ANNONS:
Till Di.se
Energi

Debatt: Kommunalt veto stoppar vindkraft

  • Vestas Wind Foto: Lars Skaaning

Kommunernas oinskränkta rätt att stoppa vindkraft används ofta mot projekt som tidigare har välkomnats och där tiotals miljoner kan ha investerats i förberedelser. Därför välkomnar vi Energimyndighetens och Naturvårdsverkets förslag att ta bort det kritiserade kommunvetot, skriver företrädare för skogsindustrin.

Förra årets blocköverskridande energiöverenskommelse mellan S, MP, M, C och KD innebär att ytterligare 18 TWh förnybar elproduktion ska etableras fram till år 2030. Eftersom det sker genom en ambitionshöjning i elcertifikatssystemet så kommer det att ske till lägsta tillgängliga produktionskostnad, vilket i huvudsak kommer att innebära vindkraft. Enligt vindkraftsbranschen handlar det om ett investeringsbehov på närmare 50 miljarder kronor under perioden.

I dag motverkas detta mål av ett regelverk, kallat ”det kommunala vetot”, som ger kommuner oinskränkt rätt att säga nej till vindkraft. Några skäl behöver inte anges och besluten går inte att överklaga.

Motsvarande beslutsrätt gäller kärnkraftsverksamhet, vid prövning av annan miljöfarlig verksamhet krävs normalt inte att kommunen tillstyrkt verksamheten för att tillstånd ska kunna ges.

Tillstyrkan ska avse lokaliseringen men kommunerna efterlyser ofta en så komplett tillståndsansökan som möjligt att ta ställning till. Det leder till beslut sent i processen, när vindkraftsföretagen kan ha investerat tungt i utredningar som egentligen hör till länsstyrelsens miljöprövning. Om kommunen då drar i bromsen kan det betyda att tiotals miljoner kronor, tänkta som en investering i förnybar energiproduktion, går till spillo.

Problemets omfattning beskrivs av tidningen Dagens Samhälle som har kommit fram till att det kommunala vetot stoppade över 350 vindkraftverk mellan 2014 och våren 2017. Det är ingen försumbar andel; år 2016 byggdes bara drygt 150 vindkraftverk i Sverige.

Självklart ska kommunerna ha stort inflytande. Vi känner oss i det avseendet trygga med expertmyndigheternas bedömning; att nuvarande särreglering kan slopas med fullgod miljöprövning och fortsatt stort kommunalt inflytande över var vindkraftverken lokaliseras, genom översiktsplanering och en stark ställning som remissinstans.

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar som direkt ger arbete åt 70 000 personer i hela landet. Vi är inga vindkraftsbolag. Men som skogsbolag kommer vi ofta i kontakt med den branschen eftersom många av de bästa vindlägena finns i eller i anslutning till Sveriges vidsträckta skogslandskap. För oss är vindkraften en kompletterande affärsmöjlighet, främst genom markarrenden. Vi kan också engagera oss i vindkraftsetableringar på egen mark, men mer än en sidoverksamhet blir det ändå inte.

Helt centralt för oss är däremot en robust och hållbar elförsörjning, och i det avseendet har vindkraften en tydlig roll. Efter den blocköverskridande energiuppgörelsen kan knappast någon ifrågasätta det.

Vår sektor har en egen nyckelroll i klimatomställningen. Vi berättar gärna om hur våra växande skogar binder koldioxid och att träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Sverige och svensk skogsindustri har stora förutsättningar att driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Men klimatutmaningarna är så stora att vi måste arbeta på många parallella fronter. Vi välkomnar därför förra årets energiöverenskommelse som bland annat innebär kraftfulla satsningar på vindkraft och annan förnybar elproduktion.

Vi uppmanar regeringen att lyssna på expertmyndigheterna och ta bort det kommunala vetot – så att satsningarna på ett robust och hållbart elsystem kan genomföras.

BJÖRN RENTZHOG, VD OCH KONCERNCHEF, PERSSON INVEST

BJÖRN RISBY, AFFÄRSOMRÅDESCHEF, BERGVIK SKOG

MIKAEL KÄLLGREN, AFFÄRSOMRÅDESCHEF, SCA FÖRNYBAR ENERGI

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies