Annons

Debatt: Regeringens kapitalkrav hotar tjänstepensionen

DEBATT. Regeringen vill gå längre än EU när det gäller kapitalkrav för vissa tjänstepensionsförsäkringar. Detta kan försämra avkastningen med upp till 20 procent för den som väljer trygga alternativ med garanterad avkastning, skriver de statliga avtalsparterna.

PENSIONSRISK. Regeringen måste värna tjänstepensionernas långsiktiga avkastning, anser de statliga avtalsparterna, alltså Arbetsgivarverket respektive LO-facket Seko och de fackliga förhandlingsorganen Saco-S och OFR/S,P,O.
PENSIONSRISK. Regeringen måste värna tjänstepensionernas långsiktiga avkastning, anser de statliga avtalsparterna, alltså Arbetsgivarverket respektive LO-facket Seko och de fackliga förhandlingsorganen Saco-S och OFR/S,P,O.Bild:TT

Vi som företräder arbetsgivare och centrala arbetstagarorganisationer inom det statliga avtalsområdet vill understryka vikten av att tjänstepensionsföretagen också i framtiden kan leverera goda pensioner. Detta även till den som önskar en garanterad återbäring och därför väljer en traditionell pensionsförsäkring.

EU:s tjänstepensionsdirektiv (IORP II-direktivet) ska implementeras i svensk rätt genom nationella bestämmelser. I förhållande till vad som nu gäller och vad som följer av den nya EU-lagstiftningen överväger regeringen en förstärkt så kallad solvensreglering för tjänstepensionsföretag. En sådan reglering är väsentlig, men alltför höga krav riskerar skjuta över målet.

Det är självklart grundläggande att försäkringsföretagen kan stå för sina åtaganden. Som kollektivavtalsparter tar vi ingalunda lätt på frågan om risken för att försäkringsföretag kommer på obestånd. Det är våra anställda och medlemmar som skulle få ta konsekvenserna av en sådan händelse.

Vi välkomnar att regeringen vid implementeringen av direktivet inför en självständig reglering för tjänstepensionsföretag. Vi ser emellertid ingen anledning till att Sverige skulle gå längre än direktivet och införa en strängare solvensreglering genom högre kapitaltäckningsregler än vad som hittills gällt för tjänstepensionsverksamhet. Det skulle innebära att Sverige går längre än vad andra länder gör, vilket är svårt att motivera.

Även i dag finns sådana regler genom det trafikljussystem som används av Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet. Detta system är väl balanserat och fungerar bra. Ett införande av strängare kapitalkrav kombinerat med tillsynsåtgärder och ett utökat styrelseansvar, innebär ett behov av betydande kapitalbuffertar. Det leder i sin tur till att tjänstepensionsföretagen tvingas placera en större andel av sitt kapital i alltför säkra tillgångar som långsiktigt kan förväntas ge lägre avkastning. Beräkningar som vi låtit göra visar att tjänstepensionen för en arbetstagare kan bli så mycket som 15–20 procent lägre jämfört med om dagens kapitalkrav och tillsynsregler behålls.

I ett sådant scenario ser vi en stor fara i att spararna ofrivilligt tvingas försöka kompensera sig för detta genom att i högre utsträckning ta mer risk i sitt sparande, till exempel genom att välja fondförsäkring i stället för traditionell livförsäkring med en garanterad avkastning. Därmed finns också en ökad risk för att det tryggare alternativet traditionella livförsäkringar och livförsäkringsbolag på sikt kommer att försvinna från marknaden.

Parterna avsätter ur löneutrymmet stora pengar till såväl den allmänna pensionen som de anställdas kollektivavtalade tjänstepensioner. En grundläggande förutsättning för att dagens svenska modell med kollektivavtalade premiebestämda tjänstepensioner ska fungera, är att de försäkringsföretag som tar emot och förvaltar de inbetalda premierna har möjlighet att ge långsiktigt god avkastning på de insatta medlen. För höga kapitaltäckningskrav för tjänstepensionsinstituten riskerar att begränsa de möjligheterna. Blir förmånen av tjänstepension alltför dyr i förhållande till pensionens värde kommer frågan om att ha kvar den kollektivavtalade tjänstepension att ställas på sin spets.

Vi vill därför att lagregleringen för tjänstepensionsföretag när det gäller kapitaltäckningsreglerna ska utformas på ett sätt som innebär att den nuvarande trafikljusregleringen i praktiken behålls på nuvarande nivå.

Med lägre allmänna pensioner står tjänstepensionen för en betydande del av försörjningen under tiden som pensionär för omkring 90 procent av alla arbetstagare. Ur ett större samhällsekonomiskt perspektiv är det alldeles nödvändigt att vi får ett långsiktigt stabilt och väl balanserat regelverk. Tjänstepensionerna är väsentliga inte bara för den enskilde pensionären utan också för samhällsekonomin och kapitalbildningen i samhället genom det långsiktiga sparande som de representerar.

Anna Falck, förhandlingschef, Arbetsgivarverket
Lena Emanuelsson, ordförande, Saco-S
Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare, OFR/S,P,O
Helen Thornberg, avtalsansvarig statlig sektor, Seko


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Resurs BankAnnons

Resurs Bank skapar hållbar lönsamhet när handeln förändras

Anna Nauclér, CCO på Resurs Bank
Anna Nauclér, CCO på Resurs Bank

Under lång tid har hållbarhetsfrågan och den cirkulära ekonomin vänt upp och ner på handeln och i dagsläget möter handlare också helt nya utmaningar där kunder håller hårdare i sina pengar. Förmågan att snabbt ställa om sin verksamhet blir därför allt viktigare, framför allt när nya oförutsedda omvärldsfaktorer nu tydligt påverkar handeln. Att väga in ansvarsfull kreditgivning och erbjuda flexibla betallösningar är två sätt att skapa hållbar lönsamhet och stå starkare i en osäker värld.

Nya utmaningar bidrar också till utveckling, nya kundresor och nya erbjudanden. Resurs Bank är en av de största leverantörerna av betallösningar på den nordiska marknaden och har lång erfarenhet av att i nära samarbete med sina partners möjliggöra detta omställningsarbete.

– Vill man få återkommande kunder kan man inte bara konkurrera med pris. Istället behöver man utmärka sig som en aktör som snabbt förstår kunderna behov och kan ställa om även när det blåser upp till storm. En viktig aspekt är att erbjuda olika alternativ av betallösningar i kombination med en noggrann kreditbedömning som ger kunderna ökad handlingskraft, trygghet och flexibilitet. Därför erbjuder vi bland annat prenumerationslösningar som ger kunden möjlighet att använda en produkt utan att äga den och därmed istället få en månadsavgift som går att avsluta, säger Anna Nauclèr, CCO på Resurs Bank.

Resurs Checkout – en omnilösning

När konsumenter ändrar sitt sätt att handla är det viktigare än någonsin med en omnilösning som håller ihop kommunikation och betallösningar i både e-handel och butik.

– Med Resurs Checkout får handlare en omnilösning som gör det smidigt att anpassa sin affär till de kanaler som konsumenterna efterfrågar. Med Resurs Checkout kan kunder välja delbetalning som gör att man kan skapa en jämnare månadsekonomi för att kunna planera sin ekonomi och känna sig trygg, fortsätter Anna.

Starka varumärken bygger lojalitet

Nyckeln till att få fler återkommande kunder ligger i att anpassa sin affärsstrategi så att den håller sig relevant och hjälper till att stärka varumärket. Precis som att affärsmodeller anpassas behöver varumärkesarbetet spegla vad som sker i världen.

– Handeln har mycket att vinna på att väga in aspekter som handlar om hållbar konsumtion, där kreditbedömning är grundläggande för att också skapa hållbar lönsamhet i sin affär. Genom att erbjuda co- och whitelabel-koncept för våra betallösningar, där våra partners varumärke frontas gentemot slutkund, skapas förutsättningar för en tydlig och anpassad kundkommunikation som stärker handlarens varumärke, säger Anna.

Klokare köp ger hållbarare samhällen

Detta får till följd att kunderna har råd att köpa produkter av högre kvalitet som håller längre vilket bidrar till klokare konsumtion samtidigt som högre snittköp skapar tillväxt. Långsiktigt smarta köp leder till hållbar privatekonomi, vilket i sin tur leder till mer hållbart rustade samhällen som kan leva upp till de globala målen.

– Resurs har en noggrann kreditbedömningsprocess med syfte att människor ska ha en långsiktig hållbar privatekonomi. Vi har individuell rådgivning och en rad olika aktiviteter för att undvika att kunder hamnar i inkasso. Ingen vinner på överskuldsättning, avslutar Anna.

FAKTA OM RESURS BANK

Resurskoncernen finns i hela Norden och består av Resurs Bank och Solid Försäkring. Vi jobbar med att skapa smarta betal- och finansieringslösningar för både konsumenter och företag.

EXTERN LÄNK: Läs mer om Resurs Bank här 

Mer från Resurs Bank

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Resurs Bank och ej en artikel av Dagens industri
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?