Hoppa till innehållet

Annons

Debatt: Elnätet kräver enorm investering

DEBATT. För att minska klimatutsläppen krävs mer elektrifiering. Vi kommer varken att klara bostadsförsörjningen eller bli ett fossilfritt välfärdsland utan en kraftfull satsning på elnätet, skriver Johan Mörnstam, vd för Eon Energidistribution.

Foto:Adam Ihse

Sveriges behov av elnät har inte tagits på tillräckligt stort allvar de senaste åren, trots väl kända planer på elbilar, elbussar, fler pendeltåg, nya bostäder, fortsatt urbanisering, nya datacenter och omställning till sol och vind. Dessa projekt är var för sig utmanande för elnätet, men tillsammans kräver de historiskt omfattande nätinvesteringar. Vi kommer varken att klara bostadsförsörjningen eller bli ett fossilfritt välfärdsland utan en kraftfull satsning på elnätet.

Redan i utgångsläget kan man konstatera att elnätet fyller en helt central funktion i samhället. I dag går snart sagt allt på el. Elnätet är nödvändigt för att samhället ska fungera varje minut, varje sekund. Det gäller hela landet och samtliga sektorer av samhället.

De närmaste tio åren beräknas Stockholm stad växa med ytterligare 128.000 personer, vilket är mer än ett nytt Umeå. Göteborgs stad räknar med att man växer med ett Jönköping till 2035. Malmö stad beräknas de kommande tio åren växa med ett Trelleborg.

För hela landet bedömer Boverket att det behövs nästan en halv miljon nya bostäder fram till 2025. Till det kommer nya skolor, kontor och industrier. Allt detta kräver omfattande investeringar i elnätet, såväl från stamnätsoperatören Svenska Kraftnät som från ägarna av de regionala och lokala elnäten. Alternativet är att Sverige slutar växa – att elnätet inte kan ansluta fler kunder.

Men behovet stannar inte vid nya hus och bostäder. Elektrifieringen pågår för fullt i transportsektorn. Elbussar kommer att bli en vanlig syn i svenska städer, liksom elbilar. Riksdagens mål är att 70 procent av bilarnas bensin och diesel ersätts av förnybara bränslen eller el. Detta kan ge stora miljövinster – om elnätet kan leverera tillräcklig effekt att ladda alla bilar och bussar.

Digitaliseringen kan lösa energiproblem och även hjälpa till att styra elanvändningen så att effekttopparna kapas. Men i Sverige leder också digitaliseringen till ökad elanvändning eftersom stora datacenter flyttar hit. Skälet är låg elkostnad och hög andel förnybar el, enligt Business Sweden. Sverige är konkurrenskraftigt på denna punkt – om elnätet kan erbjuda nya anslutningar.

En stor energiomställning står dessutom för dörren. Riksdagen har med brett stöd beslutat om ett helt förnybart elsystem till 2040. Energimyndigheten säger att det då behövs minst 60 terawattimmar vindkraft, det vill säga tre gånger dagens nivå. Till detta kommer en ökning av solel.

Eon ser redan i dag att nyanslutningarna av solcellsanläggningar slår rekord varje år och vi bedömer den att utvecklingen fortsätter. Den nya småskaliga och väderberoende elproduktionen kräver ett elnät som går till de nya kraftkällorna i stället för de gamla kraftverken och som kan skicka elen i båda riktningarna och helst också lagra elen.

Sverige behöver lyckas med alla framtidsprojekten: De växande städerna, elbilarna, digitaliseringen och energiomställningen. Då kan vi bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Det handlar om flera 100 miljarder kronor för att klara om- och utbyggnaden av elnäten för att klara energiomställningen och kapacitetskraven.

Elnätsfrågan har varit infekterad de senaste åren. Nätägarna och staten borde ses mer sällan i rättssalen och oftare i konstruktiva möten och dialoger. Politikerna har också anledning att tänka efter. I valet lovade de kraftigt sänkta elnätsavgifter, men sa inget om de nyinvesteringar som behövs. Låt oss erkänna att alla parter har underskattat utvecklingen.

Som Sveriges största elnätsaktör anser vi att vi behöver nollställa läget genom att enas om en gemensam verklighetsbild och hitta konstruktiva lösningar utifrån den.

Tillståndsfrågorna framstår som alltmer viktiga att studera i sammanhanget. Tillståndsprocesserna är långa och komplicerade. Ellagen ger nätägarna anslutningsplikt, men vad blir effekten när tillståndsproblematik uppkommer?

En annan fråga är tillgången till kompetens för att genomföra elnätets utbyggnad i tid. Kompetens är en knapp resurs och utländska aktörer har hittills bidragit med värdefulla insatser. Samtidigt söker sig internationell kompetens till expansiva marknader. Kommer Sverige att fortsätta att vara en attraktiv marknad för dessa aktörer?

En tillgång för Sverige är att vi har ett brett energipolitiskt samarbete som har hittat lösningar över blockgränsen. Oavsett hur regeringsbildningen slutar bör partierna behålla det blocköverskridande energisamarbetet.

Nästa energiminister bör kalla till samtal om Sveriges viktigaste infrastrukturfråga: Ett förstärkt elnät som klarar bostäderna, jobben, transporterna, industrin och omställningen.

 

Johan Mörnstam, vd, Eon Energidistribution

Nyhetsbrevet Toppnyheter

Måndag – söndag, 1–3 utskick om dagen

I nyhetsbrevet Toppnyheter får du de absolut viktigaste och senaste näringslivsnyheterna när de händer – direkt i din inkorg. Brevet skickas 1-3 gånger om dagen, alla dagar i veckan.

Genom att skicka din e-postadress godkänner du vår behandling av dina personuppgifter.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera