1515
Annons

Debatt: Elnätet kräver enorm investering

DEBATT. För att minska klimatutsläppen krävs mer elektrifiering. Vi kommer varken att klara bostadsförsörjningen eller bli ett fossilfritt välfärdsland utan en kraftfull satsning på elnätet, skriver Johan Mörnstam, vd för Eon Energidistribution.

Foto:Adam Ihse

Sveriges behov av elnät har inte tagits på tillräckligt stort allvar de senaste åren, trots väl kända planer på elbilar, elbussar, fler pendeltåg, nya bostäder, fortsatt urbanisering, nya datacenter och omställning till sol och vind. Dessa projekt är var för sig utmanande för elnätet, men tillsammans kräver de historiskt omfattande nätinvesteringar. Vi kommer varken att klara bostadsförsörjningen eller bli ett fossilfritt välfärdsland utan en kraftfull satsning på elnätet.

Redan i utgångsläget kan man konstatera att elnätet fyller en helt central funktion i samhället. I dag går snart sagt allt på el. Elnätet är nödvändigt för att samhället ska fungera varje minut, varje sekund. Det gäller hela landet och samtliga sektorer av samhället.

De närmaste tio åren beräknas Stockholm stad växa med ytterligare 128.000 personer, vilket är mer än ett nytt Umeå. Göteborgs stad räknar med att man växer med ett Jönköping till 2035. Malmö stad beräknas de kommande tio åren växa med ett Trelleborg.

För hela landet bedömer Boverket att det behövs nästan en halv miljon nya bostäder fram till 2025. Till det kommer nya skolor, kontor och industrier. Allt detta kräver omfattande investeringar i elnätet, såväl från stamnätsoperatören Svenska Kraftnät som från ägarna av de regionala och lokala elnäten. Alternativet är att Sverige slutar växa – att elnätet inte kan ansluta fler kunder.

Men behovet stannar inte vid nya hus och bostäder. Elektrifieringen pågår för fullt i transportsektorn. Elbussar kommer att bli en vanlig syn i svenska städer, liksom elbilar. Riksdagens mål är att 70 procent av bilarnas bensin och diesel ersätts av förnybara bränslen eller el. Detta kan ge stora miljövinster – om elnätet kan leverera tillräcklig effekt att ladda alla bilar och bussar.

Digitaliseringen kan lösa energiproblem och även hjälpa till att styra elanvändningen så att effekttopparna kapas. Men i Sverige leder också digitaliseringen till ökad elanvändning eftersom stora datacenter flyttar hit. Skälet är låg elkostnad och hög andel förnybar el, enligt Business Sweden. Sverige är konkurrenskraftigt på denna punkt – om elnätet kan erbjuda nya anslutningar.

En stor energiomställning står dessutom för dörren. Riksdagen har med brett stöd beslutat om ett helt förnybart elsystem till 2040. Energimyndigheten säger att det då behövs minst 60 terawattimmar vindkraft, det vill säga tre gånger dagens nivå. Till detta kommer en ökning av solel.

Eon ser redan i dag att nyanslutningarna av solcellsanläggningar slår rekord varje år och vi bedömer den att utvecklingen fortsätter. Den nya småskaliga och väderberoende elproduktionen kräver ett elnät som går till de nya kraftkällorna i stället för de gamla kraftverken och som kan skicka elen i båda riktningarna och helst också lagra elen.

Sverige behöver lyckas med alla framtidsprojekten: De växande städerna, elbilarna, digitaliseringen och energiomställningen. Då kan vi bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Det handlar om flera 100 miljarder kronor för att klara om- och utbyggnaden av elnäten för att klara energiomställningen och kapacitetskraven.

Elnätsfrågan har varit infekterad de senaste åren. Nätägarna och staten borde ses mer sällan i rättssalen och oftare i konstruktiva möten och dialoger. Politikerna har också anledning att tänka efter. I valet lovade de kraftigt sänkta elnätsavgifter, men sa inget om de nyinvesteringar som behövs. Låt oss erkänna att alla parter har underskattat utvecklingen.

Som Sveriges största elnätsaktör anser vi att vi behöver nollställa läget genom att enas om en gemensam verklighetsbild och hitta konstruktiva lösningar utifrån den.

Tillståndsfrågorna framstår som alltmer viktiga att studera i sammanhanget. Tillståndsprocesserna är långa och komplicerade. Ellagen ger nätägarna anslutningsplikt, men vad blir effekten när tillståndsproblematik uppkommer?

En annan fråga är tillgången till kompetens för att genomföra elnätets utbyggnad i tid. Kompetens är en knapp resurs och utländska aktörer har hittills bidragit med värdefulla insatser. Samtidigt söker sig internationell kompetens till expansiva marknader. Kommer Sverige att fortsätta att vara en attraktiv marknad för dessa aktörer?

En tillgång för Sverige är att vi har ett brett energipolitiskt samarbete som har hittat lösningar över blockgränsen. Oavsett hur regeringsbildningen slutar bör partierna behålla det blocköverskridande energisamarbetet.

Nästa energiminister bör kalla till samtal om Sveriges viktigaste infrastrukturfråga: Ett förstärkt elnät som klarar bostäderna, jobben, transporterna, industrin och omställningen.

 

Johan Mörnstam, vd, Eon Energidistribution


Innehåll från SISAnnons

Så kan standarder förbereda organisationer för utmaningar – och höja samhällsberedskapen

Susanna Björk, projektledare Samhällssäkerhet på SIS.
Susanna Björk, projektledare Samhällssäkerhet på SIS.

Trovärdighet, säkerhet, resilience, kontinuitet och efterlevnad är viktigt i en organisation för att minska påverkan av avbrott, misstag, incidenter eller andra oförutsedda händelser.

Standarder erbjuder systematiska tillvägagångssätt för att höja organisationers beredskap och försörjningsförmåga – och här kan SIS, Svenska Institutet för Standarder, hjälpa till.

– Det är inte lätt att förutse de olika scenarion som vi kan tänkas ställas inför. Därför behöver vi se till att det finns en allt högre grad av robusthet i samhället i stort, säger Susanna Björk, projektledare Samhällssäkerhet på SIS.

När Sverige under de senaste åren upplevt en pandemi, stora skogsbränder, stormar och stora mängder nederbörd som resulterat i översvämningar, och nu senast när ett pågående krig kraftigt påverkat det säkerhetspolitiska läget, har det visat sig att fördelarna med standarder är många. 

För att öka förmågan att stå emot, ställa om och minska påverkan av avbrott krävs ett systematiskt arbete, där en framgångsfaktor visat sig vara att ha principer, processer, metoder och tillvägagångssätt på plats redan innan det oväntade inträffar.  

Standarder säkerställer kontinuitet vid kris

Organisationer som arbetar proaktivt med exempelvis kontinuitet står även bättre rustade vid händelse av kris och i värsta fall krig. Standarderna för kontinuitetshantering underlättar förmågan att till exempel produktion och annan viktig verksamhet hålls igång vid ett krisläge.

– Finns det exempelvis rutiner och processer på plats för hur man ska hantera ett strömavbrott, produktionsstopp eller störningar i leverantörskedjor, blir påverkan betydligt mindre än om de inte fanns. Har man därtill varit med och utformat de rutiner och processer som finns beskrivna i standarder skapas konkurrensfördelar för dessa organisationer, säger Susanna Björk. 

Grundläggande inom standarder är att enas om definitioner. Nästan alla organisationer har ett utbyte, både nationellt och internationellt. Då är det en fördel att man tillämpar samma metod.

– Kan man säga att ”Vi jobbar enligt …” har man redan där kommit väldigt långt. Det betyder att man talar samma språk och har samma definitioner. Det underlättar all kommunikation, säger Susanna Björk.

Organisationer kan påverka innehållet i standarder

På SIS sker framtagningen av standarder globalt genom ISO, på EU-nivå genom CEN och i Sverige genom SIS. Mellan de tre nivåerna flödar arbetet. I Sverige kan organisationer anmäla sig för att vara med och utforma en standard genom SIS.

– Inom området för Samhällssäkerhet arbetar vi med att förebygga incidenter och att hantera kriser. Att då vara med och ta fram en standard ger givna konkurrensfördelar genom att man får ett visst informationsförsprång för att kunna ställa om sin verksamhet snabbare när något sker. Dessutom finns möjligheten att föra in specifika aspekter och behov i standarden som är viktiga för just den egna organisationen, säger Susanna Björk och avslutar:

– Genom att implementera de standarder som finns kan en organisation säkerställa att ett systematiskt tillvägagångssätt finns på plats när något oväntat sker. Då slipper man överraskningar eller att behöva improvisera. Det kommer organisationen att vinna på.

Läs mer om standardarbete inom samhällssäkerhet där kontinuitetshantering men också annat ingår på: www.sis.se/tk494 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SIS och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?