ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Debatt: Inte aktuellt att lämna EU

  • Oscar Sjöstedt (SD) Foto: Jonas Ekströmer

DEBATT. Det väckte uppståndelse när Jimmie Åkesson sa i Di att Sverige bör lämna EU. Att Sverigedemokraterna skulle verka för slutenhet mot omvärlden är ingenting annat än skräckpropaganda från en alltmer desperat borgerlighet, skriver Oscar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson (SD).

Frågan om ett svenskt EU-medlemskap ligger inte på bordet vid en eventuell regeringsförhandling i höst. Den frågan ska inte avgöras av tillfälliga riksdagsmajoriteter utan göras till föremål för en folkomröstning. Därmed är frågan heller inte central i årets valrörelse, men eftersom den ändå väckts vill jag ta tillfället i akt att resonera kring hur vi ser på saken.

Frihandel och öppenhet ifråga om varor, tjänster, kapital och arbetskraft är gynnsamt för svensk industri. Vi vill verka för mer samarbete med länder både inom och utom Europa för att hantera bland annat miljöfrågor, bekämpa internationell kriminalitet och terrorism. Att Sverigedemokraterna skulle verka för slutenhet mot omvärlden är ingenting annat än skräckpropaganda från en alltmer desperat borgerlighet.

Att vara för eller emot EU är inte att vara för eller emot öppenhet och internationell handel. Såväl Norge som Schweiz står utanför EU och är samtidigt två av de mest framgångsrika ekonomierna i Europa. Bägge handlar helt obehindrad med tullfrihet med övriga EU/EES-länder.

Faktum är att EU ofta är ett hinder för internationell handel. Ett exempel på detta är hur EU-kommissionen stoppade Storbritannien från att sluta ett frihandelsavtal med Australien. Trots de bägge ländernas täta historiska band, gemensamma språk och till och med gemensam statschef kan de alltså inte obehindrat handla med varandra. Som kontrast kunde lilla Island, eftersom de står utanför EU, på egen hand förhandla fram ett frihandelsavtal med Kina.

Sverige är en av de enskilt största nettobidragsgivarna vilket gör EU-medlemskapet till en mycket kostsam affär för de svenska skattebetalarna. Nyligen har EU-kommissionen dessutom föreslagit att Sveriges EU-avgift ska höjas med ytterligare 15 miljarder kronor per år. Denna höjning skulle tränga undan många angelägna satsningar inom exempelvis rättsväsende, infrastruktur och sjukvård.

Ungefär 70 procent av EU:s budget – 115 miljarder euro – går till ett över lag ineffektivt jordbruksstöd samt något man kallar ekonomisk och social ”sammanhållning”. I praktiken innebär det sistnämnda en regelrätt överföring av pengar, från svenska skattebetalare till andra staters medborgare, samt att man med stora subventioner bidrar till att bygga upp industrikapacitet i andra länder som direkt konkurrerar med svenska företag. Unionens budget hade med enkelhet kunnat bantas mycket kraftigt utan att det hade haft någon inverkan på kärnområdet handel.

Nästa steg i EU är fullbordandet av bankunionen. Den blir obligatorisk för oss om vi skulle gå med i EMU. Regeringen har startat en utredning för att analysera konsekvenserna av ett svenskt deltagande. I potten ligger en så kallad gemensam insättningsgaranti. I praktiken innebär den att om grekiska eller italienska banker går omkull skickas notan till de svenska skattebetalarna.

Med dessa och otaliga andra exempel som finns att tillgå blir det tydligt att EU utvecklas alltmer mot en överstatlig union där makt och beslutanderätt flyttas bort från de folkvalda nationella parlamenten.

På så sätt berövas medborgarna möjlighet att utkräva ansvar och byta ut makthavare man inte är nöjd med. Handlingsutrymmet för våra folkvalda begränsas alltmer för varje år. Vi är bekymrade över den här utvecklingen.

Antingen reformerar vi EU inifrån, tillbaka till grunderna och till ett genuint frihandelsområde, eller så kommer vi att driva på för en omförhandling och en folkomröstning om det svenska medlemskapet, men självklart inte genom att helt och hållet lämna den inre marknaden. Ytterst handlar det om vår demokrati och självständighet som nation.

Sverige ska fortsatt minska trösklarna för handel och utbyte med andra länder. Vi ska samverka internationellt bland annat i miljöfrågor, för att motverka kriminalitet och terrorism. Men vi ska inte ge upp vårt självbestämmande och aldrig tumma på principen om att all offentlig makt i Sverige utgår från folket, inte från Bryssel.

 

Oscar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson (SD)

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies