Hoppa till innehållet

Annons

Debatt: Sex nyanser av vita män på advokatbyråerna

Makten på de affärsjuridiska advokatbyråerna tillhör få. Maktcentrumet består med en lejonpart av män, en minoritet av kvinnor och där etnisk mångfald är obefintlig. Det innebär att den vita mannen ses som det neutrala, som utgångspunkten, och det som andra har att anpassa sig efter, skriver professor Sanna Wolk.

Det råder avsaknad av etnisk mångfald i delägarkretsen på affärsjuridiska advokatbyråer. I toppen är det mindre än en procent som är utomeuropéer av första och andra generationen. Ett annat exempel är kvinnor. Betydligt fler kvinnor tar juridisk examen men i toppen på advokatbyråerna finns det betydligt fler män. Rapport efter rapport visar hur kvinnorna faller bort för att de bedöms efter en mall de inte förväntas ha fallenhet för. Idag är utomeuropéer och kvinnor två kategorier som inte har någon praktisk inverkan på rådande strukturer och kan egentligen inte påverka den vita mansnormen. De är för få, äger inte stora delar i advokatbolagen och har inte någon reell röstmakt. 

Det råder ingen som helst tvekan om att det finns en genomgående manlig och vit norm på affärsjuridiska advokatbyråer. Det är att betrakta som ett faktum. Så, den vita mansnormen är alltså det som gör att den vita mannen är det neutrala och andra personer är det avvikande. Med den strukturen är det helt enkelt lättare för att anse att till exempel kvinnor och utomeuropéer inte följer normen och därmed inte inkluderas på ett väl genomtänkt sätt. 

I realiteten är det ledningen - delägarkretsen - som sätter kollektivets gemensamma etiska värderingar och som byråns anställda förväntas ha, som till exempel attityder, ansvar och förhållningssätt. Det innebär att den vita mansnormen styr vilka egenskaper, värderingar eller beteenden som är accepterade. Dessa normer styr hur människor agerar i olika situationer, men de styr också hur människor uppfattar sig själva och därför kan de vara svåra att fånga upp eller syna kritiskt.

De personer som passar in i normen på de affärsjuridiska byråerna belönas ofta genom acceptans, bekräftelse eller någon form av makt eller fler möjligheter – det vill säga om du är vit man. Då slipper du bli ifrågasatt och särbehandlad. De som däremot inte sållar sig till eller kan vara normen, kan uteslutas ur gruppen eller kanske får utstå kränkande behandling och blir förlöjligade eller hånade. Dessa personer får inte samma respekt. 

”I praktiken är det fråga om en begränsad människosyn och som skapar icke-inkluderande strukturer på arbetsplatser.”

I branschen diskuteras mycket om kvinnors ställning och möjligheter. Det är samtidigt mycket tydligt att mångfald på de affärsjuridiska byråerna i princip är en icke-fråga. Etnisk mångfald är förbisett, ignorerat och personaliserat. Det ses inte som ett strukturellt problem. Samtidigt visar flera rapporter att det är få chefer som lever efter de värderingar de påstår sig ha beträffande etnisk mångfald. I praktiken är det fråga om en begränsad människosyn och som skapar icke-inkluderande strukturer på arbetsplatser. På flera affärsjuridiska advokatbyråer sätts det inte upp tydliga och mätbara mål för att skapa strukturer som inkluderar andra, dvs. mål som bryter normen med den vita mannen som det ”normala”. 

Det som skönjas på advokatbyråerna är att det är lågt i tak, att det inte finns utrymme att utmana och ifrågasätta. Där en belysning av branschproblem ses som varumärkesskadande, inte som ett sätt att komma bort från tystnadskulturen. Från chefshåll kämpas det varken på individnivå eller organisationsnivå för inkludering. Det arbetas inte på ett sätt som bryter rådande norm och gamla strukturer.

Självklart är det inte brist på mångfald på alla affärsjuridiska advokatbyråer, utan det finns byråer som verkligen sticker ut och driver sin verksamhet med hjärta, bra värderingar och stor framgång. De är förebilderna för hållbart företagande i branschen. Jag pekar gärna på dem, för den som är intresserad.

Ja, utifrån kan det uppfattas som mycket har förändrats på de affärsjuridiska advokatbyråerna. På flera byråer har ytan förändrats – fräschats upp – men inte kärnan. Den är fortfarande sunkig. Många byråer kommunicerar att de vill ha och arbetar med jämlikhet, mångfald och schysta sätt där inkludering är prioriterat. Det är ett effektivt marknadsföringsmedel. Ett symboliskt representationsvärde. Där företagskulturen är floskler nedpräntade i en broschyr.

Helt enkelt är det som sägs och det som belönas två skilda saker. Det drabbar i högsta grad medarbetarna på de affärsjuridiska advokatbyråerna. Resultatet är en förlorad potential för verksamheten och en dålig arbetsmiljö för individerna. 

Fördelarna med att tillhöra normen märks inte förrän du bryter mot den – för den som inte tillhör rådande norm på affärsjuridiska advokatbyråer anses inte som det ”normala”. Att tillhöra en norm är nästan alltid lättare än att inte göra det. Och siffrorna är mycket tydliga – vita män sitter vid borden, andra får inte plats. En gammal affärsmodell, som liknar musikbranschen innan Apple (då ett hårdvaruföretag). Apple utmanade CD-skivorna och skapade möjligheten för laglig digital musik. Dagens musikstandard samtidigt som Apple blivit ett av världens största företag. Det visar att modet att våga, att tro på något bättre och större, kan skapa nya vinstgenererande affärsmodeller.

Foto: Charlie Riedel

Verklig etnisk mångfald, likaså jämställdhet, förutsätter att det ges en ärlig chans med ett inkluderande ledarskap. Ett inkluderande ledarskap bygger på en grundläggande god människosyn, som omsätts i verksamheten genom behovsanalyser och framtidsplaner för att säkerställa att man gör relevanta saker med relevanta verktyg. Inte att det letas ”fel” hos andra, att det sker skuldbeläggande och orealistiska ansvarsförskjutningar. Och inom branschen kan vi få till reell förändring genom praktiska åtgärder med både kortsiktiga och långsiktiga mål som stadigt sätter ribban högre. Inte genom papperstigrar eller mål som ligger långt fram i tiden. 

Det behövs starka yttre krafter för en snabb modernisering av advokatbranschen. Du, beställaren av juridiska tjänster, är kraften. Klienten, det är som du sitter på pengarna - det som är bensinen för affärsjuridiska advokatbyråernas motor. Ta möjligheten att förändra! Genom att beställa juridiska uppdrag på ett annat sätt kan du göra skillnad. Bli medveten om vilka mönster du belönar, vilka du cementerar.

För att beställa juridiska tjänster som stödjer mångfald krävs att du ställer frågor och får uppföljningar inte bara beträffande juridiken, utan också varför och vem som är klient- och ärendeansvarig, vilka alternativ det finns inom byrån, etc. Var tydlig med det du stödjer och vad du förväntar dig av byrån. För det är faktiskt du som har den reella makten att bryta och samhällsanpassa rådande norm på de affärsjuridiska advokatbyråerna. 

Och jag hoppas från djupet av mitt hjärta att fler börjar vara bekväma med att vara obekväma, att ha modet att handla för att förändra inte bara könsbalansen utan också mångfalden i advokatbranschen. Att skapa kulturer som inte bara är nedpräntade floskler!

 

Sanna Wolk

professor i juridik

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från OKQ8Annons

Stor satsning på publika snabbladdare: “Vi gör det enklare för elbilsförare i hela landet”

Sedan 2020 har antalet nyregistrerade elbilar nästan tredubblats. Och i takt med den fortsatta tillväxten ökar även behovet av laddlösningar kraftigt. För att öka tillgängligheten bygger OKQ8, tillsammans med Skellefteå Kraft, just nu ut Sveriges största publika nätverk för supersnabbladdning – ihopkopplat med ett enkelt och smidigt betalsystem.

Läs mer om OKQ8:s elbilsladdning

– Laddning har varit, och är till stor del fortfarande, en flaskhals då det tar tid att bygga ut det nationella elnätet. Men med vår stora satsning på svensk laddinfrastruktur, med nya generationens publika snabbladdare, gör vi det enklare för elbilsförare i hela landet, säger Svante Fredin, som är produktchef för e-mobility på OKQ8.

Genom den snabba utbyggnaden bidrar OKQ8 och Skellefteå Kraft också till minskade koldioxidutsläpp från transporter, vilket är en viktig del i omställningen mot en hållbar framtid.

– Tillsammans med våra olika samarbetspartners inom energilösningar har vi en stark drivkraft att förbättra och utveckla Sveriges infrastruktur. Det är viktigt för oss att vara proaktiva och kontinuerligt investera i grön teknik och samarbeten för att vara en relevant och konkurrenskraftig aktör i den elektrifierade framtidens fordonsmarknad.

Svante Fredin, produktchef för e-mobility på OKQ8.
Svante Fredin, produktchef för e-mobility på OKQ8.

Supersnabbladdare på 300 stationer

Sedan 2021 samarbetar Skellefteå Kraft och OKQ8 i en satsning på laddinfrastruktur som ökar tillgängligheten för elbilsförare i hela landet – genom 800 laddpunkter fördelat på 300 OKQ8-stationer till 2026. OKQ8 upplåter plats vid sina stationer och står för den smidiga betallösningen, medan Skellefteå Kraft investerar, driver och underhåller laddplatserna. Det innebär att de båda bolagen blir en av Sveriges ledande aktörer i den nya generationens publika snabbladdare.

Med hjälp av appen OKQ8 Elbilsladdning kan föraren enkelt se var närmaste laddstation finns och om den är ledig. Det går även filtrera på olika typer av laddning.

– I dag finns mer än 1 200 laddstationer över hela Sverige knutna till appen, såväl våra egna laddstationer som stationer som tillhör en annan operatör i vårt nätverk, säger Svante Fredin.

Kortet knyter samman allt

Appen är kopplad till OKQ8:s unika helhetslösning där ett företagskort utgör själva navet. Kortet samlar alla drivmedelsköp, både flytande och el, och kunden får allt på en och samma faktura. Kortet kan dessutom användas på alla enheter, både på arbetsplatsen, hemma och på stationen.

– I och med att allt fler människor kommer behöva snabbladda sin elbil publikt är det viktigt att ha ett rikstäckande och etablerat nätverk av snabbladdare med ett enkelt och smidigt betalsystem. Det kommer att underlätta omställningen till elektrifierade fordon.

Bland de 1 200 laddstationerna som är knutna till appen OKQ8 Elbilsladdning finns också företag som vill att deras laddare på företagsparkeringen också ska vara öppna för allmänheten.

– Att sälja laddning är något som intresserar många företag. Därför har vi tagit fram en lösning som möjliggör det och säkerställer att det sker på ett skattemässigt korrekt sätt. Det enda företaget behöver göra är att bestämma hur deras laddare ska användas, vilka av sina laddare de vill ska vara öppna för allmänheten och vilket pris de vill ta för laddningen.

Läs mer om OKQ8:s publika laddning

 

Mer från OKQ8

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med OKQ8 och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera