Annons

Debatt: Regeringens elstöd kan bryta mot lagen

I veckan började regeringens elstöd att betalas ut till svenska hushåll. Men stödet är sannolikt olagligt eftersom det så tydligt går emot syftet med elområden, skriver Johan Eklund och Per Tryding vid Sydsvenska handelskammaren.

Foto:Johan Nilsson/TT

Sverige har valt en unik och udda väg för att hantera energikrisen. I slutet av november kom en gedigen genomgång av elstöden i alla Europas länder som publicerades av den välrenommerade Brysselbaserade ekonomiska tankesmedjan Breugel. Redan då hade 22 länder i Europa lyckats organisera en stödstruktur för att hjälpa företag. Men Sverige är som bekant ännu kvar på ritbordet med en lösning. 

Sett till samtliga stöd för företag, offentliga institutioner och hushåll så är framstår Sverige som det land som ligger sist och gör minst i hela Europa. Många länder är klara med 2023, Sverige har inte hunnit med ens hela 2022. Däremot har Sverige den mest akuta situationen.  

Tidigare i vinter noterade EU:s nätmyndighet ENTSO att Sydsverige (elområde SE4) har ett effektunderskott på 1GW under de mest anstränga scenarion man skisserade. Ingen annan region är i närheten av en så prekär situation. Men även elområde 3 lever farligt med ett blygsamt överskott på 0,2 GW. Genomsnittet är överskott på 12 GW. 

Våra konkurrentländer har alltså stöd på plats och kan beakta detta i sin planering inför den recession som nu drar fram. Svenska företag väntar fortfarande på besked. Samtidigt är hotet om bortkoppling reellt närvarande. Detta är sammantaget allvarligt för vår relativa konkurrenskraft i vinter. Från ekonomisk forskning vet vi även att elpriser har långsiktiga konsekvenser för såväl sysselsättning och för investeringsbeslut. Enkelt utryckt: Elprisuppgång och volatila priser får negativa effekter på arbetsmarknad och investeringsbeslut.  

Nu är regeringen på väg in i en ny utmaning. Svenska kraftnät har lagt förslag om att använda kapacitetsintäkter på ett sätt som är stick i stäv med sitt syfte. Elområden är en metod för att successivt jämna ut tillgång till el och därmed priser. Kapacitetsintäkter är inbetalde av sydsvenska företag och hushåll på grund av bristande tillgång till el-effekt. Pengarna är – enkelt uttryckt - öronmärkta till två syften. För det första mothandel, det vill säga köp av extra elproduktion på ställen där den behövs när ledningarna inte räcker till. För det andra att öka kapaciteten, alltså bygga ledningar. Svenska kraftnät redovisade nyligen detta för Energimarknadsinspektionen. Det finns 91,414 miljarder kronor på kontot. Endast 530 miljoner avsattes för ny nätkapacitet 2022, med ytterligare 1028 miljoner 2023 planerade. Motköpen ökar under 2023 men sammantaget krävs mycket mer för att nå de prioriterade målen. 

När EU beslutade att kapacitetsintäkter tillfälligtvis kan betalas tillbaka till slutkunder, så var man tydlig med att dessa två prioriterade, öronmärkta, syften först måste finansieras. Detta är viktigt för det minskar skillnaderna inom Sverige successivt till dess de helt försvunnit. 

”Att flytta kapacitetsintäkter till områden med effektöverskott som – just på grund av kapacitetsintäkterna – har låga strukturella priser är knappast tillåtet och skulle troligen fällas av EU-domstolen.”

Att ge stöd till hushåll i norra Sverige kan absolut vara berättigat. Staten erbjuder redan i dag en kraftfull rabatt på energiskatten för kommuner i norr, trots låga priser. Men att använda kapacitetsintäkter, som betalats in av sydsvenska hushåll med full energiskatt och moms, och av sydsvenska företag som möter en kostnadskris är synnerligen olämpligt. Det innebär att man tömmer kassan som skall laga problemet och förlänger därför strukturproblemet. 

Dessutom är det sannolikt olagligt eftersom det så tydligt går emot syftet med elområden. Att flytta kapacitetsintäkter till områden med effektöverskott som – just på grund av kapacitetsintäkterna – har låga strukturella priser är knappast tillåtet och skulle troligen fällas av EU-domstolen. 

Därför behöver energimarknadsinspektionen avvisa förslaget om stöd till denna del och regeringen behöver skissa på ett stöd till Norrland som inte strider mot reglerna. Hela Europa är fullt av modeller att välja mellan. 

Johan Eklund, chefsekonom Sydsvenska handelskammaren

Per Tryding, vice vd Sydsvenska handelskammaren

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från LinnéuniversitetetAnnons

Spännande forskning med internationell lyskraft bygger kunskap för framtiden

Hur kan vi greppa utmaningarna inom digitaliseringen av samhället? Hur använder vi AI och ny teknik för att utveckla hållbara lösningar?  På Linnéuniversitet arbetar man tvärvetenskapligt, med särskilt fokus på tillämpad artificiell intelligens. ”Hur vi hanterar dessa utmaningar är avgörande för framtiden”, säger professor Marcelo Milrad.

Att möta de utmaningar vårt samhälle står inför med kunskap och i kreativa miljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan genomsyrar Linnéuniversitetets arbete. Tvärvetenskaplig, högkvalitativ och spännande forskning bedrivs bland annat inom e-hälsa, smart industri, digitalt lärande, digital humaniora samt digital affärsutveckling, med såväl nationell som internationell lyskraft. 

Spetsforskning och industridoktorander till nytta för företag

Vid Linnéuniversitetet finns en spetsforskningsmiljö med tillhörande forskarskola som fokuserar på tillämpad forskning inriktad mot digitaliseringsutmaningar inom industrin.  Forskarskolan delfinansieras av KK-stiftelsen och industriföretag som vill stärka sin utveckling inom data och AI.  

– Vi formulerar vad forskningen ska handla om tillsammans - det ska ligga i linje med företagens interna utveckling, men också ha en koppling till dataintensiva tillämpningar och vara långsiktigt så att det blir en röd tråd för doktoranden, förklarar professor Welf Löwe. 

Innovativa pedagogiska och tekniska lösningar i skolan

Digitalt lärande ligger i fokus i ett flertal projekt vid Linnéuniversitetet. Ett av dessa, Extending Design Thinking with Emerging Digital Technologies, var ett av endast fem projekt av de mer än 75 som sökte till EUs stora forskningsprogram Horizon Europe som fick bidrag sommaren 2022. Linnéuniversitetet är koordinator och leder detta projekt där 6 europeiska länder deltar i.  

– Målet med projektet är att designa och utveckla innovativa pedagogiska och tekniska lösningar som ska användas i skolor i Europa. Lösningarna skapas med hjälp av tekniker som artificiell intelligens, augmented reality, 3D Printing och virtuella robotar, säger Marcelo Milrad.

E-hälsolösningar förstärker vård och omsorg

Vid Linnéuniversitetet finns även en unik samling av kunskap och kompetenser inom området e-hälsa. Tillsammans med Region Kalmar län satsar nu Linnéuniversitetet flera hundra miljoner kronor under de närmaste tio åren inom e-hälsa. En vital del av forskningen inom e-hälsa rör nya metoder för systematisk datainsamling, övervakning och visualisering av hälsodata. Universitetet är därför en del av Health Data Sweden, en av fyra Europeiska Digitala Innovationshubbar (EDIH) i Sverige som startades i januari i år. 

– Digital transformation inom sjukvården innebär bland annat nya sätt att möta och interagera med patienten. Vi kan ta hjälp av patienten för att fånga den typ av hälsodata vi inte haft tillgång till tidigare. Med analyser som använder olika AI lösningar kan vi göra prediktioner och skapa vassa medicinska beslutsstöd, förklarar docent Evalill Nilsson.

Fakta:
-
Marcelo Milrad leder Kunskapsmiljö Digitala transformationer: forskning, utbildning och samverkan med externa aktörer.
- Welf Löwe leder spetsforskningscentrum DISA: insamling, analys och nyttogörande av stora datamängder.
- Evalill Nilsson leder eHälsoinstitutet: forskning och utbildning inom e-hälsa.

Lnu.se 

Mer från Linnéuniversitetet

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Linnéuniversitetet och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera