1515
Annons

Debatt: Mål och ansvar för leveranssäkerhet nyckeln för en ny elmarknadsmodell

Det krävs en mer effektiv, leveranssäker och lättförståelig elmarknadsmodell. Företrädare för sammanslutningen Lokalkraft Sverige har konkreta förslag hur det ska lyckas. 

Foto:©Lars Johansson

” Det här är en exceptionell åtgärd i en exceptionell situation.”  

Finansministerns ord när han presenterade regeringens kompensation av konsumenterna för vinterns höga elpriser visar högst konkret vart lappandet och lagandet har fört den svenska elmarknadsmodellen. Till vägs ände. Det är hög tid att skapa en elmarknadsmodell som levererar el och nytta för konsumenter, företag och samhällsbärande verksamhet. En förutsägbar och allmänt respekterad elmarknadsmodell som fungerar utan att lagstiftarna går in och temporärt rättar till misshagligheter med diverse stödpaket och subventioner. 

Konsumentnytta var det tänkt att vi skulle få när vi för 27 år sedan gick med i EU och samtidigt avreglerade vår elmarknad. Intentionerna med avregleringen var goda och till viss del har föresatserna uppnåtts. Men nu är det dags att revidera och skapa en elmarknadsmodell som ger en trygg elförsörjning för Sveriges invånare, företag och samhällsbärande verksamheter. 

Det finns några uppenbara saker i dagens elmarknadsmodell som behöver rättas till: 

Leveranssäkerheten – I samband med avregleringen försvann leveranssäkerhetsberäkningarna.  Kommer alla som vill få el en torr, kall dag, när det inte blåser?  Finns det i dag tillräcklig effekt eller måste kunder kopplas bort? Kan tvingande EU-regler - som innebär att inget land får försvåra export av el om den högst betalande kunden finns utomlands - göra att vi får effektbrist fastän det just i det ögonblicket produceras tillräckligt med el inom Sveriges gränser? 

Investeringsviljan – Trots att vi har historiskt höga elpriser ser vi inte nödvändiga investeringar göras i planerbar elproduktion, nära konsumenterna. Dagens modell med spotmarknaden som bestämmande av marknadspriset ger uppenbarligen inte tillräckligt incitament för investeringar. En annan, och troligen större hämsko, är politisk risk. Vem vill göra en investering som ska leva i 60-70 år när man sett hur snabbt politiken kan ändra villkoren för dess lönsamhet?

Balanshanteringen – En elleverantör måste leverera lika mycket el som kunderna förbrukar. Den hanteringen är komplex och i dag enbart ekonomisk, fastän elflödena i högsta grad är fysiska.

Likviditeten på de finansiella marknaderna är svag. Många elhandlare har hamnat i svåra situationer när de har lovat kunderna fastpris och själva måste köpa till spotpris. Om elhandlare slås ut kommer det att försvaga konkurrensen på prissäkringserbjudanden.

Misstron mot marknaden och dess prisnivå. Det finns uppenbarligen ett allmänt missnöje med det marknadspris som kunderna får betala. Priset är en funktion av utbudet av producerad el, överföringskapacitet inom Sverige och till angränsande länder, samt efterfrågan på den gemensamma europeiska elmarknaden. Eftersom priset bestäms av den sist producerade kilowattimmen så kan inte vi i Sverige själva styra priset, så länge som vi är en del av en internationell elmarknad. Bygger vi bort flaskhalsar i överföringskapacitet mellan norra och södra Sverige kommer den höga prisnivån att flyttas till Norrland, som i dag inte fullt ut är en del av den europeiska elmarknaden. På samma sätt kommer förbättrad överföringskapacitet till utlandet att höja prisnivån i Sverige när produktionen i exempelvis Tyskland inte räcker till. Vi kommer då i än högre utsträckning att exportera el och importera höga elpriser. Detta har vi nyligen sett i Sydnorge, där elpriserna steg efter att kabeln mellan Norge och Skottland tagits i bruk. 

Vilka är Lokalkraft Sveriges förslag?

Gör en rollförflyttning mellan aktörerna på elmarknaden. Låt elnätbolagen, som alltid finns på plats hos slutkunderna, både förmedla fysisk el inom sina koncessionsområden och sälja till spotpris. På detta sätt ökar transparensen för kunden eftersom det är samma lokala företag som säljer och levererar elen. I vårt förslag får nätbolagen också ta ansvaret för balanshanteringen, vilket är det naturliga eftersom den borde vara en fysisk hantering, lika mycket som en ekonomisk. 

Bredda konkurrensen på prissäkring. Är kunden inte nöjd med att köpa el till spotpris ska det gå att enkelt köpa till en prissäkring, som ju i grunden är en försäkring. Den skulle kunna bli en attraktiv produkt i de kapitalstarka försäkringsbolagens och bankernas portföljer. Elhandelsbolagen kan såklart fortsatt sälja prissäkring.

Sätt ett tydligt nationellt mål och tilldela ett ansvar för leveranssäkerheten. Vi har hittills i Sverige tagit en hög leveranssäkerhet för given. Så given att ett nationellt mål för leveranssäkerhet av el saknas trots att branschen efterlyst det i många år. Ett sådant mål behöver också ha en tydlig ansvarig instans, förslagsvis Svenska Kraftnät.

Inför leveranssäkerhetsberäkningar.

Före avregleringen svarade elbolagen för leveranssäkerheten.

Med nätägarna ansvariga för balanshantering och fysisk försäljning av el, bör de också ges ansvar för leveranssäkerhetsberäkningar inom koncessionsområdet. Utifrån det samlade behovet av effekt och energi ställer nätföretaget krav på uttag från leveranspunkten i regionnätet. Nätägarna ska varje år göra prognoser över den förväntade leveranssäkerheten, avseende effekt och energi, på 10 års sikt. Svenska Kraftnät sammanställer sedan prognoserna och är ansvariga för den totala leveranssäkerheten per nätområde och för hela Sverige.

Definiera och respektera därefter marknaden! Politiken måste ta ett bredare samhällsansvar för elkraftförsörjningen och besluta hur stor marknaden ska vara geografiskt och hur prissättningsmekanismen ska fungera. Hur stark får kopplingen mellan pris och efterfrågan bli? När politiken väl har bestämt sig måste det som överlåts till marknaden att sköta ges genomtänkta, förutsägbara och stabila spelregler, så att den politiska risken försvinner. Sen får politiken hålla tassarna borta från marknaden. 

Vi menar att våra förslag skulle ge en mer effektiv, leveranssäker och lättförståelig elmarknadsmodell.  

En utgångspunkt för politiken borde vara frågan om leveranssäkerhet till förutsägbara priser. När väl mål och ansvar för leveranssäkerheten är satta kommer det att bli tydligare vilka ytterligare politiska åtgärder som eventuellt behövs och hur regleringarna av marknaderna behöver utvecklas. 

 

Erik von Hofsten, vd Lokalkraft Sverige

Anders Mannikoff, Ordförande Lokalkraft Sverige och vd i Herrljunga elektriska


Debatt: Svensk ekonomi rider ut stormen

Inflationen är hög, räntan stiger och börsen är skakig. Det är lätt att dras med i det negativa stämningsläget, skriver Martin Linder och Katarina Lundahl vid Unionen.

Enligt Unionens färska enkät till förbundets fackklubbar har företagen dock ovanligt starka framtidsförväntningar för kommande halvår. Orderböckerna är välfyllda, anställningsplanerna rekordstarka och kommande investeringar omfattande. Det är de mest positiva förväntningar vi sett under de tio år vi gjort undersökningen, vilket drivs av tjänstesektorn men tongångarna är positiva också i industrin.

I den konjunkturrapport Unionen presenterar idag visar vi att Sverige har goda förutsättningar att klara av de utmaningar som skapas av krig, inflation och svagare global konjunktur jämfört med många andra länder. 

Det finns framför allt fyra skäl till det: 

Sverige har ett gynnsamt utgångsläge. Ekonomiskt sett klarade vi av Coronakrisen bättre än de flesta andra länder. Svenska företag har tagit globala marknadsandelar under de senaste åren och lönsamheten i näringslivet är överlag god. Vi har färre hushåll med svag ekonomi jämfört med länder med större inkomstspridning. Vi har en stark arbetsmarknad och mycket hög sysselsättningsgrad. Dessutom finns det gott om statsfinansiella muskler att stötta hushållen vid behov.

Sverige är mindre beroende av rysk energi och ryska insatsvaror än till exempel konkurrentlandet Tyskland. Vårt beroende har minskat snabbt de senaste åren på ett sätt som inte alls skett i en del andra europeiska länder. Det ger oss mindre press uppåt på elpriserna, till nytta för hushåll och företag, och färre leveransstörningar. 

Svensk industri går oväntat bra. Vi bedömer att svensk export kommer fortsätta ta marknadsandelar. Vi exporterar mycket investeringsvaror och efterfrågan gynnas av uppdämda behov och klimatomställning. Det finns också delar av industrin som gynnas av rådande läge, t ex stålindustrin och skogs- och träindustrin.

Sverige har en stabil lönebildning med lägre risk för pris- och lönespiral än många andra länder. Vår lönebildningsmodell är förankrad i inflationsmålet, viket lägger grunden för en stabil löneutveckling i oroliga tider. Riksbanken har också tydligt visat att de håller fokus på inflationsmålet. Sammantaget ger det förutsättningar för en snabbare nedgång i inflationen, när de underliggande inflationsorsakerna ebbar ut. 

Självfallet finns det svagheter. Vi är en liten, öppen ekonomi som är beroende av omvärlden. Höjda priser på insatsvaror skapar utmaningar för många företag. Svenska hushåll har hög skuldsättning och därmed stor räntekänslighet, vilket påverkar konsumtionsutrymmet vid stigande räntor. Det blir viktigt att Riksbanken, samtidigt som de fokuserar på inflationsmålet, är lyhörda och inte höjer räntan för länge och för snabbt.

Sammantaget talar mycket ändå för att svensk ekonomi kommer kunna rida ut dessa oroliga tider bättre än många andra ekonomier. Det ger oss en konkurrensfördel och gör att fler välbetalda jobb relativt sett hamnar hos oss och ger utsikter för en god reallöneutveckling på sikt för svenska hushåll. 

 Martin Linder, ordförande Unionen 

Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?