till bristfälliga beslutsunderlag för investeringarna och nödvändiga resurser styrs då hellre mot nybyggnationer istället för mot underhåll.

För det andra finns ett motstånd bland beslutsfattarna att höja VA-taxorna. VA-verksamhet skall enligt Vattentjänstlagen vara kommunal, självfinansierande och intäkterna får inte överstiga kostnaderna. Privat ägande är inte möjligt. Det innebär att verksamheten i sin helhet betalas av VA-taxorna, men att det i princip aldrig finns medel över för betydande investeringar i underhåll. Svenskarna är vana vid att vattentaxan är relativt låg och kräver att vattenkvalitén är hög.

För det tredje finns tecken på att beslutsfattare drar sig för att öka lånebördan i kommunerna – trots låga räntor. Så länge vattentaxorna hålls nere är lånefinansiering nödvändigt för att klara underhållsskulden i VA-nätet.

Sammantaget finns en rad hinder som gör att lösningar som behövs inte kommer till stånd. Det första steget är att identifiera problemen och få till en ökad medvetenhet. Utan probleminsikt saknas acceptans för såväl nödvändiga investeringar som höjda taxor. Det finns i dag en marknad för så kallade gröna obligationer, lån som riktar sig särskilt mot hållbarhetsprojekt. Utbudet av vattenprojekt att investera i lyser dock med sin frånvaro.

Sett ur ett globalt perspektiv är de svenska problemen intressanta som illustration av utmaningen vi står inför att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Sannolikt behöver de svenska kommunerna nationell samordning och stöd för att klara utmaningen som den sönderfallande vatteninfrastrukturen innebär. Det handlar om långsiktiga satsningar som kräver specialistkompetens och sträcker sig över många mandatperioder. Men när besluten är tagna bidrar vi gärna med finansieringen.

Staffan Hansén,

vd SPP

Richard Gröttheim,

vd AP7


Innehåll från AccountorAnnons

Planering minskar fastighetsägares administration

Fastigheter med många bolag i koncern har ofta kapacitetsutmaningar på våren. Kompetenskraven för att hantera ränteavdragsbegränsningar eller skatteoptimera fastigheterna är höga. Har du haft det tufft i vår, börja planera hösten redan nu.

Anna Rosengren, Senior advisor på Accountor där hon hjälper många fastighetsbolag med ekonomiarbetet, har följande tips för din planering.

– Se över kompetensbehovet för administrationen under året. Utöver det vanliga ekonomiarbetet, planeras förvärv, omstruktureringar eller fusioner? Kartlägg företagets tillgängliga resurser och kompetens. Komplettera dina resurser med experthjälp vid tillfälligt svårare transaktioner. Se över dina ekonomiska flöden. Automatisera de ekonomiska flödena. Säkerställ att företaget gör rätt gällande hanteringen av moms och ränteavdragsbegränsningar, skatteoptimeringen av fastigheterna eller Inkomstskattprocessen. Här kan fastighetsbolaget och koncernen spara mycket pengar, så är du osäker kan det vara kostnadseffektivt att ta hjälp. 

Rätt kompetens för alla tillfällen är en utmaning för många

– Att ha en egen momsspecialist, en skattespecialist och en koncernspecialist går oftast inte att motivera för ett fastighetsbolag. Men vi har det på Accountor. Jag och mina kollegor gör endast detta för olika fastighetsbolag, vi är därmed spetsigare i vår kunskap än personer som är allmänkunniga inom ekonomi. Det är vårt jobb att alltid vara uppdaterade på alla nya regler inom t ex momsområdet och se till att våra kunder använder reglerna på det för dem mest förmånliga sättet, säger Anna. 

Accountor försöker ständigt förändra processerna till det bättre och ligger i framkant gällande automatisering av flöden. De ser till så man arbetar effektivt med sin ekonomi. 

– Många företag tycker att de har en effektiv process och är ganska digitala. Men jag har sett att vi ofta kan göra stor skillnad genom att göra ytterligare effektiviseringar. Många fastighetsbolag är dessutom för små för att ha både de effektivaste processerna och de bästa systemen. När vi samarbetar kan de följa med på våra system och utarbetade processer och får på så sätt en liknande position som större fastighetsbolag. Vi har specialistkompetens och ger gärna råd och stöd till våra kunder i komplexa frågor. Vi är t ex bra som stöd vid förvärv och försäljningsprocesser. Till de fastighetsbolag som haft det svårt att hinna med årshanteringen på våren vill jag avsluta med att säga: Oavsett om det är för ett specifikt tillfälle, eller en större del av arbetet, lämna bort dessa arbetsuppgifter till experter, så kan du ägna er åt annat. 

Läs Accountors information till fastighetsägare här. 

Om Accountor:
Accountor är en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR. I Sverige stöttar 300 anställda på 8 orter företag med tjänster som innebär trygghet, avlastning, rådgivning, långsiktighet och tillfälle att utvecklas. Accountor har specialistkompetens inom fastighetsekonomi och hjälper företag till en mer effektiv ekonomi och effektivare processer.

Läs mer om Accountors tjänster här. 

Mer från Accountor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accountor och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?