1515
Annons

Debatt: Dags för en svensk benchmarkstandard för företagsobligationer

För att främja företagens tillgång till marknadsfinansiering och den finansiella stabiliteten i stort behöver företagsobligationsmarknaden bli mer robust. Flera åtgärder krävs för att uppnå detta men ett viktigt steg är att obligationsemissionerna blir större och mer homogena, skriver Erik Thedéen, Stefan Ingves och Hans Lindblad.

Den svenska marknaden för företagsobligationer har vuxit snabbt de senaste åren. Emissionsvolymerna var rekordstora under 2021. Vid slutet av året hade mer än 300 företag utestående företagsobligationer i svenska kronor till ett belopp av ungefär 650 miljarder kronor.   

En väl fungerande marknad för företagsobligationer gynnar såväl näringslivet som investerarna – låntagarna respektive långivarna. Det ökar konkurrensen på finansieringsmarknaden och leder därmed till bättre lånevillkor för företagen, något som gynnar tillväxt och sysselsättning. Det är också bra för den finansiella stabiliteten att inte all lånefinansiering och kreditrisk koncentreras till banksystemet.

Men marknaden för företagsobligationer har flera strukturella svagheter vilket synliggjordes när coronapandemin bröt ut under våren 2020. En svaghet som då blev tydlig är att företagsobligationsfonder har svårt att hantera stora utflöden ur fonderna. Fonderna, som är en stor och viktig aktör på marknaden, behövde sälja obligationer i en marknad som fungerade dåligt, vilket förvärrade situationen ytterligare. Riksbankens köp av företagspapper bidrog till att marknaden förbättrades, men aktörerna kan inte utgå från att Riksbanken, Riksgälden eller staten i övrigt i alla lägen kommer att gripa in för att stabilisera marknaden vid stora utflöden. 

En slutsats av denna erfarenhet är att marknaden behöver ett tillskott av efterfrågan från en bredare och mer diversifierad krets av långsiktiga investerare som försäkringsbolag, tjänstepensionsföretag och pensionsfonder. Det behövs fler aktörer som inte är tvingade att sälja obligationer i stressade lägen, utan som istället vill gå emot strömmen och agera om marknaden hamnar i obalans. 

För att det ska ske behöver marknaden bli mer transparent och likvid. Och här måste de befintliga marknadsdeltagarna ta ansvar och agera. 

De stora företag som lånar på marknaden bör nu ta initiativet genom att i högre grad genomföra sina emissioner mer samlat och med större belopp per lån. Syftet med sådana så kallade benchmarkemissioner är att koncentrera obligationshandeln till ett mindre antal obligationslån och därmed skapa förutsättningar för bättre likviditet i de enskilda lånen. Benchmarkemissioner kan på så sätt sänka företagens finansieringsrisk och på sikt även deras upplåningskostnader. 

Många välfungerande obligationsmarknader har sedan lång tid tillbaka benchmarkstandarder. Flera av de svenska företagen ger redan ut obligationer i benchmarkformat när de lånar utomlands. Riksgälden använder genomgående benchmarkobligationer för sin upplåning och en majoritet av de svenska säkerställda bostadsobligationer som bankerna emitterar är också i benchmarkform. Konceptet är alltså beprövat. 

En benchmarkstandard för företagsobligationer i svenska kronor skulle kunna omfatta följande villkor:

Minst 1 miljard kronor i initialt emitterat belopp per lån. 

Minst två banker som arrangörer för att nå en bredare investerarbas.

Emissioner genom så kallade syndikerade publika transaktioner enligt Euro-bondmarknadens standard.

Syftet med benchmarkstandarden är att obligationerna ska bli mer likvida. Här kan det uppstå en positiv växelverkan. Efterfrågan på benchmarkobligationer ökar från exempelvis företagsobligationsfonder som behöver bättre likviditet i sina innehav för att kunna möta eventuella utflöden. Det kan samtidigt leda till att sådana obligationer värderas högre och får en lägre ränta eftersom de har lägre likviditetsrisk. Då kan den bättre likviditeten även attrahera mer placeringar från långsiktiga investerare, vilket ger företagen en tryggare finansieringsbas och gör marknaden mer robust även i kristider. 

En benchmarkstandard är inget universalbotemedel som åtgärdar obligationsmarknadens alla sårbarheter. Genomlysningen av avslutspriser och handlade volymer kan ytterligare förbättras. Förvaltare av företagsobligationsfonderna måste hantera sin likviditet och sina inlösenvillkor så att fonderna även klarar stressade situationer utan att tvingas sälja stora delar av sina innehav. Men benchmarkemissioner vore en bra början. 

Som chefer för myndigheter med ansvar för finansiell stabilitet vill vi därför uppmana de större svenska företag som emitterar obligationer i svenska kronor att börja ge ut lån enligt benchmarkstandarden. Vi räknar med att lånearrangörerna, dvs bankerna, samverkar med de företag som vill emittera enligt benchmarkstandarden. Vi ger också vårt stöd till de branschorganisationer som överväger att rekommendera sina medlemsföretag att emittera enligt benchmarkstandarden när så är möjligt och lämpligt utifrån det enskilda företagets förutsättningar. 

Stefan Ingves, Riksbankschef 

Hans Lindblad, Riksgäldsdirektör 

Erik Thedéen, Generaldirektör för Finansinspektionen 

 


Innehåll från RCO SecurityAnnons

Passersystem är en säkerhetsfråga – det här är viktigt att tänka på

Ett uppdaterat och pålitligt passersystem är en central del av säkerheten i en fastighet‚ men det är också viktigt att inte kompromissa med öppenheten och tillgängligheten. RCO Security lyfter essentiella aspekter att ha i åtanke när det är dags att uppgradera passersystemet.

– Det är otroligt viktigt med en flexibel lösning – annars kan det bli kostsamt, säger Claes Gustafsson, Key Account Manager på RCO Security.

Oavsett vilken storlek fastigheten har, eller antalet personer som ska ha tillgång till den, så är det viktigt att skapa en trygg och öppen miljö – och det börjar med passersystemet. Processen att välja system kräver dock vissa förberedelser. 

– Det finns en hel del att tänka på innan man installerar ett nytt passersystem. Det första man behöver fråga sig är: hur ser den befintliga infrastrukturen ut? Därefter vet man oftast vanligtvis hur man ska gå vidare, men oftast behöver man experthjälp, menar Claes Gustafsson.  

RCO Security är en svensk tillverkare vars fokus ligger på passersystem med integrerat inbrottslarm för den nordiska marknaden. I kundbasen syns allt från bostadsrättsföreningar till sjukvård, handel, industri och kommun. Ju fler personer som ska vara involverade i systemet, desto viktigare är det med ett säkert och flexibelt passersystem.

– Våra system erbjuder den högsta krypteringsnivån på marknaden, säger Claes Gustafsson.

Vikten av öppna och skalbara system

Optimalt är att använda sig av ett öppet system. Det innebär att andra automatiserade lösningar – såsom larm- eller personaldatasystem – kan integreras i passersystemet. Det ger en bättre överblick och förenklar även delning av data och information mellan de olika systemen. En annan viktig aspekt är att välja ett system som kan byggas på, allt eftersom behoven tillkommer.

– Genom att erbjuda system som är såväl öppna som skalbara tillåts våra kunder att bygga ut passersystem i sin egen takt, om de med tiden vill utöka med till exempel inbrottslarm, porttelefon eller grafisk presentation. Ett flexibelt system hanterar dessutom förändringar i arbetsuppgifter och behörigheter, avslutar Claes Gustafsson. 

Om RCO Security

RCO Security AB utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem. Vårt erbjudande karaktäriseras av god kvalitet, hög tillgänglighet och innovation. Genom närhet till våra kunder skapar vi en trygg, säker och smidig vardag – vare sig man har behov av ett kodlås vid en enda dörr eller ett stort integrerat system för styrning av passer och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet.

Öka säkerheten med digitala dörrlås i hela fastigheten

 

Mer från RCO Security

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RCO Security och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?