Hoppa till innehållet

Annons

Debatt: Säkerhetspolitiska vägval för Europa

I flera år har vi sett hur rysk säkerhetspolitik har blivit alltmer offensiv. Den senaste tidens agerande från Kreml är oroväckande. Freden kan inte tas för given, skriver Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig för Folk och Försvar,

Foto: Lise Åserud

Sedan 1940 är Folk och Försvar en arena där forskare, myndigheter, politiker, näringsliv, media och ideella organisationer möts, utbyter och prövar idéer och förmedlar information om den svenska säkerhets- och försvarspolitiken.

Det är bråda dagar för europeisk säkerhet. Det understryks av Rysslands militärpolitiska påtryckningar riktade mot Ukraina och den europeiska säkerhetsordningen. Det här kommer inte som en blixt från klar himmel utan det följer en säkerhetspolitisk logik som sedan länge är förhärskande hos männen bakom Kremls murar. 

Den logiken bygger på ett synsätt att det internationella systemet är ett nollsummespel där det bara är stormakter som Ryssland som har rätt till absolut suveränitet medan mindre stater i stormakternas ”intressesfärer” måste acceptera att deras självständighet begränsas. Det är ett brott mot Parisstadgan från 1990 där en bärande princip är alla staters rätt till suveräna beslut om sin utrikespolitik.

I flera år har vi sett hur rysk säkerhetspolitik har blivit alltmer offensiv. Några framträdande exempel är kriget med Georgien 2008, den illegala annekteringen av Krimhalvön 2014 och den militära interventionen i Syrien 2015. Bara i dagarna har vi sett hur Ryssland har skickat soldater för att stötta den hårt ansatta regimen i Kazakstan.

I den nyligen utkomna boken ”Vägval – Framtiden för svensk säkerhet” (Ekerlids förlag) skriver generallöjtnant Michael Claesson och jag om olika trender i internationell försvars- och säkerhetspolitik och hur dessa formar Sveriges och Europas vägval. Där adresserar vi bland annat Rysslands olika maktanspråk och försök att omförhandla den europeiska säkerhetsordningen.

I den omedelbara säkerhetspolitiska krisen ser vi en bred transatlantisk uppslutning för att stå upp för det ukrainska folkets rättigheter och för den europeiska säkerhetsordningens principer. Skulle president Vladimir Putin fatta beslutet om att ånyo angripa Ukraina kommer följderna vara dramatiska och oförutsägbara. Det kommer i så fall inte att bli en lokal konflikt. 

Istället kommer vi att se ett skärpt säkerhetspolitiskt läge från Norska havet ner till Östra Medelhavet. Den militära beredskapen kommer höjas, olika informations- och påverkansaktiviteter lär öka, samt så kommer det att finnas en reell risk för incidenter och eskalation. Det kommer troligen innebära en mer eller mindre komplett ruptur i relationen mellan EU/Nato och Ryssland. 

Det stora frågetecknet är nu om de diplomatiska överläggningarna mellan Nato och Ryssland kan förhindra eller åtminstone bromsa ett ryskt militärt angrepp. De krav som Ryssland har framställt till Nato är långtgående: inga nya medlemmar till alliansen ska accepteras, den militära närvaron i Central- och Östeuropa ska avvecklas, samt så ska olika övnings- och träningsaktiviteter upphöra.

Som överbefälhavare Micael Bydén har varnat för skulle ett förverkligande av dessa krav ”rasera grunden för vår egen säkerhetspolitiska lösning”. Vi bygger vår säkerhet och militära förmåga i samarbete med bland annat USA och Nato. Om Ryssland får sin vilja igenom blir det omöjligt. Det är därför som både Sverige och Finland har markerat mot Rysslands agerande. 

Det pågår konsultationer mellan svenska regeringsföreträdare och representanter från såväl Nato som USA. Statsminister Magdalena Andersson har talat med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och innan dess har hennes statssekreterare Karin Wallensteen varit i samtal med USA:s presidents säkerhetsrådgivare Jake Sullivan. Det är viktigt i ett läge som det här.

Vi ser redan nu en förnyad diskussion i Sverige om våra försvars- och säkerhetspolitiska vägval. Det kommer att debatteras på Folk och Försvars rikskonferens som äger rum digitalt mellan 10–11 januari.  I fokus är Sveriges förhållningssätt till Nato, men också förutsättningarna för ett fördjupat europeiskt och nordiskt försvars- och säkerhetssamarbete. 

Om det är något som det troligen kommer råda större samförstånd om mellan riksdagspartierna är det behovet av att fortsatt stärka totalförsvaret. I närtid kan det innebära större resurser till försvaret för att införskaffa ammunition, reservdelar och ökade beredskapsåtgärder. På lite längre sikt kan det bli aktuellt att introducera nya vapensystem och mer sofistikerade förmågor. 

Den europeiska säkerhetsordningens principer tjänar oss väl. Det är därför som Rysslands krav och agerande är djupt oroväckande. Det är en påminnelse om att mindre stater alltid måste kämpa för sin frihet och suveränitet. Sverige och Europa står inför stora vägval om hur vi ska fortsätta värna om säkerheten på kontinenten idag och imorgon. För freden kan inte tas för given.  

 

Zebulon Carlander

Säkerhetspolitisk programansvarig, Folk och Försvar, och medförfattare till boken ”Vägval – Framtiden för svensk säkerhet” (Ekerlids förlag)

 

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från Ikano BostadAnnons

Klimatneutrala om sju år: ”Alla letar efter lösningar”

De vill bli klimatneutrala – om sju år.

Nu är byggbranschens arbete att lyckas med med det ”omöjliga” igång.

– Vi är ödmjuka inför uppgiften, inget företag sitter ensamt med alla svar och alla letar efter lösningar, säger Mikael Hallengren, produktionschef hos Ikano Bostad.

EXTERN LÄNK: Pilotprojekt med klimatneutralt kvarter

Bygg- och fastighetsbranschen står för 20 procent av Sveriges klimatavtryck, enligt en rapport från Boverket. Till år 2045 har bygg- och anläggningsbranschens färdplan satt målet att siffran ska bli noll – Ikano Bostad vill lyckas ännu snabbare:

– Produktionen av material till nya bostäder har en hög klimatpåverkan, därför vill vi spänna bågen ännu mer och sikta på 2030. Vi vill verkligen ställa om produktionen och tror det är möjligt att nå dit. Men då behöver vi också jobba betydligt mer med andra material än vad vi byggt med historiskt, säger Mikael Hallengren.

Därför har man sjösatt flera utvecklingsprojekt, däribland att bygga mer i trä men också att hitta effektivare metoder att bygga hus i betong.

– Vi tror fortfarande att betong är en bra metod för flerbostadshus, det har viktiga egenskaper andra material saknar. Därför jobbar vi med två spår: Ett är förflytta standarden för hur vi bygger med betong. Både betong som produkt, men även med planering och genomförande för att få minskad klimatpåverkan genom hela byggprocessen. Ett annat spår är att öka inslagen av träproduktion. Att jobba med flera material ökar stabiliteten i själva byggandet i en osäker omvärld.

För att nå målet redan 2030 har Ikano Bostad tagit fram en strategi där konkreta målsättningar, som frågan kring betong och trä, ska uppnås. (se faktaruta). Kvarteret Fröa i nya Malmöstadsdelen Elinegård är Ikano Bostads första klimatneutrala projekt.

– Vi har många initiativ och utvecklingsprojekt som leder till minskat klimatavtryck i våra projekt. Vi har även ökat takten i samarbetet med våra strategiska leverantörer. En viktig del är engagemanget i verksamheten för att arbeta fram klimateffektivare lösningar i våra projekt, säger Hallengren och fortsätter:

– Bland annat arbetar vi med återvunnen isolering och isoleringsmaterial som ger lägre klimatavtryck, som förutom att ge välisolerade och täta hus också ger lägre energiförbrukning. Vi jobbar även med återvunnet stål. En sak jag tror många boende uppskattar är att vi planterar mycket gräs, buskar och träd. Det är inte bara fint utan binder också koldioxid effektivt och ger jorden ett tillskott av biogent kol för att kompensera en del av utsläppen. Solceller på taken för egenproducerad el har också blivit allt vanligare.

Samtidigt efterlyser Hallengren mer samarbete mellan branschens olika aktörer, detta gäller såväl leverantörer som byggföretag, för att öka takten i omställningen.

– Det finns flera framgångsrika branschöverskridande lokala initiativ som vi är verksamma inom, där vi både bidrar och lär oss. Vi hoppas de initiativen kan bli en katalysator för att komma igång nationellt och få en samordning, säger han och pekar på en konkret åtgärd som skulle behövas:

– Vi behöver enas nationellt kring vad som ska gälla när man beräknar klimatpåverkan, så att man inte har lokala avvikelser utan har en enhetlig standard. Redan idag finns det krav på klimatdeklarationer på allt som byggs, men vi saknar gemensamma riktlinjer för gränsvärden. Det här behöver vi samordna oss kring, säger Hallengren och lägger till:

– De företag som inte kan lösa de här frågeställningarna kommer inte vara konkurrenskraftiga eftersom kunderna efterfrågar svaren. Ta hållbara beslut i ditt företagen, annars blir det svårt att överleva på sikt.

EXTERN LÄNK: Så ska deras tuffa klimatmål nås

 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera