Annons

Debatt: En strategi för norra Sverige och för omställningen

Imorgon bjuder regeringen in EU-kommissionen till Kiruna. För oss var det självklart att resan skulle gå till norra Sverige. En tillväxtmotor som leder den gröna omställningen, skapar jobb och välfärd. En stolt historia, ett hopp för framtiden, skriver ministrarna Ebba Busch, Johan Pehrson och Andreas Carlson.

Foto:Joey Abrait
Foto:Cornelia Jönsson
Foto:Amanda Lindgren

Det finns en gyllene möjlighet för norra Sverige att leda den nya industriella revolutionen och bli en motor för gröna innovationer som kan gynna nordligaste Sverige, hela landet och i förlängningen hela Europa. De norra regionernas tillgångar på älvar, malm och skog är basen för omställningen som skapar jobb, konkurrenskraft och stärker förutsättningarna för ett gott liv för människorna som bor och verkar här. 

Men ska denna framtidsvision bli verklighet krävs en samlad strategi för norra Sverige för att accelerera den industriella gröna omställningen. Det krävs såväl politiska åtgärder, som samverkan mellan näringsliv, det offentliga, föreningsliv och enskilda. Den tidigare regeringen förstod vilken potential som finns i norra Sverige – men gjorde inte tillräckligt för att förverkliga den.

Med ett nyinrättat superdepartement som kopplar ihop klimat, energi och näringsliv kommer regeringen att accelerera den gröna omställningen. Det innebär bland annat att regeringen tar fram en strategi för norra Sverige. Strategin kommer vara holistisk.långsiktig och främja den gröna nyindustrialiseringen. Ett urval av områden som kommer beröras är:

Energi. Tillgången på vattenkraft som reglerbar kraft och möjlighet till utbyggnad av annan fossilfri elproduktion har gett norra Sverige en konkurrensfördel som andra länder bara kan drömma om. Men elsystemet är underutvecklat i förhållande till framtida behov, och mer elkraftproduktion kommer också behövas i norr om de stora industriprojekt som nu aviserats blir verklighet. Och därför vill vi även stärka elsystemet och elförsörjningen i södra Sverige så att eltillgången är god i hela Sverige.

Gruvor. Den gröna omställningen är beroende av råmaterial – utan järn, koppar och sällsynta jordartsmetaller kan vi inte bygga solceller, vindkraftverk eller gröna produkter som hjälper oss att nå klimatmålen. Sverige har en unik position när det gäller Europas försörjning av järnmalm, stål samt kritiska och strategiska råmaterial. Trots stor geologisk potential, stor efterfrågan och strategiskt intresse är det mycket ovanligt att nya gruvor öppnas i Sverige. En utredning kommer därför att tillsättas under året som bland annat syftar till att förenkla och förtydliga tillståndsprocesser och andra hinder för att starta gruvor.  

Kompetensförsörjning. Norrbotten och Västerbotten harbrist på arbetskraft och arbetslösheten är låg. Behovet är stort vad gäller relevanta yrkesutbildningar, högskoleutbildningar och vuxenutbildning. Regeringen kommer förbättra förutsättningar för yrkesverksamma att vidareutbilda sig vid högskolor och universitet samt förvalta omställningsstudiestödet på så sätt att den som vill omskola sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden mitt i livet ska ha möjlighet att göra det. 

Samhällsservice. En ökad inflyttningstakt kan på kort sikt utgöra en ansträngning för den kommunala ekonomin eftersom behovet av investeringar i samhällsservice och infrastruktur snabbt kan växa. Att utbyggnationen av samhällsservice i form av skolor, vård och omsorg av högsta klass följer befolkningstillväxten är helt avgörande för en lyckad nyindustrialisering. På längre sikt är det positivt att de norrländska kommunerna växer, såväl för den kommunala ekonomin som för samhällsekonomin i stort. 

Bostad och infrastruktur. Bristen på bostäder är ett av de främsta hindren för att fler människor ska kunna rekryteras till de aktuella företagen och kommunerna. Till det kommer ett stort behov av förstärkningar av vägnätet och järnvägsinfrastrukturen. Regeringen ämnar återkomma till dessa strategiska investeringar.

Samverkan. Behovet av samverkan mellan staten och berörda kommuner, län och regioner är stor. Regeringen kommer därför ta ett aktivt helhetsgrepp vad gäller samordningen av nyindustraliseringen i norra Sverige för att säkerställa att processer går så snabbt som möjligt och att intressekonflikter löses ut. Vidare analyserar det nya superdepartementet för närvarande ett antal utredningar och slutrapporter som direkt berör den gröna omställningen i norra Sverige. 

När regeringen bjöd in EU-kommissionen till Kiruna var det för att visa upp norra Sveriges potential för EU. Det blir också startskottet för regeringens arbete med strategin för norra Sverige. Norra Sverige visar inte enbart vägen för Sverige vad gäller konkurrenskraft och klimatarbete, det är en förebild för hela EU att ta efter. 

Ebba Busch, Energi- och näringsminister

Johan Pehrson, Arbetsmarknads- och integrationsminister

Andreas Carlson, Infrastruktur- och bostadsminister

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från FolksamAnnons

Undvik pensionsgapet – så kan du få ett säkrare pensionssparande

Fredrik Nyberg är rådgivningschef på Folksam.
Fredrik Nyberg är rådgivningschef på Folksam.

Genom traditionell förvaltning – där Folksams förvaltning sköter pengarna åt en – kan man få ett säkrare pensionssparande utan att behöva lägga ned mycket tid eller egen aktivitet.

– Generellt är det svårt att uppnå balansen mellan relativt hög avkastning och låg risk på andra sätt än med traditionell förvaltning, säger Fredrik Nyberg, rådgivningschef på Folksam.

Boka placeringsterapi – personlig rådgivning för dig och ditt kapital 

För den som är insatt och har mycket tid finns i dag stora möjligheter att skräddarsy sin pensionsportfölj efter eget behov, tyckande och kunnande.

– Men om man inte vill eller kan lägga ned mycket tid eller själv vill ”vakta” sina investeringar, kan det vara bra att ha en autopilot i form av erfarna förvaltare som sköter portföljen åt dig och balanserar mellan aktier, räntor och fastighetsinvesteringar, säger Fredrik Nyberg, som är rådgivningschef på Folksam.

Nyttan är att man då kan få en relativt hög avkastning, 6,5 procent i genomsnitt de senaste fem åren, och samtidigt till en väsentligt lägre risk än om pengarna hade varit direktinvesterade i aktier.

– Generellt är det svårt att uppnå den balansen på andra sätt än med traditionell förvaltning, säger han.

Bestäm själv vem som ska få pengarna

Folksams traditionella förvaltning kan användas i både kapitalförsäkring och tjänstepension och av både privatpersoner och företag.

Den som väljer kapitalförsäkring kan själv välja förmånstagare, det vill säga att man kan bestämma vem som får pengarna om man skulle gå bort. Det kan vara värdefullt i dag när familjekonstellationerna ofta ser annorlunda ut jämfört med förr.

– Särboskap, samboskap, bonusbarn och särkullbarn blir vanligare. Det är inte bara mamma, pappa, barn som gäller längre. Med en kapitalförsäkring kan man välja sin förmånstagare, annars behöver man göra det med ett testamente. Pengarna är redan skattade och betalas ut automatiskt. Det kan göra att man undviker risk för meningskiljaktigheter mellan sina barn. Som förälder kan det vara värt rätt mycket.

Ytterligare en fördel Fredrik Nyberg lyfter fram med traditionell förvaltning är att man – när det behövs – kan få kostnadsfri hjälp av rådgivare.

– Kundens liv och behov står i fokus i varje möte för att ge kunden mervärde. Under en rådgivning får man hjälp att få koll på sin ekonomi, man får en ganska tydlig bild av hur mycket man kommer att få i pension, och man får råd kring hur man ska nå den pension eller livssituation man vill ha, om det så handlar om resor, hobbies eller att hjälpa barn och barnbarn.

Rådgivning underlättar

Ett viktigt område där rådgivning kan underlätta handlar om pensionsgapet mellan män och kvinnor, understryker Fredrik Nyberg.

– Statistiken visar att kvinnor halkar efter. Om man är hemma mycket med barnen under de första åren kan man få en lägre pension senare i livet. Det är en familjefråga där lösningen ser olika ut för olika familjer och här kan rådgivning hjälpa. Det handlar inte om att spara 10 000 kronor i månaden, även mindre summor kan räcka långt.

När en människa pratar med en annan människa kan man dessutom lättare fånga upp behov som man kanske inte ens visste att man hade, konstaterar Fredrik Nyberg. En grupp som kan få hjälp genom rådgivning är äldre personer som kommer behöva sina pengar mer i närtid men omedvetet sitter på hög risk eller använder tjänster som inte längre passar livssituationen.

– Det är ett fantastiskt jobb att vara rådgivare och komma till jobbet varje dag och kunna förändra människors liv genom att se till att de börjar spara, samlar sitt sparande, eller riskjusterar sin placering.

Sugen på att flytta din individuella tjänstepension? Läs mer här.

Mer från Folksam

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Folksam och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera