1515
Annons

Debatt: Bristfällig analys av Brommas avveckling

Frågan om Bromma flygplats avveckling är fortsatt aktuell. Men diskussionen om svenskt flyg och Bromma saknar analyser av flygets funktion för samhällsekonomin, skriver företrädare för Sydsvenska handelskammaren.

Foto:Pontus Lundahl/TT

Nu lämnas remisserna på det kontroversiella förslaget om att avveckla Brommas flygplats. Och många viktiga aspekter kommer att belysas – inte minst den tunga kritiken av tidpunkten för en strukturomvandling av flyget under slutet av en pandemi och inledningen på ett teknikskifte och möjligen en kapitalmarknad med stigande räntor. Allt talar mot snabba beslut och för att följa utvecklingen åtminstone ett par år framöver.

Den här typen av beslut strider också mot den princip som staten normalt använder vid investeringar i infrastruktur, nämligen försiktighetsprincipen. Denna bygger på att optimera det som redan finns och först i andra hand nyinvestera, alltså en förvaltande utgångspunkt. Att lägga ned Bromma och satsa på storskalig utbyggnad av Arlanda går stick i stäv med denna princip som staten i andra sammanhang lyfter som argument mot strategiska satsningar.

Diskussionen om svenskt flyg och Bromma saknar analyser av flygets funktion för samhällsekonomin och Brommas roll i denna. Dessutom bortser den från principer som normalt används vid statliga beslut om infrastruktur.

Fungerande arbetsmarknader är helt centrala för en produktiv och konkurrenskraftig ekonomi. Arbetsmarknader är i stor utsträckning lokala och det är ett etablerat faktum att större lokala arbetsmarknader är mer effektiva än små. Sverige har 70-talet sådana och de utgör ekonomins baselement.

Men det finns viktiga komplement till dessa. Genom inrikesflyget har det skapats en genuint nationell arbetsmarknad där folk är skrivna i en region men arbetar i en annan. De lokala marknaderna kopplas samman via flyg. Genom inkomsttabeller går det att gaffla in värdet på denna nationella arbetsmarknad.

Bara avseende Sydsverige versus Stockholmsregionen handlar det om nästan 7 miljarder i löneinkomster från personer i sydsvenska kommuner som arbetar i Stockholmsregionen och knappt 3 miljarder åt andra hållet, alltså närmare 10 miljarder. I flertalet fall är flyg enda möjligheten att upprätthålla detta. Det handlar till stor del om specialister, chefer och entreprenörer som behöver regelbunden närvaro, ibland daglig. Även om bara enstaka procent av detta faller bort så handlar det om pengar som utan vidare kan bära nettokostnaden för att driva aktuella regionala flygplatser.

Till det kommer det demokratiska argumentet att det skall vara möjligt att tjänstgöra i staten även om man har familj i en annan region än Stockholm – eller om myndigheten är placerad på annan ort för den delen.

Här spelar mikroläget på flygplatserna roll, inte minst i Stockholm eftersom förflyttning på marken är en stor del av tidsåtgången. Det är rimligt att anta att denna nationella arbetsmarknad står för mycket institutionellt lärande i Sverige och därför betyder mer för svensk produktivitet än lönesummorna indikerar.

Detta måste beaktas, men det här perspektivet saknas i utredningen om Bromma – och för övrigt i annan analys som föregått reformer av svenskt flyg.

Detta flöde är också en grundaffär för regionala flygplatser, som staten – utan egentlig ekonomisk analys – övergav för tio år sedan. Denna grundaffär ger möjlighet att i vissa fall erbjuda andra produkter.

Det finns ett ständigt återkommande önskemål i många regioner att ha en daglig förbindelse till större europeiska flygplatser – internationella nav. Detta önskemål återkommer trots att det exempelvis i Sydsverige finns god tillgång till Copenhagen Airport. Det är viktigt att förstå bakgrunden till detta.

En flyglinje mellan en svensk regional flygplats och ett europeiskt nav skall bäras av sålda biljetter. Men det är inte den volymen som är det ekonomiskt intressanta.

I exempelvis sydöstra Sverige finns många industriföretag med en stor internationell marknad. För att vinna en order på denna marknad behöver själva fabriken vara åtkomlig för besök. Inga större kontrakt kan säkras om inte kunden upplever access till verksamheten. Företagen har därför behov av denna åtkomlighet från kunder inom och utanför EU.

När en beslutsfattare från en kund anländer motsvarar det en flygbiljett, men för företag/region kan det motsvara en stor order. Utan denna tillgänglighet minskar möjligheterna att vinna dessa kontrakt.

Även detta behöver vägas in i beslutet och i en svensk strategi som syftar till att stärka näringslivet.

Ovanpå detta saknar den utredning som nu lagts fram en analys av hur EU:s strategi för regionala flygplatser spelar in.

Sammantaget är analysen bakom Brommas avveckling alltså bristfällig. Det gäller i synnerhet för effekterna på svensk ekonomi och arbetsmarknadens produktivitet. Tidpunkten för analys av flygmarknaden och för radikala beslut i frågan är dessutom sämsta tänkbara.

Anders Borgehed

Regionchef på Sydsvenska handelskammaren

Stephan Müchler

vd för Sydsvenska handelskammaren

Per Tryding

vice vd för Sydsvenska handelskammaren


Innehåll från Energy Sourcing TechnologyAnnons

Så kan industri och offentlig sektor sänka sina elkostnader

Magnus Kjellin är vd och grundare av Energy Sourcing Technology.
Magnus Kjellin är vd och grundare av Energy Sourcing Technology.

Energiomställningen påverkar hela samhället i grunden och som en konsekvens av detta växer behovet av både konsulter och systemleverantörer som stöttar företag i den komplexa elaffären. Energy Sourcing Technology står bakom den första SaaS-lösningen som omfattar ett komplett affärssystem för inköp av el.

– Vi är en del i ett helt nytt leverantörssegment som vill skapa transparens och hjälpa industri och offentlig sektor att sänka sina elkostnader, säger Magnus Kjellin, vd och grundare på bolaget.

Ta kontroll över din elaffär

Energy Sourcing Technology har specialiserat sig på systemstöd för upphandling, styrning och uppföljning inom elinköp. I dag arbetar de gentemot industri och offentlig sektor där elinköp är en stor del av affären. Automatiserade lösningar och beslutsunderlag ökar transparensen och hjälper inköpare att se att elpriset och leveransen faktiskt stämmer. Nyckeln är bl.a. det nära samarbetet med kunderna och oberoendet från marknadens elleverantörer.

– Att ha kontroll över alla delar i elaffären är inte längre omöjligt eller tidskrävande. Vi ser till att de får full insyn i affären och tydliga rapporter som underlättar deras revisioner, säger Magnus Kjellin och berättar att de har utvecklat en SaaS-lösning som sätter kunden i förarsätet.

SaaS står för software-as-a-service och innebär programvara som molntjänst till skillnad från ett traditionellt system som körs med en lokal installation.

Han jämför situationen med den som tidigare rådde på den svenska betalmarknaden som förändrades i snabb takt, när nya aktörer med digital teknik och nytänkande skapade nya affärslösningar.

Smidiga och kostnadseffektiva elinköpsaffärer

Energy Sourcing Technologys nya affärssystem fokuserar på att skapa smidiga och kostnadseffektiva elinköpsaffärer.

– Med systemet bygger vi bort manuella rutiner och excellösningar samt möjliggör kostnadsbesparingar. Det är först när alla organisatoriska funktioner får möjlighet att både påverka och styra elinköpet, som till exempel med hjälp av uppföljning och kontroll, som affären blir långsiktig och professionellt hanterad, säger han.

I dag erbjuder många elleverantörer fint förpackade tjänster vilket gör att många kunder tycker att det är enkelt att skylla på dem när avtalet inte lever upp till deras krav. Men Magnus Kjellin betonar att även industri och offentlig sektor har ett ansvar.

– Den som skriver på ett standardavtal från en elleverantör är nästan alltid en ekonomisk förlorare på grund av bestämmelsernas formuleringar. Skillnaden mellan ett dåligt formulerat avtal och ett bra och balanserat avtal kan motsvara upp till tio procent av den totala elkostnaden. Lägger man till avsaknad av ett affärssystem för att styra och följa upp elinköpet och elavtalet finns det ytterligare, förutom kostnadssänkningar, också process- och riskhanteringsmässiga vinster.

”Tar elaffären till en helt ny nivå”

I dag fokuserar Energy Sourcing Technology på den svenska marknaden, men de har redan lämnat offerter till utländska kunder. Inom något år beräknas deras omsättning vara lika stor i Sverige som i övriga Europa.

– Hos oss finns det både erfarenhet och den digitala tekniken som tar elaffären till en helt ny nivå. Vi vill att bägge parter i en affärsuppgörelse ska ha samma fakta på bordet. Det handlar om rättvisa vilket är själva grunden för Energy Sourcing Technology.

Han vill också uppmärksamma både industri och offentlig sektor på de utmaningar som väntar under den samhällsomvälvande energiomställningen.

– Under de kommande fem till tio åren kommer marknaden att växa, både i volym och i komplexitet. För elinköpare som inte har byggt upp sina egna rutiner, processer och stödsystem för hantering av elaffären väntar en tuff tid, säger Magnus Kjellin.

För dig som ansvarar för inköp av el inom industri, i offentlig verksamhet eller för fastighetsbolag – läs här.

 

Mer från Energy Sourcing Technology

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Energy Sourcing Technology och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?