Annons

Debatt: Hög tid satsa på svensk biodrivmedelsproduktion

En inhemsk biodrivmedelsproduktion stärker Svensk försvarsförmåga, bidrar till att förebygga konflikter och blir ett kraftfullt vapen mot Ryssland, skriver Svante Axelsson Nationell samordnare för fossilfritt Sverige.

Foto:Linus Svensson @Saab

I det nya säkerhetsläge som råder i Europa är det naturligt att försvaret får ökade anslag. Ett starkt försvar måste också vara oberoende av import av drivmedel från det land som utgör det akuta hotet mot vår säkerhet. Med Sveriges goda tillgång på bioresurser från skog och jordbruk finns möjlighet att stärka totalförsvarsförmågan och förse försvaret med biodrivmedel om staten gör en upphandling av ett raffinaderi med den teknik som krävs.

Det europeiska beroendet av rysk gas och olja blir smärtsamt tydligt när ett kraftfullt svar på den oprovocerade attacken av Ukraina ska utarbetas. Över hälften av de ryska exportintäkterna kommer från fossila bränslen och 40 procent av all gas och över en fjärdedel av all olja som vi använder inom EU importeras från Ryssland.

Ambitionen som EU-kommissionen presenterat är att minska importen av gas från Ryssland med två tredjedelar redan till nästa vinter.  och att fasa ut oljan även om ett konkret mål för detta inte nämnts. Det kommer att bli kostsamt och kräva en hel del uppoffringar men alternativet är än mycket värre. 

Situationen i Sverige är relativt bättre än på många andra håll i Europa eftersom vi satsat stort på förnybart under senare år. Det fanns planer på att bygga ut fossilgasledningar i Sverige runt 2005 men det stoppades av ett starkt opinionstryck från både miljörörelsen och LRF. I stället har vi en el- och värmesektor som är i princip fossilfri bortsett från det fossila innehållet i de sopor som förbränns. Av de drivmedel som tankas är 25 procent biobaserade vilket är mest i Europa men det betyder ändå att oljeberoendet är stort och de prishöjningar vi sett senaste veckorna är kännbara, inte minst för åkerier och jordbruket.  

Särskilt känsligt i en eventuell krigssituation är naturligtvis drivmedelsförsörjningen av försvarets fordon, båtar och flygplan. De flesta av försvarets fordon som i dag går på diesel kan också köras på biodiesel i form av HVO. 

Redan 2017 genomfördes de första framgångsrika provflygningarna med biojet i Jas 39 Gripen och motortester som FMV har genomförts har visat en oförändrad prestanda när det gäller både dragkraft och bränsleförbrukning.  

Biodiesel och biojet kan tillverkas av restprodukter från skogsbruket och jordbruket. I Sverige lämnas i dag en stor del av alla grenar och toppar, så kallad grot, kvar i skogen och vi har ett överskott på åkermark så förutsättningarna för att försörja försvaret är goda. Det som saknas är en uppskalad produktion där ligninet i biomassan omvandlas till biodrivmedel. Detta tekniksprång är en förutsättning för att Sverige ska kunna bli självförsörjande på biodrivmedel och i framtiden exportör till bland annat den globala flygbranschen. I dagsläget utgörs drygt 85 procent av den svenska biodrivmedelsanvändningen av import och Sverige dammsuger i princip den internationella marknaden på biodrivmedel. Det försvårar naturligtvis andra länders omställning och gör oss samtidigt sårbara ifall även denna import råkar ut för störningar.

Regeringen bör därför ge Försvarsmakten i uppdrag att upphandla biobränsle från svenska råvaror för att stärka vår totalförsvarsförmåga. Det skulle påskynda uppbyggnaden av en inhemsk produktionskapacitet. I fredstid skulle detta tekniksprång bidra till många sektorers omställning till fossilfritt och minska kostnaderna för konsumenterna. De statsstödsregler som ligger i vägen för staten att investera i förnybar produktion gäller inte när det nu handlar om en försvarsåtgärd.

Det har länge varit känt att klimat- och säkerhetsfrågor hänger ihop. Konflikter kommer uppstå när extremväderlek slår mot skördar och ger brist på vatten. Tillgång till naturresurser kommer både vara en orsak till att konflikter uppstår och ett vapen som kan användas för att tvinga andra länder till underkastelse. Förnybar energi från sol, vind och bioråvara är mer jämnt fördelat geografiskt än de fossila motsvarigheterna och kan därigenom ha en stabiliserande effekt på världsläget. 

Sverige har goda möjligheter att bidra till energiförsörjningen i hela Europa och sprida en raffineringsteknik som kan nyttja lignin till andra länder men då måste stora investeringar genomföras nu. En upphandling av biodrivmedelsproduktion skulle alltså både stärka vår försvarsförmåga, bidra till att förebygga konflikter och vrida ett vapen ur handen på den regim som nu våldför sig på sin närmsta granne och hotar säkerheten på hela kontinenten. 

Svante Axelsson Nationell samordnare för fossilfritt Sverige

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från EKNAnnons

Skånska exportsuccén förbättrar swingen med en liten elstöt

Laszlo Varga är vd på DeWiz Golf AB.
Laszlo Varga är vd på DeWiz Golf AB.

Genom att under samma tak erbjuda såväl fordon som banktjänster kan Nordens näst största bank sänka kundernas kostnader – och hjälpa dem att bli grönare.

– Vi har samma mål: att vara en drivande kraft i den gröna omställningen. Det gör oss till en perfect match, säger Pernilla Alkell, försäljningschef på Autolease Sverige.

Läs mer om hur du kan säkra finansiering för din fortsatta tillväxt 

– När du sätter DeWiz runt handleden mäter den din golfswing i detalj – hastighet, vinkel, drivning, lutning, tid, var din bakswing slutar och mycket mer. Den mäter allt detta i realtid så att du kan träna medvetet varje gång du slår ett slag, förklarar Laszlo Varga som är vd på det skånska wearable tech-bolaget.

Sedan tidigare finns det teknik för att mäta bollbanan och allt som händer efter slaget. Laszlo Varga förklarar att hans bolag nu kan bidra med själva ”indatan”, det vill säga vad som egentligen leder till ett visst resultat.

Att kunna mäta golfswingen är en sak, men alla golfare vet att det inte alltid räcker att veta var felet ligger. Man måste också arbeta bort den dåliga vanan. Därför har DeWiz ännu en pedagogisk egenskap – nämligen den lätta elstöten du får när du inte swingar som du borde.

– Det är egentligen snarare en lätt elektrisk impuls som signalerar att du gjorde något fel. Det här handlar om betingning – det lilla obehaget du känner får hjärnan att över tid undvika just det misstaget och i stället ändra beteende mot de swingar som inte resulterar i obehag.

Sålde slut på allt

Kombinationen av realtidsanalys och modifiering av golfswingen har lett till en formidabel exportsuccé. Efter mindre än två år säljs DeWiz i 53 länder och exportandelen är 96 procent.

– Vi tänkte export från start givet att de allra flesta av världens 70 miljoner golfare finns utomlands. Och vi tänkte rätt, så rätt att vi i slutet av förra året hade sålt slut på hela produktionen. Det var ett angenämt problem, men likväl ett problem – och det var då vi tog kontakt med EKN.

Laszlo Varga insåg att DeWiz behövde en injektion av kapital för att kunna fortsätta växa. Marknadsföring kostar pengar och samtidigt krävde produktionen resurser. En rad komponenter hade lång leveranstid och skulle dessutom betalas i förskott, vilket skulle låsa upp kapital under en period. Och att ta in mer pengar via investerare skulle späda ut aktiekapitalet.

EKN kan täcka 75 procent av bankens risk

– Ett banklån var därför rätt väg att gå. Jag hade hört talas om statliga EKN och visste att de kunde vara med och dela bankens risk när exportbolag behöver låna pengar. När jag kontaktade EKN fick jag också veta att de numera också kan hjälpa nyetablerade tillväxtbolag och täcka upp till 75 procent av bankens risk. Det gör det så klart mycket lättare för banken att säga ja.

Tack vare samarbetet med EKN, Exportkreditnämnden så sa banken mycket riktigt ja. Enligt Laszlo Varga var stödet avgörande för tillväxtresan.

– Utan EKN hade vi behövt välja mellan att satsa på försäljningen eller att låsa fast kapitalet i komponenter som levereras om ett år. Men vi behöver så klart göra både och. Med EKN och vår bank i ryggen slipper vi välja och kan tänka tillväxt både på kort och lång sikt.

Läs mer om hur EKN kan hjälpa företag med bankfinansiering 

 

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera