1515
Annons

Debatt: Hög tid att stärka den lokala partinärvaron

När pandemin nu är över är det dags för en bred översyn av parti- och ledamotsstödet i syfte att både stärka den lokala partinärvaron och de enskilda förtroendevaldas ställning, skriver Olle Wästberg.

Foto:Cornelia Jönsson

Riksdagen har under pandemin haft varierande antal ledamöter på plats. Riksdagens talman och de politiska partiernas gruppledare kom den 17 januari överens om att krympa antalet riksdagsledamöter, som fick vara med i riksdagsarbetet, med hundra valda. Det var naturligtvis rimligt sedan att tre partiledare blivit smittade och riksdagsledamöterna sitter tätt. I början av pandemin gick man ner till 55 ledamöter. Men nu, när de allmänna restriktionerna gått ut, är samtliga 349 ledamöter närvarande.

Utgångspunkten är att kraftiga minskningar av partigrupperna inte ändrar besluten. I Sverige utgår man numera från att alla partier röstar som en sluten grupp. 

Inget tyder på att väjarna vet om de riksdagsledamöter de röstat på finns i riksdagen eller inte. I Sverige är ofta de folkvalda – såväl i riksdagen som region- och kommunfullmäktige – tämligen okända hos väljarna. I en studie av statsvetaren Henrik Oscarsson – som vi redovisade i Demokratiutredningen - framkommer att endast ungefär 3 respektive 16 procent av svenskarna uppger sig vara bekanta med en riksdagsledamot eller en kommunpolitiker. 

Tidigare ansågs riksdagsledamöter representera sin bygd och driva dess frågor. Nu är det tydligt att ledamöterna representerar sitt parti, ingenting annat. I riksdagen styr partidisciplinen när de valda ska rösta. Riksdagsledamöter har sett sig som knapptryckare, inte som självständiga företrädare för sina väljare. I riksdagen tycks åtskilliga dela den uppfattning som förra moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson gav uttryck för i sin boktitel ”Knapptryckarkompaniet”. 

Sverigedemokraterna har gått längst genom att utesluta en stor grupp medlemmar – också ledamöter av riksdagen – ur partiet, främst därför att de hållit kvar vid partiets ursprungliga rasistiska hållning. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson har deklarerat: ”Jag tycker att partierna i högre grad borde äga de mandat där ledamöterna inte är personvalda.” 

Fram till 1950-talet sammanträdde riksdagen normalt bara några månader om året och arvodet var därefter. När frågan om pensioner till riksdagsledamöter första gången togs upp 1947 avvisades det. Riksdagsmannen Elon Andersson (fp) menade att det var osunt för demokratin om ledamotskapet skulle ses som ett yrke och att pension inte borde utgå ”för en sådan episod i en medborgares liv”.

I Storbritannien vet de flesta väljare vem som representerar dem i parlamentet. Bakgrunden är enmansvalkretsar, så i varje liten valkrets finns bara en vald parlamentsledamot. Valsystemet har en stark fördel när det gäller att välja representanter, men har nackdelen att det inte ger proportionalitet mellan partierna.

I USA är ledamöterna i Representanthuset välkända hos sina väljare. Det beror på att valperioden bara är två år vilket gör att de valda måste hålla intensiv kontakt i valkretsen. Dessutom har ledamöterna ett eget offentligt kontor –oftast som en butik. Dit kan medborgarna komma med åsikter och förslag, men också för att be om hjälp i praktiska samhällsfrågor. Det skapar en direkt länk till väljarna som är värdefull för demokratin. 

I Finland måste alla väljare pricka för en kandidat på valsedeln. Det gör de folkvalda långt mer personligt informerande och mer välkända.

I USA är det helt tydligt att de valda bestämmer individuellt. När Joe Biden lade fram sin stora infrastruktursatsning så röstade några demokrater emot eftersom de inte ville öka de statliga utgifterna och en del republikaner stödde förslaget.

I Sverige har det blivit mer sällsynt än tidigare att en individuell riksdagsledamot går emot partilinjen i en sakfråga. Det förekommer och blir då uppmärksammat. När jag själv satt i riksdagen för drygt 40 år sedan kunde man rösta efter sitt eget samvete eller för att följa de lokala väljarna. Man anmälde det på gruppmötet och blev oftast kontaktad av riksdagskollegor som försökte övertala. Det stod dock fritt att rösta. Själv röstade jag – mot partilinjen - för att föräldraledigheten skulle uppdelas på båda föräldrarna och jag röstade också på att Bromma flygplats skulle läggas ner. När det kom ett förslag på att minska försäljningen till unga av mellanöl gick de som var anhängare av detta runt bland ledamöterna och försökte övertala dem. Det var ett tydligt exempel att de valda, inte partierna bestämde vad de skulle rösta på.

Fram till 1960-talet bestod partierna i huvudsak av lekmän som ägnade sig åt politik vid sidan av sitt arbete. Att vara riksdagsledamot gick bra att kombinera med yrkesarbete eftersom riksdagen bara sammanträdde några månader per år. Numera är riksdagsledamöterna heltidsanställda. Sedan 1960-talet har antalet anställda inom partierna ökat cirka fem gånger. 

1965 infördes det statliga partistödet. Sedan skapades ett speciellt ledamotsstöd 1999. Det innebar att ledamöterna skulle kunna få möjlighet att anställa en politisk sekreterare eller en lokal representant i valkretsen. 

Statsvetarna Gullan Gidlund och Anna-Karin Frih gjorde 2011 på riksdagens uppdrag en utredning om ledamotsstödet. De konstaterade att många ledamöter upplevde sig sakna inflytande över hur stödet till deras och partigruppernas arbete i riksdagen organiserades och användes. I själva verket går inte ledamotsstödet organisatoriskt till de enskilda ledamöterna, utan partiledningarna förfogar över det. Och i samtliga partier har man nu fattat centraliseringsbeslut, som gör att ledamöterna inte längre förfogar över stödet.

En Novus-undersökning som journalisten Jan Scherman lät göra för några år sedan visade att nästan varannan riksdagsledamot uppgav att de hade för lite tid att träffa väljare. Många menade att halva deras arbetsdagar gick åt till administration och mer än hälften av ledamöterna sa att de inte fick tillräckligt administrativt stöd av sitt parti.

En rimlig slutsats är att syftet med ledamotsstödet borde vara att det ska disponeras av den enskilde riksdagsledamoten. Det är därför dags för en bred översyn av parti- och ledamotsstödet i syfte att både stärka den lokala partinärvaron och de enskilda förtroendevaldas ställning. Perioden med minskat antalet ledamöter under pandemin illustrerar den centraliserade partikontrollen över riksdagsledamöterna och att de har en begränsad individuell ställning. Liksom när det gäller det drastiskt minskade medlemstalet i samtliga partier borde den interna partikulturen i högre grad betona de folkvalda.

Olle Wästberg

Tidigare riksdagsledamot (L), ordförande i Demokratiutredningen och kom förra året med boken ”Den hotade demokratin”.

 

 

 

 

 


Innehåll från VerizonAnnons

Snabbare och säkrare framtid med 5G

Snabbare, säkrare och effektivare. Femte generationens mobilnät, 5G, kan inte bara erbjuda företag skräddarsydda och snabbare lösningar än i dag. Det kan också öka säkerheten och produktionen.

Läs mer: Sex experter svarar på frågor om 5G.   

Till viss del bygger 5G på samma teknologi som föregångaren 4G, som bland mycket annat gjorde det möjligt att strömma video och att smidigt ladda ner appar.

– 5G kommer också att möjliggöra en massa nya typer av upplevelser för användarna. Dessutom kommer det att förändra en hel del för företag. 5G kan överföra data med mycket mindre fördröjning än 4G och kommer att kunna stödja många fler enheter. Det utvecklades också för att erbjuda bättre stöd för privata nätverk, säger Scott M. Lawrence, direktör vid telekommunikationsjätten Verizon.

Exklusiv tillgång till nätverket

Just privata 5G-nätverk spås revolutionera nyttjandet av mobilnät. Med ett privat 5G-nätverk har företaget exklusiv tillgång till nätverket som fungerar på den frekvensen. Det är en skillnad från exempelvis wifi, där alla använder en av två frekvenser - vilket kan leda till överbelastning eller störningar.

Affärsfördelarna med 5G-nätverk är många. En är att företag kan bygga ett nätverk utifrån sina applikationers behov. De kan själva bestämma vilken prestanda man önskar. Det betyder också att nätverket är säkert. Ägaren har full kontroll över vem som kan komma åt det.

Den sista pusselbiten är så kallad edge computing. Det kan användas för en applikation som baseras på artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) för att analysera videofilmer från exempelvis en tillverkningsprocess. Att snabbt kunna upptäcka ett problem och omedelbart vidta åtgärder kan vara avgörande.

Ett konkret exempel är möjligheten att förbättra arbetsmiljö och säkerhet. Hastigheten för många automatiskt styrda fordon (AGV) är för närvarande begränsad för att minimera risken för olyckor. Med den tillförlitlighet som ett privat 5G erbjuder i nästintill realtid kommer det att vara möjligt att öka hastigheten och därmed också produktiviteten. Tester med sensorer på fordon och AI/ML för att upptäcka eventuella faror och vidta åtgärder för att undvika incidenter har visat att femfaldiga ökningar kan vara möjliga utan att äventyra säkerheten.

– Videoövervakning kan också bidra till att förbättra säkerheten, men den har hittills begränsats av att någon aktivt måste titta på filmerna. Det kan vara orealistiskt på en stor arbetsplats med många potentiella faror. I stället har man undersökt incidenter i efterhand. Med privat 5G kan video överföras till en server på plats på millisekunder, analyseras automatiskt och rapportera avvikelser i tid för att förhindra olyckor, säger Scott M. Lawrence. 

Kan förhindra allvarliga skador

5G har testats på oljeriggar för att säkerställa att människor använder rätt skyddsutrustning. Om en anställd till exempel tar av sig en av sina skyddshandskar, kan maskinen han arbetar på stoppas automatiskt, vilket kan förhindra allvarliga skador.

I den medicinska världen används samma teknik för att vägleda anställda när de ska sätta på sig avancerad skyddsutrustning. En AI/ML-driven assistent kan ge vägledning nästan i realtid och bekräfta att varje steg är korrekt genomfört. Samma teknik kan också tillämpas i en miljö där man monterar komplex utrustning. Istället för att kvalitetssäkringen ska ske efter monteringen kan den integreras genom hela produktionen. Om en operatör skulle missa ett steg eller göra en felaktig anslutning varnas de och ett fel förhindras. 

Det här är bara några exempel på hur privat 5G och edge computing kan bidra till att förbättra säkerheten. Det finns många, många fler.

– Möjligheterna är praktiskt taget obegränsade. Från gruvdrift till hälsovård, tillverkning till detaljhandel, upptäcker företag att privat 5G kan hjälpa dem att lösa problem som tidigare var svåra att lösa, säger Scott M. Lawrence.

Hundratals miljoner människor har redan 5G-täckning och den siffran växer snabbt. Med privat 5G behöver man inte ens vänta på att mobiloperatörerna ska bygga ut sina nätverk; så länge spektrumet är tillgängligt kan man själv välja tidpunkt. 

Läs mer: Sex experter svarar på frågor om 5G.   

 

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?