1515
Annons

Debatt: Höjd produktivitet kräver gott entreprenörsklimat

DEBATT. Den svaga produktivitetsutvecklingen i västvärlden kan bero på den bristande konkurrens som i sin tur kan kopplas till ett minskande innovativt entreprenörskap. Entreprenöriella krafter tvingar existerande företag att förbättra kvalitet, produktionsprocesser och kundkontakter, skriver Pontus Braunerhjelm och Emma Lappi.

DRIVKRAFTER. Entreprenören är villig att ta den risk Som det etablerade företaget undviker. På så vis driver entreprenören på den ekonomiska utvecklingen, skriver Pontus Braunerhjelm och Emma Lappi.
DRIVKRAFTER. Entreprenören är villig att ta den risk Som det etablerade företaget undviker. På så vis driver entreprenören på den ekonomiska utvecklingen, skriver Pontus Braunerhjelm och Emma Lappi.

Som vid flera tillfällen har uppmärksammats i Dagens industri har produktivitetstillväxten i näringslivet varit svag under ett drygt decennium i Sverige. En ökad produktivitet är en förutsättning för ett fortsatt ökat välstånd och en bibehållen framtida nivå på de välfärdstjänster som kan förväntas efterfrågas av allt större grupper i takt med den demografiska förändringen mot en äldre befolkning.

På kort sikt kan visserligen tillväxten öka om fler individer kommer i sysselsättning, men med en sviktande produktivitetsökning kommer produktionen per capita att stagnera eller falla tillbaka. För Sveriges vidkommande förstärks detta av ett stort antal nyanlända – större än något annat land inom EU i förhållande till vår befolkning – och en svagt fungerande integration. Därför är det angeläget att förstå vad som ligger bakom den minskande produktiviteten och hur trenden kan vändas. Vi vill peka på några faktorer som togs upp i rapporten Sveriges konkurrenskraft som lanserats av Entreprenörskapsforum.

Inledningsvis kan det vara av intresse att se hur Sverige förhåller sig till sina europeiska grannar. Vi använder oss av OECD-data (årlig procentuell förändring av förädlingsvärde per arbetad timme). Skillnaderna under perioden 1995 till 2016 är relativt små även om genomsnitt kan dölja betydande variation mellan länder. Men utvecklingen är inte enbart ett svenskt fenomen utan gäller för det stora flertalet industriländer.

Över hela tidsperioden har produktiviteten varit svagare i tjänstesektorn samtidigt som nivån är stabilare än inom tillverkningsindustrin. Branschförskjutning kan följaktligen ha bidragit till en sjunkande produktivitet och aktualiserar problem med att mäta produktivitet inom särskilt vissa delar av tjänstesektorn.

En del tjänster förmedlas till exempel via nätet och förekommer inte i statistiken. Produktivitetsutvecklingen inom Sveriges tjänsteindustri förefaller dock klara sig väl i jämförelse med övriga Europa.

En annan och sannolikt viktigare förklaring till en svagare produktivitetsutveckling som förts fram i särskilt USA men också OECD handlar om en bristande konkurrens som kan kopplas till ett minskande innovativt entreprenörskap, minskande rörlighet och ett växande regleringstryck.

En indikation på en försämrad konkurrens i USA är de historiskt höga vinstnivåerna (relativt BNP) som också bibehållits över tid. Den teknologiska utvecklingen karaktäriserad av betydande investeringar men små marginalkostnader och mycket starka nätverkseffekter har lett till en exceptionell dominans av företag som Alphabet (Google), Amazon, Apple, Facebook och Microsoft med i många fall marknadsandelar långt över 50 procent.

Digitalisering innebär att det finns ett vinnaren-tar allt-scenario för de företag som lyckas inom nätverksbaserade verksamheter. Dessa företag har dessutom under senare år genomfört drygt 500 företagsförvärv, har tillgång till värdefull individdata och betydande makt över leverans- och förädlingsvärdekedjor.

Peter Thiel (grundare av bland annat Paypal) har uttryckt det som att ”competition is for losers”.

Det finns en hel del studier som statistiskt finner en positiv effekt av entreprenöriella aktiviteter på produktivitetstillväxten. Det är dock viktigt att inse att nyetablerade företag inte redan från start kommer att tillhöra de mest produktiva. I stället är det genom att lansera nya produkter och tjänster (Apple, Klarna och Tesla), visa på nya produktionsprocesser (Skype och Spotify), nya sätt att organisera verksamheter (Ikea) eller att utveckla teknik vilken kommer andra företag och branscher till godo, som entreprenörerna påverkar produktivitet och tillväxt.

De bidrar till att vässa konkurrensen och utgör ett potentiellt hot mot redan existerande företag som är tvungna att anpassa sig och ytterliga förbättra kvalitet, produktionsprocesser och kundkontakter. Entreprenören är villig att ta den risk som det större och etablerade företaget ofta undviker. På det viset driver entreprenören på den ekonomiska utvecklingen.

Det är därför viktigt att lagar och regelverk inte försvårar för nya företag. Redan existerande företag försöker ofta påverka lagstiftning på ett sätt som hämmar konkurrens, så kallad ”regulatory capture”. I USA uppskattas näringslivet lägga 25 miljarder kronor årligen på lobbying för att påverka politiker.

Fungerande konkurrens innebär också att ett misslyckande inte medför alltför långtgående konsekvenser; det måste finnas en rimlig chans att komma tillbaka. Det ställer i sin tur krav på en konkurs- och rekonstruktionslagstiftning med väl avvägda påföljder. Rimliga möjligheter att komma tillbaka vid ett misslyckande har visat sig ha en positiv effekt på kvaliteten på nyföretagandet.

Till de institutionella faktorer (bland annat lönebildning, finanspolitik och en oberoende Riksbank) som exempelvis John Hassler lyft fram (Di 22/1) vill vi understryka vikten av väl fungerande marknader för att öka produktivitetstillväxten: goda institutionella förutsättningar för in- och utträde på marknaderna, hög innovationskraft, rörlighet och transparenta regelverk. Den rådande konkurrensrätten klarar sannolikt inte av att hantera den typ av digitaliserad produktion och marknadsdominans som vuxit fram under de senaste decennierna. Det riskerar leda till framväxten av teknikbaserade monopol med oklara konsekvenser för det framtida välstånd, innovation och inkomstfördelning.

Den viktigaste ekonomisk-politiska åtgärden utöver detta är att skapa ett skattesystem som inte enbart är inriktat på omfördelning utan också skapar drivkrafter för tillväxt. Det senare handlar om incitament att investera i kunskap (utbildning) och att omvandla denna kunskap till samhällsnytta (som entreprenörskap och risktagande).

Annars blir det som sagt inget att fördela till växande behov.


Pontus Braunerhjelm, professor KTH, BTH, forskningsledare Entreprenörskapsforum
Emma Lappi, doktorand, Jönköping International Business School, Entreprenörskapsforum


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Innehåll från DenacodeAnnons

Allt fler installerar besökssystem – hur säkert är ditt kontor?

Sverige har i regel haft en stor tillgänglighet till arbetsplatser. Det är först när något inträffar som tankar på exempelvis kontorssäkerhet kan växa – något som Fredrik Lindmark, Produktansvarig för besökssystem på techföretaget Denacode menar blev tydligt efter terrorattentatet på Drottninggatan 2017.

– Det gav många företagare en tydlig tankeställare och vi fick många förfrågningar om vårt besökssystem App Entré efter det, säger han.

Säkerhetsfrågan är ständigt på tapeten och många företag rustar för eventuella hackerintrång med hjälp av digitala lösningar. Att säkerheten i den fysiska miljön är minst lika viktig som den digitala är något som allt fler blir varse om – inte minst när revisorer börjar rekommendera ökad säkerhet för företagets anställda utöver en bra företagsförsäkring.

Denacode är ett familjeföretag som sedan starten 2003 skapat IT-verktyg som används av landsting, kommuner och globala företag i olika storlekar. De erbjuder ett tiotal grundprodukter och ett femtiotal anpassningar av dessa för att skräddarsy kundens specifika behov. Att företag inser vikten av att hålla reda på vilka som kommer och går på kontoret, hur man gör om man vill hålla dörren låst men kontoret tillgängligt för medarbetare och leveranser eller möjligheten att öppna dörren på distans och enkelt kunna kommunicera digitalt med besökare gör att intresset för Denacodes besökssystem App Entré är stort.

App Entré effektiviserar kommunikationen

App Entré är ett modernt och stilrent besökssystem för receptioner och kontor som främst riktar sig till små och mellanstora företag. Med ett snabbt fingertryck kan besökaren anropa vem som helst på kontoret direkt från receptionen. Kontakten sker sedan vidare via SMS och e-post, och svar ges direkt tillbaka på skärmen eller till besökarens telefon.

– En iPad monteras i mellandörren eller direkt på receptionsdisken, och i den registrerar sig besökaren. På skärmen kan man få information om de anställdas status, alltså om någon befinner sig i möte eller har gått för dagen. Dessutom samlas data om besöken så att ledningen har statistik att utgå från vid behov, exempelvis på vilka som har vistats i lokalerna under vilka tidsperioder. App Entré förenklar processerna genom en centralstyrd administration. Man kan likna tjänsten vid vår tids hjälp till receptionen – det ger ett trevligt, professionellt och enkelt välkomnande till företaget samtidigt som funktionerna gör det säkrare för de anställda att vistas på kontoret.

Läs mer om Denacode här 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Denacode och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?