ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Debatt: Så ska Stockholm bli Europas bästa huvudstad

  • Foto: Claudio Bresciani

DEBATT. Stockholmsregionen fungerar som Sveriges tillväxtmotor. För att öka hela landets konkurrenskraft måste det nya politiska ledarskapet inse och tillvarata storstadsregionernas utvecklingspotential, skriver Stockholms Handelskammares vd, Andreas Hatzigeorgiou.

Den tillväxt som vi har upplevt det senaste decenniet är till stor del ett resultat av gamla reformer, i kombination med en expansiv penningpolitik.

I spåren av 1990-talskrisen gjorde både socialdemokratiska och borgerliga regeringar nödvändiga och modiga reformer som förbättrade Sveriges långsiktiga utvecklingsförmåga. Men de senaste två mandatperioderna har reformer för framtiden i stort lyst med sin frånvaro – oavsett regeringsfärg. Samtidigt har den nya majoriteten i Stockholms stadshus tyvärr aviserat att man inte satsar på en rad viktiga projekt, inklusive Östlig förbindelse.

När konjunkturen vänder nedåt och penningpolitiken normaliseras kommer Sveriges reformskuld bli tydlig.

Till det kommer det transformativa skifte som digitalisering och robotisering tillsammans med artificiell intelligens, kvantdatorer samt blockkedjeteknik innebär, där utvecklingen nu är i sin linda, men kommer att accelerera.

Det politiska samtalet har under lång tid förlamats av diskussioner om vem som ska regera. Alltför lite kraft läggs på vad nästa regering ska ägna sig åt.

För att öka hela landets konkurrenskraft måste det nya politiska ledarskapet inse och tillvarata storstadsregionernas utvecklingspotential. Nu behövs återigen modiga reformer. Dessa måste kombinera miljömässigt hållbar tillväxt med en ständigt pågående förbättring av näringslivsklimatet och humankapitalet genom satsningar på forskning och utbildning.

Reformerna får inte avgränsas till endast de mest akuta problemen, utan tvärtom ha siktet inställt på fem drag som kännetecknar framgång i den moderna ekonomin.

* Rörlighet. Möjligheten för människor att hitta och byta jobb eller bostad är centralt för människors och företags utveckling. Ändå står nästan 600 000 personer i hyreskön i Stockholms län, samtidigt som en femtedel av Stockholmsföretagen i uppger att de har misslyckats med en rekrytering på grund av bostadssituationen.

Nästa regering – och nästa opposition – har alltså ett ansvar att säkerställa en partiöverskridande överenskommelse som förbättrar bostadsmarknaden i grunden. Flyttkostnaderna måste ned och ett robust byggande säkerställas. Det kan bara uppnås om man tar ett samlat grepp om frågor som rör finansiering, skatter, hyressättningssystem, markpolitik och stöd till resurssvaga hushåll. Alla parter kommer att behöva slakta heliga kor.

* Framkomlighet. Framgångsrika regioner är framkomliga regioner. Stockholm är EU:s snabbast växande huvudstad. Men redan nu stoppar igenproppade gator såväl busstrafik som varuleveranser. Pendel- och tunnelbanetåg är överfulla.

För att huvudstadsregionen ska kunna fortsätta växa behövs smarta investeringar i infrastruktur. Att bygga fyra järnvägsspår på hela sträckan mellan Stockholm och Uppsala bör ske snabbare än vad som nu är planerat. Den sista fjärdedelen av ringleden runt Stockholm måste färdigställas så snart som möjligt – och det kan och bör göras så att negativa klimateffekter minimeras.

* Tillgänglighet. Forskningen pekar på att flyget är viktigt för både den kunskapsintensiva tjänstesektorn och tillverkningsindustrin utanför storstäderna. Därför måste huvudstadsregionen bli mer tillgänglig och sammankopplad med övriga riket samt med omvärlden. Arlanda måste upprustas och utrustas för expansion med nya landningsbanor samt möjlighet till utfärdande av amerikanskt inresetillstånd, så kallad preclearence.

Regering och region måste också verka för fler direktlinjer till strategiskt viktiga internationella marknader. Flygskatten bör avskaffas då den står i vägen för huvudstadsregionens tillgänglighet utan att tydligt gynna klimatet. Satsa i stället på att främja ny teknik och på att få till en storskalig svensk produktion av biobränsle. Flyget både kan och måste bli hållbart.

* Attraktivitet. En attraktiv huvudstadsregion kräver ett bra och hållbart klimat – för miljön, för kulturen, för familjeliv och för företagare. Europas främsta huvudstadsregion måste vara en magnet för globala talanger, huvudkontor och internationella investeringar. Därför är de senaste årens kompetensutvisningar en skam och måste stoppas. Men det räcker inte. Inför ett talangvisum för personer med examen från världens 100 främsta universitet och för entreprenörer som erbjuds möjligheten att verka vid en svensk inkubator eller accelerator.

Nästa regering bör omedelbart förbättra systemet som minskar kostnaderna för företag att anställa utländska experter genom att bland annat förlänga perioden från tre till minst fem år. Samtidigt handlar attraktivitet om att kunna erbjuda välfärdstjänster med hög tillgänglighet och kvalitet. Vi måste också bli mer attraktiva som plats för spjutspetsforskning genom att bland annat locka hit ett utländskt toppuniversitet. Den nya politiska ledningen i Stockholms stad bör driva att huvudstaden får arrangera vinter-OS 2026.

* Säkerhet. Andelen företag i Sverige som drabbats av brott och vandalism är 40 procent jämfört med 25 procent i OECD som helhet. Enligt en undersökning genomförd av Demoskop är en tredjedel av företagarna i områden med högt utanförskap utsatta för brott i stor utsträckning.

För att vända den negativa utvecklingen bör det i varje utsatt område finnas lokalt förankrade och synliga poliser samt vid behov också kommunala ordningsvakter. Nästa regering måste våga tänka nytt för att komma tillrätta med de fallerande skolorna i många utsatta områden. De senaste åren visar tydligt att endast mer pengar sällan är lösningen för skolan.

Huvudstadsregionen Stockholm-Uppsala konkurrerar med några av världens mest framgångsrika och kreativa storstadsregioner. Vi har goda möjligheter att kliva upp överst på prispallen och bli Europas bästa huvudstadsregion.

Men den globala konkurrensen är knivskarp och därför krävs modiga reformer som stärker – inte försvagar – huvudstadsregionen roll som Sveriges jobbmotor. På så vis förbättras Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och välstånd.

 

Andreas Hatzigeorgiou, vd, Stockholms Handelskammare

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies