Annons

Debatt: Skapa en nordisk el-union

Norden bör sluta samman i en gemensam strategi för att tackla energikrisen. Här finns en unik och bred palett av olika energikällor som kompletterar varandra och den geopolitiska risken är minimal, skriver näringslivsprofilen Eirik Winter.

För över 100 år sedan, 1915 lades en undervattenskabel ut mellan Danmark och Sverige. Detta var starten till ett Nordisk energisamarbete.

Med rötter i Norge 1932 grundades dagens Nord Pool och är i dag en Pan-Europeisk börs för elhandel med närvaro i alla Nordiska länder samt Tallinn, Berlin och London. 

Norden en av världens största förbrukare av el. Vårt stränga klimat, vår utvecklade industri och höga levnadsstandard är orsaken till detta.

Energiförbrukningen för industrin uppgår i snitt till 8 GJ per år inom OECD, medan den i Norden uppgår till 23 GJ. Snittförbrukningen för hushållen inom OECD är 5 GJ per år medan vi i Norden ligger tre gånger så högt på 15 GJ. Island ligger högst i världen per capita, med Norge som god tvåa. 

Dock ligger Norden i framkant vad gäller hållbar energi och clean-tech och denna andel är stadigt växande. Tillsammans är de Nordiska energikällorna av de minst koldioxidberoende och emitterande, globalt.

Under detta energihot, bör vi återigen förena oss. Vi klarade pandemin till slut med ett rimligt och likvärdigt resultat trots nationella skillnader vad gäller förhållningssätt. Kriget har nu helt förenat vår nordiska försvarspolitik med alla fem länder snart medlemmar av Nato. Energikrisen drabbar alla och detta är vår nästa stora möjlighet till enighet och relevans. 

Vi kan inte förlita oss på EU, som visar centralstyrda tendenser som till exempel med taxonomin som direkt hotar svenskt och finskt skogsbruk. Vi kan inte heller förlita oss på andra länder och regioner som med ogenomtänkta politiska beslut vad gäller kärnkraft har gjort sig själva och vår sammankopplade energimarknad sårbara för despotism.

Lösningen ligger hos oss själva och i våra kompletterande energikällor samt vårt ledarskap i den hållbara energiomställningen.

Vi måste ännu en gång ta ödet i våra egna händer och bli starkare som en nordisk union. Våra förutsättningar är ytterst goda på grund av vår geografiska närhet och att alla länder i dag är mer eller mindre sammankopplade (Svenska Kraftnät, Statnett, Fingrid etcetera).

Många andra är nu tvungna att förlita sig på mindre demokratiska länder, till exempel Tyskland som nu ersätter den ryska gasen med gas från Mellanöstern. Detta har också lett till Rysslands närmande av såväl Kina som Indien för gas och oljeexport. 

Nordens gemensamma strategi bör bygga på säkerhet, tillgång, hållbarhet och ekonomisk realitet. Vi har en unik och bred palett av olika energikällor som kompletterar varandra och drar nytta av varandras styrkor. Den geopolitiska risken är minimal då våra värderingar är näst intill identiska. 

En fullt koordinerad nordisk energipolitik gynnar såväl offentlig sektor, företag, institutioner som privata individer. Vi måste dock respektera regionernas olikheter och behov men en överordnad tro och ambition på en näst intill total utjämning i det nordiska samhället.

Norge är världens tredje störta producent av naturgas, Finland har en modern kärnkraft, Danmark är världsledande i vindkraft, Sverige har unik tillgång till vattenkraft, medan slutligen, Island är 100 procentigt försörjt av såväl vatten- som geotermisk energi, något som i framtiden kommer att kunna såväl lagras som exporteras.

I sin ”Vision 2023” av Nordiska Ministerrådet – lade man fram tre strategiska prioriteringar; ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Alla håller med om detta, oavsett politisk hållning.

Sammanfattningsvis, med allt detta i beaktande bör vi nu återigen ta saken i våra egna händer för att ytterligare samordna för Nordens bästa och våra medborgare – säkerhet, tillgång och hållbarhet. 

Jag föreslår följande konkreta åtgärder:

Etablera ett private-public Energiråd med representation från samtliga ledande Nordiska energibolag samt regeringar.

Prioritera och investera ytterligare i ett fullt integrerat nordiskt energi nät.

En ”joint-and-several” överenskommelse mellan de Nordiska länderna samt energiproducenterna att under alla omständigheter säkra varandras förbrukning till ett balanserat genomsnittligt pris.

Skapa en nordisk centralbanks stödd ”energibank” för lagrande av överskottsenergi samt derivathandel av utsläppsrätter.

Intensifiera forskning samt private-public finansiering av innovation av clean-tech, lagring av energi, koldioxidavskiljning och lagring samt grön vätgas 

Världen är mer osäker än någonsin men krisen är beslutskraftens, förändringens och innovationens moder. Vi såg detta under pandemin där det omöjliga plötsligt blev möjligt. Vi fick fram ett vaccin på 18 månader när de lärde hävdade att detta skulle ta sju år. Vem hade för övrigt trott i början på året att såväl Sverige som Finland skulle vara fullvärdiga medlemmar av NATO under 2022?

Jag är övertygad att denna kris också leder till många positiva upptäckter, lösningar och åtgärder som vi inte helt kan se i dag mitt i stridens hetta. Men vi måste göra det tillsammans.

Vi i Norden är unikt väl positionerade att inte bara säkra vår egen trygghet och energitillförsel, men vi kan också vara ledande i en global omställning från en koldioxidbaserad till en globalt hållbar, säker och tillgänglig energi. 

Det är dags att gå samman på riktigt

 

Eirik Winter

VD, BNP Paribas Norden

Skriver i egenskap av privatperson

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera