1515

Debatt: Regeringens kapitalkrav hotar tjänstepensionen

DEBATT. Regeringen vill gå längre än EU när det gäller kapitalkrav för vissa tjänstepensionsförsäkringar. Detta kan försämra avkastningen med upp till 20 procent för den som väljer trygga alternativ med garanterad avkastning, skriver de statliga avtalsparterna.

PENSIONSRISK. Regeringen måste värna tjänstepensionernas långsiktiga avkastning, anser de statliga avtalsparterna, alltså Arbetsgivarverket respektive LO-facket Seko och de fackliga förhandlingsorganen Saco-S och OFR/S,P,O.
PENSIONSRISK. Regeringen måste värna tjänstepensionernas långsiktiga avkastning, anser de statliga avtalsparterna, alltså Arbetsgivarverket respektive LO-facket Seko och de fackliga förhandlingsorganen Saco-S och OFR/S,P,O.Bild:TT

Vi som företräder arbetsgivare och centrala arbetstagarorganisationer inom det statliga avtalsområdet vill understryka vikten av att tjänstepensionsföretagen också i framtiden kan leverera goda pensioner. Detta även till den som önskar en garanterad återbäring och därför väljer en traditionell pensionsförsäkring.

EU:s tjänstepensionsdirektiv (IORP II-direktivet) ska implementeras i svensk rätt genom nationella bestämmelser. I förhållande till vad som nu gäller och vad som följer av den nya EU-lagstiftningen överväger regeringen en förstärkt så kallad solvensreglering för tjänstepensionsföretag. En sådan reglering är väsentlig, men alltför höga krav riskerar skjuta över målet.

Det är självklart grundläggande att försäkringsföretagen kan stå för sina åtaganden. Som kollektivavtalsparter tar vi ingalunda lätt på frågan om risken för att försäkringsföretag kommer på obestånd. Det är våra anställda och medlemmar som skulle få ta konsekvenserna av en sådan händelse.

Vi välkomnar att regeringen vid implementeringen av direktivet inför en självständig reglering för tjänstepensionsföretag. Vi ser emellertid ingen anledning till att Sverige skulle gå längre än direktivet och införa en strängare solvensreglering genom högre kapitaltäckningsregler än vad som hittills gällt för tjänstepensionsverksamhet. Det skulle innebära att Sverige går längre än vad andra länder gör, vilket är svårt att motivera.

Även i dag finns sådana regler genom det trafikljussystem som används av Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet. Detta system är väl balanserat och fungerar bra. Ett införande av strängare kapitalkrav kombinerat med tillsynsåtgärder och ett utökat styrelseansvar, innebär ett behov av betydande kapitalbuffertar. Det leder i sin tur till att tjänstepensionsföretagen tvingas placera en större andel av sitt kapital i alltför säkra tillgångar som långsiktigt kan förväntas ge lägre avkastning. Beräkningar som vi låtit göra visar att tjänstepensionen för en arbetstagare kan bli så mycket som 15–20 procent lägre jämfört med om dagens kapitalkrav och tillsynsregler behålls.

I ett sådant scenario ser vi en stor fara i att spararna ofrivilligt tvingas försöka kompensera sig för detta genom att i högre utsträckning ta mer risk i sitt sparande, till exempel genom att välja fondförsäkring i stället för traditionell livförsäkring med en garanterad avkastning. Därmed finns också en ökad risk för att det tryggare alternativet traditionella livförsäkringar och livförsäkringsbolag på sikt kommer att försvinna från marknaden.

Parterna avsätter ur löneutrymmet stora pengar till såväl den allmänna pensionen som de anställdas kollektivavtalade tjänstepensioner. En grundläggande förutsättning för att dagens svenska modell med kollektivavtalade premiebestämda tjänstepensioner ska fungera, är att de försäkringsföretag som tar emot och förvaltar de inbetalda premierna har möjlighet att ge långsiktigt god avkastning på de insatta medlen. För höga kapitaltäckningskrav för tjänstepensionsinstituten riskerar att begränsa de möjligheterna. Blir förmånen av tjänstepension alltför dyr i förhållande till pensionens värde kommer frågan om att ha kvar den kollektivavtalade tjänstepension att ställas på sin spets.

Vi vill därför att lagregleringen för tjänstepensionsföretag när det gäller kapitaltäckningsreglerna ska utformas på ett sätt som innebär att den nuvarande trafikljusregleringen i praktiken behålls på nuvarande nivå.

Med lägre allmänna pensioner står tjänstepensionen för en betydande del av försörjningen under tiden som pensionär för omkring 90 procent av alla arbetstagare. Ur ett större samhällsekonomiskt perspektiv är det alldeles nödvändigt att vi får ett långsiktigt stabilt och väl balanserat regelverk. Tjänstepensionerna är väsentliga inte bara för den enskilde pensionären utan också för samhällsekonomin och kapitalbildningen i samhället genom det långsiktiga sparande som de representerar.

Anna Falck, förhandlingschef, Arbetsgivarverket
Lena Emanuelsson, ordförande, Saco-S
Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare, OFR/S,P,O
Helen Thornberg, avtalsansvarig statlig sektor, Seko


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Innehåll från TaniumAnnons

Skaffa full visibilitet i företagets nätverk – med Tanium

Enligt beräkningar kommer det vid 2025 att finnas 75 miljarder endpoint-enheter uppkopplade till företagsnätverk. Detta ställer komplexa krav på hantering och skydd av verksamhetskritiska data. Trots detta finns det stora brister hos många företag vad gäller endpoint-hantering, säkerhet och visibilitet. 

Läs mer om utmaningarna med endpoint-säkerhet

Sedan Tanium startades av far och son 2008, har företaget arbetat utifrån en enda målsättning; att utveckla och förädla ny arkitektur som möjliggör bättre nätverksvisibilitet och enklare och säkrare hantering av verksamhetskritiska data. I takt med att distansarbete och antalet endpoint-enheter ökar blir detta en affärsavgörande fråga för många företag. 

– Tanium är en plattform för klientadministration som är inriktad på hantering av Säkerhet, Risk & Compliance och IT Operations utifrån samma datakälla med endast en klient och väldigt lite infrastruktur. Plattformen är baserad på öppna API:er och kan kompletteras med moduler efter behov så kunden kan växa med Tanium och dessa moduler. Det spelar ingen roll om man har sina klienter och/eller servrar on-premise eller i molnet – med Tanium kan man managera dem i nästintill realtid, med full visibilitet och minimal infrastruktur, berättar Arash Serpoushan, regionchef för Norden och Baltikum.

Vad omfattar Tanium?  

Kontrollerar viktiga parametrar

Med andra ord möjliggör Tanium komplett kontroll och översikt på var alla enheter finns samt vilka som har åtkomst till nätverket och använder enheterna, oavsett om det rör sig om 100 eller en miljon endpoints. Dessutom visar plattformen hur enheter och användare möter företagens säkerhetsstandarder vad gäller exempelvis patchning, installerade mjukvaruprogram och användarrättigheter. 

– Detta är ovärderlig information. I våra samtal med kunder ser vi att företag har mellan 10 och 15 procent fler enheter som kopplar upp sig mot nätverket än vad de ansvariga tror. Har man då 50 000 enheter i sitt nät, kan det röra sig om 7 500 extra maskiner – en enorm säkerhetsrisk. Tanium bryr sig inte om var användarna sitter; har de tillgång till internet kontrollerar plattformen samtliga viktiga parametrar innan de släpps in på nätverket, betonar Peter Lamber, ansvarig för Taniums ekosystem av partners.

Se Tanium in action 

Behöver bara 15 sekunder

Tanium utmärker sig dock på ytterligare vis. Plattformen fungerar som ett övergripande paraply, vilket omfattar företagets existerande infrastrukturer och verktyg. Därmed samlas automatiskt all data från samtliga verktyg i ett och samma gränssnitt – på 15 sekunder. 

– Med traditionella strukturer kan det i värsta fall ta dagar, eller till och med veckor, att få den information man efterfrågar. Med Tanium får man snabbt tag på det man behöver och kan uppdatera lika snabbt tillbaka, så att man motverkar risken för datasilos. Det säger sig självt att detta innebär en stor fördel, inte minst då man säkerställer att beslut fattas utifrån korrekta och aktuella data, betonar Arash.

Detektera, agera och stoppa

Möjligheten att snabbt visualisera och accessa relevant information innebär således omfattande vinningar för företag – plattformens automatiserade funktioner, i kombination med ett gemensamt gränssnitt och den minimala infrastrukturen, bidrar till en värdefull samsyn bland medarbetarna och därutöver till att livslängden på företagets enheter förlängs avsevärt. 

– Detta medför en kraftig förenkling av IT-miljö och processer, som ger förmågan att inte bara detektera, utan också agera och stoppa incidenter. Detta är ett vinnande koncept, något som bevisas av att efterfrågan på våra lösningar har ökat kraftigt det senaste året. Vi har också utökat vår personalstyrka från 6 personer till 11 personer under året som gått, så det är en spännande utveckling, avslutar Peter.

Läs mer om Tanium här 

Eller kontakta Exclusive Networks. 

Exclusive Networks är en global värdeadderande distributör med fokus på IT-säkerhet, datacenter och molnlösningar. 

Låt Exclusive Networks vara din startpunkt – vi hjälper dig! 

 

Mer från Tanium

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tanium och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?