Hoppa till innehållet

Annons

Debatt: Likvärdighetsagendan ger inte en bättre skola

DEBATT. Lärarförbunden lånar ut sig till LO för att driva vidare vänsterns starkt ideologiserade skolpolitik om att jämlikhet ska prioriteras i skolan. Beprövad erfarenhet och modern forskning visar att fokus snarare måste flyttas till den enskilde lärarens ansvar och förmåga och elevernas flit och arbete, menar Barbara Bergström och Hans Bergström.

Barbara Bergström och Hans Bergström
Barbara Bergström och Hans Bergström

”Likvärdig skola” är temat för en stor konferens denna tisdag, ordnad av Landsorganisationen tillsammans med de båda lärarförbunden. Vad de tre organisationerna vill framgår av ”Likvärdighetsagendan”, som de lade fram i januari 2017. Huvudinslag i programmet är att avveckla dagens system för fritt skolval, stoppa möjligheten för föräldrar att ställa sina barn i kö till friskolor, förbjuda aktiebolagsdrivna friskolor (som tar hand om 70 procent av friskoleeleverna), överge nu rådande princip om ”lika villkor” för beräkning av skolpeng per elev samt att framhålla ökade resurser som kardinallösningen för skolor som inte fungerar.

Åsa Fahlén, ordförande för SACO-anslutna Lärarnas Riksförbund, slår i en debattartikel i Aftonbladet (3/11) ”larm om kaos i förortsskolorna”. I artikeln saknas följande frågor:

- Betydelsen av starkt ledarskap i skolan, för att samla alla vuxna att gå i samma riktning.

- Bristen på ordning och disciplin för skolan som arbetsplats.

- Behovet av fokus på ämneskunskaper och höga akademiska förväntningar på alla elever.

Fahlén är i stället helt inriktad på insatsresurser, däribland också minskade klasstorlekar. Alla som kan något om skolekonomi vet att detta är en extremt dyr reform. Om den genomförs i nationell skala kräver den tusentals fler lärare samt nya skolbyggnationer, detta inför år då vi redan har svår brist på kvalificerade lärare och ett behov av ca 1.000 nya skolor i grundskolan. Forskningen säger att sänkt klasstorlek, om den inte är drastisk, har obetydlig inverkan på skolresultaten. En anledning är att de lärare som skulle behöva tillföras för att genomföra projektet som regel är mindre kvalificerade än de som redan finns.

Lärarnas Riksförbund har varit ämneslärarnas fackliga organisation. Det har genom alla år inneburit envetet vaktslående om de goda ämneskunskaperna och att ställa de akademiska kraven i centrum för skolan. Under företrädare som Thomas Johansson, Metta Fjelkner och Bo Jansson har det också innefattat krav på en sådan ordning och disciplin i skolan att lärare kan undervisa och elever lära. Brister i sådana hänseenden har inte ursäktats med elevernas sociala bakgrund eller brist på pengar. Förrän nu.

Under 2017 har det kommit väsentlig forskning som visar att den svenska skolans huvudproblem handlar om det paradigm som har fått dominera skolpolitik, lärarutbildningar och myndighetssyn efter märkesåret 1968.

Maria Jarl med flera visar i studien ”Att organisera för skolframgång” att skolor med ungefär samma elevsammansättning kan ge högst olika studieresultat, beroende på hur skolan leds och vilken kultur som råder. ”Vi ställer oss frågan”, skriver dessa göteborgsforskare i utbildningsvetenskap, ”om det är rimligt att så stor vikt fortfarande fästs vid faktorer som handlar om elevernas bakgrund.”

För att vända svensk skola, måste man titta på skolan som sådan – vad den gör och inte gör. Föreställningen att det mesta bestäms av ingångsvärden som resurser och elevkårens sammansättning är helt enkelt felaktig. Den är därtill också moralsänkande, genom att låta skolor ursäkta sig med omständigheterna.

I boken ”Kunskapssynen och pedagogiken”, med Magnus Henrekson som redaktör, visar författarna hur den styrande skoleliten systematiskt vägrat ta till sig modern biologisk kunskap, bland annat om den lärande hjärnans behov av lugn och koncentration. Förödande har också varit nedvärderingen av ämneskunskaperna och den ämneskunnige lärarens auktoritet. Dessa ideologiskt drivna försummelser har slagit extra hårt mot elever som saknar utbildningstradition hemifrån, särskilt pojkar, som professor Martin Ingvar länge påpekat. Ekonomen Anna Sjögren har visat på samma effekt av borttagandet av betygen på 1070-talet (IFAU Rapport 2010:8). Kaoset i många skolor har också skrämt bort många från läraryrket, vilket nu förvärrar de problem som skapats av den stora migrationsvågen.

I en intervju för Dagens Samhälle (17/8, 2017) uttalar Peter Fredriksson, ny generaldirektör för Skolverket, överraskande några starka sanningar: ”Skolan lider egentligen inte brist på pengar. Det som saknas är snarare ett tydligt fokus på elevernas lärande, uppföljningar och personligt ansvarstagande.” Pengar kan rentav förvärra skolans problem, noterar Fredriksson: ”Ansvaret skjuts över på någon annan. Om man ser sig som hjälpbehövande kan det skapa en kultur där man inte kavlar upp ärmarna och gör det man ska.... Det finns många exempel på att mer resurser kan leda till en sämre skola.”

Om Skolkommissionens förslag har Martin Ingvar sagt det väsentliga: ”Om man kör i fel riktning, hjälper det inte att öka farten.” LO, Lärarförbunden och Vänsterpartiet har numera ungefär samma program för svensk skola. Men de kör i fel riktning. Skolkommissionen har enskilda goda förslag, men gör inte upp med det paradigm som har sänkt svensk skola. Skolkommissionen bildar inte grund för en nationell samling för den svenska skolan, även om någon på OECD kan ha bibringats den föreställningen. Kampanjen för ”likvärdig skola” har som enda effekt att fördröja den omprövning som är nödvändig av den grundläggande synen på skolans uppdrag för fostran och kunskap.

Den legendariske professor C. Northcote Parkinson formulerade en ”svensk lag”, av innebörd att man kan missa ett sidomål om man inte fokuserar på rätt huvudmål. Widar Andersson, den socialdemokratiske redaktören, var inne på samma tema när han i Folkbladet Östgöten (15/9) skrev: ”En skola där målet är kunskap till varje barn skapar förutsättningar för jämlikhet och rättvisa. En skola som siktar på jämlikhet skapar förutsättningar för precis vad som helst.”

Just så. Vägen till en bra skola för alla går inte via ”Likvärdighetsagendan”, utan via en bestämd brytning med flumskolans föreställningar. Ordning och arbetsro i klassrummet, skärpning av ämneskraven, stärkt roll för den kunnige läraren, tydligt ledarskap i skolan, klart deklarerade normer för vanor och beteenden för livet, inklusive vanan av målinriktat arbete (”Grit”) – samling kring en sådan agenda skulle kunna vända svensk skola. Allt annat är ”sideshows”.

Barbara Bergström
Hans Bergström
grundare och huvudägare Engelska skolan


Läs svar från Lärarnas riksförbund här.

Läs svar från Boel Vallgårda här.

Läs svar från Barbara Bergström och Hans Bergström här.

Innehåll från OKQ8Annons

Stor satsning på publika snabbladdare: “Vi gör det enklare för elbilsförare i hela landet”

Sedan 2020 har antalet nyregistrerade elbilar nästan tredubblats. Och i takt med den fortsatta tillväxten ökar även behovet av laddlösningar kraftigt. För att öka tillgängligheten bygger OKQ8, tillsammans med Skellefteå Kraft, just nu ut Sveriges största publika nätverk för supersnabbladdning – ihopkopplat med ett enkelt och smidigt betalsystem.

Läs mer om OKQ8:s elbilsladdning

– Laddning har varit, och är till stor del fortfarande, en flaskhals då det tar tid att bygga ut det nationella elnätet. Men med vår stora satsning på svensk laddinfrastruktur, med nya generationens publika snabbladdare, gör vi det enklare för elbilsförare i hela landet, säger Svante Fredin, som är produktchef för e-mobility på OKQ8.

Genom den snabba utbyggnaden bidrar OKQ8 och Skellefteå Kraft också till minskade koldioxidutsläpp från transporter, vilket är en viktig del i omställningen mot en hållbar framtid.

– Tillsammans med våra olika samarbetspartners inom energilösningar har vi en stark drivkraft att förbättra och utveckla Sveriges infrastruktur. Det är viktigt för oss att vara proaktiva och kontinuerligt investera i grön teknik och samarbeten för att vara en relevant och konkurrenskraftig aktör i den elektrifierade framtidens fordonsmarknad.

Svante Fredin, produktchef för e-mobility på OKQ8.
Svante Fredin, produktchef för e-mobility på OKQ8.

Supersnabbladdare på 300 stationer

Sedan 2021 samarbetar Skellefteå Kraft och OKQ8 i en satsning på laddinfrastruktur som ökar tillgängligheten för elbilsförare i hela landet – genom 800 laddpunkter fördelat på 300 OKQ8-stationer till 2026. OKQ8 upplåter plats vid sina stationer och står för den smidiga betallösningen, medan Skellefteå Kraft investerar, driver och underhåller laddplatserna. Det innebär att de båda bolagen blir en av Sveriges ledande aktörer i den nya generationens publika snabbladdare.

Med hjälp av appen OKQ8 Elbilsladdning kan föraren enkelt se var närmaste laddstation finns och om den är ledig. Det går även filtrera på olika typer av laddning.

– I dag finns mer än 1 200 laddstationer över hela Sverige knutna till appen, såväl våra egna laddstationer som stationer som tillhör en annan operatör i vårt nätverk, säger Svante Fredin.

Kortet knyter samman allt

Appen är kopplad till OKQ8:s unika helhetslösning där ett företagskort utgör själva navet. Kortet samlar alla drivmedelsköp, både flytande och el, och kunden får allt på en och samma faktura. Kortet kan dessutom användas på alla enheter, både på arbetsplatsen, hemma och på stationen.

– I och med att allt fler människor kommer behöva snabbladda sin elbil publikt är det viktigt att ha ett rikstäckande och etablerat nätverk av snabbladdare med ett enkelt och smidigt betalsystem. Det kommer att underlätta omställningen till elektrifierade fordon.

Bland de 1 200 laddstationerna som är knutna till appen OKQ8 Elbilsladdning finns också företag som vill att deras laddare på företagsparkeringen också ska vara öppna för allmänheten.

– Att sälja laddning är något som intresserar många företag. Därför har vi tagit fram en lösning som möjliggör det och säkerställer att det sker på ett skattemässigt korrekt sätt. Det enda företaget behöver göra är att bestämma hur deras laddare ska användas, vilka av sina laddare de vill ska vara öppna för allmänheten och vilket pris de vill ta för laddningen.

Läs mer om OKQ8:s publika laddning

 

Mer från OKQ8

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med OKQ8 och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera