Annons

DEBATT: Öka takten och bygg snabbt ut vindkraften

Det krävs expansiva mål för elförsörjningen. Elnäten måste byggas ut och moderniseras. En snabbt utbyggd vindkraft är en fråga om att säkra industriell konkurrenskraft, skriver fyra företrädare för stora svenska skogs-, stål- och gruvbolag.

Foto:Jonas Ekströmer / TT

Svensk industri satsar nu tungt på att ersätta fossil energi med grön el. I grunden handlar detta om att säkra konkurrenskraften på en global marknad som efterfrågar klimatneutrala produkter. Elektrifiering är nyckeln och snabb utbyggnad av utsläppsfri elproduktion med låg kostnad är en förutsättning för att vi ska klara omställningen. Nu måste politiken och näringslivet hjälpas åt för att öka takten och se till att bygga mer vindkraft.

Klimatet på jorden utvecklas på ett sätt som kräver snabba och kraftfulla åtgärder. Som företag är vi fast beslutna att göra vad vi kan för att minska utsläppen.

Vi är optimistiska när det gäller Sveriges tekniska och kommersiella förutsättningar att nå målet om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045. Men vi ser med oro på låsningarna i energidebatten och särskilt kring vindkraftens utbyggnad.

Även om utbyggnaden av vindkraften varit stark de senaste åren, så pågår nu en negativ trend där allt färre vindkraftverk beviljas tillstånd. Utvecklingen äventyrar elektrifieringen och dess möjligheter att möta det snabbt ökande elbehovet. Svensk politik måste nu samlas för att undanröja hindren för ny grön elproduktion.

För företag som bedriver energiintensiv verksamhet, dygnet runt, året runt på en internationellt konkurrensutsatt marknad, är vindkraften en avgörande del av lösningen idag. Vindkraften kan möta behovet i industrin och spelar en central roll i att förse hela Sverige med grön el till låg kostnad.

I den svenska debatten ställs vindkraft ofta mot kärnkraft. Men det ena utesluter inte det andra, det är inte fråga om att välja, utan om att möta det växande behovet av el. Ska vi klara av att snabbt elektrifiera samhället och ställa om våra industrier för att minska utsläppen av växthusgaser behöver utbyggnaden av elproduktionen accelerera här och nu. Och vindkraften är det kraftslag som går snabbast att expandera.

Behovet av el med låg kostnad kommer att växa snabbt. Efterfrågan drivs främst av industri- och transportsektorerna, som tillsammans står för två tredjedelar av Sveriges samlade utsläpp. Prognoserna för Sveriges framtida elbehov pekar mot en fördubbling eller mer på bara två decennier, från dagens 140 terawattimmar (TWh) till minst 280 TWh.

Industrin i Sverige har inlett omställningen. Ovako, med stöd av bland andra Energimyndigheten, blir 2022 först i världen att värma stål med vätgas innan valsning. LKAB:s, SSAB:s och Vattenfalls Hybritprojekt har i år levererat världens första fossilfria stål som ska börja levereras i industriell skala 2026. När LKAB:s hela omställning till järnsvamp är genomförd, som enbart den kommer kräva 55 TWh el, sparas koldioxidutsläpp hos kunderna motsvarande två tredjedelar av hela Sveriges utsläpp.

Nu är det upp till oss alla att göra elektrifieringen och klimatomställningen möjlig. Det behövs en rad politiska reformer som bidrar till en snabbt utbyggd elproduktion. Det krävs expansiva mål för elförsörjningen. Elnäten måste byggas ut och moderniseras. Tillståndsprocesser måste förenklas och förkortas. Klimatnyttan av investeringar i elproduktion måste väga tyngre vid tillståndsbeslut. De ekonomiska incitamenten för kommuner att bidra till elektrifieringen måste öka. Och reformerna behövs omgående.

Att främja snabbt utbyggd vindkraft är en fråga om att säkra industriell konkurrenskraft, arbetstillfällen och välfärd. Och det krävs för att ta ansvar för en hållbar framtid för dagens och morgondagens generationer.

Henrik Sjölund

vd för Holmen

Jan Moström

vd för LKAB

Marcus Hedblom 

vd för Ovako

Ulf Larsson 

vd för SCA

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från Blue PrismAnnons

Så skapar automatisering bättre och mer attraktiva företag

Roland Adolfsson, Sales Director Nordics på SS&C Blue Prism.
Roland Adolfsson, Sales Director Nordics på SS&C Blue Prism.

Genom att automatisera processer skapas mer agila företag som lättare kan möta nya och föränderliga krav från kunder och omvärlden.

Dessutom blir de mer attraktiva som arbetsgivare – och lockar talang.

– Ska ett företag vara modernt och effektivt måste det optimera sina resurser. Det kan vi hjälpa dem med, säger Roland Adolfsson, Sales Director Nordics på SS&C Blue Prism.

Företag och organisationer utsätts i dag för väldigt starka krafter – i hela sin försörjningskedja. Nya regulatoriska krav ska mötas, höjda räntor gör tillgången på kapital mer begränsad, elpriserna skjuter i höjden och en orolig omvärld påverkar leverantörskedjorna.

Samtidigt har ung och nyutexminerad arbetskraft stora förväntningar och höga krav på sina kommande arbetsgivare att få intressanta och omväxlande arbetsuppgifter. 

En stor del av dessa utmaningar kan mötas med intelligent automatisering, eller hyperautomatisering som det ibland kallas.

– Digital transformation understödd av intelligent automationsteknologi är en bra strategi som många organisationer kan använda sig av för att bli mer flexibla, höja den operationell prestandan och sänka kostnaderna, säger Roland Adolfsson.

Automatisering kan i grunden förändra ett företag

Intelligent automatisering kan både skapa nya kundresor och nya arbetsflöden för medarbetarna. Men det kan också underlätta vid administrativt monotont och repetitivt arbete. Det här leder också till att andelen misstag minskar i de olika processerna samtidigt som man höjer hastigheten. Detta frigör tid.

– Då kan man i en högre grad låta medarbetarna fokusera på värdeskapande arbetsuppgifter och det som inte kan automatiseras, säger han. 

Arbetsuppgifter där mänskliga medarbetare ännu är överlägsna är områden som kräver engagemang, omtanke och empati, till exempel gällande en kund, men också kreativitet i skapandeprocesser.

– Medarbetarna ska använda sina färdigheter som de är bäst på och överlåta resten till olika typer av digitala lösningar, säger han.

SS&C Blue Prism har en bred palett av automatiseringslösningar

SS&C Blue Prism är en världsledande leverantör inom området intelligent automation och arbetar med svenska organisationer inom alla industrier, inklusive offentlig förvaltning och sjukvård. I dag kan man erbjuda en bred portfölj av lösningar inom intelligent och strategisk automation för ett mer optimerat arbetsflöde.

– Även om varje industri och verksamhet är unik och har sina egna processer, så kan våra automationslösningar hjälpa organisationer transformera och öka hastigheten av dessa processer, avslutar Roland Adolfsson.

Om SS&C Blue Prism

SS&C Blue Prism hjälpte till att skapa begreppet RPA, Robot Process Automation, och är sedan dess ledande inom området.

Företagets lösningar finns hos fler än 2000 kunder i över 170 länder. 

Läs mer här om hur vi hjälpt våra kunder.

 

Mer från Blue Prism

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Blue Prism och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera