Hoppa till innehållet

Annons

Debatt: Politik för bättre utväxling av svenska innovationssatsningar

Det krävs en offensiv innovationsstrategi för att öka kunskapen om hur innovationer ska skyddas och ökareffektiviteten i användningen av forskningsmedel, skriver socialdemokratiska ledamöter i Näringsutskottet.

Foto: TT

För oss socialdemokrater är det självklart att svenska företag ska konkurrera med innovationskraft och kompetens, inte med låga löner. Vi är rankade som världens näst bästa innovationsnation, våra företag är världsledande inom många sektorer och vår partiordförande har slagit fast att vi ska se klimatutmaningen som en möjlighet för nya, gröna jobb i hela landet. För att lyckas med det, även på sikt, behöver vi bli ännu bättre än i dag på att ta tillvara tillgänglig kunskap, använda forskningsmedel mer effektivt, se till att forskningsresultat och innovationer kommersialiseras i högre grad och att kunskapen hos mindre företag om vilka tillgångar som bör skyddas ökar. Därför föreslår vi att regeringen arbetar fram en offensiv Innovationsstrategi.  

Det allvarliga läget i Europa har satt ljuset på hur viktigt det är att ickemateriella värden skyddas och tas tillvara. Med Putins oförsvarliga attack på Ukraina har de allra flesta företag gjort det rätta och lämnat Ryssland. Att duman beslutat att beslagta företagens egendom och erbjuder andra att driva vidare produktion och verksamhet i Ryssland under annat namn är inget annat än stöld av andras investeringar och innovationskraft. Världen måste stå upp mot detta vansinne och vägra att köpa produkter som tillverkats utan tillåtelse i ansvarstagande företags ryska produktionsanläggningar. Om vi inte respekterar det internationella regelverket för patent, varumärkesskydd och annan immaterialrätt är det få som kommer vilja investera i forskning och utveckling i framtiden. Det vore förödande för världen och för Sverige. 

För att behålla tätpositionen och se till att forskningsmedel används än mer effektivt har vi listat ett antal områden inom immaterialrätt, företagsnära forskning och innovation där vi ser att Sverige kan bli ännu bättre: 

Satsa forskningsmedel där de gör störst nytta. Det globala patentsystemet är offentligt och visar hur uppfinningar är uppbyggda. Det kan därför ge värdefulla insikter, till exempel om en investering är meningsfull eller inte och vilka uppfinningar som redan är gjorda. Genom att använda den tillgängliga informationen mer systematiskt kan vi påskynda innovationer genom att satsa forskningsmedel inom de områden som ännu inte är beforskade. 

Ett fåtal stora företag står för huvuddelen av alla sökta patent i Sverige. Vi tror att många små- och medelstora företag har innovationer som bör skyddas men att kunskapen om vad som eventuellt bör skyddas, när i innovationsprocessen och hur man gör det kan vara för låg i små och medelstora företag. Det vill vi ändra på med ett Kunskapspaket.

Vem äger rättigheterna när AI skapat något? Den frågan brottas vi med just nu. Så länge en människa styr AI:n fungerar våra immaterialrättsliga lagar men med helt självständiga AI-skapelser blir det problematiskt eftersom lagen kräver att upphovspersonen är en människa. Våra lagar behöver moderniseras och internationellt harmoniseras för att hänga med i utvecklingen.

I dag kan du läsa till ingenjör utan att ta ett enda poäng i immaterialrätt trots att ingenjörer står för en försvarlig del av innovationerna. Kunskapen om vilka forskningsresultat som bör skyddas, när och varför behöver öka även inom universitets- och högskolevärlden. Innovationskontoren på våra lärosäten behöver också mer kunskap för att kunna ge rätt stöd när akademiska landvinningar ska tas om hand. Dessutom saknas ofta incitament för att nyttiggöra sin forskning. Vi behöver se över uppdraget till och uppföljningen av innovationskontoren på lärosätena för att fler forskningsresultat ska kunna förbättra vår värld. 

Svenska företag förlorar 50 miljoner kronor per dag på grund av handel med piratkopior (enligt en studie från OECD från 2018). Dessutom riskerar konsumenter som köper piratkopior att få varor som inte uppfyller gällande produktsäkerhetskrav. Den tredje stora förloraren på piratkopiering är staten som förlorar stora skatteinkomster och arbetstillfällen. Därför behöver vi snarast se över hur den illegala handeln med piratkopior kan stoppas. 

Sammantaget föreslår vi en offensiv Innovationsstrategi som ökar kunskapen om när och hur innovationer kan skyddas, som ökar effektiviteten i användningen av forskningsmedel och som underlättar för innovationsupphandlingar för att lösa stora och små utmaningar för ett starkare samhälle. Det behövs en nationell kraftsamling för att vi även i framtiden ska vara ett världsledande innovationsland som kan konkurrera med kunskap och nya idéer. Och det är hög tid att vi påbörjar det arbetet nu. 

Jennie Nilsson

Åsa Eriksson

Mattias Jonsson

Monica Haider

Mathias Tegnér

Anders Frimert

Ledamöter för (S), Näringsutskottet

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från EbbotAnnons

Techbolaget Ebbot har utvecklat en GPT-modell för kundsupport

Senaste året har kantats av en AI-hysteri med ChatGPT i spetsen, vilket har gjort att många företag fått upp ögonen för tekniken, inte minst potentialen för kundsupport. Den snabba utvecklingen inom AI är något som techbolaget Ebbot tagit tillvara på, som nu lanserar nu sin egenutvecklade GPT-modell - skräddarsydd för kundsupport.

Att använda AI för att automatisera kundsupport är inte något helt nytt påfund. Tekniken har dock inte alltid levt upp till förväntningarna, vilket gjort att många företag har antagit en avvaktande ställning till AI chatbotar. 

Sen kom ChatGPT och förändrade allt. 

– Den snabba utvecklingen av AI och framför allt ChatGPT har förändrat både företagens och konsumenternas inställning till- och förväntningar på chatbotar och sättet man kan interagera med dem, säger Oliver Young, Product Manager på Ebbot.

Ebbot är ett svenskt techbolag som har utvecklat chatbots- och AI-teknik sedan 2018. Därmed har de i första hand fått uppleva hur attityden till chatbotar på marknaden snabbt har skiftat från skepticism till entusiasm, med en nu stark tilltro till deras förmåga och potential.

En del företag har redan hoppat på trenden att använda sig av tjänster som är integrerade med generellt tränade GPT-modeller. Det finns dock en hel del nya utmaningar som kommer med detta, förklarar Oliver Young:

– Risken med att använda en chatbotsleverantör som saknar en egen GPT-modell är att man tappar kontrollen över sin datasäkerhet och personuppgiftshantering. Detta på grund av att många tredjepartslösningar lagrar datan utanför EU, där andra regler och lagar om personuppgiftshantering gäller.

Som svar på marknadens efterfrågan har Ebbot utvecklat sin egen GPT-modell, baserad på samma teknologi som ChatGPT, men med en viktig skillnad; Ebbots modell hostad inom EU och anpassad för att endast svara utifrån företagsspecifika data.

– Med EbbotGPT kan vi säkerställa att chatboten endast svarar på företagsspecifika data. Något som är oerhört viktigt inom kundsupport där man absolut inte vill riskera att boten hittar på egna svar, såsom att boten rekommenderar en konkurrerande produkt eller tjänst, säger Oliver Young.

Förutom att EbbotGPT är skräddarsydd för att användas för kundsupport, berättar Oliver Young att den nya modellen även har förändrat sättet för hur chatbotar byggs och administrerats i Ebbot-plattformen:

– Till skillnad från hur chatbotar tidigare byggdes i plattformen, kan man nu bygga en helt ny chatbot på bara några minuter. Till exempel kan en FAQ-fil (vanliga frågor) användas som träningsdata. Efter träningen kan chatboten generera en oändlig mängd unika svar baserat på innehållet i FAQ:n. Den här snabbare processen för att skapa chatbotar innebär också att det blir mer kostnadseffektivt att utveckla och underhålla en chatbot, vilket ger fler företag och organisationer möjlighet att skaffa en.

Den nya GPT-modellen lanseras i början av september vilket gör Ebbot till det första svenska företaget som erbjuder en egen GPT-modell som är skräddarsydd för kundsupport. 

Företag kan redan nu anmäla intresse på Ebbots hemsida här.  

Om Ebbot

Ebbot erbjuder en plattform för att skapa bättre kundupplevelser online med hjälp av AI. Ebbot grundades 2018 och har idag kontor i Stockholm och Göteborg. 

Läs mer på ebbot.com 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ebbot och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera