Annons

Debatt: Förslag till en bättre bostadsmarknad

Inför marknadshyror stegvist i form av en frivillig överenskommelse mellan fastighetsägare och hyresgäster, som liknar ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Det är en väg till en bättre bostadsmarknad, skriver nationalekonomerna Mats Bergman och Sten Nyberg i en SNS-rapport. 

Foto:Jonas Ekströmer/TT, Jonas Ekströmer

Urbanisering och en växande befolkning har ökat efterfrågan på bostäder och satt press på de större städernas bostadsmarknader. Resultatet är kraftigt ökande priser för villor och bostadsrätter samt långa kötider för hyreskontrakt i attraktiva områden. Det är centralt för en välfungerande bostadsmarknad att utbudet av bostäder kan möta ökad efterfrågan både på kort och lång sikt. 

På kort sikt handlar det om att utnyttja det existerande fastighetsbeståndet så effektivt som möjligt och att mildra inlåsningar på marknaden som skapas av reglerad hyressättning, amorteringskrav på nya lån och reavinstbeskattning. På längre sikt bestäms utbudet av kostnaden för att bygga bostäder, en kostnad som har ökat snabbare i Sverige än i jämförbara länder. 

I en SNS-rapport som släpps i dag diskuterar vi möjliga orsaker till de ökande kostnaderna och hur de påverkar utbudet på längre sikt. Vi ger också ett förslag på hur hyresregleringen delvis skulle kunna avvecklas för att göra utbudet mer flexibelt på kortare sikt.

Stigande markpriser kan förklara ungefär en tredjedel av kostnadsökningen på bostadsmarknaden, högre arbetskraftskostnader bidrar också. Det som sticker ut mest i Sverige i jämförelse med andra länder är dock utvecklingen av kostnaderna för byggmaterial, vilket delvis kan bero på bristande konkurrens men också kan avspegla ökande skillnader mellan listpriser och faktiska priser. Statistiken, som bygger på listpriser, kan därför ge en missvisande bild av kostnadsutvecklingen. Detta gör det svårt att ta reda på hur det ligger till. En myndighet som Konkurrensverket borde ha bättre förutsättningar att belysa detta.   

Vi kan också konstatera att konkurrensen vid upphandlingar av byggnation av hyresfastigheter ibland är påfallande låg. En studie visar att i 40 procent av fallen inkommer endast ett eller två bud, vilket bidrar till att pressa upp priserna. En annan faktor är att hyror i nybyggda fastigheter kan betingas på byggkostnaderna, så kallade presumtionshyror, i syfte att stimulera byggandet. Detta kan dock ge incitament att bygga mer exklusivt och minskar värdet av att pressa kostnader.  

När det gäller hyresregleringen har ekonomkåren, och inte minst Assar Lindbeck, ända sedan 1960-talet argumenterat mot reglerade hyror. Vi instämmer i argumentet att friare hyressättning skulle leda till effektivare användning av befintliga bostäder och på sikt bidra till ett ökat utbud. Båda effekterna dämpar pristrycket på ägda bostäder som bostadsrätter och villor. 

Men det finns samtidigt ett starkt motstånd mot marknadshyror. Med tanke på att hyresgäster i attraktiva områden riskerar omfattande hyresstegringar och att högre hyror slår mot ekonomiskt utsatta hushåll på samma gång som fastighetsägarna får betydande kapitalvinster är en viss skepsis förståelig. Motståndet blev tydligt tidigare i år när Vänsterpartiet initierade en misstroendeförklaring mot regeringen med anledning av ett utredningsförslag om friare hyressättning vid nyproduktion. 

I rapporten föreslår vi att marknadshyror införs stegvist i form av en frivillig överenskommelse mellan fastighetsägare och hyresgäster, som liknar ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. I vårt förslag ingår att fastighetsägaren erbjuder hyresgästen en ersättning som kompenserar för hyreshöjningen. 

Allmännyttiga bostäder kan undantas från reformen, så att man behåller en sektor med reglerade hyror i samma storleksordning som finns i jämförbara länder. Hyresgäster kan också skyddas från att fatta kortsiktiga beslut, exempelvis genom att frivilliga överenskommelser måste omfatta hela fastigheter eller genom lagstiftning som garanterar en rimlig ersättningsnivå och kanske erbjuder en ångerperiod.

Vi anser att det är hög tid att genomföra åtgärder för att stävja kostnadsutvecklingen på bostadsmarknaden både på kort och på lång sikt, eftersom en väl fungerande bostadsmarknad är central för samhällsutvecklingen. Att låta hyresgäster vara med och bestämma och även få del av de kapitalvinster som en reform skapar är både rimligt och politiskt mer framkomligt än andra sätt att reformera hyresregleringen. Ett tecken på att vårt förslag borde kunna vinna bred acceptans är att ett liknande förslag lanserades av S-ekonomer på DN-debatt i somras. 

Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola

Sten Nyberg, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från EKNAnnons

Analytiker: ”Här finns ett guldläge för svenska leverantörer”

André Lundvall, landriskanalytiker på EKN, Exportkreditnämnden pekar ut flera lovande marknader i Latinamerika – bland annat Peru.
André Lundvall, landriskanalytiker på EKN, Exportkreditnämnden pekar ut flera lovande marknader i Latinamerika – bland annat Peru.

Länder i den så kallade Stillahavsalliansen spelar en nyckelroll i den pågående gröna omställningen. Där finns även goda möjligheter för svenska exportbolag att ta ett kliv framåt.

Så kan du få hjälp att bankfinansiera din internationella satsning 

Det menar André Lundvall, landriskanalytiker på EKN, Exportkreditnämnden. Han pekar ut flera lovande marknader i Latinamerika och de branscher som har särskilt mycket att hämta.

Hur tror du att svensk export till Latinamerika kommer att utvecklas de kommande åren?

– Just nu är den globala konjunkturen vad den är. Vi har sett en årslång nedgång i tillväxten och det påverkar alla regioner världen över. Trots det finns potential för Latinamerika att utvecklas starkt de kommande åren och bli en spännande partner för svensk export.

Vad beror det på?

– De latinamerikanska ekonomierna är i mångt och mycket beroende av råvarupriser. Nu kan man vänta sig att råvarupriserna är fortsatt höga ett par år framåt och det är positivt. Marknaderna här kan också få ett lyft av trenden mot ökad regionalisering, i och med att de nu kan locka företag från USA som tidigare har haft produktion i exempelvis Kina.

Vilka marknader kan vara intressanta om man vill börja exportera till Latinamerika?

– I dag mottar Brasilien en tredjedel av den svenska exporten till Latinamerika, men jag tycker att man kan ta avstamp i den så kallade Stillahavsalliansen som består av Mexiko, Peru, Colombia och Chile. Likt Sverige är de mindre ekonomier i en global värld. De är därför handelsfrämjande och relativt öppna ekonomier.

Finns det någon bubblare med hög potential bland marknaderna i regionen?

– Ecuador är den marknad i regionen som har har vuxit mest för EKN i procentuella termer de senaste åren. Svenska företag exporterar bland annat kartong och papper till deras livsmedelsindustri som blir förpackningar till bananer, blommor, skaldjur och så vidare. Ecuador har egentligen ett svagt makroekonomiskt ramverk och en affärsmiljö med förbättringspotential, men de affärer som EKN stöttar fungerar mycket bra. Troligtvis är det kopplat till att de svenska bolagens kunder exporterar produkterna vidare till omvärlden och därför är oberoende av den svagare inhemska marknaden.

För vilka svenska branscher kan Latinamerika vara särskilt intressant?

– Bolag inom gruvindustrin och deras underleverantörer har mycket att hämta här. Latinamerika har nämligen mycket stora reserver av nyckelråvaror kopplade till den pågående gröna omställningen – Chile och Peru sitter exempelvis på 60 procent av jordens kopparreserver. I detta finns ett guldläge för svenska leverantörer till gruvsektorn som har expertis inom hållbar gruvteknik. De kan bidra till att driva omställningen på sätt som är hållbara för både klimatet och för dem som berörs av gruvverksamheten på plats.

De senaste åren har vi sett gott om svajande valutakurser. Kan det komma att påverka den svenska exporten till Latinamerika?

– Ja, i alla fall indirekt. Dollarn har stärkts ordentligt sedan början av 2020 och den brasilianska realen har till exempel försvagats med 30 procent mot den. Eftersom utländska affärer regelmässigt görs i dollar eller euro – och mycket görs på avbetalning – har utvecklingen varit väldigt kostsam för lokala importörer. Framåt tror jag att allt fler köpare kommer att efterfråga finansiering i lokal valuta för att undvika en liknande situation. Det är något som EKN kan hjälpa exportörer med att erbjuda, vilket kan göra det än mer attraktivt att välja svenska leverantörer.

Finansiera nästa steg på din tillväxtresa med EKN:s garantier

 

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera