Hoppa till innehållet

Annons

Debatt: En hyresmarknad med lösningar i stället för låsningar

Vi – hyresmarknadens parter – presenterar i dag en överenskommelse med rekommendationer för de årliga hyresförhandlingarna: Trepartsöverenskommelsen, undertecknad av Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna.

Foto: Hasse Holmberg/TT

Tillsammans tar vi ansvar för hyresrätten, för att ge hyresgästerna en rimlig hyresutveckling och för att skapa långsiktigt stabila villkor för fastighetsägarna. Överenskommelsen ger Sverige en bättre fungerande hyresmarknad och möjliggör bostäder tillgängliga för fler.

Tillsammans vill vi stärka hyresrättens attraktivitet och konkurrenskraft, för att ge den en stark position på bostadsmarknaden och möjliggöra för fler att bo i hyresrätt. Därför har vi träffat en överenskommelse med rekommendationer för vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen. Därmed har vi skapat en stabil grund för att åstadkomma en trygg och välfungerande hyresmarknad. Vår ambition med överenskommelsen är att säkra en bättre förhandlingsprocess som gynnar såväl hyresgäster som fastighetsägare. Det stärker hyresrättens konkurrenskraft gentemot andra upplåtelseformer och bidrar till en bättre fungerande hyresmarknad – för lång tid framöver.  

Varje år genomförs förhandlingar för 1,5 miljoner lägenheter mellan parterna. Varje år betalar hyresgästerna 115 miljarder kronor i hyror och det finns förhandlingsordningar för över 30 000 fastigheter. Det är förhandlingar som är av stor samhällsekonomisk betydelse både för hyresgäster och fastighetsägare.

Nu skapas en gemensam struktur och grunder för de årliga förhandlingarna. Innan Allbolagen trädde i kraft 2011 var allmännyttan hyresnormerande. Därefter har det rått oenighet om vad som ska ligga till grund för hyresutvecklingen, vilket försvårat förhandlingarna. Men, med vår överenskommelse tar vi tre parter tillsammans ansvar för hyresrätten, hyrorna och samhället. Med detta skapar parterna goda förutsättningar för den årliga hyresjusteringen som ska hantera den allmänna kostnadsutvecklingen, den ekonomiska utvecklingen i samhället och de lokala förhållandena på respektive ort.  Trepartsöverenskommelsen ger de lokala parterna konkreta verktyg för de lokala förhandlingarna. Det kommer skapa såväl stabilitet som förutsägbarhet, och ge parterna de riktlinjer som behövs för att skapa trygga, säkra och effektiva förhandlingar.  

Överenskommelsen innebär att:

Parterna utgår från samma ekonomiska faktorer i de årliga förhandlingarna. Från och med förhandlingsåret 2023 rekommenderas fem olika faktorer som grund för de årliga förhandlingarna. Två reflekterar lokala förhållanden, som avgifter för el, värme, avfall, vatten och avlopp samt förvaltnings- och underhållskostnader. Tre faktorer är nationella – räntor, BNP och BNP/capita samt inflation exklusive hyror. Hänsyn bör också tas till den samhällsekonomiska utvecklingen på orten.

Det lokala förhandlingsarbetet får ytterligare stöd genom en gemensam uppförandekod. Vi rekommenderar också att hyresdialoger genomförs löpande.

En nationell modell för mätning och värdering av förvaltningskvalitet tas fram. Vi är eniga om att förvaltningskvalitet är en bruksvärdesparameter som inte ska blandas ihop med grunderna för de årliga hyresförhandlingarna och som ska förhandlas separat. Därför tar vi fram en nationell metod för att mäta, värdera och kontinuerligt förbättra förvaltningskvalitet över tid. 

En konkret och gemensam modell för systematisk hyressättning tas fram. Basen är vår gemensamma vägledning ”Att arbeta med hyressättningsmodeller” som uppdateras med en konkret modell för hyressättningsprocessen, med inspiration av den så kallade Malmömodellen. En modell som förenklar processen och som enkelt kan anpassas efter varje orts förutsättningar.

Vi ska verka för att den offentliga hyresstatistiken utvecklas. För att ytterligare effektivisera hyresförhandlingarna behövs en utvecklad och lättillgänglig hyresstatistik som visar olika slags hyresbostäders hyror, lägen och egenskaper på lokal nivå. Det skapar bättre förståelse för hur hyressättningen fungerar. Det är bra både för hyresgäster, hyresvärdar och hyresförhandlingarna. Därför behöver den nuvarande statistiken fördjupas, förbättras och hanteras av det offentliga. Det har utretts två gånger av Boverket, det är dags att beslut fattas för att påbörja arbetet.

Vi har bildat ett digitaliseringsforum för att möta den digitala utvecklingen, till nytta för hyresgäster och fastighetsägare.

Vår överenskommelse är, precis som alla överenskommelser, en kompromiss, men nu har vi en gemensam karta som stakar ut vägen för hyresförhandlingarna. Den kommer att behöva justeras utefter vägen, men när alla runt förhandlingsbordet har samma karta, blir arbetet enklare. Trepartsöverenskommelsen är en vinst för hyresgästerna, för fastighetsägarna och för samhället. Hyresgästerna för att de kan vara trygga med att hyreshöjningarna blir rimliga. Fastighetsägarna för att de får den förutsägbarhet och trygghet som långsiktiga investeringar kräver. Samhället för att det får en väl fungerade hyresmarknad. 

Hyresmarknaden behöver utvecklas för att möta såväl samtidens som framtidens krav och förväntningar. Det vi nu presenterar är en pusselbit i det utvecklingsarbetet. Tillsammans med väl fungerande tvistelösningar om parterna är oense i de årliga hyresförhandlingarna, så tar vi steg mot att förbättra hyresrättens konkurrenskraft och utveckling.

Den överenskommelse som vi presenterar i dag visar att vi med dialog, förhandling och gemensamt utvecklingsarbete kan hitta lösningar i stället för låsningar. Den skapar förutsättningar för vår svenska förhandlingsmodell att utvecklas till ett långsiktigt hållbart hyressättningssystem för dagens och morgondagens hyresgäster. 

 

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen 

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Nyhetsbrevet Toppnyheter

Måndag – söndag, 1–3 utskick om dagen

I nyhetsbrevet Toppnyheter får du de absolut viktigaste och senaste näringslivsnyheterna när de händer – direkt i din inkorg. Brevet skickas 1-3 gånger om dagen, alla dagar i veckan.

Genom att skicka din e-postadress godkänner du vår behandling av dina personuppgifter.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera