Hoppa till innehållet

Annons

Debatt: Sätt ett tydligt mål för stamnätets överföringskapacitet

Just nu pågår en debatt om höga elpriser. Särskilt uppmärksammat är det faktum att priserna i södra Sverige tidvis är flera gånger högre än i resten av landet. Brist på planerbar kraft i området, kombinerat med brist på överföringskapacitet från norr till söder är orsaken, skriver Energiföretagen.

Foto:Johan Nilsson/TT
Foto:JONAS EKSTRÖMER / TT

Svenska kraftnät har meddelat att de kan behöva begränsa överföringskapaciteten ytterligare för att skapa stabilitet i systemet. Konsekvenserna är fortsatt höga priser i söder, medan el från vatten- och vindkraft låses in i norr. För att lösa situationen menar Energiföretagen Sverige att det behöver etableras ett ambitiöst mål för överföringsförmågan i det svenska stamnätet.

Ett kraftsystem är, grovt beskrivet, en maskin vars effektivitet beror på förhållandet mellan förmågan att producera respektive överföra el. Nu syns tyvärr tydliga signaler på grus i detta maskineri – grus som hotar leveranssäkerheten för el, elmarknadens effektivitet och till syvende och sist Sveriges pågående elektrifiering och klimatomställning.

Mängden tillgänglig överföringskapacitet har under senare år sjunkit, med bland annat mer frekventa och större prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden som följd. Möjligheten att överföra el inom landet har minskat, trots att behovet av el ökar. 

De fundamentala orsakerna till denna utveckling är dels en minskad andel planerbar kraft i söder, i form av kärnkraft och kraftvärme, dels nya kraftflöden på grund av nya nordiska utlandsförbindelser. Från 2016 till 2020 har den genomsnittliga överföringskapaciteten till elområde Malmö (SE4) minskat från 91 procent till 78 procent. Hittills i år uppgår genomsnittet till cirka 70 procent, trots att Sydvästlänken togs i drift i juli, vilken tyvärr ännu inte resulterat i ökad tillgänglig överföringskapacitet. 

Vi menar att detta inte är tillräckligt med tanke på samhällets ökande behov av el. Ambitionen måste vara att tillhandahålla så mycket överföringskapacitet till marknaden som möjligt, oavsett produktionsmix, och att begränsningar av överföringskapacitet inte får vara det främsta verktyget för att hantera bristen på planerbar kraft. 

Därför anser vi att det bör etableras ett ambitiöst mål för överföringskapaciteten i stamnätet med utgångspunkt i målen: leveranssäkerhet, klimatomställning, rättvisa och transparens.

Leveranssäkerhet: När begränsningar i elnätet är så omfattande att stamnätets funktion och leveranssäkerheten påverkas, menar vi att marginalerna är uttömda. Under perioder sommaren 2020 och 2021 har södra Sverige inte kunnat försörjas av norra Sverige, trots att el funnits i överflöd. Dessutom har möjligheten till export och import periodvis begränsats kraftigt eller helt. Transmissionssystemet utför således inte sin uppgift idag och därmed kan leveranssäkerheten i södra Sverige diskuteras.

Klimatomställning: En förutsättning för övergången till ett fossilfritt samhälle är en kraftig ökning av elanvändningen. Energiministern talar om en fördubbling till 2045. För att nå dit kommer det krävas ökad elproduktion, men också betydligt högre överföringskapacitet i elnätet än idag. Den rådande modellen där begränsning av överföringskapacitet är det främsta verktyget för att hantera bristen på planerbar kraft leder inte utvecklingen av kraftsystem i rätt riktning. En stark utbyggnad av vind- och solkraft kräver i stället en högre överföringskapacitet för att hantera vädermässiga skillnader i vårt avlånga land. Utmaningen vi ser idag rör även tillkommande kraftledningar – som nyligen driftsatta Sydvästlänken, där endast 800 MW, av den totala kapaciteten på 1200 MW, potentiellt kan nyttjas. 

Rättvisa för alla kunder: Begränsningarna av överföringskapacitet inom Sverige har lett till stora prisskillnader, som under 2021 varit rekordstora och framför allt drabbat kunderna i södra Sverige. Förutom dyrare räkningar för hushållskunderna samt uteblivna investeringar, påverkas även näringslivets konkurrenskraft, vilket påpekats av bland andra Sydsvenska handelskammaren och Svenskt näringsliv. Tillgång på el är inget lyxproblem utan en nödvändighet och omställningen av industrin ska inte bara ske i norra Sverige. 

Transparens: En förutsättning för elmarknadens effektivitet är att marknadens aktörer har tillräcklig information för att kunna planera sin produktion respektive användning, samt kunna lägga korrekta bud till de olika marknaderna. Tillgången på överföringskapacitet är en förutsättning för en geografiskt utsträckt marknad och därmed ökad resurseffektivitet och en oförutsägbar tillgång till kapacitet har stor marknadspåverkan. Aktörerna måste kunna lita på att tilldelningen av överföringskapacitet alltid sker utifrån största samhällsekonomiska nytta.

Vi uppmanar därför regeringen att etablera ett mål för överföringsförmågan i det svenska stamnätet. Ett sådant mål skulle ligga till grund för att systematiskt utveckla lösningar och vidta konkreta åtgärder för att på sikt tillhandahålla en överföringskapacitet närmare 100 procent av den installerade kapaciteten.

Med en tydlig målstyrning skapas ett tydligt incitament att agera och tidigare förkastade lösningar kanske kan värderas annorlunda under nya omständigheter. Vi vill se en aktiv stamnätsoperatör som jobbar förebyggande. Som vänder på alla stenar för att lösa problemet innan kapaciteten i det egna nätet begränsas och som skapar förtroende hos marknadens aktörer. Ett uttalat mål för överföringsförmågan är ett tydligt steg i den riktningen. 

Låt oss samlas – politik, myndighet och energibransch – för att starta en konstruktiv dialog med sikte på en stärkt överföringskapacitet i hela Sverige som ger samhället rätt förutsättningar att klara framtidens utmaningar. 

Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige

Per Wikström, expert kraftsystem, Energiföretagen Sverige

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Nyhetsbrevet Toppnyheter

Måndag – söndag, 1–3 utskick om dagen

I nyhetsbrevet Toppnyheter får du de absolut viktigaste och senaste näringslivsnyheterna när de händer – direkt i din inkorg. Brevet skickas 1-3 gånger om dagen, alla dagar i veckan.

Genom att skicka din e-postadress godkänner du vår behandling av dina personuppgifter.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera