1515
Annons

Debatt: Skicka hem alla ryska underrättelsepersoner

Med Vladimir Putins invasion av Ukraina slocknar nu drömmarna om det Europa vi ville bygga. Men för Sverige, NATO och EU finns en rad beslut som nu måsta fattas, skriver Carl Bildt.

Foto:Mikhail Klimentyev, SERGEY DOLZHENKO, Joey Abrait

Med Vladimir Putins massiva invasion av Ukraina - med två tredjedelar av Rysslands armé - har vi gått från den nya oredans till den nya farans tid.

Det var rätt att försöka med diplomati möta den fara som så tydligt har byggts upp under de senaste månaderna, även om en del uttalanden som gjordes i den processen i historiens ögon nog kommer att framstå som lite naiva. 

Men nu är diplomatins tid förbi. Nu är det bara i handling vi kan hantera den nya farans tid.

Sanktioner är en självklarhet. De är förberedda och beslut har fattats. Möjligen skall beslutsfattarna runt bordet i Bryssel erinra sig att detta blivit långt värre än vad de allra flesta av dem sade och trodde för bara veckor sedan och justera besluten i enlighet med detta.

Sanktioner och motsanktioner kommer att drabba också oss. Ingen nation kommer undan konsekvenserna av Putins aggression.

”Och skådespel som att kalla upp ryska ambassadörer till utrikesministerier tycker jag också man skulle avhålla sig från.”

EU bör omedelbart kalla hem alla sina ambassadörer från Moskva för konsultationer på obestämd tid.

Foto:Erik Simander/TT

Sanningen är ju att allt som olika ryska diplomatiska företrädare - från utrikesminister Sergej Lavrov och nedåt - sagt de senaste veckorna om att ingen rysk invasion skulle ske, och att allt bara var utryck för västlig hysteri, var osanning.

Det är i detta läge helt enkelt inte meningsfullt att tala med personer som antingen talar osanning medvetet eller som inte har någon relevans därför att de ingenting vet. 

Och skådespel som att kalla upp ryska ambassadörer till utrikesministerier tycker jag också man skulle avhålla sig från. De kan se på tv vad vi tycker - och de bör inte ens ges tillfälle att framföra nya lögner eller ställa frågor om vad vi kommer att göra.

En nödvändig åtgärd, enligt min mening, är att alla EU- länder utvisar all personal på de ryska ambassaderna som man identifierar som tillhörande rysk säkerhets- eller underrättelsetjänst.

Det handlar inte om ytterligare en protest, utan om en nödvändig skyddsåtgärd.

Dessa så kallade organ har i Ukraina nu uppgiften att söka upp, arrestera eller på annat sätt oskadliggöra alla de personer som stor iväg för vad Putin försöker uppnå. Ukrainas kämpande demokrater kommer att beskrivas som ”fascister” och göras till föremål för vad Putin kallar ”denazifiering”. Hemska dagar ligger framför oss. 

Foto:Evgeniy Maloletka

Men det finns ingen anledning att anta att dessa organs uppgifter i detta avseende inte kommer att utsträckas också till våra länder. Också här kommer de ha till uppgift att identifiera, motarbeta, hota eller ytterst också ingripa mot personer som de ser som stöd för ett kämpande Ukraina.

De har visat att de är beredda att till och med döda personer i andra europeiska länder. Att utvisa dem är ett nödvändigt skydd för oss. Vi får inte längre vara naiva.

Putins strävan är att upprätta en av honom ytterst kontrollerad marionettregim i Kiev. Någon Quisling kan säkert rekryteras. Men en sådan regim skall vi behandla på samma sätt som talibanstyret i Kabul. Våra diplomatiska relationer skall vara med Ukrainas legitima styre så länge detta är möjligt - inom eller utom landet.

Det är dess representanter vi fortsatt vill möta i FN och i det internationella samarbetet i övrigt.

Med detta kommer EU längre fram att konfronteras med olika besvärliga frågeställningar. Den diskussionen bör vi försiktigt förbereda redan nu. 

Alldeles självklart skall vi ta emot de som nu tvingas fly från sitt land och vill söka sig till Sverige. På den punkten får vi inte sväva på målet. Signalen skall vara tydlig. Jag har ingen tvekan om att den överväldigande majoriteten i Sverige stöder detta.

Foto:SERGEY KOZLOV

Där det är möjligt - vid gränser, om möjligt inne i landet - skall vi ge humanitär hjälp. Vi har en organisation för att snabbt komma på plats i olika delar av världen för att hjälpa människor i nöd. Ukrainas västliga grannländer kan behöva vår hjälp.

Att vi nu ytterligare måste förstärka vårt eget försvar borde inte behöva diskuteras. Det finns tydligt omedelbara brister som omedelbart behöver åtgärdas. Beslut om det kan fattas snabbt.

Men sedan behövs det också en större genomgång av slutsatser som måste dras. Vad Ryssland nu visar i militär förmåga och i politisk vilja överskrider vad de flesta tidigare tagit i beräkning. 

”Solidaritet kan aldrig vara bara enkelriktad. Då fungerar den inte.”

Nu kommer Nato att förstärka sin närvaro också i Estland, Lettland och Litauen. Det är viktigt för dem, men det handlar också om skyddet av Sverige. Det är Nato:s närvaro med dess klara koppling till USA:s makt som de naturligt vill ha, men skulle även vi få förfrågan om att medverka skall vi alldeles självklart ställa upp.

Vi bygger vår säkerhet på att USA och Nato skall komma också till vår hjälp. Vad de i denna kritiska situation ber oss hjälpa till med nu bör vi då också säga ja till. Solidaritet kan aldrig vara bara enkelriktad. Då fungerar den inte.

I den nya farans tid kommer vi behöva ett starkt EU och ett starkt Nato, och bortsett från förstärkningen av vår egen försvarsförmåga är våra bidrag till detta det viktigaste vi nu kan göra för vår egen säkerhet. 

Med Putins invasion av Ukraina - vi har inte sett något likt detta sedan Adolf Hitlers invasion av Polen 1939 - slocknar nu många drömmar om det Europa vi ville bygga. Vi skall inte glömma att vi drömde också om ett demokratiskt Ryssland i ett öppet europeiskt samarbete. 

Tragiken är djup, men verkligheten är dessvärre som den är. Den nya farans tid kommer att ställa nya krav på oss.

Foto:Joey Abrait

Carl Bildt

Tidigare stats- och utrikesminister

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Replik: Skamlöst låta hyresgästerna stå för notan

Hyreshöjningar i Stockholm om 9,5 procent som Fastighetsägarna kräver i förhandlingarna är orimliga, skriver företrädare för Hyresgästföreningen. 

Foto:Hasse Holmberg / TT

Fastighetsägarna i Stockholm gick ut i DI debatt med beskedet att de vill chockhöja hyrorna i Stockholm med 9,5 procent. Inför de stundande årliga hyresförhandlingarna gick Fastighetsägarna Stockholm ut på DI debatt med beskedet att de vill chockhöja hyrorna i Stockholm med 9,5 procent. 

Vi på Hyresgästföreningen vill vara tydliga – utspelet från Fastighetsägarna kommer inte från en bransch som kämpar för sin överlevnad. Fastighetsbranschen är en av de mest lönsamma och har länge varit gynnad av lågräntemiljö och låga energipriser. Över tid har dessutom hyresökningarna varit betydligt högre än inflationstakten. Här borde finnas tillräckligt stora marginaler att ta av. Vilken annan bransch menar att de ska kunna gå ur en omfattande samhällskris med orubbade vinstmarginaler?  

Hyresgästföreningen kommer aldrig gå med på att låta Sveriges hyresgäster stå för hela notan när hyresvärdarnas kostnader ökar i samhällskrisen. En chockhöjning av hyrorna med 9,5 procent som dessutom är permanent. Om det nu handlar om att täcka upp för tillfälliga kostnadsökningar, varför kommer då inga förslag och löften om att sänka hyrorna när inflationen minskar?

Hyresgäster lägger redan en orimligt stor andel av sin disponibla inkomst på sitt boende. Enligt SCB lägger kvinnor över 65 år som bor i hyresrätt närmare 40 procent av sin inkomst på boendet. För ensamstående med barn är siffran 34 procent. Med så kraftiga höjningar som Fastighetsägarna yrkar på kommer konsumtionsutrymmet minska ytterligare. Det vore oansvarigt då det riskerar att spä på den ekonomiska krisen ännu mer.  

Fastighetsägarna påstår att Hyresgästkollektivet till skillnad från dem som äger sitt boende är bättre skyddade mot kostnadsökningar. Det stämmer inte. Till att börja med är det en grupp som redan har lägre inkomster, dessutom lägger de redan en större andel av sin disponibla inkomst på sitt boende jämfört med de som äger sin villa eller lägenhet. Hyresgästerna har heller inte heller gynnats av skattesubventioner som de med ägt boende har. Lägg till det skenande mat- och elpriser och vi ser en väldigt oroande utveckling för våra medlemmar. 

Hyresgästföreningen får redan mängder av samtal varje dag från oroliga hyresgäster med ansträngd ekonomi och vi ser att allt fler kommer få det svårt att få ihop det i slutet av månaden om Fastighetsägarna får igenom sina hyreskrav. Det riskerar en situation där allt fler vräks från sina bostäder, när de inte har råd att betala hyran. Med en hyreshöjning på 9,5 procent börjar det bli kämpigt även för yrkesgrupper som poliser och undersköterskor att bo i Stockholm, där hyrorna är landets högsta och med högst antal ensamhushåll, nära 40 procent. 

Vi har ett väl fungerande förhandlingssystem i Sverige, som gett både hyresvärdar och hyresgäster trygghet och stabilitet över tid. Hyresgästerna får en rimlig, hållbar och förutsägbar hyresutveckling. Ett stabilt system gynnar också hyresvärdarna och fastighetsägarna eftersom det ökar deras möjlighet att upprätthålla god kvalitet i förvaltningen och bra underhåll av sina fastigheter. Ska det gå till så som Fastighetsägarna föreslår, med kraftiga hyreshöjningar vid varje samhällsförändring får vi det omvända: ett svajigt system med stora hyressvängningar - helt fel riktning att gå när världen är i gungning.

Fastighetsägarna säger att de avser hedra den överenskommelse som träffats mellan hyresmarknadens parter. Det är positivt. Men nu är det upp till bevis. Vi behöver ansvarsfulla parter som skapar stabilitet istället för oro. 

 

Susanne Sjöblom, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

Sofia Kloo, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region Stockholm

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera