Hoppa till innehållet

Annons

Debatt: Miljarder frigörs genom rätt reformer

Den offentliga sektorns tillgångar har ett större värde än bolagen på Stockholmsbörsen. Regeringen kan frigöra hundratals miljarder kronor med reformer som främjar bättre förvaltning, skriver författarna Dag Detter och Stefan Fölster.

Enbart värdet av det offentliga fastighetsbeståndet uppgår enligt vår uppskattning till 5 000 miljarder. Offentliga ägares redovisning bokför tillgångar långt under deras egentliga marknadsvärde. Som en följd har de ingen drivkraft att investera och utveckla fastigheterna så att de skapar värde. Omvänt syns inte heller konsekvenser av kapitalförstörande beslut. Det handlar inte enbart om att fastigheterna i sig skulle kunna utvecklas och användas bättre och därmed bli mer värdefulla, utan också att de mycket bättre skulle kunna bidra till att lösa bostadsbristen och klimatomställningen.

Bara inom Stockholms kommungränser uppgår värdet av de offentligt ägda fastigheterna till runt 900 miljarder kronor. Det bokförda värdet är dock endast 29 procent av den bästa uppskattning av det faktiska marknadsvärdet. Detta helt missvisande bokförda värde utgör underlaget för politiska beslut, medan marknadsvärdet och potentialen, med några få undantag, förblir dolt och därför alltför sällan föremål för värdeskapande utveckling. Ett enormt slöseri av våra gemensamma tillgångar är resultatet.

God redovisning är en förutsättning, men inte en tillräcklig garanti för god hushållning. I det statliga bolaget Vattenfall har exempelvis värden för minst 100 miljarder kronor gått till spillo till följd av dålig ägarstyrning, trots hyfsad redovisning. Tidvis förefaller ägaren, staten, ha varit ointresserad, vilket sannolikt banade vägen för köpet av Nuon till ett kraftigt överpris i ett läge där finanskrisen redan tagit fart.

Det har inte alltid varit så här. Runt millennieskiftet (1998–2004) ökade värdet av de statliga bolagen (med försäljningar inräknade) lika mycket eller mer än OMX-indexet. Men efter denna episod av värdeskapande förvaltning blev ägarstyrningen åter tidvis passiv och tidvis populistiskt detaljstyrande. Det har gett tydliga resultat. Under perioden 2004–2020 har till exempel den statliga portföljen inte uppvisat någon värdeutveckling alls (försäljningar inräknade), medan OMX har fördubblats.

Våra beräkningar tyder på att offentlig sektor har förlorat i härad 4 000 miljarder kronor på grund av dålig förvaltning under en 25-årsperiod. Där ingår 500 miljarder i förlorad avkastning på de statliga bolagen, men också förlusterna av vårdslösa beslut om fastigheter samt kommunala och regionala bolag. Olönsamma infrastrukturinvesteringar, både under de senaste decennierna och en del som planeras framöver, adderar många hundratals miljarder till förlusten.

Ett berg av onödiga kostnader växer till sig därför att viktigt underhåll försummas, till exempel av tågbanor eller vattenförsörjningen. Misskötseln av infrastrukturen för el vållar i sig hundratals miljarder i onödiga samhällskostnader.

Införandet av professionell förvaltning skulle göra Sverige till ett rikare land, förbättra de tjänster som tillgångarna löpande levererar, och bättre rusta samhället för de kommande utmaningarna såsom klimatomställningen, demografin, bostadsbristen och stadsutvecklingen.

Det finns goda exempel att lära sig från internationellt. Nya Zeeland har sedan länge infört ändamålsenlig redovisning av offentliga tillgångar som också speglar hur deras framtida värde påverkas av politiska beslut.

Singapore bildade 1974 Temasek, ett mer oberoende förvaltningsbolag för statliga bolag, vilket har avkastat 14 procent årligen sedan grundandet. Tankarna är inte nya i Sverige. Två tidigare statliga utredningar, under socialdemokratiskt respektive borgerligt regeringsinnehav, har föreslagit förvaltningsbolagsformen för professionell värdeskapande ägarstyrning av de statliga bolagen. Men av detta har det blivit intet. Det har kostat oss som medborgare mycket.

Den nya regering kan drastiskt förbättra förvaltning av offentliga tillgångar genom att satsa på lågt hängande frukter, sådant som fungerar väl i andra länder eller som redan har utretts i Sverige.

Skulle en bättre förvaltning bara generera så lite som en procentenhets högre värde av de offentliga tillgångarna, motsvarar det ett extra värde av 76 miljarder kronor per år. Dubbelt så mycket som kostnaden för hela polisväsendet.

Dag Detter, investeringsrådgivare 

Stefan Fölster, nationalekonom

Debattörerna är författare av den nya boken Konsten att tappa bort 4000 miljarder - så sköts våra offentliga tillgångar. (Samhällsförlaget.)

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från GU VenturesAnnons

Succé för GU Ventures företag

GU Ventures teamet på Göteborgs universitet.
GU Ventures teamet på Göteborgs universitet.Foto:Ingela Vågsund

GU Ventures företag har attraherat över 20 miljarder kronor i finansiering till sina innovationer, varav många är baserade på forskningsrön. Det har lett till många nya kommersiella lösningar som sprids världen över.

Sedan 1995 har inkubatorn och investeraren GU Ventures omvandlat banbrytande idéer och forskningsresultat från Göteborgs universitet till nya företag. Idag sprids företagens innovativa produkter och tjänster över hela världen och i många branscher, såsom läkemedel, bio- och medicinteknik, material, kemi, energi, klimat, vatten, livsmedel, jordbruk, IT samt utbildning. De kännetecknas som ”deeptech” med högteknologiska egenskaper och tung vetenskaplig grund. 

”Succé för GU Ventures företag vars kommersiella lösningar sprids världen över.”

Deras innovations- och attraktionskraft syns i hundratals patentskydd och att de har omsatt 3,72 miljarder kronor i 2022. De har attraherat totalt 20 miljarder kronor i finansiering och sysselsätter drygt 2000 personer världen över. Ett exempel är Surgical Science, som utvecklar simulatorer för kirurger, och ett annat är Cellink, som byggt biokonvergensgruppen Bico. De har stärkt den svenska konkurrenskraften på den internationella arenan.

– Tack vare resultaten har GU Ventures rankats bland topp 20 i världen. Med tanke på att vi är relativt små är det ett enastående resultat. Jag tror att vår styrka är vår kvalitet och långsiktighet, det viktigaste är ju trots allt att företagen klarar sig över tid, berättar vd:n Klementina Österberg.

Arbetet med hållbarhet är viktigt

Arbetet med hållbarhet är också viktigt för att GU Ventures ska kunna skapa attraktiva företag, vilka är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. De senaste åren har GU Ventures även satsat på att skapa nya investmentbolag tillsammans med andra investerare och driver även riskkapitalkonferensen GoWest, som medfinansieras av EU och Västra Götalandsregionen. Syftet är att attrahera en internationell investerarkrets och det sker i samarbete med många andra organisationer i ekosystemet.

”Succé för GU Ventures företag vars kommersiella lösningar sprids världen över.”

– Det är en lång väg att gå för att nå kommersiell framgång och finansiella muskler är nödvändiga. Det gäller att få in tillräckligt med kapital för att kunna göra en verklig skillnad på en global marknad och att kapitalet är långsiktigt och uthålligt.

FAKTA om GU Ventures:
• GU Ventures startades 1995
• Helägt av Svenska staten
• Förvaltas av Göteborgs universitet
• 162 företag startade
• 15 är börsnoterade
• 81 företag i portföljen
• varav 39 i inkubatorn
• 20 miljarder kronor attraherat

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med GU Ventures och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera