ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Debatt: Fyra förslag för bopolitken

  • LÄGRE TRÖSKLAR. Inför en lägre skatt på vinst kopplat till individens primärboende, skriver Erik Saers och Rolf Lydahl. Foto: Hasse Holmberg

DEBATT. Den blocköverskridande överenskommelsen för bostadspolitiken misslyckades. Vi tror att förslagen nedan borde attrahera det flertalet av riksdagens partier, skriver Erik Saers, före detta vikarierande generaldirektör för Finansinspektionen och Rolf Lydahl, tidigare vice vd för Nordstjernan.

Under en längre tid har vi i medier sett en diskussion om hur man skulle kunna förändra avdragsrätt och beskattning på räntor och kapital främst kopplat till boende. Det enda gemensamma med alla inlägg, från såväl politiker som debattörer, är att man låser sig i nuvarande lösningar. Undertecknarna av denna artikel vill här ge några förslag som vi anser att borde kunna övervägas.

Vi tror att förslagen nedan borde attrahera det stora flertalet av riksdagens partier och ligga till grund för en långsiktigt blocköverskridande lösning inom området.

Förslagen:

Slopa den generella avdragsrätten för räntor och tillåt bara avdrag inom inkomstkällan ”Kapital”

Slopa den generella avdragsrätten för kostnadsräntor mot annan inkomst än inkomst av kapital.  Tillåt istället att ränteavdrag som inte har kunnat utnyttjas ett enskilt år får ackumuleras och användas vid framtida överskott i inkomstkällan kapital, till exempel som avdrag mot realisationsvinst vid försäljningen av bostaden.

Inför en lägre beskattning på primärboende och allt annat boende som kapital

Inför en lägre skatt på vinst kopplat till individens primärboende. Vi menar med detta att boendet man är mantalsskriven på ska beskattas lägre vid försäljning. Förslagsvis mellan 15 och 20 procent. Alla andra boenden ska enligt detta förslag, betraktas som kapitalplacering och beskattas i nivå med exempelvis sparande i värdepapper. 

Genom det första förslaget fördyras boendet i ägda boendeformer vilket både verkar återhållande på prisutvecklingen och utjämnar den skattemässiga obalansen mellan ägt och hyrt boende.

Vi anser dessutom att vi med dessa två förslag stimulerar omsättningen av bostäder då inlåsningseffekten på grund av skatt sjunker. Därtill ger det andra förslaget en positiv effekt för boende i landsbygden, fjällen eller i skärgården, då dessa härigenom får en förmån jämfört med den som köper i området för att skaffa sig ett fritidsboende. 

Inför skattebefriade bosparkonton för medborgare upp till 25 års ålder

Inför en sparform där pengarna som placeras fritt i sparformer som inlåning, fonder eller aktier som är noterade, helt skattebefrias. Kontoinnehavaren får inte belåna eller ta ut medel annat än när köp av bostad görs. 

Medlen ska ingå i en eventuell obeståndssituation för spararen. Efter 25-årsdagen ska kontot automatiskt övergå till ett ISK-konto eller motsvarande och den beskattningen som följer därav.

Vi är övertygade om att sparandet är nödvändigt då behovet av bostäder för unga aldrig kommer kunna klaras av genom hyresrätter.

Avskaffa bruksvärdesprincipen för hyresrätter i samtliga kommuner utom de i storstäderna

Bruksvärdesprincipen som grund för beräkningen av hyra för en hyresrätt fungerar både som broms i hyresutvecklingen, men även som en förhöjning av lägsta nivån på hyran. Det gör, enligt vår mening, att vi i många kommuner kan se hyror som torde vara högre än de som marknaden skulle sätta. 

Förslaget bör kunna ge lägre hyror i vissa kommuner och därmed skapa en grund till bättre rörlighet på boendemarknaden. För varför bo kvar i ett boende som är dyrare än ett alternativ som kan vara lika attraktivt och även ha lägre hyra?

Vi anser att förslagen bör prioriteras i den ordningen som vi har tagit upp dem. Utom allt tvivel är den nuvarande låga räntan en bra utgångspunkt för en revidering av avdragsrätten. 

Därtill bör man arbeta vidare med att öka incitamenten till omsättning av boenden. Beskattningen ger en inlåsningseffekt som gör att bland annat nedskalningen av boendeyta när familjen krymper, fördröjs då latent skatteskuld i den nuvarande bostaden inte vill tas fram. Detta då försäljningsbeloppet minus realisationsskatten bara räcker till en radikalt mindre bostad, med inte sällan, högre hyra.

 

Rolf Lydahl, fastighetsägare, styrelseledamot, tidigare bland annat vice vd i Nordstjernan och styrelseordförande i Jernhusen

Erik Saers, senior rådgivare, styrelseledamot, tidigare bland annat vikarierande generaldirektör, Finansinspektionen

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer