Annons

Debatt: Elnätet kräver enorm investering

DEBATT. För att minska klimatutsläppen krävs mer elektrifiering. Vi kommer varken att klara bostadsförsörjningen eller bli ett fossilfritt välfärdsland utan en kraftfull satsning på elnätet, skriver Johan Mörnstam, vd för Eon Energidistribution.

Foto:Adam Ihse

Sveriges behov av elnät har inte tagits på tillräckligt stort allvar de senaste åren, trots väl kända planer på elbilar, elbussar, fler pendeltåg, nya bostäder, fortsatt urbanisering, nya datacenter och omställning till sol och vind. Dessa projekt är var för sig utmanande för elnätet, men tillsammans kräver de historiskt omfattande nätinvesteringar. Vi kommer varken att klara bostadsförsörjningen eller bli ett fossilfritt välfärdsland utan en kraftfull satsning på elnätet.

Redan i utgångsläget kan man konstatera att elnätet fyller en helt central funktion i samhället. I dag går snart sagt allt på el. Elnätet är nödvändigt för att samhället ska fungera varje minut, varje sekund. Det gäller hela landet och samtliga sektorer av samhället.

De närmaste tio åren beräknas Stockholm stad växa med ytterligare 128.000 personer, vilket är mer än ett nytt Umeå. Göteborgs stad räknar med att man växer med ett Jönköping till 2035. Malmö stad beräknas de kommande tio åren växa med ett Trelleborg.

För hela landet bedömer Boverket att det behövs nästan en halv miljon nya bostäder fram till 2025. Till det kommer nya skolor, kontor och industrier. Allt detta kräver omfattande investeringar i elnätet, såväl från stamnätsoperatören Svenska Kraftnät som från ägarna av de regionala och lokala elnäten. Alternativet är att Sverige slutar växa – att elnätet inte kan ansluta fler kunder.

Men behovet stannar inte vid nya hus och bostäder. Elektrifieringen pågår för fullt i transportsektorn. Elbussar kommer att bli en vanlig syn i svenska städer, liksom elbilar. Riksdagens mål är att 70 procent av bilarnas bensin och diesel ersätts av förnybara bränslen eller el. Detta kan ge stora miljövinster – om elnätet kan leverera tillräcklig effekt att ladda alla bilar och bussar.

Digitaliseringen kan lösa energiproblem och även hjälpa till att styra elanvändningen så att effekttopparna kapas. Men i Sverige leder också digitaliseringen till ökad elanvändning eftersom stora datacenter flyttar hit. Skälet är låg elkostnad och hög andel förnybar el, enligt Business Sweden. Sverige är konkurrenskraftigt på denna punkt – om elnätet kan erbjuda nya anslutningar.

En stor energiomställning står dessutom för dörren. Riksdagen har med brett stöd beslutat om ett helt förnybart elsystem till 2040. Energimyndigheten säger att det då behövs minst 60 terawattimmar vindkraft, det vill säga tre gånger dagens nivå. Till detta kommer en ökning av solel.

Eon ser redan i dag att nyanslutningarna av solcellsanläggningar slår rekord varje år och vi bedömer den att utvecklingen fortsätter. Den nya småskaliga och väderberoende elproduktionen kräver ett elnät som går till de nya kraftkällorna i stället för de gamla kraftverken och som kan skicka elen i båda riktningarna och helst också lagra elen.

Sverige behöver lyckas med alla framtidsprojekten: De växande städerna, elbilarna, digitaliseringen och energiomställningen. Då kan vi bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Det handlar om flera 100 miljarder kronor för att klara om- och utbyggnaden av elnäten för att klara energiomställningen och kapacitetskraven.

Elnätsfrågan har varit infekterad de senaste åren. Nätägarna och staten borde ses mer sällan i rättssalen och oftare i konstruktiva möten och dialoger. Politikerna har också anledning att tänka efter. I valet lovade de kraftigt sänkta elnätsavgifter, men sa inget om de nyinvesteringar som behövs. Låt oss erkänna att alla parter har underskattat utvecklingen.

Som Sveriges största elnätsaktör anser vi att vi behöver nollställa läget genom att enas om en gemensam verklighetsbild och hitta konstruktiva lösningar utifrån den.

Tillståndsfrågorna framstår som alltmer viktiga att studera i sammanhanget. Tillståndsprocesserna är långa och komplicerade. Ellagen ger nätägarna anslutningsplikt, men vad blir effekten när tillståndsproblematik uppkommer?

En annan fråga är tillgången till kompetens för att genomföra elnätets utbyggnad i tid. Kompetens är en knapp resurs och utländska aktörer har hittills bidragit med värdefulla insatser. Samtidigt söker sig internationell kompetens till expansiva marknader. Kommer Sverige att fortsätta att vara en attraktiv marknad för dessa aktörer?

En tillgång för Sverige är att vi har ett brett energipolitiskt samarbete som har hittat lösningar över blockgränsen. Oavsett hur regeringsbildningen slutar bör partierna behålla det blocköverskridande energisamarbetet.

Nästa energiminister bör kalla till samtal om Sveriges viktigaste infrastrukturfråga: Ett förstärkt elnät som klarar bostäderna, jobben, transporterna, industrin och omställningen.

 

Johan Mörnstam, vd, Eon Energidistribution


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från RiksbyggenAnnons

Så kan din bostadsrättsförening spara pengar på solceller

På husen i Hisings Kärra växer en av landets största solcellsanläggningar på en bostadsrättsförening fram. Föreningens fastigheter har 13 500 kvadratmeter takyta som till stor del får solpaneler vilket kommer ge en framtida besparing i både pengar och miljö.

 

– Vi kommer kunna producera 30 procent av vår totala energiförbrukning och vi är en stor förening som förbrukar mycket. Det kommer att bli ekonomiska fördelar för föreningen på sikt, säger Mikael Johansson, ordförande i Brf Göteborgshus 38.

Så jobbar Riksbyggen med fastighetsförvaltning 

Bostadsrättsföreningen i norra Göteborg består av 431 hushåll i 16 huskroppar. När de började diskutera åtgärder för att kunna minska sin miljöpåverkan och satsa på förnybar energi funderade de först på vindkraft. Men så snart de insåg de gynnsamma förutsättningarna för solenergi blev det ett självklart val och tillsammans med Riksbyggen inleddes projektet.

Stort engagemang 

Husen, som är byggda i mitten av 70-talet, behövde dessutom nya tak och i samband med renoveringen ska 2600 solcellspaneler installeras. 

– Medlemmarna är väldigt positiva och vi har varit väldigt noga med att informera om vad de kommer att få ut av det. Det är viktigt för att de ska känna sig delaktiga. Vi har inte haft någon stämma tidigare som har varit så enhällig. Det var ett rungande ja i lokalen. Det känns väldigt positivt och roligt, berättar Mikael Johansson.

Byggnationen påbörjades i januari och till sommaren 2021 beräknas hela installationen kunna vara i drift. Totalt ska anläggningen kunna producera 700 000 kWh vilket är ungefär en tredjedel av deras totala förbrukning på 2,2 miljoner kWh per år. Elen som produceras kommer sedan gå direkt in i förbrukningen och överskottet kommer att säljas tillbaka ut på nätet. 

– Eftersom batterier fortfarande är ganska dyra i dagsläget är rekommendationen att dimensionera anläggningen så att man inte har så mycket överskott sommartid då elproduktionen är som högst. Då får man bäst ekonomi i investeringen, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.
Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Stora vinster

För Riksbyggen är det ett viktigt uppdrag att hjälpa bostadsrättsföreningarna att underhålla och utveckla sina fastigheter och samtidigt bli mer hållbara. Att satsa på solenergi är en viktig del i det arbetet och paneler finns med i planeringen av all nyproduktion där förutsättningarna tillåter. Att installera solcellsanläggningar i befintliga fastigheter, som i det här fallet, har också ökat de senaste åren. Även om du bor i en mindre förening finns det bra ekonomi i en investering.

– Det finns två argument som väger olika tungt för olika människor. Många gör det av miljöskäl. Man vill bidra och göra något konkret. Sedan är det många som gör det av ekonomiska skäl. Det är win-win när vi kan göra saker för miljön som också är ekonomiskt fördelaktiga, säger Mari-Louise Persson.

Utvecklingen av tekniken går snabbt framåt och samtidigt går priset på solceller ner. Intresset är rekordstort och många tror att det kommer bli ännu billigare i framtiden. 

– Man brukar räkna med en avkastning på cirka sex procent för solceller. Och det är en ganska bra investering. Särskilt om man redan har pengarna på banken och inte behöver ta ett lån. Då är det kanske till och med bättre att satsa på solcellerna än att låta pengarna sitta på banken.

Brf Göteborgshus 38 fick dessutom ett investeringsstöd på 30 procent av kostnaderna från Länsstyrelsen.

I samband med solcellsanläggningen finns redan planer för nya hållbarhetsprojekt. 

– Vi kommer att utveckla våra laddplatser för elbilar. Efterfrågan på det ökar och det passar perfekt eftersom vi kommer kunna erbjuda nya möjligheter i och med solcellerna, säger Mikael Johansson.

Så arbetar Riksbyggen med kostnadseffektiva och hållbara renoveringar 

Energistrategens bästa tips – det här ska du tänka på om du vill installera solceller på din Brf

# Slå ihop installationen med en renovering 

Du ska aldrig sätta solceller på ett tak som ska renoveras inom de närmsta åren. Men att genomföra en solcellsinstallation samtidigt som du ska renovera taken är smart. Då har du redan byggställningar på plats och det blir enklare att driva ett projekt än två. Har du redan ett bra tak kan du bara sätta på solceller.

# Anpassa storleken efter föreningen

Tekniken går snabbt framåt, men än så länge är batterier som lagrar energi dyra. Därför är rekommendationen att dimensionera anläggningen så att du inte har så mycket överskott sommartid då produktionen är som störst. Då får du bäst ekonomi i anläggningen. I snitt använder en lägenhet cirka 2000 kWh per år.

# Sätt en tidsplan 

Det som tar längst tid när det kommer till solcellsinstallationer är ofta att komma fram till beslutet. Därför är det viktigt att räkna in tid för förstudier och stämma i planeringen. 

Var också noga med att informera medlemmarna i föreningen så att alla vet vad det innebär. 

Att lägga på själva solcellerna går egentligen ganska snabbt. 

# Energioptimera dina byggnader

Gör man det här av hållbarhetsskäl är det klokt att göra en helhetskoll på sina byggnader och sammanställa en övergripande energiplan. Om du lägger in energiåtgärder i underhållsplanen ser du på nödvändiga renoveringar ur ett energiperspektiv. När du optimerar byggnaden så kommer elförbrukningen i slutändan bli mindre och du kommer också kunna använda en större del av den el som du producerar. 

# Smarta system gör dig energieffektiv och medveten

Med ett smart system kan du hålla koll på när och hur mycket el du producerar. Ökad medvetenhet kan också göra att du använder elen effektivare. Vet du hur mycket du producerar på dagen så kanske du vill anpassa dig och använda elen smartare. Du kör kanske diskmaskinen när solen skiner i stället för på kvällen.

 

Mer från Riksbyggen

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Riksbyggen och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?