1515
Annons

Debatt: Ett aktivt svenskt värdskap för ESS är viktigare än någonsin

Regeringen måste ta ett aktivt ledarskap och säkra de extra resurser som krävs för att ESS ska bli tillgängligt för forskarsamhället och näringslivet, skriver rådgivare till ESS.

Foto:Roger Eriksson

Kriget i Ukraina visar på behovet av att det fria Europa står på egna ben och bygger sig starkt och då spelar forskning och utveckling en viktig roll. Den forskningsinfrastruktur som nu byggs i Sverige – till exempel European Spallation Source (ESS) – har stor betydelse för att vi ska behålla och utveckla vårt teknologiska ledarskap och samtidigt bidra till att lösa de stora utmaningar mänskligheten står inför.  

De flesta av oss vill se ett starkt och attraktivt Europa som kännetecknas av innovation, framtidstro och medmänsklighet. I en konkurrensutsatt värld behöver samhällsdebatten handla mer om hur vi skapar vårt välstånd, för det kommer inte av sig självt. 

Sverige har lång tradition av nyfiket uppfinnande, skickligt ingenjörskap och drivna entreprenörer. Det är så vi har skapat de svenska företag som nu är globala. Vi säljer varor och tjänster på en världsmarknad, vilket förutsätter teknologiskt ledarskap och spetskompetens. Exportnettot, handelsbalansens överskott, omvandlas till välstånd hemmavid och det går en rak linje från innovationer till äldreomsorg. Men att vara ett innovativt ledande land är en position som ständigt måste erövras. Varje dag.  

Efter 150 år av forskning och framsteg, tillväxt och ökande välstånd, växer mänskligheten in i en ny fas. Vi kommer att behöva leva, producera och konsumera på nya sätt. Utmaningarna är kända, men lösningarna är okända och det är bråttom. De stora frågorna har många svar och redskapen för att förflytta vår kunskaps gräns blir alltmer avancerade.   

Nya skräddarsydda material är väsentliga för att lösa många av utmaningarna. I industrins barndom kom ingenjörerna långt med envishet och enkla verktyg. Men de lågt hängande frukterna är plockade. De enkla lösningarna implementerade. För att kunna fortsätta krävs alltmer avancerade metoder och angreppssätt som kräver miljardinvesteringar för att studera material i dess minsta beståndsdelar och se hur celler reagerar på olika substanser.  

Energiutmaningen har inte en enda storskalig lösning utan behöver ständiga framsteg inom allt från processteknik till energialstring. Cancer har inte ett motmedel, utan stävjas genom många upptäckter inom allt från immunologi till radiologi. De tusen stegens innovationer avgör vår förmåga att lyckas med omställningen till ett mer hållbart samhälle och att utveckla nya behandlingsformer och botemedel. Att Sverige och svensk industri tar en ledande roll i denna utveckling borde vara självklart för alla.   

ESS blir världens mest kraftfulla verktyg för forskare. 

För drygt tjugo år sedan tog nordiska forskare initiativ till att skapa en världsledande infrastruktur för materialforskning i Sverige. Nu installeras instrumenten på ESS medan forskning redan pågår hos grannen MAX IV. ESS är en av Europas största vetenskapliga satsningar och beräknas vara i drift under 40 års tid.  Sverige har fått ett guldägg i sin famn – sin första globala Big Science anläggning någonsin – och är värdland med Danmark som medvärd. Tretton av Europas mest tekniskt avancerade nationer finansierar detta tillsammans. 

ESS beräknas bli 20 gånger mer kraftfull än befintliga motsvarande anläggningar, vilket kommer att ge forskare tillgång till världens skarpaste ”öga” in i organisk och oorganisk materia. ESS blir ett verktyg som kan hjälpa mänskligheten att söka svar på många frågor som måste lösas inom energi, medicin, bioteknik, datalagring och -processing, ja inom alla områden som behöver smarta material. Närheten till Max IV är genomtänkt och en stor möjlighet. Anläggningarna kompletterar varandra och kommer att kunna bidra till ny banbrytande kunskap, nya innovationer och nya företag.   

Den forskning som kommer att bedrivas vid ESS stämmer väl med vår industriella tradition av ingenjörskap och det ständiga sökandet efter bättre produkter och processer. För Sverige innebär närvaron av ESS en exceptionell möjlighet. Tusentals spetsforskare från hela världen kommer varje år att komma till Sverige. Den förstärkning det innebär för forskarsamhälle, innovationsklimat och näringsliv är stor och kommer inte att likna något vi hittills sett.  

Satsningen kräver aktivt svenskt värdskap.

ESS stärker Sveriges rykte som kunskapsnation, förbättrar vår konkurrenskraft och ger större möjligheter att tackla samhällsutmaningarna genom samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi. Det är en mycket långsiktig satsning som handlar om vårt framtida välstånd. För att få utdelning på Sveriges investering måste vi se till att svenska företag blir bäst i världen på att använda ESS. I dag finns en nationell strategi och ett kansli kopplat till Vetenskapsrådet och Vinnova, men det är bara början. Därför har vi valt att engagera oss ideellt, som rådgivare till ESS, för att stödja samarbetet mellan företag, samhälle och ESS.

Ett aktivt svenskt värdskap för ESS är viktigare än någonsin. Pandemin leder till förseningar och därmed kostnadsökningar av stora och komplexa projekt som ESS, men förstärker samtidigt det långsiktiga behovet av ny kunskap. Det är ytterst viktigt att vi nu bäddar för framtiden så att ESS kommer i drift så snart som möjligt och kan bidra till att lösa de stora utmaningar vi står inför. Vi uppmanar därför regeringen att ta ett aktivt ledarskap för ESS genom att tillsammans med övriga medlemsländer säkra de extra resurser som krävs för att ESS ska bli tillgängligt för forskarsamhället och näringslivet så snart som möjligt.

Håkan Björklund, styrelsearbetare

Arne Karlsson, styrelsearbetare

Lena Olving, styrelsearbetare

Björn Savén, grundare IK Partners

Maria Strömme, professor i nanoteknologi

Artikelförfattarna är medlemmar i ESS Executive Advisory Board, ett rådgivande organ.


Innehåll från IT-Juristen i SundsvallAnnons

Därför bör alla organisationer anlita en IT-jurist

Anna Kamf, IT-jurist på företaget IT-Juristen i Sundsvall. Foto: Anna Thors
Anna Kamf, IT-jurist på företaget IT-Juristen i Sundsvall. Foto: Anna Thors

Det är snårigt med GDPR och informationssäkerhet. Beroende på hur IT införs och data behandlas i en organisation kan rättssäkerhet, effektivitet och affärsmässighet förstärkas eller försvagas.

Genom att i ett tidigt skede anlita en jurist med specialkompetens om informationssäkerhet kan dyrbara misstag undvikas.

– Gör man fel när man handskas med känslig data riskerar man att drabbas av böter och skadestånd som kan försätta företaget i konkurs, varnar Anna Kamf, IT-jurist.

Den pågående digitaliseringen och flytten av data från egna servrar till publika, globala molntjänster skapar nya juridiska utmaningar.  

Hantering av myndigheters eller privata organisationers data regleras av en rad olika lagstiftningar såsom offentlighets- och sekretesslagen, GDPR, arkivlagen och säkerhetsskyddslagen. 

Att lagra information i ett publikt moln kan innebära att man släpper en viss kontroll till molntjänstleverantören. Information kan komma att lagras på servrar som är placerade utanför EU- och EES-området eller kan även komma att hanteras av företag som omfattas av annan lagstiftning. Ett sådant exempel är den amerikanska regleringen Cloud Act, som gör att amerikanska myndigheter kan begära att få ut information från amerikanska företag som har servrar i Europa.

– Juridiken kring IT är svår och något som alla organisationer som hanterar känslig data ska ta på allvar, säger Anna Kamf.

IT-Juristen i Sundsvall arbetar med olika typer av organisationer

Anna Kamf är grundare av och driver företaget IT-Juristen i Sundsvall, som specialiserat sig på juridiken inom IT. Bland kunderna finns både stora organisationer med närmare 500 anställda och små startups. Gemensamt för kunderna är att de hanterar data som av olika skäl är känslig.

– Rent generellt måste jag säga att man inom många organisationer saknar kunskaper om de här frågorna och hur viktiga de är, säger hon.

Konsekvenserna av att hantera data på ett felaktigt sätt och inte följa lagstiftningen kan bli förödande för en organisation, med böter på upp till 20 miljoner Euro eller 4 procent av den totala globala årsomsättningen.

Men även privatpersoner som anser att deras personliga data missbrukats, har lagstiftningen på sin sida för att rikta ett skadeståndsanspråk.

– Är det då många personer så kan det bli ännu dyrare än en sanktionsavgift. Det kan försätta ett företag i konkurs, säger hon.

IT-Juristen i Sundsvall har bred leverans

Bland de tjänster som Anna Kamf erbjuder finns bland annat olika typer av juridiska utredningar, konsekvensbedömningar avseende dataskydd och riskanalyser inom datahantering.

En viktig tjänst är också den som dataskyddsombud, vars roll är kontrollera att GDPR följs inom en organisation. Inom offentlig förvaltning är funktionen obligatorisk medan den i vissa fall är frivillig för organisationer i privat regi.

IT-juridik kan också påverka ett företags affärsmässighet.

– När jag går in på en hemsida ser jag direkt om detta företag har rätt kunskaper, rätt inställning till sin verksamhet och om de följer lagstiftningen. Jag tittar på deras cookie-banner, jag ser efter om de har en chat-bot, något fritextfält eller formulär någonstans och jag läser deras integritets- och cookie-policy. Det här är företagets ansikte utåt och visar om de är seriösa eller inte, avslutar hon.

 

Läs mer på: www.it-juristen.se/ 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med IT-Juristen i Sundsvall och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?