Hoppa till innehållet

Annons

Debatt: Därför väljer MP att lämna regeringen

En regering måste kunna styra landet med sin budget. Det är ett tungt beslut att lämna, men att styra Sverige på en budget som är framtagen tillsammans med ett högerextremt parti finns inte på kartan, skriver Karolina Skog, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

En regering ska styra landet. Den måste ha mandat och medel att göra det. Budgeten är för detta det viktigaste verktyget. Under många år var denna praxis en bärande del i styret av Sverige. På grund av de senaste årens parlamentariska läge har denna praxis gjort det svårt att bilda regering, varpå många har övergivit denna princip.

För mig och Miljöpartiet är den inte mindre gällande för att det blir krångligt. Regeringsmakten har inget värde i sig, utan endast i den mån som det innebär en möjlighet att få igenom reformer och styra landet i den riktning som en tycker är den riktiga.

Därför var Stefan Löfvens uttalande i somras att regeringen skulle avgå om vår budget inte gick igenom helt centralt. Det gällde när vi gick in i regeringen i somras och det gällde under de förhandlingar som fördes om skogen och strandskyddet under hösten. Att ändra på den principen precis vid det tillfälle ett högerextremt parti med rötterna i nazismen har fått igenom den budget de förhandlat fram kommer ses som en helt avgörande sak när vi efterhand ser tillbaks på dessa turbulenta dagar.

De senaste åren har olika praxis åkt ut genom riksdagens fönster i en strid ström. Framför allt sådan som rör hur budgeten tas fram och beslutas. Det måste finnas utrymme att göra undantag, likt de som gjorts i hanteringen av pandemin.

Olika praxis kan hamna i konflikt med varandra. Men jag är riktigt orolig för att en del beslut som tagits i hast kommer ställa till med svårigheter att styra landet på ett bra sätt.

Det kommer framåt vara mycket svårare att hålla samman en budgetprocess. Det är också mycket svårt för myndigheterna att utföra politikens vilja och för väljarna att utkräva ansvar när det är otydligt vem som styr. Allt detta riskerar att skada väljarnas förtroende för politiken.

Ett parti som håller hårt i en specifik praxis är Centerpartiet. När olika värden står emot varandra så väljer de att hålla i den praxis som säger att ett parti röstar på sin egen budget och sedan lägger ner sin röst.

Det gör de samma dag som de släpper igenom en ny statsminister även om det innebär att hennes förmåga att styra landet stympas. De gör det även när det innebär att de håller upp dörren åt Sverigedemokraterna och ger dem makten över Sveriges ekonomiska politik.

Tanken att Miljöpartiet skulle styra Sverige på en budget som är framtagen tillsammans med ett högerextremt parti, som innehåller antiklimatpolitik mitt i en klimatkris, som tar bort de ersättningar som skulle gå att skydda den fjällnära skogen, som skapar en ny klyfta mellan de som har sin inkomst från lön och de som har sjukersättning, finns inte på kartan.

Det är tungt att gå i väg från de viktiga reformer för grön omställning som ligger på riksdagens bord.

Vi står mitt i en grön industrirevolution, i en elbilsboom och ett omfattande arbete för att nyttja skog och mark som en klimatsänka. Mycket arbete återstår för att hantera klimatkrisen och naturkrisen – och det görs inte med blåbrun politik.

Vi värderar principen att regeringen ska kunna styra landet genom sin budget högt. Centerpartiet väljer istället att gömma sig bakom praxis när det la ner sina röster i budgetomröstningen och därmed valde att släppa fram en klimatfientlig reservation förhandlad av ett högerextremt parti.

Mot bakgrund av våra principer väljer vi nu att lämna regeringen och gå i opposition. Taburetterna har inget egenvärde utan är bara ett medel för att göra världen bättre.

Karolina Skog

riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från Ikano BostadAnnons

Klimatneutrala om sju år: ”Alla letar efter lösningar”

De vill bli klimatneutrala – om sju år.

Nu är byggbranschens arbete att lyckas med med det ”omöjliga” igång.

– Vi är ödmjuka inför uppgiften, inget företag sitter ensamt med alla svar och alla letar efter lösningar, säger Mikael Hallengren, produktionschef hos Ikano Bostad.

EXTERN LÄNK: Pilotprojekt med klimatneutralt kvarter

Bygg- och fastighetsbranschen står för 20 procent av Sveriges klimatavtryck, enligt en rapport från Boverket. Till år 2045 har bygg- och anläggningsbranschens färdplan satt målet att siffran ska bli noll – Ikano Bostad vill lyckas ännu snabbare:

– Produktionen av material till nya bostäder har en hög klimatpåverkan, därför vill vi spänna bågen ännu mer och sikta på 2030. Vi vill verkligen ställa om produktionen och tror det är möjligt att nå dit. Men då behöver vi också jobba betydligt mer med andra material än vad vi byggt med historiskt, säger Mikael Hallengren.

Därför har man sjösatt flera utvecklingsprojekt, däribland att bygga mer i trä men också att hitta effektivare metoder att bygga hus i betong.

– Vi tror fortfarande att betong är en bra metod för flerbostadshus, det har viktiga egenskaper andra material saknar. Därför jobbar vi med två spår: Ett är förflytta standarden för hur vi bygger med betong. Både betong som produkt, men även med planering och genomförande för att få minskad klimatpåverkan genom hela byggprocessen. Ett annat spår är att öka inslagen av träproduktion. Att jobba med flera material ökar stabiliteten i själva byggandet i en osäker omvärld.

För att nå målet redan 2030 har Ikano Bostad tagit fram en strategi där konkreta målsättningar, som frågan kring betong och trä, ska uppnås. (se faktaruta). Kvarteret Fröa i nya Malmöstadsdelen Elinegård är Ikano Bostads första klimatneutrala projekt.

– Vi har många initiativ och utvecklingsprojekt som leder till minskat klimatavtryck i våra projekt. Vi har även ökat takten i samarbetet med våra strategiska leverantörer. En viktig del är engagemanget i verksamheten för att arbeta fram klimateffektivare lösningar i våra projekt, säger Hallengren och fortsätter:

– Bland annat arbetar vi med återvunnen isolering och isoleringsmaterial som ger lägre klimatavtryck, som förutom att ge välisolerade och täta hus också ger lägre energiförbrukning. Vi jobbar även med återvunnet stål. En sak jag tror många boende uppskattar är att vi planterar mycket gräs, buskar och träd. Det är inte bara fint utan binder också koldioxid effektivt och ger jorden ett tillskott av biogent kol för att kompensera en del av utsläppen. Solceller på taken för egenproducerad el har också blivit allt vanligare.

Samtidigt efterlyser Hallengren mer samarbete mellan branschens olika aktörer, detta gäller såväl leverantörer som byggföretag, för att öka takten i omställningen.

– Det finns flera framgångsrika branschöverskridande lokala initiativ som vi är verksamma inom, där vi både bidrar och lär oss. Vi hoppas de initiativen kan bli en katalysator för att komma igång nationellt och få en samordning, säger han och pekar på en konkret åtgärd som skulle behövas:

– Vi behöver enas nationellt kring vad som ska gälla när man beräknar klimatpåverkan, så att man inte har lokala avvikelser utan har en enhetlig standard. Redan idag finns det krav på klimatdeklarationer på allt som byggs, men vi saknar gemensamma riktlinjer för gränsvärden. Det här behöver vi samordna oss kring, säger Hallengren och lägger till:

– De företag som inte kan lösa de här frågeställningarna kommer inte vara konkurrenskraftiga eftersom kunderna efterfrågar svaren. Ta hållbara beslut i ditt företagen, annars blir det svårt att överleva på sikt.

EXTERN LÄNK: Så ska deras tuffa klimatmål nås

 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera