1515
Annons

Debatt: Därför KU-anmäler M energisministern

Moderaternas KU-anmäler energi- och digitaliseringsministern, Khashayar Farmanbar (S) med anledning av den omdebatterade kärnkraftsfrågan. Tobias Billström (M) förklarar varför.

Foto:Johan Nilsson/TT

Socialdemokraterna har en lång historia av att vara emot politiska förslag för att sedan byta fot och låtsas som man alltid varit för sagda förslag. Nu senast hävdar energi- och digitaliseringsministern, Khashayar Farmanbar (S), att regeringen alltid drivit att kärnkraften ska klassas som hållbar i taxonomin. Det kunde inte vara längre från sanningen. Därför KU-anmäler Moderaterna nu Farmanbar.

Sverige har drygt en vecka på sig att återkoppla till EU-kommissionen om förslaget kring kärnkraftens klassificering i taxonomin. Moderaterna välkomnar att kärnkraften klassas som hållbar men ser med oro på tidsbegränsningen som sätts på användningen av kärnkraft samt krav på att slutförvar måste vara på plats redan när nya reaktorer sätts i drift.

På grund av brist på el har flera kommuner tvingats säga nej till nya företagsetableringar de senaste åren. Företag har haft svårt att expandera och ställa om sin verksamhet likaså.”

Dessa och flera andra särkrav på kärnkraften riskerar förhindra framtida investeringar och att fler reaktorer stängs ned. Kärnkraft som behövs om vi ska klara att elektrifiera vårt samhälle och minska våra utsläpp. I dag står kärnkraften för cirka trettio procent av svensk elförsörjning. Skulle fler kärnkraftsreaktorer tvingas stänga skulle det få förödande konsekvenser för hushållen, jobben och klimatet. Den rådande elkrisen visar med all tydlighet vikten av planerbar fossilfri energiproduktion.

På grund av brist på el har flera kommuner tvingats säga nej till nya företagsetableringar de senaste åren. Företag har haft svårt att expandera och ställa om sin verksamhet likaså. Detta gäller hela Sverige. Från Malmö till Robertsfors. Lägg därtill att Sverige under lång tid drabbats av höga elpriser som slår hårt mot hushåll och företag.

Orsakerna är många men en stor faktor för rådande elkris är att flertalet kärnkraftsreaktorer lagts ned i södra Sverige vilket resulterat i mindre elproduktion och att mindre el kan föras över från norra delarna av landet till södra. Dessutom har den minskade elproduktionen av kärnkraft gjort att vi fått det svårare att stå emot yttre påverkansfaktorer. Det är därför väsentligt att värna befintlig kärnkraft och lägga grunden för framtidens.

Socialdemokraternas motstånd till kärnkraften är därför obegriplig. Magdalena Andersson stängde dörren till ny kärnkraft i sitt installationstal som ny partiledare. Socialdemokraterna har i regeringsställning, genom direkta och indirekta politiska beslut, gjort att fyra kärnkraftsreaktorer stängts ned i förtid. Man borde därför inte bli förvånad över deras motstånd till att klassa kärnkraft som hållbar, men man blir ändock förvånad givet konsekvenserna av att inte klassa det som hållbart.

Vid flera tillfällen de senaste åren har Moderaterna samlat majoritet både i EU-nämnden och finansutskottet för att klassa kärnkraft som hållbart inom ramen för taxonomin. Vid varje givet tillfälle har Socialdemokraterna motsatt sig. Vid flera tillfällen har Stefan Löfven, Magdalena Andersson och Anders Ygeman getts mandat av riksdagen att de på EU-nivå ska driva att kärnkraft ska klassas som hållbart. Vid varje givet tillfälle har de struntat i det. Vid flera tillfällen har länder i EU agerat tillsammans för att rädda kärnkraften. Vid varje givet tillfälle har Socialdemokraterna valt att inte stötta dem.

På grund av brist på el har flera kommuner tvingats säga nej till nya företagsetableringar de senaste åren. Företag har haft svårt att expandera och ställa om sin verksamhet likaså.”

Så när nu EU-kommissionen presenterade sitt förslag om hur kärnkraften skulle klassificeras var det med stor förvåning vi tog del av Farmanbars uttalanden om att regeringen under lång tid arbetat för att kärnkraften ska inkluderas i taxonomin och att den ska klassas som hållbar. På grund av brist på el har flera kommuner tvingats säga nej till nya företagsetableringar de senaste åren. Företag har haft svårt att expandera och ställa om sin verksamhet likaså. Därför valde Moderaterna att anmäla Farmanbar till konstitutionsutskottet för granskning av hans uttalanden. Det blir fjärde socialdemokraten som anmäls för sitt agerande kopplat till taxonomin.

I stället för att obstruera riksdagens vilja och ljuga om regeringens agerande vore det bättre om Farmanbar ägnade sig åt att lösa dagens utmaningar med elförsörjningen och skapa förutsättningar för den ökade elproduktionen som klimatomställningen kommer kräva. Men det vore kanske att förvänta sig för mycket.

Moderaterna har lagt fram förslag om att sänka elskatten för svenska hushåll och företag för att lindra situationen på kort sikt. Vi anser inte att det är rimligt att bördan för regeringens misslyckade energipolitik ska läggas på hushåll och företag. På längre sikt vill vi öka elproduktionen, korta och förenkla tillståndsprocesserna samt bygga ut elnätet. Allt för att skapa en stabil elförsörjning till ett rimligt pris.

Snart är det val. Då är det dags att byta ut Socialdemokraterna.

 

Tobias Billström

Gruppledare för Moderaterna


Innehåll från Prostatype GenomicsAnnons

Gentest och AI ger bättre beslutsunderlag vid prostatacancer

Varje år får ungefär 1,3 miljoner män jorden runt diagnosen Prostatacancer, i Sverige drabbas årligen ca 10.000 män. Hittills har det saknats exakta metoder för att avgöra hur farlig cancern är och hur den bäst behandlas. Prostatype är ett nytt genetiskt test som använder artificiell intelligens för att bättre bedöma vilken behandling som passar den enskilda patienten.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden och en växande sjukdom i många länder. I de fall initiala tester visar på att patienten har en mindre aggressiv cancer räcker det ofta med regelbundna kontroller. Tumören finns där, men utvecklas så långsamt att den inte kommer att påverka patientens livskvalitet i någon större utsträckning under dennes livstid. De patienter som lider av ett mer aggressivt sjukdomsförlopp får ofta behandling i form av operation eller strålning, med tillhörande biverkningar och kraftigt sänkt livskvalitet.

Gentestet Prostatype finns tillgängligt för patienter och läkare, läs mer här.  

– Svårigheten idag är att välja rätt behandling för alla de som ligger i gråzonen. Ungefär 70 procent av alla patienter ligger i låg- och mellanrisksegmentet, och där kan testet Prostatype ge en objektiv bedömning av hur aggressiv cancern är, och därmed ett individanpassat beslutsunderlag avseende vilken behandling som ska väljas, säger Fredrik Persson, VD på Prostatype Genomics.

Prostatype är ett marknadsgodkänt gentest som identifierar patientens genetiska fingeravtryck genom att via vävnadsprov mäta information från cancerstamcellens gener. Resultatet ger en unik bild av hur aggressiv cancern är vilket minskar risken för över- eller underbehandling. Externa valideringar visar att Prostatype omklassificerar cancerns aggressivitet i hela 35 procent av alla granskade sjukdomsfall.

Prostatype Genomics noterades i November 2020 på Nasdaq First North Growth Market, och marknadsför idag testet i Norden och på ett antal nyckelmarknader i Europa.

 – Under första halvåret 2022 kommer vi att intensifiera marknadsbearbetningen i Storbritannien, Tyskland, Spanien och Italien. Vi har nu också kommit en bra bit på vägen med att förbereda vår kommande lansering i USA. Den affärsmodell vi erbjuder är mycket lönsam för både Prostatype Genomics och våra samarbetspartners, men också för vården som helhet då besparingarna för minskad överbehandling är avsevärda, det är en verklig win-win, avslutar Fredrik Persson.

Läs mer om varför Prostatype Genomics är ett spännade företag att investera i här. 

Om Prostatype Genomics  
Prostatype Genomics grundades 2007 och har utvecklat Prostatype, en färdig gentestprodukt som finns tillgänglig för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB. Prostatype Genomics är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn PROGEN.

Lär dig mer om Prostatacancer hos Cancerfonden.

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Prostatype Genomics och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?