Annons

Debatt: Gör det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster

Frågan om att kunna vräka kriminella bostadshyresgäster är högaktuell. Men det måste framför allt bli lättare att säga upp brottsliga lokalhyresgäster, skriver Fastighetsägarnas vd Anders Holmestig.

Foto:Fastighetsvärlden

På Socialdemokraternas partikongress i veckan som kommer ska förslag om att göra det enklare att vräka kriminella bostadshyresgäster diskuteras. Moderaterna vill se samma sak. Men i debatten glöms bort att en stor del av den organiserade ofta äger rum i hyrda lokaler. Här är det mycket svårt att bli av med kriminell verksamhet. Det måste bli ett stopp på att utnyttja fastigheter och affärslokaler för avancerade brottsupplägg utan att fastighetsägaren har möjlighet att bli av med lokalhyresgästen. Det måste bli lättare att säga upp brottsliga lokalhyresgäster.

Vi ser en oroväckande utveckling där kriminella nätverk skapar otrygghet i allt fler bostadsområden och där både lokaler och lägenheter används systematiskt i olika brottsupplägg. Moderaterna har vid sin partistämma fattat beslut om att det behöver bli enklare att vräka kriminella från deras lägenheter. Samma fråga kommer debatteras på Socialdemokraternas partikongress i veckan. Men det måste också bli betydligt enklare att bli av med kriminella, till exempel grov organiserad brottslighet, i lokaler. Idag är processen både svår, kostsam och långdragen och inte sällan förekommer hot mot fastighetsägare som försöker bli av med kriminell verksamhet.

Vi vet att ett lokalhyreskontrakt blivit mer attraktivt för organiserad brottslighet. Skälet är att ett lokalhyreskontrakt är en viktig förutsättning för penningtvätt. Den andra är ett registrerat aktiebolag. Det ger nämligen sken av en seriös och laglig verksamhet. Med de två förutsättningarna på plats kan lokalen användas för penningtvätt, människohandel och svartarbete men även terrorförberedelse samt förvaring av vapen och narkotika.

Fastighetsägare som försöker ingripa mot penningtvätt eller annan brottslighet i lokaler befinner sig närmast i en rättslös situation. Har kriminella en gång etablerat sig är de mycket svåra att bli av med på grund av en föråldrad lokalhyreslagstiftning.

Dessutom kan en fastighetsägare dömas till straffrättsligt medansvar för koppleri eller förberedelse till terrorbrott. Här måste lagen i konsekvensens namn också ge fastighetsägaren möjligheter att omedelbart avsluta hyresförhållandet om fastighetsägaren misstänker att denna typ av brott förekommer i lokaler som hyrs ut. 

Utvecklingen måste brytas. För att lyckas behöver Polisen och andra myndigheter får mer resurser och samverka med näringsliv och civilsamhälle. Fastighetsägare har ett naturligt engagemang i fastigheten och dess närområde men kan aldrig ta över statliga uppgifter som åligger Polisen eller andra myndigheter. Men med en träffsäker lagstiftning finns det goda möjligheter för fastighetsägare att på frivillig basis bidra till ett tryggare samhälle. 

Fastighetsägarna föreslår följande för att skapa en tryggare lokaluthyrning. 

 

1. Gör det enklare att vräka kriminella lokalhyresgäster

Att starta en rättslig process för att få en lokalhyresgäst uppsagd är riskabelt och inte sällan uppstår hotfulla situationer. För en liten fastighetsägare eller en bostadsrättsförening är det extra obehagligt om man själv bor i fastigheten med sin familj. Dessutom är en uppsägningsprocess är förenad med svår bevisproblematik, betydande ombudskostnader och risk för skadestånd i mångmiljonklassen om man gör fel i den snåriga lokalhyresjuridiken.

 

2. Hyreslagen behöver skärpas och anpassas till verkligheten  

Hyreslagen behöver se över och anpassas till dagens situation med kriminella nätverk och brottslingar med stor ekonomisk förmåga och våldskapital. Lagen måste backa upp fastighetsägare som tar kampen mot brottsligheten och bidrar till ökad trygghet i samhället. 

 

3. All brottslighet behöver omfattas 

Hyreslagen ställer orimliga krav på fastighetsägare. Till exempel är det svårt att bevisa att lokalen ”helt eller till väsentlig del” används för brottslig verksamhet. Dessutom krävs att det ska vara fråga om ”näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig”. I praktiken innebär det att fastighetsägaren måste bevisa att det handlar om organiserad brottslighet av affärsliknande karaktär. Något som får till följd att till exempel vapen, narkotika, terror och andra grova brott riskerar falla utanför tillämpningsområdet. All brottslighet borde inkluderas.  

 

4. Sänk beviströsklarna 

Beviskraven är alltför höga. För att fastighetsägare överhuvudtaget ska våga starta en uppsägningsprocess så måste det finnas en reell möjlighet att nå framgång i processen. Brottslig verksamhet är till sin natur ljusskygg och ytterst svår att bevisa. Idag är utsikterna att vinna en process små medan riskerna för hot, repressalier och skadeståndsanspråk är stora. Denna obalans behöver brytas. 

Det är bra att problemen med kriminella hyresgäster uppmärksammas och att det finns en politisk vilja att agera, men brottslighet som förekommer i uthyrda lokaler får inte glömmas bort. Det har stor betydelse för säkerheten och tryggheten i utsatta områden och på andra platser. Det är också av stor betydelse för näringslivet i stort. Idag är hyreslagen hopplöst föråldrad och tandlös. Det måste bli ett stopp på att utnyttja fastigheter och affärslokaler för avancerade brottsupplägg utan att fastighetsägaren har möjlighet att bli av med lokalhyresgästen.   

 

Anders Holmestig  

VD Fastighetsägarna Sverige

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från FolksamAnnons

Så kan du få bättre kontroll på ditt sparande

Det finns likheter mellan att spara och träna. Det kan vara svårt att komma igång och svårt att hålla uppe motivationen tills resultaten kommer – men det är värt det på längre sikt, tycker Fredrik Nyberg, rådgivningschef på Folksam.

Passa på att få kunnig hjälp – läs mer om personlig rådgivning här

– Det är skönare att ligga i soffan och äta choklad än att träna och det är skönare att spendera lönen varje månad än att spara till pensionen. Men det är inte kul att senare i livet sitta i en situation som är svår att rädda. Därför är det viktigt att komma igång med sparandet, säger Fredrik Nyberg, som är rådgivningschef på Folksam.

För att få koll och kontroll på sitt sparande och försäkra sig om att man ska kunna nå sina sparmål kan det vara bra att lägga upp en långsiktig plan som passar de egna förutsättningarna och önskemålen.

– Problemet är ofta att man överskattar effekten som sparandet ska ha till imorgon. Men man underskattar gravt vilken effekt sparande har på sikt genom ränta på ränta-effekten. Om du väljer traditionell förvaltning kan du ringa en rådgivare och få en plan som håller i både med- och motgångar. Sedan ska du lita på din plan och inte tappa sugen när det går ned, säger han.

Fredrik Nyberg är rådgivningschef på Folksam.
Fredrik Nyberg är rådgivningschef på Folksam.

Ekonomisk nedgång ändrar relationen till pengar

Fredrik Nyberg tror att den ekonomiska nedgången kommer att ändra mångas relation till pengar.

– Vi har levt i ett samhälle som hyllar kortsiktig konsumtion. Förhoppningsvis leder krisen till en mer sund syn och mer planering. Ett av de största mervärdena med ett rådgivningsmöte är att man får en sorts besiktning av den egna ekonomin. Många har ganska dålig koll på sina utgifter. När vi tar ett helhetsgrepp runt kundens ekonomi hittar vi ofta kronor som kan sparas istället för konsumeras. På samma tema finns ofta mycket att göra med befintliga placerar och lösningar som i många fall varken passar kundens behov eller den konjunktur vi befinner oss i just nu.

Tjänstepensionskunder har ett särskilt stort behov av rådgivning. Frilansare, gig-arbetare och egenföretagare är anställningsformer som ökar i dag. Fredrik Nyberg påpekar att om man inte har en fast anställning kan man behöva ta ett större eget ansvar för pensionen än om man omfattas av kollektivavtal.

– Glömmer man tjänstepensionen kan man få en väsentligt sämre pension än man annars skulle ha fått eftersom den utgör en allt större del av den pension man erhåller. Men om man börjar i tid kan man få en vettig pension även som frilansare eller egenföretagare.

Dra nytta av att samla pensionen

Även de som har en upparbetad tjänstepension från flera anställningar kan dra nytta av att samla den på ett ställe. Dels för att det blir enklare att hålla koll på tjänstepensionen och dels för att det blir enklare att anpassa risknivån.

– Även för tjänstepensionen bör man göra egna val, annars hamnar man i ett standardval som kan vara bra eller dåligt. Också i det här fallet kan man ta hjälp av en rådgivare som balanserar valen utifrån det liv man vill leva. Att samla sin tjänstepension på ett och samma ställe är något som kan göra stor skillnad när det är dags för pension.

För de som har bolån gäller det också att nå en balans mellan sparande och amorterande.

– En bra tumregel är att räkna på hur mycket din amortering kommer att sänka dina boendekostnader om 10-20 år, jämfört med den pension du skulle ha byggt upp om du hade sparat pengarna istället. Ett generellt tips kan vara att att man inte ska sätta sig i en situation där man är skuldfri men har en låg pension och därmed inte har ekonomisk frihet.

Vad är bäst för din tjänstepension? Boka ett gratis digitalt möte här. 

Mer från Folksam

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Folksam och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera