1515
Annons

Debatt: Glöm mål och kvotering, mångfald nås bäst med bred kompetent rekryteringsbas

Frågan om inkludering och jämställdhet fortsätter oförtrutet. Men vem i allsin dar hittade på att jämställdhet skulle betyda samma antal och därmed förvirrat debatten, frågar sig näringslivsveteranerna Marianne Hamilton och Annika Berglund

Vi har tidigare uppmärksammat näringslivet som inte står upp mot kravet på orealistiska mål vad gäller könsfördelning. Som ställer ett kön mot ett annat. Kraven kommer framför allt från amerikanska investerare, men även från europeiska investerare och nu också från EU. En ny lag om Corporate Social Responsibility är på väg. VD och Styrelse kommer att bli ansvarig för bland annat mångfald. 

Vår tidigare debattartikel i DI fick i det tysta medhåll från många ledande profiler inom industrin. En kvinna, civilingenjör, med tidigare ledningsbefattning i storbolag sa bland annat: 

”Jag har en son och en dotter, jag vill att de ska behandlas lika och få samma chanser.” 

Självklart kan man tycka. 

EU är politiskt sammansatt. Inom politiken råder representation. Inom näringslivet råder resultatorientering. Två fundamentalt olika sätt att arbeta och tänka på. Lite schematiskt kan detta illustreras enligt nedan; Inom politiken ger mångfald olika inspel på den problematik som ska behandlas. Representation och inkludering blir här mycket viktiga frågor.

Inom näringslivet ger mångfald kompetens och vitalitet. Alla är fokuserade på arbetsuppgiften men olika kön, ålder, nationaliteter, etcetera gör teamet vassare. Vem vill vara del av ett ”enbent” team? Alla som bidrar inkluderas och arbetar mot ett gemensamt mål. 

Styrelsens roll är att utifrån ägardirektiv och kompetens rikta in bolaget och följa upp dess verksamhet. Så varför ska en styrelse i näringslivet ha en specifik andel kvinnor?

Absurt kan tyckas. Tyvärr börjar nu även näringslivet svaja. Genusdoktriner genomsyrar bolagen allt mer. Grupper ställs mot grupper. Fokus riktas på auktoritära system som tros hindra kvinnor i stället för på ”fåntratten Henrik” som aldrig borde ha blivit chef. 

Det låter så bra; uppnå och mäta mångfald. Kontrollera att alla känner sig inkluderade. Individen definieras som medlem av en grupp.  Får gruppens attribut. Vart tog det personliga ansvaret vägen? Motorn i allt företagande. 

Men visst, hotet om kvotering satte fart på jakten efter kvinnor. Kvinnor började uppmärksammas på ett helt nytt sätt. Rekryterande chefer och bolag började leta mer okonventionellt och vidgade på så sätt rekryteringsbasen. 

Låt oss använda begreppen rätt. Jämställdhetsmyndighetens definition på jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Jämställdhet betyder alla individers lika värde. Vem i allsin dar hittade på att jämställdhet skulle betyda samma antal och därmed förvirrat debatten!?

Öppna rekryteringsprocesser såväl externt som internt garanterar den meritokrati som länge gagnat näringslivet i Sverige. Inga mål som riktar in men gärna mätning för att kunna förstå och agera i nuet. 

Att man försvårar för kvinnor att komma in i näringslivet om man inte sätter mål eller kvoterar som någon i affekt och med uppriktig övertygelse sa tror vi inte på. Kvinnor med kompetens och driv jobbar på och uppnår av egen kraft ledande befattningar. Precis som denna någon själv har gjort. 

I dag finns det hur många kvalificerade kvinnor som helst.  Förminska inte dessa kvinnor genom att tala om behovet av kvotering, men satsa gärna på coaching. Och ni kvinnor, förminska inte er själva genom att tala om att ni fått jobba hårdare än männen för att nå den position ni nu har. Hur vet ni det? Med professionalism kan man komma hur långt som helst.

Vi har alla fördomar. Det är omöjligt att bedöma en annan människas hela potential. Vi kan ju inte ens bedöma vår egen. Men om vi vid extern såväl som intern rekrytering fokuserar på att hitta rätt person för det uppdrag som väntar och för det team som ska kompletteras så bör vi komma hyggligt rätt. 

Med ny politik finns risken att rekryteringsprocessen snävas in så att sluturvalet kommer att bestå av rätt kön. Hur annars kan det uppställda målet nås? Vad hände med den välformulerade och mycket viktiga inkluderande policyn?

Bolagen sätter mål på parametrar då de vill ange en inriktning för verksamheten. Till exempel förbättra produktiviteten, minska koldioxidutsläpp, öka marknadsandelar, öka digitaliseringsgraden, kompetensutveckling, etcetera. 

Att sätta mål på könsfördelning har inget med verksamheten att göra. Det är inte ett verksamhetsinriktat mål utan ett politiskt mål. Inget säger att företaget går bättre om andelen kvinnor ökar eller att andelen män minskar. Eller på att en viss procentandel är korrekt.

Med en transparent rekryteringsprocess och en bred inkluderande rekryteringsbas blir resultatet det vill säga andelen av respektive kön, sannolikt helt avhängigt rekryteringsbasens fördelning. Basen ser med säkerhet olika ut för den som ska bemanna en säljkår för lastbilar jämfört med den som söker programmerare till en IT-avdelning. 

Välutbildade människor i alla kategorier måste vilja söka till våra Sverige-baserade, teknikinriktade globala bolag. Att få jobba i team med toppkompetens attraherar många unga som vill ta ansvar och få utmaningar i en internationellt krävande miljö. 

Den som är bäst lämpad och har relevanta meriter bör få jobbet. Detta är ett absolut måste för att ett svenskt bolag ska lyckas i den allt hårdnande konkurrensen på världsmarknaden.

Låt oss helt sluta tala om kön när det gäller näringslivet. Lägg kvinnofrågan där den hör hemma; Våld mot kvinnor, könsstympning, arbetslinjen, etcetera.

Sverige är ett litet land men en framgångsrik industrination: sätt inga politiska mål för näringslivet. Världen är så stor så stor. För att möta framtiden måste näringslivet fortsatt ha långsiktighet, kompetens, vara flexibla och snabbfotade. Och det är vi om näringslivet håller politiken stången!

 

Marianne Hamilton Senior Vice President och medlem i Atlas Copcos ledningsgrupp 1991 - 2007

Annika Berglund Senior Vice President och medlem i Atlas Copcos ledningsgrupp 1998 – 2018

Driver gemensamt förlaget Advice To My Dear Daughter

 

 


Innehåll från ZignSecAnnons

Global handel med lokala regler: så uppfyller du samtliga KYC-krav via en anslutning

Vi lever i en global ekonomi, men reglerna och tekniken kring digital identifiering och kundkännedom skiljer sig markant mellan olika länder. Något som ställer till rejäla problem för företag som vill gå in på fler än en marknad.

– Vi löser problemet genom att erbjuda företag global täckning för automatiserad digital identitetsverifiering av kunder och användare, samt efterlevnad av KYC-regler (Know Your Customer), säger Jason Coombes, COO på ZignSec.

Så kan du enkelt uppfylla alla KYC-krav på olika marknader via en plattform

Tack vare internet är det i dag relativt lätt för företag att kopiera, skala upp och expandera sin affärsmodell till olika länder. Det som inte är lika enkelt är att förhålla sig till olika länders lösningar när det gäller att verifiera kundernas identitet på nätet.

– I Sverige använder vi BankID och det fungerar jättesmidigt här, men det räcker att du expanderar verksamheten till Danmark så måste du även kunna hantera deras e-legitimation, säger Jason Coombes.

– Kommer du sen till Tyskland har de ytterligare ett helt annat system, för att inte tala om USA eller Afrika. I många delar av världen sker digital identitetsverifiering fortfarande med fysiska ID-dokument vilket kräver betydligt fler tekniska lösningar för företag som vill eller måste införskaffa likvärdig kundkännedom. Identitetsverifiering med en nationell e-legitimation som exempelvis MitID räcker i många fall inte heller för fullvärdig kundkännedom utan att förstärkas med exempelvis PEP och sanktionskontroller.

Olika länder, olika regelverk

I vissa branscher krävs fortfarande manuell hantering av kundkännedom eftersom de regulatoriska kraven är så komplexa. Men på de flesta områden, till exempel identitetsverifiering, går den här kontrollen idag att göra automatiskt.

– Det mänskliga ögat är inte lika bra på att verifiera id-handlingar som tekniska lösningar är. I dag finns teknik för att både digitalisera och automatisera id-kontrollen, och vårt system erkänner fler än 10 000 ID-dokumentmallar från fler än 170 länder, förklarar Jason Coombs.

Jason Coombes är COO på ZignSec.
Jason Coombes är COO på ZignSec.

Det innebära att oavsett vilket system landet erbjuder och oavsett vilken ID-handling som används av kunden kan ZignSecs system automatiskt, snabbt och noggrant identitetsverifiera personen på andra sidan. Genom att erbjuda den här bredden av lösningar blir ZignSec en ”one-stop-shop” för företag som behöver hjälp med identifieringslösningar samt hela spektrat av tjänster inom Know Your Customer (KYC).

– Vi jobbar med en aggregeringsmodell, inte bara i de nordiska länderna eller EU utan i hela världen.

Enklare, flexiblare och billigare

Och fördelarna med det här arbetssättet är många. För det första blir det enklare, för det andra blir det säkrare.

– Eftersom vi har flera olika lösningar för varje marknad blir våra kunder mindre utsatta om ett system går ner, för då kopplar vi bara på en annan lösning.

För det tredje blir det billigare.

– Eftersom vi tillhandahåller större volymer via våra leverantörer leder det till att vi oftast kan erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga priser. Dessutom blir det enklare för våra kunders ekonomiavdelningar. Istället för att de ska få sjutton olika fakturor från sjutton olika länder får de en enda faktura, från oss.

Dessutom kommer de regulatoriska kraven gällande identitetsverifiering och kundkännedom att öka i den digitala världen.

– De här kraven behöver heller inte bara komma från myndigheter. Till exempel har sajter för gig-jobbare börjat kräva identitetsverifiering för att minska bedrägerier, och flertalet länder överväger att införa autentiseringskrav av användare för sociala medier. Lägg därtill kraven på att strama upp krypto-marknaden så att inte det blir laglöst land så inser man att det kommer att bli ohållbart för internationella företag att inte ha en leverantör som erbjuder teknik för komplett och global KYC-efterlevnad via en enda anslutning.

Så kan du enkelt uppfylla alla KYC-krav på olika marknader via en plattform

Mer från ZignSec

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ZignSec och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?