Hoppa till innehållet

Annons

Debatt: Låt solel bli reservkraft

DEBATT. Avreglerade elnät kan underlätta omställningen av energisystemet och ge samhället en tryggare elförsörjning. Den nuvarande ellagen förhindrar ny energiteknik från att bidra till att göra kraftförsörjningen mindre sårbar, skriver John Åkerlund och Lars Holmqvist.

VIKTIG INFRASTRUKTUR. Lokala lågspänningsnät borde slippa koncession. Därmed skulle de kunna spela en roll i ett samhälle vars elförsörjning bara blir mer och mer sårbar.
VIKTIG INFRASTRUKTUR. Lokala lågspänningsnät borde slippa koncession. Därmed skulle de kunna spela en roll i ett samhälle vars elförsörjning bara blir mer och mer sårbar.Bild: Tore Meek

I debatterna om klimatavtalet, cyberattacker, batterilager och sårbarheten i elförsörjningen menar vi att det finns möjligheter med den nya eltekniken och pekar på försvarsnyttor. Tryggheten i samhället kan ökas och sårbarheten kan minskas om staten föreskriver att den nya solenergitekniken ska användas som reservkraft. Det stora elnätet måste kompletteras med många små lokala nät med egen produktion, energilager och reservkraft för samhällsviktiga funktioner för att minska sårbarheten.

Hinder för införande av ny teknik måste tas bort om klimatmålen ska nås. Nuvarande ellag är ett hinder för att använda ny teknik för att minska koldioxidutsläppen och sårbarheten.

Vi föreslår en delvis avreglering av elnätsmonopolet genom att i ellagen införa ett nytt undantag från koncessionsplikt för lågspänningsnät. Detta undantag skulle vara villkorat genom krav på lokal elproduktion och energilagring samt fast installerad reservkraft.

Historiskt har man inte alltid ansett att lågspänningsnät tillhör det ”naturliga monopolet”. Det var först under 1930-talet som lågspänningsledningar blev koncessionspliktiga.

Dagens solkraftsteknik kan inte användas som reservkraft. De vanligaste solcellsomriktarna med batterilager fungerar inte vid elavbrott. Solcellsanläggningar och batterier med statligt stöd borde alltid konstrueras, så att de kan fungera som reservkraft för belysning och telekommunikation och andra viktiga funktioner.

* Attraktionskraften i förslaget är så stark att det skulle påskynda klimatomställningen av energisystemet, kraftfullt förbättra totalförsvaret, minska sårbarhet i elförsörjningen, öka konkurrensen, och göra samhället mycket tryggare.

* Detta kan uppnås på privat och kommersiell grund utan bidrag från staten.

* Omregleringen skulle åtgärda samhällets sårbarhet, som beror på en lång rad konsekvenser av det stora beroendet av el.

Ny teknik har svårt att göra sig gällande och helt utnyttja sina fördelar i en juridisk miljö som är baserad på en gammal etablerad teknik, där den etablerade tekniken är lagstadgad och lagen inte ger fullt utrymme för de nya möjligheterna. Den nya eltekniken är, till skillnad från den gamla, till sin natur lokal i sin produktion, distribution, lagring och konsumtion. Utvecklingen har medfört effektivitets-, leveranssäkerhets- och kvalitetsproblem i den gamla lokala delen. Dagens lagstiftning omöjliggör avsiktligt konkurrens.

Elberoendet och totalförsvaret kräver att vår elförsörjning görs mindre sårbar. Numera är alla samhällets verksamhetsområden genom den tekniska utvecklingen elektrifierad och beroende av data- och telekommunikation, som även den är beroende av oavbruten eltillförsel. Elberoendet i samhället är totalt. Knappast något kan uträttas om inte el finns tillgängligt.

I ett försvarssammanhang kan hävdas att det civila och militära försvaret inte kan uträtta mycket vid ett långvarigt elavbrott. Landet blir förlamat. Det storskaliga elnätet som är beroende av många och långa ledningar till produktionskällorna kan mycket enkelt slås ut av en antagonist, antingen terrorist eller fientlig stat.

I diskussionen om ”hybridkriget” diskuteras det billigaste sättet att förlama offret före och under ett övertagande. Att avbryta ett lands elförsörjning torde nog tillhöra det effektivaste i sammanhanget.

Internetsamhället har mycket bristfällig reservkraft särskilt för den stora allmänheten. Vid stora elavbrott hotar all tele- och datakommunikation att kraftigt störas eller helt upphöra. Det ”gamla” fasta telenätet hade egen energiförsörjning till telefonapparaten och central reservkraft med lång reservtid. Internet och dess apparater matas med ström direkt från elnätet och kan inte användas vid elavbrott.

Mobiltelefonin har batterier i telefonerna och relativt det ”gamla” telesystemet kortare reservtid i basstationerna. Vid långa elavbrott slutar mobilsystemet att fungera liksom en rad av dess tjänster såsom nyhetsförmedling, GPS etc. Kommunikationssystemet Rakel har reservkraft med lång uthållighet, men kan inte användas av allmänheten. En lång rad samhällsviktiga funktioner kommer att få mycket svårt att fungera vid långa elavbrott.

Utvecklingen av småskalig och lokal elteknik har lett till så låga kostnader att den blivit konkurrenskraftig med den storskaliga. Kostnaderna för den nya tekniken har nu sjunkit så mycket att huvudargumentet för ”naturligt monopol” – mycket höga kostnader — inte längre är relevant för lokala elnät med ny teknik.

Konkurrens inom lågspänningsnäten, som är lokala, skulle ge medborgarna en tryggare energiförsörjning. Det finns ett stort engagemang bland befolkningen för att kunna producera sin egen el, helt själv eller i en förening på samma sätt som i andra samfälligheter för olika gemensamma angelägenheter, eller genom nya företag.


John Åkerlund, civilingenjör
Lars Holmqvist, Totalförsvarsstiftelsen


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från XledgerAnnons

Experten: Så samlar du all data – och ökar lönsamheten

Allt på samma ställe, högre effektivitet – och ökad lönsamhet.

Här är expertens bästa råd för att lyfta företaget.

– Med rätt underlag kan du snabbare ta beslut och framför allt ta rätt beslut, säger Thomas Falk, vd hos molnbaserade affärssystemet Xledger.

Få kontroll och översikt över din verksamhet med ett affärssystem i molnet

Hur många system har ni på företaget? Ett för HR, ett annat för ekonomi, ett tredje för tidsrapportering och ett fjärde för CRM?

– En del vill inte lägga alla ägg i samma korg, men har du inte behov av superspecialiserade system för just din industrivertikal, går det absolut att samla all nödvändig och relevant data i samma affärssystem, säger Thomas Falk och fortsätter:

– I de fall man ändå behöver olika affärskritiska plattformar tror jag på en modell där dessa kan prata med varandra. Då får man leva med att vissa delar kanske inte kan skräddarsys exakt, men allt är ändå molnbaserat.

Enligt honom har just molnbaserade affärssystem stora fördelar mot andra varianter:

– Jag talar i egen sak, men du kan alltid lita på datan. Du har alltid rätt data och du kommer snabbt åt den. Vi gillar ordet realtid och det är precis vad du får. Vi har kunder vars bokslutsprocesser gått från sju-åtta dagar till en-två. Du kan agera på ett helt annat sätt.

Thomas Falk är vd hos molnbaserade affärssystemet Xledger.
Thomas Falk är vd hos molnbaserade affärssystemet Xledger.

Den digitala hotbilden mot företag och organisationer är ett annat argument för molnbaserade system, anser Falk:

– Det pratas mycket om säkerhet idag, med rätta. En äkta molnlösning har stora fördelar gällande säkerheten. Det är kraftfulla hårdvarusystem som i princip aldrig går ner och vi har flera höga säkerhetscertifieringar.

Dessutom tillkommer kostnader för säkerhet och IT om du själv ska ansvara för. Det är en kännbar post i utgifterna som man slipper, säger han.

En annan fördel är att manuellt redovisningsarbete kan automatiseras, påpekar Thomas:

– Många manuella processer, som fakturering, är bortbyggda. Det kan AI ta hand om. Istället kan medarbetarna titta på trendanalyser, förstå verksamheten bättre och i slutändan få ett effektivare företag, säger han och lägger till:

– Det är svårt att sätta exakta siffror, men vi har kunder som kunnat sänka sina kostnader med 20-30 procent inom de här områdena tack vare automatiseringen.

I slutändan kokas valet av affärssystem ner i kronor och ören – där har Xledger ytterligare fördelar mot andra, menar Falk:

– Det är fördelarna med skalbaret som avgör. Du får allt i samma databas, en hög grad av automatisering och AI, det är lätt att skapa insikter och rapporter. Det är ett modernt och högeffektivt system med en ärlig affärsmodell, du betalar bara för det du använder. Och behöver du skala upp eller ner så går det enkelt att lösa.

Varför väljer företag Xledgers system, tror du?

– När vi frågar nya kunder om anledningarna till att byta system återkommer nästan alltid tre huvudargument: Effektivisering, digitalisering, modernisering. Därefter listar många kostnad och säkerhet. Personligen tycker jag alla punkterna väl sammanfattar det Xledger vill stå för.

Allt i ett system – läs mer om Xledger här

 

Mer från Xledger

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Xledger och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera