1515

Debatt: Så ska vi ändra skatterna

DEBATT. På tisdagen har Liberalerna sin dag i Almedalen. Vi kommer i regeringsförhandlingar kräva att en alliansregering tar tag i den svenska skattepolitiken, skriver Liberalernas partiledare Jan Björklund och ekonomiskpolitiska talesperson Mats Persson.

Jan Björklund (L)
Jan Björklund (L)Foto:Pontus Lundahl

Vi stänger snart böckerna över fyra förlorade år i svensk politik. Regeringen Löfven – som lika ofta misslyckats som inte ens försökt adressera strukturproblemen i vår ekonomi – kommer snart att röstas bort. Efter en mandatperiod där det uppdämda reformbehovet har vuxit behöver Sverige en ledning som vill, orkar och vågar möta de brister som bara politiken kan skyllas för: en dysfunktionell bostadsmarknad, en arbetsmarknad som stänger ute och ett skattesystem som straffbeskattar utbildning.

Liberalerna kan i dag lämna följande besked: Vi kommer i regeringsförhandlingar kräva att en alliansregering tar tag i den svenska skattepolitiken. Sverige är i behov av en skattereform som skapar ett mer enhetligt och förutsägbart skattesystem där skatten sänks på jobb och företagande samtidigt som den höjs på miljöutsläpp.

Vår utgångspunkt är tydlig: En kommande alliansregering måste stå upp för att Sverige ska vara ett land där det lönar sig att utbilda sig och ta ansvar på jobbet. Till arbetslinjen ska läggas en utbildningslinje. Det har tidigare bland en del allianspartier funnits en ängslighet för att ta debatten om att det är rättvist att utbildning lönar sig. Det måste upphöra. Alliansen ska sluta skämmas för sänkta marginalskatter på arbete.

Ansvaret för strukturella reformer inom skattepolitiken åligger nästkommande alliansregering. En uppgörelse bör sökas över blockgränsen. Sverige behöver en skattereform som gynnar arbete, utbildning och företagande, och som möter bostads- och klimatkrisen. Liberalernas utgångspunkter inför förhandlingar om en ny skattereform är följande:

* En skattereform behöver sänka de högsta marginalskatterna. Under fyra år har regeringen lagstiftat så att fler betalar en extra inkomstskatt, och så att marginalskatten är högre för många rektorer och läkare än för de med miljoninkomster. Saco har redovisat att fyra av tio akademiska utbildningar är rena förlustaffärer. Det måste ändras. Färre ska betala statlig inkomstskatt – gränsen för när löntagare behöver betala statlig skatt ska kraftigt flyttas upp. Värnskatten måste avskaffas, och marginalskatterna närma sig snittet i OECD.

* En skattereform ska bredda arbetsmarknaden. Mitt i högkonjunkturen saknar alltför många utlandsfödda, lågutbildade unga och personer med funktionsnedsättning ett jobb att gå till. Och med sysslolösheten växer utanförskapet. När det är dyrt att anställa begränsas den del av tjänstesektorn som skulle kunna fungera som en språngbräda in på arbetsmarknaden för dessa grupper. Liberalerna vill därför bygga ut de avdrag och riktade skattesänkningar som breddar arbetsmarknaden med fler lågtröskeljobb, och samtidigt göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete.

* En skattereform behöver ge enklare och mer konkurrenskraftiga villkor för våra företag. Den förra skattereformen resulterade i att vi under 1990-talets början hade klart lägre bolagsskatt än i våra konkurrentländer. Nu är den i stället högre. Sverige måste ha bättre – inte sämre – villkor än andra om vi ska klara oss i den globala ekonomin. En skattereform bör därför dels sänka bolagsskatten, och dels inkludera riktade reformer för att underlätta företagande, finansiering och rekrytering. Sänkt optionsbeskattning, moderniserad expertskatt, sänkt skatt för forskningsintensiva företag, skattefritt sparande på investeringssparkonto, och skattebefrielse för små, enkla jobb i delningsekonomin är bara några exempel på reformer som vi vill genomföra de kommande åren.

* En skattereform måste möta bostadskrisen. Rörligheten på bostadsmarknaden behöver öka så att fler bostäder blir tillgängliga. Därför behöver flyttskatten sänkas. Genom att växla nedtrappade ränteavdrag mot sänkt inkomstskatt, blir det mindre lönsamt att låna och hushållens skuldsättning kan dämpas.

* En skattereform måste möta klimatkrisen. Liberalerna föreslår höjda miljö- och klimatskatter. En skattereform måste driva på omställningen till en grön, koldioxidneutral ekonomi där förorenaren betalar. Det ska kosta att släppa ut. Regeringens politik med subventioner till det som gör miljön gott, i stället för att bekosta det som förorenar, riskerar att styra utvecklingen fel.

Det liberala uppdraget är att försvara och vidga människors frihet. Att försvara friheten 2018 kräver investeringar i skolan, integrationen och tryggheten. Därför måste en skattereform vara fullt finansierad. Finansieringen bör delvis ske genom höjda miljöskatter och nedtrappat ränteavdrag.

Men det krävs även utgiftsminskningar. Regeringens ineffektiva byggsubventioner bör avskaffas. Trots brinnande högkonjunktur har regeringen byggt ut arbetsmarknadspolitiken med olika program och åtgärder kraftigt. Med utgiftsminskningar inom dessa områden kan en skattereform med fokus på sänkta skatter på jobb och företagande genomföras och dessutom vara fullt finansierad.

 

Jan Björklund, partiledare (L)

Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson (L)


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?