1515
Annons

Debatt: Sex nyanser av vita män på advokatbyråerna

Makten på de affärsjuridiska advokatbyråerna tillhör få. Maktcentrumet består med en lejonpart av män, en minoritet av kvinnor och där etnisk mångfald är obefintlig. Det innebär att den vita mannen ses som det neutrala, som utgångspunkten, och det som andra har att anpassa sig efter, skriver professor Sanna Wolk.

Det råder avsaknad av etnisk mångfald i delägarkretsen på affärsjuridiska advokatbyråer. I toppen är det mindre än en procent som är utomeuropéer av första och andra generationen. Ett annat exempel är kvinnor. Betydligt fler kvinnor tar juridisk examen men i toppen på advokatbyråerna finns det betydligt fler män. Rapport efter rapport visar hur kvinnorna faller bort för att de bedöms efter en mall de inte förväntas ha fallenhet för. Idag är utomeuropéer och kvinnor två kategorier som inte har någon praktisk inverkan på rådande strukturer och kan egentligen inte påverka den vita mansnormen. De är för få, äger inte stora delar i advokatbolagen och har inte någon reell röstmakt. 

Det råder ingen som helst tvekan om att det finns en genomgående manlig och vit norm på affärsjuridiska advokatbyråer. Det är att betrakta som ett faktum. Så, den vita mansnormen är alltså det som gör att den vita mannen är det neutrala och andra personer är det avvikande. Med den strukturen är det helt enkelt lättare för att anse att till exempel kvinnor och utomeuropéer inte följer normen och därmed inte inkluderas på ett väl genomtänkt sätt. 

I realiteten är det ledningen - delägarkretsen - som sätter kollektivets gemensamma etiska värderingar och som byråns anställda förväntas ha, som till exempel attityder, ansvar och förhållningssätt. Det innebär att den vita mansnormen styr vilka egenskaper, värderingar eller beteenden som är accepterade. Dessa normer styr hur människor agerar i olika situationer, men de styr också hur människor uppfattar sig själva och därför kan de vara svåra att fånga upp eller syna kritiskt.

De personer som passar in i normen på de affärsjuridiska byråerna belönas ofta genom acceptans, bekräftelse eller någon form av makt eller fler möjligheter – det vill säga om du är vit man. Då slipper du bli ifrågasatt och särbehandlad. De som däremot inte sållar sig till eller kan vara normen, kan uteslutas ur gruppen eller kanske får utstå kränkande behandling och blir förlöjligade eller hånade. Dessa personer får inte samma respekt. 

”I praktiken är det fråga om en begränsad människosyn och som skapar icke-inkluderande strukturer på arbetsplatser.”

I branschen diskuteras mycket om kvinnors ställning och möjligheter. Det är samtidigt mycket tydligt att mångfald på de affärsjuridiska byråerna i princip är en icke-fråga. Etnisk mångfald är förbisett, ignorerat och personaliserat. Det ses inte som ett strukturellt problem. Samtidigt visar flera rapporter att det är få chefer som lever efter de värderingar de påstår sig ha beträffande etnisk mångfald. I praktiken är det fråga om en begränsad människosyn och som skapar icke-inkluderande strukturer på arbetsplatser. På flera affärsjuridiska advokatbyråer sätts det inte upp tydliga och mätbara mål för att skapa strukturer som inkluderar andra, dvs. mål som bryter normen med den vita mannen som det ”normala”. 

Det som skönjas på advokatbyråerna är att det är lågt i tak, att det inte finns utrymme att utmana och ifrågasätta. Där en belysning av branschproblem ses som varumärkesskadande, inte som ett sätt att komma bort från tystnadskulturen. Från chefshåll kämpas det varken på individnivå eller organisationsnivå för inkludering. Det arbetas inte på ett sätt som bryter rådande norm och gamla strukturer.

Självklart är det inte brist på mångfald på alla affärsjuridiska advokatbyråer, utan det finns byråer som verkligen sticker ut och driver sin verksamhet med hjärta, bra värderingar och stor framgång. De är förebilderna för hållbart företagande i branschen. Jag pekar gärna på dem, för den som är intresserad.

Ja, utifrån kan det uppfattas som mycket har förändrats på de affärsjuridiska advokatbyråerna. På flera byråer har ytan förändrats – fräschats upp – men inte kärnan. Den är fortfarande sunkig. Många byråer kommunicerar att de vill ha och arbetar med jämlikhet, mångfald och schysta sätt där inkludering är prioriterat. Det är ett effektivt marknadsföringsmedel. Ett symboliskt representationsvärde. Där företagskulturen är floskler nedpräntade i en broschyr.

Helt enkelt är det som sägs och det som belönas två skilda saker. Det drabbar i högsta grad medarbetarna på de affärsjuridiska advokatbyråerna. Resultatet är en förlorad potential för verksamheten och en dålig arbetsmiljö för individerna. 

Fördelarna med att tillhöra normen märks inte förrän du bryter mot den – för den som inte tillhör rådande norm på affärsjuridiska advokatbyråer anses inte som det ”normala”. Att tillhöra en norm är nästan alltid lättare än att inte göra det. Och siffrorna är mycket tydliga – vita män sitter vid borden, andra får inte plats. En gammal affärsmodell, som liknar musikbranschen innan Apple (då ett hårdvaruföretag). Apple utmanade CD-skivorna och skapade möjligheten för laglig digital musik. Dagens musikstandard samtidigt som Apple blivit ett av världens största företag. Det visar att modet att våga, att tro på något bättre och större, kan skapa nya vinstgenererande affärsmodeller.

Foto:Charlie Riedel

Verklig etnisk mångfald, likaså jämställdhet, förutsätter att det ges en ärlig chans med ett inkluderande ledarskap. Ett inkluderande ledarskap bygger på en grundläggande god människosyn, som omsätts i verksamheten genom behovsanalyser och framtidsplaner för att säkerställa att man gör relevanta saker med relevanta verktyg. Inte att det letas ”fel” hos andra, att det sker skuldbeläggande och orealistiska ansvarsförskjutningar. Och inom branschen kan vi få till reell förändring genom praktiska åtgärder med både kortsiktiga och långsiktiga mål som stadigt sätter ribban högre. Inte genom papperstigrar eller mål som ligger långt fram i tiden. 

Det behövs starka yttre krafter för en snabb modernisering av advokatbranschen. Du, beställaren av juridiska tjänster, är kraften. Klienten, det är som du sitter på pengarna - det som är bensinen för affärsjuridiska advokatbyråernas motor. Ta möjligheten att förändra! Genom att beställa juridiska uppdrag på ett annat sätt kan du göra skillnad. Bli medveten om vilka mönster du belönar, vilka du cementerar.

För att beställa juridiska tjänster som stödjer mångfald krävs att du ställer frågor och får uppföljningar inte bara beträffande juridiken, utan också varför och vem som är klient- och ärendeansvarig, vilka alternativ det finns inom byrån, etc. Var tydlig med det du stödjer och vad du förväntar dig av byrån. För det är faktiskt du som har den reella makten att bryta och samhällsanpassa rådande norm på de affärsjuridiska advokatbyråerna. 

Och jag hoppas från djupet av mitt hjärta att fler börjar vara bekväma med att vara obekväma, att ha modet att handla för att förändra inte bara könsbalansen utan också mångfalden i advokatbranschen. Att skapa kulturer som inte bara är nedpräntade floskler!

 

Sanna Wolk

professor i juridik


Innehåll från Sectra CommunicationsAnnons

Säkerhetsarbetet – det nya normala

Robert Lidquist, vice vd på Sectra Communications.
Robert Lidquist, vice vd på Sectra Communications.

I takt med att allt fler samhällskritiska funktioner digitaliseras ökar kraven på cybersäkerhet. Att skapa och upprätthålla ett kontinuerligt skydd av den digitala infrastrukturen innebär ett stort förändringsarbete från samhällets sida.

– Proaktivt och kontinuerligt säkerhetsarbete är en del av det nya normala och det behöver börja i toppen, säger Robert Lidquist, vice vd på Sectra Communications.

Att skapa ett fullständigt skydd mot en cyberattack är svårt, för att inte säga omöjligt. Det finns dock många åtgärder som verksamheter kan göra för att förbättra skyddet och insatser som minskar påverkan vid ett angrepp. 

Sectra Communications arbetar med säkerhetslösningar för samhällsviktiga verksamheter. De har lång erfarenhet av säkerhet och erbjuder lösningar för säker kommunikation, VPN och monitoreringslösningar för IT- och OT-system, något som gör dem till en ledande aktör och samarbetspartner inom cybersäkerhet.

– En säkerhetsanalys av organisationen är ett bra första steg, för att sedan gå vidare med att prioritera vilka punkter som är kritiska för ens unika verksamhet. Jag vill också belysa att det är viktigt att gå igenom leverantörskedjan utifrån den kravställning man har på säkerhet, förklarar Robert Lidquist.

Viktiga aspekter i säkerhetsarbetet

Centralt när det kommer till förändringsarbete inom säkerhet är att det implementeras i det vardagliga arbetet och framför allt att det drivs uppifrån.

– Det är svårt att förändra verksamheten från gräsrotsnivå – det är ett arbete som måste börja i ledningsrummet där budget och resurser säkerställs. Digitaliseringen medför att fler delar av samhället blir uppkopplade och attackytorna för cyberattacker ökar.

– Kriminella och illasinnade aktörer utvecklar konstant sina förmågor att attackera och få ut information. Därför är det viktigt att se säkerhetsarbetet som något som sker konstant och aldrig avstannar, säger Robert Lidquist.

Arbetar för ett säkrare samhälle

Sectra Communications hjälper samhällsviktiga verksamheter att arbeta för ett säkrare samhälle genom att tillhandahålla lösningar som möjliggör säkert informations- och kommunikationsutbyte. Cybersäkerhet handlar inte längre enbart om enskilda organisationers säkerhet. Med ansvar över kunder och privatpersoners data besitter verksamheter och organisationer nu för tiden ett större samhällsansvar.

– Det behöver inte ta flera år att höja sin nivå väsentligt. Allt beror på verksamhetens utgångsläge men att utföra åtgärder som höjer säkerheten kan gå förhållandevis fort – börja med att göra en säkerhetsanalys av verksamheten och var medveten om att arbetet innefattar teknik, processer och människor, avslutar Robert Lidquist.

Om Sectra Communications

Sectra Communications utvecklar produkter och tjänster som skyddar samhällets mest känsliga information och kommunikation. Erbjudandet omfattar säker röst- och datakommunikation med lösningar som är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO. Sectra har även ett Security Operations Center som hjälper aktörer inom kritisk infrastruktur, till exempel sjukvården samt energi- och vattenförsörjningen, att möjliggöra säkra digitaliseringsprojekt.

Läs mer här 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sectra Communications och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?