Hoppa till innehållet

Annons

Debatt: Hög tid att återupprätta kapaciteten i stamnätet – lösningarna finns

I skuggan av den alltmer polariserade debatten om hur elen ska produceras pågår en försvagning av överföringskapaciteten i det nationella stamnätet, vilken hotar elförsörjningen oavsett kraftslag. Regeringen bör därför snarast lägga fast i vilken takt som förmågan att överföra el ska stärkas. För så här långt saknas mål för stamnätets kapacitet. Det skriver energiexperterna Magnus Olofsson och Lars Nordström

Idag kan bortfall av en kärnreaktor i söder innebära att överföringskapaciteten i elnätet motsvarade en halv reaktor går förlorad. Detta genom förlust av stabiliserande bidrag från reaktorn. Det spär på underskottet av el i söder ytterligare då överföringen av förnybar el från norr minskar just när den behövs som allra mest. Men så behöver det inte vara. Överföringskapaciteten kan snabbt höjas och göras oberoende av produktionsanläggningarna genom teknik för smarta elnät.

Ett mått på den tilltagande kapacitetsbristen är att Svenska kraftnät inkasserat närmare 30 miljarder i kapacitetsavgifter från sina kunder under bara de senaste två åren. Varav över 20 miljarder kronor 2021. Dessa trängselavgifter kan jämföras med 4,6 miljarder i totala överföringsintäkter 2020 och ett nybyggnadsvärde för hela stamnätet på cirka 80 miljarder (längd 17 000 km). Som en jämförelse är prislappen omkring 300 miljarder kronor för de nya stambanor som utreds (725 km).

Redan 2011 uttalade dåvarande generaldirektören Mikael Odenberg ambitionen om att på sikt få bort elområdena. Tio år senare konstaterades istället att allt mindre el kan överföras med de befintliga kraftledningarna. Där de allt större prisskillnaderna genom landet är ett känt resultat.

Regeringen efterfrågar nu tätare och mer detaljerad information om handelskapaciteten mellan elområdena. Och före jul kallade energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar dessutom till sig Svenska kraftnät för en dialog om vad som kan göras. Svenska kraftnät har svarat med att sjösätta åtgärder för att på kort sikt öka tillgänglig handelskapacitet. Det är lovvärt även om fokus alltjämt är på marknadsutveckling snarare än nya tekniska lösningar för mer kapacitet.

Den uteblivna uppgraderingen av överföringskapaciteten ska ses i ljuset av utfasningen av kärnkraft i söder som sammanfallit med den stora vindkraftsutbyggnaden i norra Sverige. Till det läggs nu dessutom en snabb elektrifiering av transporter och industri – även i söder. Där elanvändningen kan komma att fördubblas redan till 2045.

Som orsak till den fallande kapaciteten från norr till söder inom Sverige anförs, som något slags axiom, ofta avvecklingen av de två reaktorerna i Ringhals. Det är rätt att stängningen inneburit förlust av stabiliserande förmågor i söder som sänker överföringskapaciteten från norr. Men så behöver det faktiskt inte vara. Svenska kraftnät kan med egna medel återupprätta kapaciteten i överföringen. Och det redan innan själva ledningarna förstärkts och byggts ut, vilket i och för sig är ett annat angeläget område.

Så sent som 2016–2019 arbetade regeringens forum för smarta elnät fram ett flertal förslag i syfte att stärka överföringskapaciteten. Men vi och många elkraftingenjörskollegor runtom i världen har med förundran sett att utvecklingen av smarta elnät till stor del kommit att begränsas till frågan om efterfrågeflexibilitet – med marknadsmodeller i centrum och allt mindre teknikinnehåll. Vilket är synd när verktygslådan med verksamma åtgärder är långt bredare.

Till exempel kan sedan länge etablerade tekniska lösningar, som så kallade synkronkompensatorer användas för att återställa den rotationsenergi och den spänningsstabiliserande förmåga som gick förlorade vid stängningen av Ringhals 1 och 2. Värt att notera är att Vattenfall fattade sitt inriktningsbeslut om den förtida stängningen av Ringhals 1 och 2 redan våren 2015. Det har alltså funnits tid att utreda kompensatoriska åtgärder för att ha stabiliserande anläggningar i drift vid stängningen av reaktorerna. Det förefaller sent att först nu planera för studier av stabiliserande utrustningar som synkronkompensatorer enligt Svenska kraftnäts senaste långsiktiga marknadsanalys (sidan 88).

Lyckligtvis finns även en arsenal av nyare tekniska lösningar för att upprätthålla kapaciteten i stamnätet. Exempelvis spänningsstabiliserande elektroniska utrustningar med så kallade superkondensatorer, som likt synkronkompensatorer snabbt och automatiskt skickar in stabiliserande ström och effekt i elnätet vid störningar. Därigenom kompenseras för bortfallet av stabiliserande bidrag från stängda kärnreaktorer. Så kallade nätvärn kan användas mer än i dag, där automatiska ingrepp ökar elsystemets robusthet och därmed överföringskapaciteten. Tidssynkroniserade mätningar av tillståndet i elnätet och användning av artificiell intelligens i kontrollrummet kan också höja kapaciteten. Vidare kan sannolikhetsbaserade riskanalyser för systemdriften stärka elnätets förmåga att överföra el. Slutligen kan man genom beräkningar och mätningar automatiskt ha koll på linornas temperatur och därmed nedhängningen. Därigenom kan mer ström tillåtas för kraftledningarna vid kallt eller blåsigt väder. Bara som ett axplock av lösningar för smarta elnät.

Nu gäller det att prioritera investeringar i tekniska lösningar framför en sänkning av nätavgiften för att göra av med de accelererande kapacitetsavgifterna. Regelverket är nämligen tydligt i att trängselavgifterna i första hand ska användas just till att öka kapaciteten.

Svenska kraftnät rekryterar nu många nya medarbetare vilket ger förutsättningar för att snabbt leverera mer kapacitet till kunderna. För att säkerställa att så sker bör regeringen överväga att:

Fastställa årsvisa mål för stamnätets tillgängliga överföringskapacitet efter förslag från Energimarknadsinspektionen.

Säkerställa att de kapacitetsavgifter som tagits in företrädesvis används till tekniska investeringar för att stärka kapaciteten i stamnätet.

Uppdra åt Svenska kraftnät att verka för att kapaciteten i stamnätet görs oberoende av elproduktionsanläggningarna.

Lägga fast en inriktning om fullt kapacitetsutnyttjande av befintliga kraftledningar genom användande av teknik för smarta elnät.

En lång rad tekniska lösningar kan snabbt ge ökad kapacitet i överföringen. Använd dessa fullt ut med tydliga mål – det om något är smarta elnät.

 

Magnus Olofsson, tekn. dr. elektriska energisystem (KTH), nationell expert för smarta elnät samt ledamot IVAs avd. elektroteknik.

Lars Nordström, professor i elkraftteknik vid KTH.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från XledgerAnnons

”Vi är inte till för alla och tackar ofta nej”

Thomas Falk, vd för Xledger.
Thomas Falk, vd för Xledger.

De tackar nej till kunder – för att hitta perfekta matchningen med företag som kan få maximal nytta av systemet.

Här är oväntade framgångsfaktorn för molntjänsten Xledger.

– Vi är inte till för alla och tackar ofta nej till presumtiva kunder, säger Thomas Falk, vd.

EXTERN LÄNK: Allt samlat i molnet – så funkar Xledger

Har kunden alltid rätt? Eller ska man som företag sikta på att ha rätt kunder? För Thomas Falk hos Xledger gäller det sistnämnda – av rent affärsmässiga skäl:

– Vi har som målsättning att växa till ett miljardföretag till 2026, vi är halvvägs dit. Vi växer med över 30 procent om året, så något gör vi rätt trots en tuff ekonomisk situation i omvärlden. Jag tror inte man lyckas med den utvecklingen om man har missnöjda kunder, bara nöjda kunder kan få oss att växa, säger han.

Det är ändå ganska kaxigt att våga stå för att tacka nej till en potentiell affär?

– Det grundar sig i att vi vill att allt ska fungera från start till mål, eftersom det är en så pass stor investering. Vår målsättning med implementationen är att kunden ska kunna ta ansvar för och förstå sin uppsättning, känna ägandeskap och själva kunna underhålla och utveckla sin lösning, om de själva vill det. Därför är det viktigt att kunderna förstår vår process, vår metodik och hur vi arbetar.

Oftast skiljs man åt redan på ett tidigt stadium, långt innan Xledgers molnbaserade affärssystem sjösätts hos kunden:

– Det finns en självinsikt i att vi inte passar för alla företag. Vi kan ibland tidigt se att de inte kvalificerar sig på flera punkter och då vill vi också vara transparenta med detta så att ingen onödig tid läggs för någon part, säger Thomas.

Men det finns också exempel på kunder som knackar på igen efter att ha sonderat marknaden:

– Vi stod head to head med två andra leverantörer, en var dessutom väldigt lågt prissatt. Kunden signalerade att det nog inte blir någon affär med oss, men tog ändå två referenser. Efter ett tag kom de tillbaka till oss: ”Vi ska prata vidare”. Där är jag övertygad om att våra referenser tippade över till vår fördel.

Så varför kräver Xledger en viss inställning från sina kunder?

Förenklat handlar det om att man behöver insikt om att man behöver kunskap för att få ut det bästa från systemet, menar Thomas:

– Man måste förstå att produktutveckling sker konstant och det går inte att ha en statisk syn på arbetsuppgifter och roller. Xledger finns till för att förenkla och automatisera arbetet i syfte att få deras organisation att tycka det är roligt att jobba i vårt system. Där hjälper vi förstås till att guida och tipsa aktivt hur man kan göra.

En ledtråd hittas i företagets historia. Xledgers grundare, norrmannen Jarle Sky, jobbade i Palo Alto i USA på 1990-talet. Med internet-revolutionen på första parkett insåg han att även affärssystem en dag kommer att bli en integrerad del av internet.

– Jag tror att den här visionära synen att se på världen, att kunna balanserna vad marknaden vill ha, men samtidigt våga vara innovativ inside out, har smittat av sig på hur vi tänker, säger Thomas.

Även om Xledger kräver mycket av sina kunder, påpekar Thomas att man ställer minst lika höga – om inte högre – krav på sig själva som leverantör:

– Vårt mål är att alltid kunna erbjuda det bästa högautomatiserade, skalbara, agila och responsiva systemet på marknaden. Vi kör hela vägen från egen drift, övervakning, säkerhet till fullt arkitekturansvar för våra system. Det kräver att vi ligger i framkant hela tiden.

Han lyfter kodning, ”sällan något som det pratas om i ett styrelserum”, som ett exempel:

– Att hela tiden modernisera koden är viktigt för att hålla en hög teknisk standard. Men varför röra kod som fungerar? Jo, för om du inte gör det samlar du på dig en teknisk skuld. Har du inte tittat ”under huven” på flera år skapar det både svårigheter att uppdatera och öppnar säkerhetsluckor. Därför skickar vi ut uppdateringar flera gånger om året till alla kunder.

Trots Xledgers storlek idag, är det fortfarande lite startup-känsla hos er?

– Startup tycker jag förknippas mer med en vild idé som man hoppas kan flyga, vi har kommit förbi många steg sedan dess. Vi har tiotusentals kunder runtom i världen och hanterar miljarder i betalningsflöden.  Däremot drivs vi med en entreprenörsanda. Vi är aldrig färdiga, vi lyssnar in bra idéer och vågar utmana och ompröva det som är tidigare gjort.

EXTERN LÄNK: Insikter om hela din verksamhet – i realtid 

 

Mer från Xledger

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Xledger och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera